Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne 2023

Uchwały z dnia 26 stycznia 2023 r.:

PDFUchwała Nr 1_2023 Rady Dyscypliny w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne dr Annie Szlachcic.pdf (93,44KB)
PDFUchwała Nr 2_2023 Rady Dyscypliny w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Grażyny Majkowskiej-Skrobek.pdf (62,72KB)
PDFUchwała Nr 3_2023 Kryteria awansowe nauczycieli akademickich na WNB.pdf (97,46KB)
PDFUchwała Nr 4_2023 Rady Dyscypliny w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora uczelni dr hab. Joanny Hildebrand.pdf (48,32KB)
PDFUchwała Nr 5_2023 Rady Dyscypliny w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta dra Mateusza Meserszmita.pdf (47,96KB)
PDFUchwała Nr 6_2023 Rady Dyscypliny w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta dr Aleksandry Słupianek.pdf (48,64KB)
PDFUchwała Nr 7_2023 Rady Dyscypliny w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta dr Natalii Kuśmierek.pdf (48,14KB)
PDFUchwała Nr 8_2022 Rady Dyscypliny w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne dr. Sebastianowi Salacie.pdf (64,53KB)
PDFUchwała Nr 9_2023 Rady Dyscypliny w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne dr Magdalenie Zagalskiej-Neubauer.pdf (56,71KB)
PDFUchwała Nr 10_2023 Rady Dyscypliny w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu o nadane dr Malgorzacie Heidorn-Czarnej stopnia doktora habilitowanego.pdf (57,54KB)
PDFUchwała Nr 11_2023 Rady Dyscypliny w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego dr Pauliny Tomaszewskiej.pdf (48,14KB)
PDFUchwała Nr 12_2023 Rady Dyscypliny w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego mgra Wojciecha Szlauera.pdf (48,23KB)
PDFUchwała Nr 13_2023 Rady Dyscypliny w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego dra Piotra Jawienia.pdf (48,03KB)
PDFUchwała Nr 14_2023 Rady Dyscypliny w sprawie nadania stopnia doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr. Sewerynowi Mucha.pdf (63,31KB)
PDFUchwała Nr 15_2023 Rady Dyscypliny w sprawie nadania stopnia doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Małgorzacie Płachetce.pdf (53,18KB)
PDFUchwała Nr 16_2023 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgra Irwina Matyjaszczyka.pdf (55,75KB)
PDFUchwała Nr 17_2023 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgra Irwina Matyjaszczyka.pdf (55,52KB)
PDFUchwała Nr 18_2023 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Marty Domżał-Kędzi.pdf (56,32KB)
PDFUchwała Nr 19_2023 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Marty Domżał-Kędzi.pdf (55,56KB)
PDFUchwała Nr 20_2023 Rady Dyscypliny w sprawie uznania spełnienia wymagań art. 186 ust. 1 pkt. 3 Ustawy PSWiN w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr Ewie Mazurkiewicz.pdf (56,87KB)
PDFUchwała Nr 21_2023 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Ewie Mazurkiewicz.pdf (56,27KB)
PDFUchwała Nr 22_2023 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji ds. postępowania w sprawie nadania stopnia doktora mgr Ewie Mazurkiewicz.pdf (54,82KB)
PDFUchwała Nr 23_2023 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej mgr Martyny Sochackiej.pdf (52,62KB)

Uchwały z dnia 16 marca 2023 r.:

