Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Dyscyplin Naukowych Nauki Prawne oraz Ekonomia i Finanse 2023

Uchwały z dnia 16 stycznia 2023 r.
 
PDFUchwała 2_I_2023 ws. nadania mgr. Wojciechowi Lamikowi stopnia doktora nauk społecznych.pdf (157,55KB)
PDFUchwała 3_I_2023 ws. nadania mgr Agnieszce Koniecznej stopnia doktora nauk społecznych.pdf (158,05KB)
PDFUchwała 4_I_2023 ws. nadania mgr. Pawłowi Majczakowi stopnia doktora nauk społecznych.pdf (157,93KB)
PDFUchwała 5_I_2023 ws. nadania mgr. Krzysztofowi Mularczykowi stopnia doktora nauk społecznych.pdf (159,26KB)
PDFUchwała 6_I_2023 ws. nadania mgr. Szymonowi Rudzkiemu stopnia doktora nauk społecznych.pdf (157,93KB)
PDFUchwała 7_I_2023 ws. nadania mgr. Adamowi Sobocie stopnia doktora nauk społecznych.pdf (158,53KB)
PDFUchwała 8_I_2023 ws. w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr. Adama Soboty.pdf (155,58KB)
PDFUchwała 9_I_2023 ws. nadania mgr. Jakubowi Wittowi stopnia doktora nauk społecznych.pdf (158,21KB)
PDFUchwała 10_I_2023 ws. nadania mgr Edycie Włodarczyk-Czech stopnia doktora nauk społecznych.pdf (157,80KB)
PDFUchwała 11_I_2023 ws. w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr Edyty Włodarczyk-Czech.pdf (156,68KB)
PDFUchwała 12_I_2023 ws. nadania mgr. Danielowi Dyjakowi stopnia doktora nauk społecznych.pdf (157,57KB)
PDFUchwała 13_I_2023 ws. nadania mgr. Tomaszowi Bruderowi stopnia doktora nauk społecznych.pdf (157,92KB)
 
Uchwały z dnia 13 lutego 2023 r.
 
PDFUchwała 19_II_2023 ws. wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania ws. nadania dr. Piotrowi Kasprzykowi stopnia doktora habilitowanego.pdf (152,43KB)
PDFUchwała 20_II_2023 ws. odmowy uchylenia uchwały Nr 1_2020_RD Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Prawne UWM z dnia 10 stycznia 2020 r.pdf (442,18KB)
PDFUchwała 21_II_2023 ws. nadania mgr. Łukaszowi Baszakowi stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.pdf (157,30KB)
PDFUchwała 22_II_2023 ws. nadania mgr Aleksandrze Stebel stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.pdf (157,40KB)
PDFUchwała 23_II_2023 ws. wyznaczenia recenzentów oraz powołania komisji w postępowaniu ws. o nadanie stopnia naukowego doktora mgr. Jędrzejowi Jachirze.pdf (161,05KB)
PDFUchwała 24_II_2023 ws. wyznaczenia recenzentów oraz powołania komisji w postępowaniu ws. o nadanie stopnia naukowego doktora mgr. Michałowi Małaszkiewiczowi.pdf (161,60KB)
 
Uchwały z dnia 13 marca 2023 r.
 
PDFUchwała 26_III_2023 ws. nadania dr Monice Tenenbaum-Kulig stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.pdf (137,63KB)
PDFUchwała 27_III_2023 ws. nadania mgr. Tymoteuszowi Siwiakowi stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.pdf (157,58KB)
PDFUchwała 28_III_2023 ws. nadania mgr. Pawłowi Niemczykowi stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.pdf (157,50KB)
PDFUchwała 29_III_2023 ws. nadania mgr Irenie Potapińskiej stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.pdf (157,95KB)
PDFUchwała 30_III_2023 ws. nadania mgr Annie Jaskóle stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.pdf (157,02KB)
PDFUchwała 31_III_2023 ws. nadania mgr Renacie Zyskowskiej stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.pdf (155,76KB)
PDFUchwała 32_III_2023 ws. nadania mgr Katarzynie Tarnowskiej stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.pdf (157,35KB)
PDFUchwała 33_III_2023 ws. nadania mgr Małgorzacie Kani stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.pdf (156,89KB)
PDFUchwała 34_III_2023 ws. wyznaczenia recenzentów oraz komisji w postępowaniu o nadanie mgr. Łukaszowi Kląskale stopnia naukowego doktora.pdf (136,81KB)
PDFUchwała 35_III_2023 ws. zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Katarzyny Poroś.pdf (157,14KB)
 
Uchwały z dnia 17 kwietnia 2023 r.
 
