Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w Instytucie Politologii

Wrocław, 29.12.2023 r.

 

Informacja o wyniku konkursu
w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

Konkurs na stanowisko:       adiunkta (post-doc) w Instytucie Politologii na Wydziale Nauk Społecznych w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Jednostka organizacyjna:     Instytut Politologii

Numer konkursu:                  100.2022.IP.WNS

Data ogłoszenia:                    23 września 2022

Termin składania ofert:        15 listopada 2022

Termin rozstrzygnięcia:        19 grudnia 2022

Ilość zgłoszeń:                        11

Kandydat, który wygrał konkurs: Jan Krotký

Uzasadnienie:

Komisja konkursowa podjęła decyzję o wyborze ww. kandydata na podstawie analizy porównawczej nadesłanych zgłoszeń oraz rozmowy kwalifikacyjnej, w szczególności biorąc pod uwagę stopień w jakim profil naukowy, umiejętności metodologiczne oraz dotychczasowy dorobek kandydatów odpowiada tematyce oraz celom projektu InPaCo. Pan Jan Krotký jest politologiem, który specjalizuje się w obszarze integracji europejskiej oraz studiów parlamentarnych, ze szczególnym uwzględnieniem badania aktywności Parlamentu Europejskiego, a także postaw i preferencji posłów do PE. Tym samym kandydat prezentuje profil badawczy najbardziej spośród wszystkich kandydatów zbliżony do zakresu tematycznego projektu InPaCo. Wskazany kandydat legitymizuje się ponadto dobrą znajomością wymaganych metod badawczych, zarówno jakościowych - w tym analizy treści (content analysis, discourse analysis) - jak i ilościowych (regression analysis), co potwierdzają jego publikacje w międzynarodowych czasopismach naukowych indeksowanych w bazie SCOPUS. Co ważne, posiada również doświadczenie w obsłudze narzędzi badawczych w postaci oprogramowania do prowadzenia analizy treści, analizy dyskursu oraz analizy statystycznej. Podsumowując, wskazany kandydat najlepiej spełnia wymogi konkursowe na stanowisko badawcze w projekcie InPaCo.

 

 dr hab. Karolina Borońska-Hryniewiecka
Przewodniczący Wydziałowej Komisji Konkursowej