PDFUchwała Nr 24_2023 Rady Dyscypliny w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Agnieszki Sergiel.pdf (55,04KB)
PDFUchwała Nr 25_2023 Rady Dyscypliny w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Agnieszki Zelazniewicz.pdf (54,20KB)
PDFUchwała Nr 26_2023 Rady Dyscypliny w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu o nadane dr Grazynie Majkowskiej-Skrobek stopnia doktora habilitowanego.pdf (58,49KB)
PDFUchwała Nr 27_2023 Rady Dyscypliny w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego na stanowisko profesora Uniwersytetu dr hab. Alicji Banasiak.pdf (48,19KB)
PDFUchwała Nr 28_2023 Rady Dyscypliny w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego dr Katarzyny Tyszeckiej.pdf (49,04KB)
PDFUchwała Nr 29_2023 Rady Dyscypliny w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego mgr Wiktorii Gornig.pdf (49,62KB)
PDFUchwała Nr 30_2022 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Anny Faltyn-Parzymskiej.pdf (56,46KB)
PDFUchwała Nr 31_2023 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany składu Komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Anny Faltyn-Parzymskiej.pdf (60,60KB)
PDFUchwała Nr 32_2023 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany składu Komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgra Pawła Jarzembowskiego.pdf (58,81KB)
PDFUchwała Nr 33_2023 Rady Dyscypliny w sprawie nadania stopnia doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Katarzynie Kozyrze-Zyskowskiej.pdf (64,76KB)
PDFUchwała Nr 34_2023 Rady Dyscypliny w sprawie nadania stopnia doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Aleksandrze Kazienko.pdf (52,74KB)
PDFUchwała Nr 35_2023 Rady Dyscypliny w sprawie nadania stopnia doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr. Mariuszowi Chrabąszczowi.pdf (64,84KB)
PDFUchwała Nr 36_2023 Rady Dyscypliny w sprawie uznania spełnienia wymagań art. 186 ust. 1 pkt. 3 Ustawy PSWiN w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr Gabrieli Cieniuch.pdf (62,64KB)
PDFUchwała Nr 37_2023 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Gabrieli Cieniuch.pdf (57,76KB)
PDFUchwała Nr 38_2023 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji ds. postępowania w sprawie nadania stopnia doktora mgr Gabrieli Cieniuch.pdf (56,85KB)
PDFUchwała Nr 39_2023 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej mgr Klaudii Berkowskiej.pdf (53,34KB)
PDFUchwała Nr 40_2023 Rady Dyscypliny w sprawie uznania spełnienia wymagań art. 186 ust. 1 pkt. 3 Ustawy PSWiN w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr. Jarosławowi Chilimoniukowi.pdf (56,33KB)
PDFUchwała Nr 41_2023 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Jarosławowi Chilimoniukowi.pdf (57,24KB)
PDFUchwała Nr 42_2023 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji ds. postępowania w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Jarosławowi Chilimoniukowi.pdf (56,29KB)
PDFUchwała Nr 43_2023 Rady Dyscypliny w sprawie uznania spełnienia wymagań art. 186 ust. 1 pkt. 3 Ustawy PSWiN w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr. Adamowi Markowskiemu.pdf (55,83KB)
PDFUchwała Nr 44_2023 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Adama Markowskiego.pdf (57,86KB)
PDFUchwała Nr 45_2023 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji ds. postępowania w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Adamowi Markowskiemu.pdf (56,20KB)
PDFUchwała Nr 46_2023 Rady Dyscypliny w sprawie uznania spełnienia wymagań art. 186 ust. 1 pkt. 3 Ustawy PSWiN w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr Karolinie Wójtowicz.pdf (56,20KB)
PDFUchwała Nr 47_2023 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Karolinie Wójtowicz.pdf (58,35KB)
PDFUchwała Nr 48_2023 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji ds. postępowania w sprawie nadania stopnia doktora mgr Karolinie Wójtowicz.pdf (57,33KB)
PDFUchwała Nr 49_2023 Rady Dyscypliny w sprawie uznania spełnienia wymagań art. 186 ust. 1 pkt. 3 Ustawy PSWiN w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr Aleksandrze Żeromskiej.pdf (66,72KB)
PDFUchwała Nr 50_2023 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Aleksandrze Żeromskiej.pdf (66,64KB)
PDFUchwała Nr 51_2023 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji ds. postępowania w sprawie nadania stopnia doktora mgr Aleksandrze Żeromskiej.pdf (56,70KB)
PDFUchwała Nr 52_2023 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany promotora w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr Karolinie Jendryczko.pdf (55,59KB)
PDFUchwała Nr 53_2023 Rady Dyscypliny w sprawie zaopiniowania składów Komisji do przeprowadzenia ocen śródokresowych doktorantów Kolegium Nauk Biologicznych.pdf (65,87KB)

Uchwały z dnia 20 kwietnia 2023 r.:

PDFUchwała Nr 54_2023 Rady Dyscypliny w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne dr Małgorzacie Heidorn-Czarnej.pdf (67,98KB)
PDFUchwała Nr 55_2023 Rady Dyscypliny w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dra Krzysztofa Kolendy.pdf (54,56KB)
PDFUchwała Nr 56_2023 Rady Dyscypliny w sprawie przedłużenia zatrudnienia nauczyciela akademickiego dra Marka Malickiego.pdf (47,93KB)
PDFUchwała Nr 57_2023 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany grupy zatrudnienia nauczyciela akademickiego dr Marty Mazurkiewicz-Kanii.pdf (47,63KB)
PDFUchwała Nr 58_2023 Rady Dyscypliny w sprawie nadania stopnia doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Annie Warzybok.pdf (65,61KB)
PDFUchwała Nr 59_2023 Rady Dyscypliny w sprawie nadania stopnia doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Katarzynie Mizio.pdf (65,52KB)
PDFUchwała Nr 60_2023 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Pietras-Lebiody.pdf (72,60KB)
PDFUchwała Nr 61_2023 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Pietras-Lebiody.pdf (56,24KB)
PDFUchwała Nr 62_2023 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Pietras-Lebiody.pdf (56,10KB)
PDFUchwała Nr 63_2023 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Jolanty Żelasko.pdf (56,09KB)
PDFUchwała Nr 64_2023 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Jolanty Żelasko.pdf (55,72KB)
PDFUchwała Nr 65_2023 Rady Dyscypliny w sprawie uznania spełnienia wymagań art. 186 ust. 1 pkt. 3 Ustawy PSWiN w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr Hannie Kąkolewskiej.pdf (66,63KB)
PDFUchwała Nr 66_2023 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Hannie Kąkolewskiej.pdf (68,24KB)
PDFUchwała Nr 67_2023 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji ds. postępowania w sprawie nadania stopnia doktora mgr Hannie Kąkolewskiej.pdf (57,45KB)
PDFUchwała Nr 68_2023 Rady Dyscypliny w sprawie uznania spełnienia wymagań art. 186 ust. 1 pkt. 3 Ustawy PSWiN w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr Paulinie Ślęzak.pdf (61,60KB)
PDFUchwała Nr 69_2023 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Paulinie Ślęzak.pdf (63,56KB)
PDFUchwała Nr 70_2023 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji ds. postępowania w sprawie nadania stopnia doktora mgr Pauliny Ślęzak.pdf (56,51KB)

Uchwały z dnia 18 maja 2023 r.:

PDFUchwała Nr 71_2023 Rady Dyscypliny w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora uczelni dra hab. inż. Rafała Ogórka.pdf (50,62KB)
PDFUchwała Nr 72_2023 Rady Dyscypliny w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu o nadane dr Agnieszce Żelaźniewicz stopnia doktora habilitowanego.pdf (58,18KB)
PDFUchwała Nr 73_2023 Rady Dyscypliny w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu o nadane dr Agnieszce Sergiel stopnia doktora habilitowanego.pdf (57,14KB)
PDFUchwała Nr 74_2023 Rady Dyscypliny poparcie wniosku mgr Magdy Puchaly w sprawie zmiany programu kształcenia.pdf (51,23KB)
PDFUchwała Nr 75_2023 Rady Dyscypliny poparcie wniosku mgr Aleksandry Chorazewskiej w sprawie zmiany programu kształcenia.pdf (52,05KB)
PDFUchwała Nr 76_2023 Rady Dyscypliny poparcie wniosku mgr Ewy Olczak w sprawie zmiany programu kształcenia.pdf (51,50KB)
PDFUchwała Nr 77_2023 Rady Dyscypliny poparcie wniosku mgra Krzysztofa Ciury w sprawie zmiany programu kształcenia.pdf (52,13KB)
PDFUchwała Nr 78_2023 Rady Dyscypliny poparcie wniosku mgr Patrycji Wadach w sprawie zmiany programu kształcenia.pdf (52,07KB)
PDFUchwała Nr 79_2023 Rady Dyscypliny poparcie wniosku mgra Mikołaja Domagalskiego w sprawie zmiany programu kształcenia.pdf (51,50KB)
PDFUchwała Nr 80_2023 Rady Dyscypliny poparcie wniosku mgr Weroniki Leszczyńskiej w sprawie zmiany programu kształcenia.pdf (51,84KB)
PDFUchwała Nr 81_2023 Rady Dyscypliny poparcie wniosku mgr Michaliny Alickiej w sprawie zmiany programu kształcenia.pdf (51,81KB)
PDFUchwała Nr 82_2023 Rady Dyscypliny poparcie wniosku mgr Ewy Kubów w sprawie zmiany programu kształcenia.pdf (52,03KB)
PDFUchwała Nr 83_2023 Rady Dyscypliny poparcie wniosku mgr Pauliny Gregorczyk w sprawie zmiany programu kształcenia.pdf (51,65KB)
PDFUchwała Nr 84_2023 Rady Dyscypliny poparcie wniosku mgr Doroty Misiornej w sprawie zmiany programu kształcenia.pdf (51,94KB)
PDFUchwała Nr 85_2023 Rady Dyscypliny poparcie wniosku mgr Ilony Rudnickiej w sprawie zmiany programu kształcenia.pdf (52,23KB)
PDFUchwała Nr 86_2023 Rady Dyscypliny w sprawie nadania stopnia doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr inż. Marcie Domżał-Kędzi.pdf (64,30KB)
PDFUchwała Nr 87_2023 Rady Dyscypliny w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr inż. Marty Domżał-Kędzi.pdf (64,71KB)
PDFUchwała Nr 88_2023 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Agaty Kiałki.pdf (56,94KB)
PDFUchwała Nr 89_2023 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Agaty Kiałki.pdf (56,25KB)
PDFUchwała Nr 90_2023 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej mgra Mateusza Sperudy.pdf (62,21KB)
PDFUchwała Nr 91_2023 Rady Dyscypliny w sprawie wyrażenia zgody na na przedłożenie rozprawy doktorskiej przez mgra Macieja Werneckiego w języku angielskim.pdf (64,56KB)
PDFUchwała Nr 92_2023 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany składu Komisji ds. postępowania w sprawie nadania stopnia doktora mgr Gabrieli Cieniuch.pdf (62,40KB)
PDFUchwała Nr 93_2023 Rady Dyscypliny w sprawie uznania spełnienia wymagań art. 186 ust. 1 pkt. 3 Ustawy PSWiN w postępowaniu mgr K Jendryczko.pdf (63,74KB)
PDFUchwała Nr 94_2023 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Karolinie Jendryczko.pdf (64,64KB)
PDFUchwała Nr 95_2023 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji ds. postępowania w sprawie nadania stopnia doktora mgr Karolinie Jendryczko.pdf (119,23KB)
PDFUchwała Nr 96_2023 Rady Dyscypliny w sprawie uznania spełnienia wymagań art. 186 ust. 1 pkt. 3 Ustawy PSWiN w postępowaniu mgr Izabeli Matusiak.pdf (67,57KB)
PDFUchwała Nr 97_2023 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Izabeli Matusiak.pdf (68,41KB)
PDFUchwała Nr 98_2023 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji ds. postępowania w sprawie nadania stopnia doktora mgr Izabeli Matusiak.pdf (57,52KB)
PDFUchwała Nr 99_2023 Rady Dyscypliny w sprawie uchlenia Uchwaly w sprawie powołania promotora i promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr K. Siemińskiej.pdf (55,82KB)
PDFUchwała Nr 100_2023 Rady Dyscypliny w sprawie uchlenia Uchwaly w sprawie powołania promotora rozprawy doktorskiej mgra D. Lysha.pdf (54,64KB)
PDFUchwała Nr 101_2023 Rady Dyscypliny w sprawie wyrażenia zgody na na przedłożenie rozprawy doktorskiej przez mgr Katarzynę Sidorczuk w języku angielskim.pdf (54,27KB)
PDFUchwała Nr 102_2023 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany promotora rozprawy doktorskiej mgr Justyny Radzkiej.pdf (56,66KB)
PDFUchwała Nr 103_2023 Rady Dyscypliny w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu federalizacji Uniwersytetu Wrocławskiego z Uniwersytetem Medycznym.pdf (74,41KB)

Uchwały z dnia 22 czerwca 2023 r.:

PDFUchwała Nr 104_2023 Rady Dyscypliny w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dra Grzegorza Neubauera.pdf (53,65KB)
PDFUchwała Nr 105_2023 Rady Dyscypliny w sprawie nadania stopnia doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne Gabrieli Cieniuch.pdf (63,02KB)
PDFUchwała Nr 106_2023 Rady Dyscypliny w sprawie nadania stopnia doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne Ewie Mrówczyńskiej.pdf (54,99KB)
PDFUchwała Nr 107_2023 Rady Dyscypliny w sprawie nadania stopnia doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne Ewie Mazurkiewicz.pdf (55,79KB)
PDFUchwała Nr 108_2023 Rady Dyscypliny w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr Ewy Mazurkiewicz.pdf (53,12KB)
PDFUchwała Nr 109_2023 Rady Dyscypliny w sprawie nadania stopnia doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr. Pawłowi Markwitzowi.pdf (64,57KB)
PDFUchwała Nr 110_2023 Rady Dyscypliny w sprawie nadania stopnia doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Natalii Napieraj.pdf (52,77KB)
PDFUchwała Nr 111_2023 Rady Dyscypliny w sprawie wyrażenia zgody na na przedłożenie rozprawy doktorskiej przez mgr Natalię Łazarewicz w języku angielskim.pdf (64,15KB)
PDFUchwała Nr 112_2023 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany składu Komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgra Adama Kotowskiego.pdf (53,64KB)
PDFUchwała Nr 113_2023 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany składu Komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgra Pawła Jarzembowskiego.pdf (54,97KB)
PDFUchwała Nr 114_2023 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany składu Komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Anny Faltyn-Parzymskiej.pdf (55,62KB)
PDFUchwała Nr 115_2023 Rady Dyscypliny w sprawie zaopiniowania zmiany składu Komisji do przeprowadzenia oceny śródokresowej mgr Justyny Radzkiej.pdf (55,58KB)
PDFUchwała Nr 116_2023 Rady Dyscypliny w sprawie powołania eksperta do oceny IPB mgr Natalii Mazurek.pdf (92,09KB)
PDFUchwała Nr 117_2023 Rady Dyscypliny objęcie klauzulą poufności rozprawy doktorskiej mgr Darii Kowalczyk-Chrząstowskiej.pdf (54,03KB)
PDFUchwała Nr 118_2023 Rady Dyscypliny w sprawie uznania spełnienia wymagań art. 186 ust. 1 pkt. 3 Ustawy PSWiN w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr Justynie Szymczak.pdf (66,37KB)
PDFUchwała Nr 119_2023 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Justynie Szymczak.pdf (67,54KB)
PDFUchwała Nr 120_2023 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji ds. postępowania w sprawie nadania stopnia doktora mgr Justynie Szymczak.pdf (56,39KB)
PDFUchwała Nr 121_2023 Rady Dyscypliny w sprawie uznania spełnienia wymagań art. 186 ust. 1 pkt. 3 Ustawy PSWiN w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr. Józefowi Tranowi.pdf (64,25KB)
PDFUchwała Nr 122_2023 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Józefowi Tran.pdf (63,28KB)
PDFUchwała Nr 123_2023 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji ds. postępowania w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Józefowi Tranowi.pdf (56,24KB)
PDFUchwała Nr 124_2023 Rady Dyscypliny w sprawie uznania spełnienia wymagań art. 186 ust. 1 pkt. 3 Ustawy PSWiN w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr Agnieszce Chytle.pdf (65,47KB)
PDFUchwała Nr 125_2023 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Agnieszce Chytle.pdf (65,00KB)
PDFUchwała Nr 126_2023 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji ds. postępowania w sprawie nadania stopnia doktora mgr Agnieszce Chytle.pdf (57,15KB)
PDFUchwała Nr 127_2023 Rady Dyscypliny w sprawie uznania spełnienia wymagań art. 186 ust. 1 pkt. 3 Ustawy PSWiN w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr. J. Sławskiemu.pdf (57,13KB)
PDFUchwała Nr 128_2023 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Jakubowi Sławskiemu.pdf (64,10KB)
PDFUchwała Nr 129_2023 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji ds. postępowania w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Jakubowi Sławskiemu.pdf (56,91KB)
PDFUchwała Nr 130_2023 Rady Dyscypliny w sprawie uznania spełnienia wymagań art. 186 ust. 1 pkt. 3 Ustawy PSWiN w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr Marcie Rowińskiej.pdf (68,01KB)
PDFUchwała Nr 131_2023 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Marcie Rowińskiej.pdf (67,36KB)
PDFUchwała Nr 132_2023 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji ds. postępowania w sprawie nadania stopnia doktora mgr Marcie Rowińskiej.pdf (55,33KB)
PDFUchwała Nr 133_2023 Rady Dyscypliny w sprawie uznania spełnienia wymagań art. 186 ust. 1 pkt. 3 Ustawy PSWiN w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr Volha Dzianisava.pdf (63,91KB)
PDFUchwała Nr 134_2023 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Volhie Dzianisava.pdf (64,16KB)
PDFUchwała Nr 135_2023 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji ds. postępowania w sprawie nadania stopnia doktora mgr Volha Dzianisava.pdf (56,90KB)
PDFUchwała Nr 136_2023 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Trybus.pdf (56,42KB)
PDFUchwała Nr 137_2023 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Trybus.pdf (55,61KB)
PDFUchwała Nr 138_2023 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Klaudii Berkowskiej.pdf (56,58KB)
PDFUchwała Nr 139_2023 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Klaudii Berkowskiej.pdf (55,63KB)
PDFUchwała Nr 140_2023 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgra Michała Skulskiego.pdf (55,55KB)
PDFUchwała Nr 141_2023 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgra Michała Skulskiego.pdf (55,76KB)
PDFUchwała Nr 142_2023 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej mgra Jakuba Szymczyka.pdf (54,15KB)
PDFUchwała Nr 143_2023 Rady Dyscypliny w sprawie wyrażenia zgody na na przedłożenie rozprawy doktorskiej przez mgra Filipa Pietlucha w języku angielskim.pdf (54,15KB)

