Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska 2023r

Uchwały z dnia 20 stycznia 2023 roku

PDFUchwała nr 1_2023 w sprawie zatrudnienia osób spoza UWr w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych.pdf (198,10KB)
PDFUchwała nr 2_2023 w sprawie zaopiniowania zatrudnienia nauczyciela akademickiego.pdf (165,94KB)
PDFUchwała nr 3_2023 w sprawie zaopiniowania Wydziałowego Regulaminu Praktyk.pdf (163,49KB)
PDFUchwała nr 3_2023 Załącznik nr 1.pdf (648,54KB)

Uchwały z dnia 20 lutego 2023 roku

PDFUchwała nr 4_2023 w sprawie zaopiniowania zatrudnienia nauczyciela akademickiego.pdf (165,22KB)

Uchwały z dnia 24 lutego 2023 roku

PDFUchwała nr 5_2023 w sprawie zaopiniowania zatrudnienia nauczyciela akademickiego.pdf (232,77KB)
PDFUchwała nr 6_2023 w sprawie zaopiniowania zatrudnienia nauczyciela akademickiego.docx.pdf (232,28KB)
PDFUchwała nr 7_2023 w sprawie zaopiniowania awansu na stanowisko adiunkta.pdf (231,43KB)
PDFUchwała nr 8_2023 w sprawie zaopiniowania wniosków o zatrudnienie na stanowisku profesora.pdf (233,50KB)
PDFUchwała nr 9_2023 w sprawie zaopiniowania wniosków o zatrudnienie na stanowisku profesora.pdf (233,44KB)
PDFUchwała nr 10_2023 w sprawie zmian w programie studiów na kierunku Geografia I stopnia.pdf (267,18KB)
PDFUchwała nr 11_2023 w sprawie zmian w programie studiów na kierunku Gospodarka przestrzenna I stopnia.pdf (266,26KB)
PDFUchwała nr 11_2023 - Załącznik nr 1.pdf (697,78KB)
PDFUchwała nr 12_2023 w sprawie zasad rekrutacji obywateli polskich na studia 2024_2025.pdf (253,33KB)
PDFUchwała nr 12_2023 - Załącznik nr 1.pdf (159,16KB)
PDFUchwała nr 13_2023 w sprawie zasad rekrutacji cudzoziemców na studia 2024_2025.pdf (253,42KB)
PDFUchwała nr 13_2023 - Załącznik nr 1.pdf (106,63KB)
PDFUchwała nr 14_2023 w sprawie zasad przyjmowania finalistów i lauretaów olimpiad na kierunki realizowane na WNZKŚ 2027_2028.pdf (237,58KB)
PDFUchwała nr 14_2023 - Załącznik nr 1.pdf (131,33KB)
PDFUchwała nr 15_2023 w sprawie określenia warunków rekrutacji obywateli polskich na studia na kierunku Ochrona Środowiska.pdf (235,05KB)
PDFUchwała nr 15_2023 - Załącznik nr 1.pdf (115,68KB)
PDFUchwała nr 16_2023 w sprawie określenia warunków rekrutacji cudzoziemców na studia na kierunku Ochrona Środowiska.pdf (235,74KB)
PDFUchwała nr 16_2023 - Załacznik nr 1.pdf (90,23KB)
PDFUchwała nr 17_2023 w sprawie zasad przyjmowania finalistów i lauretaów olimpiad na kierunku Ochrona Środowiska 2027_2028.pdf (236,13KB)
PDFUchwała nr 17_2023 - Załącznik nr 1.pdf (193,88KB)
PDFUchwała nr 18_2023 w sprawie zaopiniowania Regulaminu Praktyk zawodowych dla studentów kierunku Ochorna Środowiska od roku 20222023.pdf (232,83KB)

Uchwały z dnia 23 marca 2023 roku

PDFUchwała nr 19_2023 w sprawie zmian w programie studiów na kierunku Gospodarka przestrzenna I stopnia.pdf (108,03KB)
PDFUchwała nr 19_2023 - Załącznik nr 1.pdf (497,40KB)
PDFUchwała nr 20_2023 w sprawie zmian w programie studiów na kierunku Turystyka I stopnia.pdf (106,03KB)
PDFUchwała nr 20_2023 - Załącznik nr 1.pdf (492,66KB)
PDFUchwała nr 21_2023 w sprawie zmian w programie studiów na kierunku Geografia II stopnia.pdf (107,46KB)
PDFUchwała nr 21_2023 - Załącznik nr 1.pdf (1,14MB)

PDFUchwała nr 22_2023 w sprawie zaopiniowania wniosków.pdf (109,16KB)