PDFUchwała 36_IV_2023 ws. nadania dr Marlenie Sakowskiej-Baryle stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.pdf (138,84KB)
PDFUchwała 37_IV_2023 ws. powołania Komisji habilitacyjnej w postępowaniu ws. nadania dr. Piotrowi Kasprzykowi stopnia doktora habilitowanego.pdf (134,04KB)
PDFUchwała 38_IV_2023 ws. ustalenia właściwości Rady Dyscyplin Naukowych WPAE UWr do przeprowadzenia postępowania nostryfikacyjnego Pana Oleksandra Sotuli.pdf (130,04KB)
PDFUchwała 39_IV_2023 ws. nadania mgr Magdalenie Całus stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.pdf (158,26KB)
PDFUchwała 40_IV_2023 ws. nadania mgr. Łukaszowi Piątkowskiemu stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.pdf (158,15KB)
PDFUchwała 41_IV_2023 ws. nadania mgr. Piotrowi Kozdrowickiemu stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.pdf (157,96KB)
PDFUchwała 42_IV_2023 ws. powołania recenzentów oraz komisji w postępowaniu o nadanie mgr. Karolowi Jarząbkowi stopnia naukowego doktora.pdf (136,84KB)
PDFUchwała 43_IV_2023 ws. powołania recenzentów oraz komisji w postępowaniu o nadanie mgr Karolinie Kulińskiej-Jachowskiej stopnia naukowego doktora.pdf (136,31KB)
PDFUchwała 44_IV_2023 ws. powołania recenzentów oraz komisji w postępowaniu o nadanie mgr. Mateuszowi Menzlowi stopnia naukowego doktora.pdf (136,67KB)
PDFUchwała 45_IV_2023 ws. wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Gabrieli Skoczylas oraz sposobu weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8 PRK.pdf (164,47KB)
PDFUchwała 46_IV_2023 ws. zmiany tematu rozprawy doktorskiej mgr Klaudii Gaczoł.pdf (160,84KB)
PDFUchwała 47_IV_2023 ws. zmiany tematu rozprawy doktorskiej mgr Martyny Mielniczuk-Skibickiej.pdf (158,86KB)
PDFUchwała 48_IV_2023 ws. przyznania dodatków motywacyjnych dla pracowników WPAE UWr z przychodów własnych wewnętrznych.pdf (337,78KB)
 
Uchwały z dnia 15 maja 2023 r.
 