Uchwały z dnia 6 lipca 2023 r.:

PDFUchwała Nr 144_2023 Rady Dyscypliny w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego mgra Macieja Werneckiego.pdf (48,44KB)
PDFUchwała Nr 145_2023 Rady Dyscypliny w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego dr Marty Książczyk.pdf (49,31KB)
PDFUchwała Nr 146_2023 Rady Dyscypliny w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego dra Grzegorza Skórzewskiego.pdf (49,33KB)
PDFUchwała Nr 147_2023 Rady Dyscypliny w sprawie przedłużenia zatrudnienia nauczyciela akademickiego dr Katarzyny Zarzeckiej-Szubińskiej.pdf (50,35KB)
PDFUchwała Nr 148_2023 Rady Dyscypliny w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne dr Grazynie Majkowskiej-Skrobek.pdf (69,37KB)
PDFUchwała Nr 149_2023 Rady Dyscypliny w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu o nadane dr. Krzysztofowi Kolendzie stopnia doktora habilitowanego.pdf (58,23KB)
PDFUchwała Nr 150_2023 Rady Dyscypliny w sprawie nadania stopnia doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne Jarosławowi Chilimoniukowi.pdf (55,87KB)
PDFUchwała Nr 151_2023 Rady Dyscypliny w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgra Jarosławowi Chilimoniuka.pdf (54,69KB)
PDFUchwała Nr 152_2023 Rady Dyscypliny w sprawie nadania stopnia doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Jolancie Zelasko.pdf (55,54KB)
PDFUchwała Nr 153_2023 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Martyny Sochackiej.pdf (56,22KB)
PDFUchwała Nr 154_2023 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Martyny Sochackiej.pdf (56,18KB)
PDFUchwała Nr 155_2023 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Darii Nawrockiej.pdf (55,91KB)
PDFUchwała Nr 156_2023 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Darii Nawrockiej.pdf (56,13KB)
PDFUchwała Nr 157_2023 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Katarzynie Sidorczuk.pdf (58,17KB)
PDFUchwała Nr 158_2023 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji ds. postępowania w sprawie nadania stopnia doktora mgr Katarzynie Sidorczuk.pdf (57,76KB)
PDFUchwała Nr 159_2023 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Natalii Łazarewicz.pdf (68,92KB)
PDFUchwała Nr 160_2023 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji ds. postępowania w sprawie nadania stopnia doktora mgr Natalii Łazarewicz.pdf (56,51KB)
PDFUchwała Nr 161_2023 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Eweliny Posyniak.pdf (57,10KB)
PDFUchwała Nr 162_2023 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Eweliny Posyniak.pdf (55,08KB)
PDFUchwała Nr 163_2023 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Mateusza Sperudy.pdf (56,43KB)
PDFUchwała Nr 164_2023 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany składu Komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgra Mateusza Sperudy.pdf (56,69KB)
PDFUchwała Nr 165_2023 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Eweliny Sosnowskiej.pdf (57,26KB)
PDFUchwała Nr 166_2023 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany składu Komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Eweliny Sosnowskiej.pdf (56,58KB)
PDFUchwała Nr 167_2023 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany promotora rozprawy doktorskiej mgr Marii Kolon-Jaremczak.pdf (57,35KB)
PDFUchwała Nr 168_2023 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany promotora rozprawy doktorskiej mgra Przemysława Maksymowicza.pdf (57,77KB)

Uchwały z dnia 28 września 2023 r.:

