Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Wydziału Nauk Biologicznych 2023

Uchwały z dnia 26 stycznia 2023 r.:

PDFUchwała Nr 1_2023 Rady Wydziału w sprawie awansu na stanowisko profesora UWr w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych dr hab. Joanny Hildebrand.pdf (123,33KB)
PDFUchwała Nr 2_2023 Rady Wydziału w sprawie awansu na stanowisko starszego wykładowcy w grupie pracowników dydaktycznych dr Agaty Zemły.pdf (120,88KB)
PDFUchwała Nr 3_2013 Rady Wydziału w sprawie awansu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych dra Mateusza Meserszmita.pdf (120,64KB)
PDFUchwała Nr 4_2023 Rady Wydziału w sprawie awansu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych dr Aleksandry Słupianek.pdf (121,69KB)
PDFUchwała Nr 5_2023 Rady Wydziału w sprawie awansu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych dr Natalii Kuśmierek.pdf (122,04KB)
PDFUchwała Nr 6_2023 Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego dr Pauliny Tomaszewskiej.pdf (49,54KB)
PDFUchwała Nr 7_2023 Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego mgra Wojciecha Szlauera.pdf (49,36KB)
PDFUchwała Nr 8_2023 Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego dra Piotra jawienia.pdf (49,73KB)
PDFUchwała Nr 9_2023 Rady Wydziału w sprawie zatwierdzenia procedury organizacji praktyk ujętych w programie studiów na WNB.pdf (133,23KB)
PDFUchwała Nr 9_2023 Rady Wydziału Załącznik Nr 1.pdf (411,59KB)
PDFUchwała Nr 10_2023 Rady Wydziału w sprawie zatwierdzenia regulaminu praktyk ujętych w programie studiów na WNB.pdf (132,43KB)
PDFUchwała Nr 10_2023 Rady Wydziału Załącznik Nr 1.pdf (110,04KB)
PDFUchwała Nr 11_2023 Rady Wydziału w sprawie zaopiniowania programu studiów dla kierunkubiologia studiów I i II.pdf (141,18KB)
PDFUchwała Nr 11_2023 Rady Wydziału Załącznik Nr 1.pdf (1,34MB)

Uchwały z dnia 16 marca 2023 r.:

PDFUchwała Nr 12_2023 Rady Wydziału w sprawie awansu na stanowisko profesora Uniwersytetu Wrocławskiego w grupie pracowników badawczo - dydaktycznych dr hab. Alicji Banasiak.pdf (123,68KB)
PDFUchwała Nr 13_2023 Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego dr Katarzyny Tyszeckiej.pdf (49,36KB)
PDFUchwała Nr 14_2023 Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego mgr Wiktorii Gornig.pdf (50,72KB)
PDFUchwała Nr 15_2023 Rady Wydziału w sprawie określenia zasad i trybu rekrutacji obywateli polskich na I rok studiów na kierunek biologia specjalność integrative biodiversity studia w języku angielskim.pdf (158,89KB)
PDFUchwała Nr 16_2023 Rady Wydziału w sprawie określenia zasad rekrutacji cudzoziemców na I rok studiów na kierunku biologia specjalność integrative biodiversity studia w języku angielskim.pdf (143,63KB)
PDFUchwała Nr 17_2023 Rady Wydziału w sprawie zaopiniowania wysokości opłat związanych z kształceniem na studiach stacjonarnych w języku angielskim dla obywateli polskich i cudzoziemców.pdf (142,29KB)
PDFUchwała Nr 18_2023 Rady Wydziału w sprawie określenia limitów przyjęć na I rok studiów na kierunek biologia specjalność integrative biodiversity studia w języku angielskim.pdf (135,11KB)
PDFUchwała Nr 19_2023 Rady Wydziału w sprawie określenia zasad i trybu rekrutacji cudzoziemców na studia prowadzone na Wydziale Nauk Biologicznych.pdf (166,24KB)
PDFUchwała Nr 20_2023 Rady Wydziału w sprawie zaopiniowania zasad i trybu rekrutacji obywateli polskich na studia prowadzone na Wydziale Nauk Biologicznych.pdf (212,30KB)
PDFUchwała Nr 21_2023 Rady Wydziału w sprawie określenia zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich na studia rozpoczynające się w 2027_2028.pdf (157,10KB)
PDFUchwała Nr 22_2023 Rady Wydziału w sprawie określenia zasad rekrutacji cudzoziemców na studia kierunku Ochrona środowiska rozpoczynające się w roku akademickim 2024_2025.pdf (143,09KB)
PDFUchwała Nr 23_2023 Rady Wydziału w sprawie określenia zasad i trybu rekrutacji obywateli polskich na studia na kierunku Ochrona środowiska rozpoczynające się w roku akademickim 2024_2025.pdf (163,18KB)
PDFUchwała Nr 24_2023 Rady Wydziału w sprawie określenia zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad oraz laureatów konkursów ogólnopolskich na studia na kierunku Ochrona środowiska 2027_2028.pdf (148,03KB)
PDFUchwała Nr 25_2023 Rady Wydziału w sprawie zatwierdzenia Regulaminu praktyk zawodowych dla studentów kierunku Ochrona środowiska na Uniwersytecie Wrocławskim od roku akademickiego 2022_2023.pdf (453,70KB)
PDFUchwała Nr 26_2023 Rady Wydziału w sprawie zaakceptowania zmiany składów Kierunkowych Zespołów ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Biologicznych na kadencję 2020-2024.pdf (133,64KB)

