Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska 2023r

Uchwały z dnia 20 stycznia 2023 roku

PDFUchwała nr 1_2023 w sprawie zatrudnienia osób spoza UWr w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych.pdf (198,10KB)
PDFUchwała nr 2_2023 w sprawie zaopiniowania zatrudnienia nauczyciela akademickiego.pdf (165,94KB)
PDFUchwała nr 3_2023 w sprawie zaopiniowania Wydziałowego Regulaminu Praktyk.pdf (163,49KB)
PDFUchwała nr 3_2023 Załącznik nr 1.pdf (648,54KB)

Uchwały z dnia 20 lutego 2023 roku

PDFUchwała nr 4_2023 w sprawie zaopiniowania zatrudnienia nauczyciela akademickiego.pdf (165,22KB)

Uchwały z dnia 24 lutego 2023 roku

PDFUchwała nr 5_2023 w sprawie zaopiniowania zatrudnienia nauczyciela akademickiego.pdf (232,77KB)
PDFUchwała nr 6_2023 w sprawie zaopiniowania zatrudnienia nauczyciela akademickiego.docx.pdf (232,28KB)
PDFUchwała nr 7_2023 w sprawie zaopiniowania awansu na stanowisko adiunkta.pdf (231,43KB)
PDFUchwała nr 8_2023 w sprawie zaopiniowania wniosków o zatrudnienie na stanowisku profesora.pdf (233,50KB)
PDFUchwała nr 9_2023 w sprawie zaopiniowania wniosków o zatrudnienie na stanowisku profesora.pdf (233,44KB)
PDFUchwała nr 10_2023 w sprawie zmian w programie studiów na kierunku Geografia I stopnia.pdf (267,18KB)
PDFUchwała nr 11_2023 w sprawie zmian w programie studiów na kierunku Gospodarka przestrzenna I stopnia.pdf (266,26KB)
PDFUchwała nr 11_2023 - Załącznik nr 1.pdf (697,78KB)
PDFUchwała nr 12_2023 w sprawie zasad rekrutacji obywateli polskich na studia 2024_2025.pdf (253,33KB)
PDFUchwała nr 12_2023 - Załącznik nr 1.pdf (159,16KB)
PDFUchwała nr 13_2023 w sprawie zasad rekrutacji cudzoziemców na studia 2024_2025.pdf (253,42KB)
PDFUchwała nr 13_2023 - Załącznik nr 1.pdf (106,63KB)
PDFUchwała nr 14_2023 w sprawie zasad przyjmowania finalistów i lauretaów olimpiad na kierunki realizowane na WNZKŚ 2027_2028.pdf (237,58KB)
PDFUchwała nr 14_2023 - Załącznik nr 1.pdf (131,33KB)
PDFUchwała nr 15_2023 w sprawie określenia warunków rekrutacji obywateli polskich na studia na kierunku Ochrona Środowiska.pdf (235,05KB)
PDFUchwała nr 15_2023 - Załącznik nr 1.pdf (115,68KB)
PDFUchwała nr 16_2023 w sprawie określenia warunków rekrutacji cudzoziemców na studia na kierunku Ochrona Środowiska.pdf (235,74KB)
PDFUchwała nr 16_2023 - Załacznik nr 1.pdf (90,23KB)
PDFUchwała nr 17_2023 w sprawie zasad przyjmowania finalistów i lauretaów olimpiad na kierunku Ochrona Środowiska 2027_2028.pdf (236,13KB)
PDFUchwała nr 17_2023 - Załącznik nr 1.pdf (193,88KB)
PDFUchwała nr 18_2023 w sprawie zaopiniowania Regulaminu Praktyk zawodowych dla studentów kierunku Ochorna Środowiska od roku 20222023.pdf (232,83KB)