PDFUchwała 49_V_2023 Opinia w sprawie projektu federalizacji Uniwersytetu Wrocławskiego z Uniwersytetem Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.pdf (117,24KB)
PDFUchwała 50_V_2023 w sprawie nadania dr Ewie Wójtowicz stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.pdf (77,37KB)
PDFUchwała 51_V_2023 w sprawie przeprowadzenia postępowania ws. uznania stopnia naukowego nadanego Panu O. Sotule za granicą za równoważny z odpow. polskim stopniem naukowym.pdf (73,47KB)
PDFUchwała 52_V_2023 w sprawie nadania mgr Dorocie Czerwińskiej stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.pdf (78,47KB)
PDFUchwała 53_V_2023 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr Doroty Czerwińskiej.pdf (74,28KB)
PDFUchwała 54_V_2023 w sprawie nadania mgr. Jędrzejowi Jachirze stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.pdf (77,14KB)
PDFUchwała 55_V_2023 w sprawie nadania mgr. Karolowi Wilkowi stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.pdf (77,65KB)
PDFUchwała 56_V_2023 w sprawie wyznaczenia recenzentów powołania komisji egzaminu doktorskiego oraz komisji doktorskiej w postępowaniu doktorskim mgr Moniki Czechowskiej.pdf (86,48KB)
PDFUchwała 57_V_2023 w sprawie wyznaczenia recenzentów powołania komisji egzaminu doktorskiego oraz komisji doktorskiej w postępowaniu doktorskim mgr. Tomasza Okosa.pdf (76,80KB)
PDFUchwała 58_V_2023 w sprawie wyznaczenia recenzentów powołania komisji egzaminu doktorskiego oraz komisji doktorskiej w postępowaniu doktorskim mgr Joanny Poprawskiej.pdf (75,96KB)
PDFUchwała 59_V_2023 w sprawie zmiany tematu rozprawy doktorskiej mgr Marii Górnickiej.pdf (80,06KB)
PDFUchwała 60_V_2023 w sprawie zmiany tematu rozprawy doktorskiej oraz zakresu egzaminu doktorskiego w postępowaniu doktorskim mgr Karoliny Radkowskiej-Popiel.pdf (82,57KB)
PDFUchwała 61_V_2023 w sprawie wyznaczenia recenzentów powołania komisji egzaminu doktorskiego oraz komisji doktorskiej w postępowaniu doktorskim mgr Karoliny Radkowskiej-Popiel.pdf (77,05KB)
PDFUchwała 62_V_2023 w sprawie wyznaczenia recenzentów powołania komisji egzaminu doktorskiego oraz komisji doktorskiej w postępowaniu doktorskim mgr. Rafała Skibickiego.pdf (76,57KB)
 
Uchwały z dnia 12 czerwca 2023 r.
 