Uchwały z dnia 23 marca 2023 r.:

PDFUchwała Nr 27_2023 Rady Wydziału w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rekomendacji dla wniosków złożonych do konkursu na zakup aparatury naukowo – badawczej w ramach Funduszu Aparatury Badawczej FAB IV Edycja.pdf (133,10KB)
PDFUchwała Nr 28_2023 Rady Wydziału w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rekomendacji dla wniosków złożonych do konkursu na zakup aparatury naukowo – badawczej w ramach Funduszu Aparatury Badawczej FAB IV Edycja.pdf (137,41KB)
PDFUchwała Nr 29_2023 Rady Wydziału w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rekomendacji dla wniosków złożonych do konkursu na zakup aparatury naukowo – badawczej w ramach Funduszu Aparatury Badawczej FAB IV Edycja.pdf (136,79KB)

Uchwały z dnia 20 kwietnia 2023 r.:

PDFUchwała Nr 30_2023 Rady Wydziału w sprawie wprowadzenia zmian w programie studiów na kierunku mikrobiologia I i II stopnia 2023_2024.pdf (121,52KB)
PDFUchwała Nr 30_2023 Rady Wydziału Załącznik Nr 1.pdf (473,51KB)
PDFUchwała Nr 31_2023 Rady Wydziału w sprawie wprowadzenia zmian w programie studiów na kierunku Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym I i II stopnia 2023_2024.pdf (121,83KB)
PDFUchwała Nr 31_2023 Rady Wydziału Załącznik Nr 1.pdf (503,64KB)
PDFUchwała Nr 32_2023 Rady Wydziału w sprawie wprowadzenia zmian w programie studiów na kierunku Biologia człowieka I stopnia 2023_2024.pdf (122,12KB)
PDFUchwała Nr 32_2023 Rady Wydziału Załacznik Nr 1.pdf (319,39KB)
PDFUchwała Nr 33_2023 Rady Wydziału w sprawie wprowadzenia zmian w programie studiów na kierunku Ochrona środowiska I i II stopnia 2023_2024.pdf (122,32KB)
PDFUchwała Nr 33_2023 Rady Wydziału Załącznik Nr 1.pdf (642,10KB)
PDFUchwała Nr 33_2023 Rady Wydziału Załącznik Nr 2.pdf (794,28KB)
PDFUchwała Nr 34_2023 Rady Wydziału w sprawie przedłużenie zatrudnienia nauczyciela akademickiego dra Marka Malickiego.pdf (48,17KB)
PDFUchwała Nr 35_2023 Rady Wydziału w sprawie zmiany zatrudnienia nauczyciela akademickiego dr Marty Mazurkiewicz-Kanii.pdf (48,34KB)
PDFUchwała Nr 36_2023 Rady Wydziału w sprawie przedmiotów do wyboru na kierunku mikrobiologia I i II stopnia 2023_2024.pdf (49,48KB)
PDFUchwała Nr 36_2023 Rady Wydziału Załącznik Nr 1.pdf (177,40KB)
PDFUchwała Nr 36_2023 Rady Wydziału Załącznik Nr 2.pdf (177,13KB)
PDFUchwała Nr 37_2023 Rady Wydziału w sprawie przedmiotów do wyboru na kierunku Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym 2023_2024.pdf (135,77KB)
PDFUchwała Nr 37_2023 Rady Wydziału Załącznik Nr 1.pdf (160,93KB)
PDFUchwała Nr 37_2023 Rady Wydziału Załącznik Nr 2.pdf (138,73KB)
PDFUchwała Nr 38_2023 Rady Wydziału w sprawie przedmiotów do wyboru na kierunku Biologia człowieka I stopnia 2023_2024.pdf (135,51KB)
PDFUchwała Nr 38_2023 Rady Wydziału Załącznik Nr 1.pdf (238,44KB)