Uchwały z dnia 21 kwietnia 2023 roku

PDFUchwała nr 23_2023 w sprawie zaopiniowania zatrudnienia nauczyciela akademickiego.pdf (91,91KB)
PDFUchwała nr 24_2023 w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku profesora.pdf (93,54KB)
PDFUchwała nr 25_2023 w sprawie zmiany w składzie Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia WNZKŚ.pdf (114,56KB)
PDFUchwała nr 26_2023 - Załącznik nr 1.pdf (640,87KB)
PDFUchwała nr 26_2023 - Załącznik nr 1.pdf (640,87KB)
PDFUchwała nr 27_2023 w sprawie zmian w programie studiów na kierunku Ochrona Środowiska II stopnia.pdf (107,26KB)
PDFUchwała nr 27_2023 - Załącznik nr 1.pdf (794,69KB)

Uchwały z dnia 19 maja 2023 roku

PDFUchwała nr 29_2023 w sprawie zaopiniowania wniosku o powołanie Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego jako jednostki uczelni.pdf (91,00KB)
PDFUchwała nr 30_2023 w sprawie zaopiniowania wniosku o udzielenie płatnego urlopu naukowego.pdf (93,42KB)
PDFUchwała nr 31_2023 w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku profesora.pdf (93,24KB)
PDFUchwała nr 32_2023 w sprawie zmian w programie studiów podyplomowych MAK.pdf (118,70KB)

Uchwały z dnia 19 czerwca 2023 roku

PDFUchwała nr 33_2023 w sprawie rekomendacji kandydatury dr hab. Anny Potysz w konkursie Iuvenes Wratislaviae 2023.pdf (94,38KB)
PDFUchwała nr 34_2023 w sprawie rekomendacji kandydatury dra hab. Filipa Duszyńskiego w konkursie Iuvenes Wratislaviae 2023.pdf (94,49KB)

Uchwały z dnia 30 czerwca 2023 roku

PDFUchwała nr 35_2023 w sprawie zaopiniowania zatrudnienia nauczyciela akademickiego.pdf (92,59KB)
PDFUchwała nr 36_2023 w sprawie zaopiniowania zatrudnienia nauczyciela akademickiego.pdf (92,20KB)
PDFUchwała nr 37_2023 w sprawie zaopiniowania zatrudnienia nauczyciela akademickiego.pdf (91,71KB)
PDFUchwała nr 38_2023 w sprawie zaopiniowania zatrudnienia nauczyciela akademickiego.pdf (92,07KB)
PDFUchwała nr 39_2023 w sprawie zaopiniowania zatrudnienia nauczyciela akademickiego.pdf (92,32KB)
PDFUchwała nr 40_2023 w sprawie zaopiniowania zatrudnienia nauczyciela akademickiego.pdf (91,77KB)
PDFUchwała nr 41_2023 w sprawie zatrudnienia na umowę zlecenie w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych.pdf (92,70KB)
PDFUchwała nr 42_2023 w sprawie zaopiniowana sprawozdania finansowego za rok 2022.pdf (91,71KB)

Uchwały z dnia 15 września 2023 roku

PDFUchwała nr 43_2023 w sprawie utworzenia dwóch nowych wydziałów UWr.pdf (89,96KB)
PDFUchwała nr 44_2023 w sprawie zaopiniowania zatrudnienia nauczyciela akademickiego.pdf (93,05KB)
PDFUchwała nr 45_2023 w sprawie zaopiniowania zatrudnienia nauczyciela akademickiego.pdf (93,38KB)

Uchwały z dnia 27 października 2023 roku

PDFUchwała nr 46_2023 w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku profesora.pdf (93,35KB)
PDFUchwała nr 47_2023 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Wyborczej.pdf (93,72KB)

Uchwała z dnia 24 listopada 2023 roku

PDFUchwała nr 48_2023 w sprawie zaopiniowania zatrudnienia nauczyciela akademickiego.pdf (93,74KB)

Uchwały z dnia 15 grudnia 2023 roku

PDFUchwała nr 49_2023 w sprawie zmiany w składzie Zespołu ds. Jakości Kształcenia WNZKŚ.pdf (116,68KB)
PDFUchwała nr 50_2023 w sprawie zmiany w składzie Zespołu ds. Jakości Kształcenia MSOŚ 2020-2024.pdf (116,82KB)
PDFUchwała nr 51_2023 w sprawie zmiany w składzie Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia MSOŚ 2020-2024.pdf (115,74KB)
PDFUchwała nr 52_2023 w sprawie limitów przyjęć na studia w roku akademickim 2024_2025.pdf (211,54KB)
PDFUchwała nr 53_2023 w sprawie zasad rekrutacji na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2025_2026.pdf (187,49KB)

PDFUchwała nr 53_2023 załącznik nr 1.pdf (146,41KB)
PDFUchwała nr 54_2023 w sprawie zasad rekrutacji na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2025_2026 — cudzoziemcy.pdf (188,11KB)

PDFUchwała nr 54_2023 załącznik nr 1.pdf (72,72KB)
PDFUchwała nr 55_2023 w sprawie zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów i finalistów konkursów ogólno.pdf (271,57KB)
PDFUchwała nr 56_2023 w sprawie zmiany terminów realizacji przedmiotów.pdf (203,37KB)