PDFUchwała 67_VI_2023 Opinia w sprawie powołania składów komisji ocen śródokresowych w Kolegium Doktorskim Nauk Prawnych Szkoły Doktorskiej UWr.pdf (78,90KB)
PDFUchwała 68_VI_2023 ws. nadania mgr. Adamowi Krychowskiemu stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.pdf (78,90KB)
PDFUchwała 69_VI_2023 ws. wyznaczenia recenzentów powołania komisji egzaminu doktorskiego oraz komisji doktorskiej w postępowaniu o nadanie mgr. Michalowi Basie stopnia naukowego doktora.pdf (77,28KB)
PDFUchwała 70_VI_2023 ws. wyznaczenia recenzentów powołania komisji egzaminu doktorskiego oraz komisji doktorskiej w postępowaniu o nadanie mgr. Maciejowi Bieszczadowi stopnia naukowego doktora.pdf (87,35KB)
PDFUchwała 71_VI_2023 ws. wyznaczenia recenzentów powołania komisji egzaminu doktorskiego oraz komisji doktorskiej w postępowaniu o nadanie mgr Kindze Drewniowskiej stopnia naukowego doktora.pdf (76,57KB)
PDFUchwała 72_VI_2023 ws. wyznaczenia recenzentów powołania komisji egzaminu doktorskiego oraz komisji doktorskiej w postępowaniu o nadanie mgr Marii Dymitruk stopnia naukowego doktora.pdf (76,40KB)
PDFUchwała 73_VI_2023 ws. wyznaczenia recenzentów powołania komisji doktorskiej w postępowaniu o nadanie mgr Klaudii Frączkiewicz-Maćków stopnia naukowego doktora.pdf (77,13KB)
PDFUchwała 74_VI_2023 ws. wyznaczenia recenzentów powołania komisji doktorskiej w postępowaniu o nadanie mgr. Piotrowi Gałązce stopnia naukowego doktora.pdf (76,65KB)
PDFUchwała 75_VI_2023 ws. wyznaczenia recenzentów powołania komisji doktorskiej w postępowaniu o nadanie mgr Marii Górnickiej stopnia naukowego doktora.pdf (76,65KB)
PDFUchwała 76_VI_2023 ws. wyznaczenia recenzentów powołania komisji doktorskiej w postępowaniu o nadanie mgr. Konradowi Kopystyńskiemu stopnia naukowego doktora.pdf (77,00KB)
PDFUchwała 77_VI_2023 ws. wyznaczenia recenzentów powołania komisji doktorskiej w postępowaniu doktorskim mgr Martyny Mielniczuk-Skibickiej.pdf (76,35KB)
PDFUchwała 78_VI_2023 ws. wyznaczenia recenzentów powołania komisji doktorskiej w postępowaniu o nadanie mgr Aleksandrze Pasek stopnia naukowego doktora.pdf (77,69KB)
PDFUchwała 79_VI_2023 ws. wyznaczenia recenzentów powołania komisji doktorskiej w postępowaniu o nadanie mgr Gabrieli Piekut stopnia naukowego doktora.pdf (77,23KB)
PDFUchwała 80_VI_2023 ws. wyznaczenia recenzentów powołania komisji doktorskiej w postępowaniu o nadanie mgr A. Polak-Kruszyk stopnia naukowego doktora.pdf (76,99KB)
PDFUchwała 81_VI_2023 ws. wyznaczenia recenzentów powołania komisji doktorskiej w postępowaniu o nadanie mgr Annie Popowicz-Pazdej stopnia naukowego doktora.pdf (88,50KB)
PDFUchwała 82_VI_2023 ws. wyznaczenia recenzentów powołania komisji doktorskiej w postępowaniu o nadanie mgr Małgorzacie Sikorze stopnia naukowego doktora.pdf (88,27KB)
PDFUchwała 83_VI_2023 ws. wyznaczenia recenzentów powołania komisji doktorskiej w postępowaniu o nadanie mgr Marcie Statkiewicz stopnia naukowego doktora.pdf (76,80KB)
PDFUchwała 84_VI_2023 ws. wyznaczenia recenzentów powołania komisji doktorskiej w postępowaniu o nadanie mgr Magdaleny Średnickiej-Bugajskiej stopnia naukowego doktora.pdf (77,65KB)
PDFUchwała 85_VI_2023 ws. wyznaczenia recenzentów powołania komisji doktorskiej w postępowaniu o nadanie mgr. Mateuszowi Wojtanowskiemu stopnia naukowego doktora.pdf (78,15KB)
PDFUchwała 86_VI_2023 ws. wszczęcia postępowania w sprawie nadania mgr Beacie Grodziskiej-Modzelewskiej stopnia naukowego doktora wyznaczenia recenzentów oraz powołania komisji doktorskiej.pdf (86,90KB)
PDFUchwała 87_VI_2023 ws. wszczęcia postępowania w sprawie nadania mgr. Jakubowi Juszczakowi stopnia naukowego doktora wyznaczenia recenzentów oraz powołania komisji doktorskiej.pdf (85,60KB)
PDFUchwała 88_VI_2023 ws. wszczęcia postępowania w sprawie nadania mgr. Sławomirowi Mirowskiemu stopnia naukowego doktora wyznaczenia recenzentów oraz powołania komisji doktorskiej.pdf (85,88KB)
PDFUchwała 89_VI_2023 ws. wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Marty Daćków.pdf (82,59KB)
PDFUchwała 90_VI_2023 ws. zmiany tematu rozprawy doktorskiej mgr. Artura Kowalczyka.pdf (78,44KB)
PDFUchwała 91_VI_2023 ws. zmiany tematu rozprawy doktorskiej mgr Zuzanny Witek.pdf (78,18KB)
PDFUchwała 92_VI_2023 ws. zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Magdaleny Frączkowskiej.pdf (79,21KB)
PDFUchwała 93_VI_2023 ws. zamknięcia przewodu doktorskiego mgr. Przemysława Mazurka.pdf (79,39KB)
PDFUchwała 94_VI_2023 Opinia w sprawie zatrudnienia dr. Zbigniewa Mogiły na stanowisku adiunkta w Instytucie Studiów Międzynarodowych WNS UWr.pdf (74,09KB)
 
Uchwały z dnia 11 września 2023 r.
 