Uchwały z dnia 18 maja 2023 r.:

PDFUchwała Nr 39_2023 Rady Wydziału w sprawie konsolidacji Uniwersytetu Wrocławskiego z Uniwersytetem Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.pdf (122,40KB)
PDFUchwała Nr 40_2023 Rady Wydziału w sprawie wyrażenia opinii w sprawie utworzenia Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego jako jednostki Uczelni.pdf (121,09KB)
PDFUchwała Nr 41_2023 Rady Wydziału w sprawie awansu na stanowisko profesora UWr dra hab. inż Rafała Ogórka.pdf (45,44KB)

Uchwały z dnia 22 czerwca 2023 r.:

PDFUchwała Nr 42_2023 Rady Wydziału w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Wydziału za rok 2022 oraz zatwierdzenie na rok 2023.pdf (121,88KB)
PDFUchwała Nr 43_2023 Rady Wydziału w sprawie zaopiniowania wniosku o udzielenie płatnego urlopu naukowego dla Pana dra Grzegorza Naubauera.pdf (122,56KB)
PDFUchwała Nr 44_2023 Rady Wydziału w sprawie powołania na Kierownika Zakładu Ekologii Biogeochemii i Ochrony Środowiska Pana prof. dra hab. Bronisława Wojtunia.pdf (119,16KB)
PDFUchwała Nr 45_2023 Rady Wydziału w sprawie zatwierdzenia indywidualnego planu i programu studiów IPPS Dominika Zięciny.pdf (108,79KB)

Uchwały z dnia 6 lipca 2023 r.:

PDFUchwała Nr 46_2023 Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego mgra Macieja Werneckiego.pdf (98,52KB)
PDFUchwała Nr 47_2023 Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia nauczyciela akdemickiego dr Marty Książczyk.pdf (100,81KB)
PDFUchwała Nr 48_2023 Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego dra Grzegorza Skórzewskiego.pdf (101,85KB)
PDFUchwała Nr 49_2023 Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego dr Katarzyny Zarzeckiej-Szubińskiej.pdf (104,14KB)
PDFUchwała Nr 50_2023 Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia do prowadzenia zajęć ze studentami mgr Moniki Ruszteckiej-Rodziewicz oraz mgr Katarzyny Łapińskiej.pdf (99,32KB)
PDFUchwała Nr 51_2023 Rady Wydziału w sprawie włączenia Pracowni Analiz DNA i jej struktur w obręb Zakładu Biologii Ewolucyjnej i Ochrony Kręgowców.pdf (124,49KB)
PDFUchwała Nr 52_2023 Rady Wydziału w sprawie odwołania ze stanowiska Kierownika Pracowni Analiz DNA dra Łukasza Paśko.pdf (117,44KB)
PDFUchwała Nr 53_2023 Rady Wydziału w sprawie powołania na stanowisko Kierownika Pracowni Analiz DNA dra hab. Adriana Marciszaka prof. UWr.pdf (118,68KB)