PDFUchwała 95_IX_2023 ws. wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania dr. Witoldowi Małeckiemu stopnia doktora habilitowanego.pdf (73,94KB)
PDFUchwała 96_IX_2023 ws. nadania mgr Annie Kuchciak stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.pdf (78,82KB)
PDFUchwała 97_IX_2023 ws. nadania mgr Karolinie Kulińskiej-Jachowskiej stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.pdf (79,16KB)
PDFUchwała 98_IX_2023 ws. wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr Karoliny Kulińskiej-Jachowskiej.pdf (76,86KB)
PDFUchwała 99_IX_2023 ws. nadania mgr. Michałowi Małaszkiewiczowi stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.pdf (75,63KB)
PDFUchwała 100_IX_2023 ws. nadania mgr. Mateuszowi Wojtanowskiemu stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.pdf (77,10KB)
PDFUchwała 101_IX_2023 ws. nadania mgr. Karolowi Jarząbkowi stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.pdf (77,92KB)
PDFUchwała 102_IX_2023 ws. wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr. Karola Jarząbka.pdf (75,19KB)
PDFUchwała 103_IX_2023 ws. zmiany Uchwały nr 82_VI_2023 ws. wynaczenia recenzentów powołania komisji egzaminu doktorskiego oraz komisji doktorskiej mgr Małgorzaty Sikory.pdf (85,65KB)
PDFUchwała 104_IX_2023 ws. wyznaczenia recenzentów powołania komisji egzaminu doktorskiego oraz komisji doktorskiej w postępowaniu doktorskim mgr Stefanii Kolarz.pdf (76,68KB)
PDFUchwała 105_IX_2023 ws. wyznaczenia recenzentów powołania komisji egzaminu doktorskiego oraz komisji doktorskiej w postępowaniu doktorskim mgr Zuzanny Witek.pdf (77,12KB)
PDFUchwała 106_IX_2023 ws. wyznaczenia recenzentów powołania komisji egzaminu doktorskiego oraz komisji doktorskiej w postępowaniu doktorskim mgr. Artura Rogackiego.pdf (77,07KB)
PDFUchwała 107_IX_2023 ws. wszczęcia postępowania doktorskiego mgr. Szymona Krystkowiaka wyznaczenia recenzentów oraz powołania komisji doktorskiej.pdf (85,45KB)
PDFUchwała 108_IX_2023 ws. wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Wanesy Choptiany-Mańki.pdf (82,62KB)
PDFUchwała 109_IX_2023 ws. zamknięcia przewodu doktorskiego mgr. Mateusza Gmerka.pdf (78,25KB)
 
Uchwały z dnia 16 października 2023 r.
 
PDFUchwała 110_X_2023 ws. powołania Komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania dr. Witoldowi Małeckiemu stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych.pdf (76,37KB)
PDFUchwała 111_X_2023 ws. wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania dr Monice Haczkowskiej stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych.pdf (73,38KB)
PDFUchwała 112_X_2023 ws. w sprawie odmowy uznania stopnia naukowego dr. Oleksandra Sotuły za równoważny ze stopniem doktora habilitowanego nauk społecznych.pdf (107,78KB)
PDFUchwała 113_X_2023 ws. nadania mgr. Mateuszowi Menzlowi stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.pdf (77,43KB)
PDFUchwała 114_X_2023 ws. nadania mgr Joannie Poprawskiej stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.pdf (78,28KB)
PDFUchwała 115_X_2023 ws. nadania mgr Marcie Statkiewicz stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.pdf (78,59KB)
PDFUchwała 116_X_2023 ws. zmiany zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Artura Kowalczyka.pdf (80,20KB)
PDFUchwała 117_X_2023 ws. wyznaczenia recenzentów powołania komisji egzaminu doktorskiego oraz komisji doktorskiej w postępowaniu doktorskim mgr Agaty Grzech.pdf (77,26KB)
PDFUchwała 118_X_2023 ws. wyznaczenia recenzentów powołania komisji egzaminu doktorskiego oraz komisji doktorskiej w postępowaniu doktorskim mgr. Artura Kowalczyka.pdf (77,86KB)
PDFUchwała 119_X_2023 ws. wyznaczenia recenzentów powołania komisji egzaminu doktorskiego oraz komisji doktorskiej w postępowaniu doktorskim mgr Marii Tsimy.pdf (76,42KB)
 
Uchwały z dnia 13 listopada 2023 r.
 
PDFUchwała 120_XI_2023 ws. wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania dr Alicji Sielskiej stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych.pdf (74,11KB)
PDFUchwała 121_XI_2023 ws. okrślenia zasad przyjęć na I rok kształcenia w Kolegium Nauk Prawnych Szkoły Doktorskiej UWr w roku akad. 2024_2025.pdf (291,89KB)
PDFUchwała 122_XI_2023 ws. nadania mgr Marii Dymitruk stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.pdf (76,75KB)
PDFUchwała 123_XI_2023 ws. wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr Marii Dymitruk.pdf (73,98KB)
PDFUchwała 124_XI_2023 ws. nadania mgr. Łukaszowi Kląskale stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.pdf (78,19KB)
PDFUchwała 125_XI_2023 ws. nadania mgr. Rafałowi Skibickiemu stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.pdf (79,25KB)
PDFUchwała 126_XI_2023 ws. wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr. Rafała Skibickiego.pdf (77,17KB)
PDFUchwała 127_XI_2023 ws. nadania mgr Magdalenie Średnickiej-Bugajskiej stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.pdf (78,93KB)
PDFUchwała 128_XI_2023 ws. nadania mgr Martynie Mielniczuk-Skibickiej stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.pdf (78,26KB)
PDFUchwała 129_XI_2023 ws. wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr Martyny Mielniczuk-Skibickiej.pdf (76,73KB)
PDFUchwała 130_XI_2023 ws. nadania mgr. Maciejowi Bieszczadowi stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.pdf (74,50KB)
PDFUchwała 131_XI_2023 ws. nadania mgr Kindze Drewniowskiej stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.pdf (77,23KB)
PDFUchwała 132_XI_2023 ws. wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr Kingi Drewniowskiej.pdf (74,32KB)
PDFUchwała 133_XI_2023 ws. nadania mgr. Sławomirowi Mirowskiemu stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.pdf (74,29KB)
PDFUchwała 134_XI_2023 ws. zmiany składu komisji doktorskiej w postępowaniu o nadanie mgr. Arturowi Kowalczykowi stopnia naukowego doktora.pdf (74,19KB)
 
Uchwały z dnia 11 grudnia 2023 r.
 
PDFUchwała 140_XII_2023 ws. Programu Kształcenia w Kolegium Nauk Prawnych Szkoły Doktorskiej UWr.pdf (384,81KB)
PDFUchwała 141_XII_2023 ws. zmiany Uchwały 110_X_2023 ws. powołania Komisji habilitacyjnej w postępowaniu o nadanie dr. Witoldowi Małeckiemu stopnia doktora habilitowanego.pdf (82,13KB)
PDFUchwała 142_XII_2023 ws. powołania Komisji habilitacyjnej w postępowaniu o nadanie dr Monice Haczkowskiej stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki prawne.pdf (76,50KB)
PDFUchwała 143_XII_2023 ws. nadania mgr. Konradowi Kopystyńskiemu stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.pdf (77,48KB)
PDFUchwała 144_XII_2023 ws. wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr. Konrada Kopystyńskiego.pdf (74,58KB)
PDFUchwała 145_XII_2023 ws. nadania mgr. Michałowi Basie stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.pdf (78,36KB)
PDFUchwała 146_XII_2023 ws. wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr. Michała Basy.pdf (77,45KB)
PDFUchwała 147_XII_2023 ws. nadania mgr Aleksandrze Polak-Kruszyk stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.pdf (78,01KB)
PDFUchwała 148_XII_2023 ws. wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr Aleksandry Polak-Kruszyk.pdf (75,89KB)
PDFUchwała 149_XII_2023 ws. nadania mgr Karolinie Radkowskiej-Popiel stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.pdf (78,68KB)
PDFUchwała 150_XII_2023 ws. wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr Karoliny Radkowskiej-Popiel.pdf (76,65KB)
PDFUchwała 151_XII_2023 ws. nadania mgr Gabrieli Piekut stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.pdf (78,12KB)
PDFUchwała 152_XII_2023 ws. wszczęcia postępowania w sprawie nadania mgr Marcie Daćków stopnia doktora nauk społecznych wyznaczenia recenzentów oraz powołania komisji doktorskiej.pdf (86,82KB)