Uchwały z dnia 28 września 2023 r.:

PDFUchwała Nr 54_2023 Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia nauczyciela akademickiego mgr Wiktorii Gornig.pdf (50,10KB)
PDFUchwała Nr 55_2023 Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego mgr Małgorzaty Nowickiej_Kaźmierczak.pdf (49,68KB)
PDFUchwała Nr 56_2023 Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora prof. dr hab. Arkadiusza Nowaka.pdf (49,19KB)
PDFUchwała Nr 57_2023 Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego dr Elizy Turlej.pdf (49,01KB)
PDFUchwała Nr 58_2023 Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego mgr Natalii Łazarewicz.pdf (49,84KB)
PDFUchwała Nr 59_2023 Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego mgr Edyty Mazurkiewicz.pdf (49,07KB)
PDFUchwała Nr 60_2023 Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego dr Malwiny Goździk.pdf (48,91KB)
PDFUchwała Nr 61_2023 Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego dr Malwiny Goździk.pdf (50,39KB)
PDFUchwała Nr 62_2023 Rady Wydziału w sprawie zmiany składu Kierunkowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia na kierunku GiBE 2020_2024.pdf (112,71KB)
PDFUchwała Nr 63_2023 Rady Wydziału w sprawie zmiany składu Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia na kierunku GiBE 2020_2024.pdf (115,31KB)
PDFUchwała Nr 64_2023 Rady Wydziału w sprawie utworzenia dwóch nowych wydziałów Neofilologii oraz Komunikacji Społecznej i Mediów na UWr.pdf (138,92KB)
PDFUchwała Nr 65_2023 Rady Wydziału w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Wyborczej na WNB UWr na kadencję 2024_2028.pdf (122,10KB)
PDFUchwała Nr 66_2023 Rady Wydziału w sprawie zaakceptowania procedury organizacji praktyk obowiązkowych na WNB.pdf (132,98KB)
PDFUchwała Nr 66_2023 Rady Wydziału Załącznik Nr 1.pdf (432,11KB)
PDFUchwała Nr 67_2023 Rady Wydziału w sprawie zatwierdzenia indywidualnego planu i programu studiów IPPS dla Marceliny Stupieńko.pdf (108,57KB)
PDFUchwała Nr 68_2023 Rady Wydziału w sprawie zatwierdzenia indywidualnego planu i programu studiów IPPS dla Adrianny Nawrot.pdf (120,52KB)
PDFUchwała Nr 69_2023 Rady Wydziału w sprawie zatwierdzenia indywidualnego planu i programu studiów IPPS dla Julii Kończak.pdf (121,19KB)
PDFUchwała Nr 70_2023 Rady Wydziału w sprawie zatwierdzenia indywidualnego planu i programu studiów IPPS dla Adrianny Nowak.pdf (117,40KB)

Uchwały z dnia 23 listopada 2023 r.:

PDFUchwała Nr 71_2023 Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu dr hab. Małgorzaty Redy.pdf (49,17KB)
PDFUchwała Nr 72_2023 Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia na stanowisku asystenta mgr Marii Kolon-Jaremczak.pdf (49,29KB)
PDFUchwała Nr 73_2023 Rady Wydziału w sprawie odwołania ze stanowiska Kierownika Pracowni Danio Pręgowanego prof. dr hab. Małgorzaty Daczewskiej.pdf (118,01KB)
PDFUchwała Nr 74_2023 Rady Wydziału w sprawie powołania na Kierownika Pracowni Danio Pręgowanego dr Marty Migockiej-Patrzałek.pdf (123,16KB)
PDFUchwała Nr 75_2023 Rady Wydziału w sprawie zatwierdzenia indywidualnego planu i programu studiów IPPS dla Pana Jakuba Zająca.pdf (121,40KB)
PDFUchwała Nr 76_2023 Rady Wydziału w sprawie zatwierdzenia indywidualnego planu i programu studiów IPPS dla Pani Joanny Grzegorzek.pdf (121,80KB)
PDFUchwała Nr 77_2023 Rady Wydziału w sprawie zmiany składu Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia na WNB na kadencję 2020_2024.pdf (114,44KB)

Uchwały z dnia 14 grudnia 2023 r.:

PDFUchwała Nr 78_2023 Rady Wydziału w sprawie awansu na stanowisko profesora UWr dr hab. Agnieszki Perec-Matysiak.pdf (124,28KB)
PDFUchwała Nr 79_2023 Rady Wydziału w sprawie awansu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo -dydaktycznych dr Dagmary Dyczko.pdf (122,33KB)
PDFUchwała Nr 80_2023 Rady Wydziału w sprawie awansu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo -dydaktycznych dr Karoliny Małas.pdf (122,31KB)
PDFUchwała Nr 81_2023 Rady Wydziału w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów I i II stopnia w roku akademickim 2024_2025.pdf (135,35KB)
PDFUchwała Nr 81_2023 Rady Wydziału Załącznik.pdf (73,93KB)
PDFUchwała Nr 82_2023 Rady Wydziału w sprawie limitów przyjęć na studia I i II stopnia na kierunku Ochrona środowiska w roku akademickim 2024_2025.pdf (134,65KB)
PDFUchwała Nr 82_2023 Rady Wydziału Załącznik.pdf (62,05KB)
PDFUchwała Nr 83_2023 Rady Wydziału w sprawie utworzenia Pracowni Mikrotomografii Komputerowej w Zakładzie Paleozoologii.pdf (137,66KB)
PDFUchwała Nr 84_2023 Rady Wydziału w sprawie powołania na kierownika Pracowni Mikrotomografii Komputerowej dra Pawła Sochę.pdf (133,90KB)
PDFUchwała Nr 85_2023 Rady Wydziału w sprawie zatwierdzenia indywidualnego planu i programu studiów IPPS dla Pani Beaty Stryczek.pdf (118,34KB)
PDFUchwała Nr 86_2023 Rady Wydziału w sprawie zatwierdzenia zasad i trybu rekrutacji obywateli polskich na studia I i II stopnia 2025_2026.pdf (145,94KB)
PDFUchwała Nr 86_2023 Rady Wydziału Załącznik.pdf (133,82KB)
PDFUchwała Nr 87_2023 Rady Wydziału w sprawie określenia zasad i trybu rekrutacji cudzoziemców na studia I i II stopnia 2025_2026.pdf (147,47KB)
PDFUchwała Nr 87_2023 Rady Wydziału Załącznik.pdf (90,00KB)
PDFUchwała Nr 88_2023 Rady Wydziału w sprawie zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad oraz laureatów konkursów 2028_2029.pdf (170,29KB)
PDFUchwała Nr 89_2023 Rady Wydziału w sprawie zasad i trybu rekrutacji obywateli polskich na studia na kierunku Ochrona środowiska 2025_2026.pdf (172,62KB)
PDFUchwała Nr 90_2023 Rady Wydziału w sprawie zasad rekrutacji cudzoziemców na studia kierunku Ochrona środowiska 2025_2026.pdf (144,88KB)
PDFUchwała Nr 91_2023 Rady Wydziału w sprawie zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad oraz laureatów konkursów Ochrona środowiska 2028_2029.pdf (147,89KB)
PDFUchwała Nr 92_2023 Rady Wydziału w sprawie zmian w składzie Międzywydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia na kierunku Ochrona Środowiska.pdf (131,80KB)
PDFUchwała Nr 93_2023 Rady Wydziału w sprawie zmian w składzie Międzywydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia na kierunku Ochrona Środowiska.pdf (129,17KB)