PDFUchwała Nr 169_2023 Rady Dyscypliny w sprawie przedłużenia zatrudnienia nauczyciela akademickiego mgr Wiktorii Gornig.pdf (50,77KB)
PDFUchwała Nr 170_2023 Rady Dyscypliny w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego mgr Małgorzaty Nowickiej_Kaźmierczak.pdf (49,79KB)
PDFUchwała Nr 171_2023 Rady Dyscypliny w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora prof. dr hab. Arkadiusza Nowaka.pdf (48,54KB)
PDFUchwała Nr 172_2023 Rady Dyscypliny w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego dr Elizy Turlej.pdf (48,78KB)
PDFUchwała Nr 173_2023 Rady Dyscypliny w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego mgr Natalii Łazarewicz.pdf (48,93KB)
PDFUchwała Nr 174_2023 Rady Dyscypliny w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego mgr Edyty Mazurkiewicz.pdf (48,98KB)
PDFUchwała Nr 175_2023 Rady Dyscypliny w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego dr Malwiny Goździk.pdf (49,55KB)
PDFUchwała Nr 176_2023 Rady Dyscypliny w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego dr Malwiny Goździk.pdf (50,69KB)
PDFUchwała Nr 177_2023 Rady Dyscypliny w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Agnieszce Sergiel.pdf (63,44KB)
PDFUchwała Nr 178_2023 Rady Dyscypliny w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Agnieszce Zelazniewicz.pdf (64,15KB)
PDFUchwała Nr 179_2023 Rady Dyscypliny w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. Elżbiety Wieczorek.pdf (65,77KB)
PDFUchwała Nr 180_2023 Rady Dyscypliny w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Beaty Greb-Markiewicz.pdf (54,97KB)
PDFUchwała Nr 181_2023 Rady Dyscypliny w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dra Oleksandra Kovalchuka.pdf (56,54KB)
PDFUchwała Nr 182_2023 Rady Dyscypliny w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Bożeny Futomy_Kołoch.pdf (65,77KB)
PDFUchwała Nr 183_2023 Rady Dyscypliny w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Patrycji Wińskiej.pdf (54,89KB)
PDFUchwała Nr 184_2023 Rady Dyscypliny w sprawie nadania stopnia doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr. Adamowi Markowskiemu.pdf (56,88KB)
PDFUchwała Nr 185_2023 Rady Dyscypliny w sprawie nadania stopnia doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne Karolinie Wójtowicz.pdf (56,87KB)
PDFUchwała Nr 186_2023 Rady Dyscypliny w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Wójtowicz.pdf (55,33KB)
PDFUchwała Nr 187_2023 Rady Dyscypliny w sprawie nadania stopnia doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Aleksandrze Żeromskiej.pdf (67,09KB)
PDFUchwała Nr 188_2023 Rady Dyscypliny w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Żeromskiej.pdf (65,36KB)
PDFUchwała Nr 189_2023 Rady Dyscypliny w sprawie nadania stopnia doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Annie Faltyn-Parzymskiej.pdf (67,86KB)
PDFUchwała Nr 190_2023 Rady Dyscypliny w sprawie nadania stopnia doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgrowi Pawłowi Jarzembowskiemu.pdf (62,52KB)
PDFUchwała Nr 191_2023 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany promotora w przewodzie doktorskim mgr Anny Brudzińskiej-Kosior.pdf (58,75KB)
PDFUchwała Nr 192_2023 Rady Dyscypliny w sprawie uchlenia Uchwaly w sprawie powołania promotora rozprawy doktorskiej mgra Jana Widuły.pdf (52,59KB)
PDFUchwała Nr 193_2023 Rady Dyscypliny w sprawie uchlenia Uchwaly w sprawie powołania promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgra Jana Widuły.pdf (52,66KB)
PDFUchwała Nr 194_2023 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Adrianny Michalak.pdf (56,09KB)
PDFUchwała Nr 195_2023 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Darii Hajce.pdf (66,24KB)
PDFUchwała Nr 196_2023 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji ds. postępowania w sprawie nadania stopnia doktora mgr Darii Hajce.pdf (56,64KB)
PDFUchwała Nr 197_2023 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Darii Derkacz.pdf (67,03KB)
PDFUchwała Nr 198_2023 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji ds. postępowania w sprawie nadania stopnia doktora mgr Darii Derkacz.pdf (57,20KB)
PDFUchwała Nr 199_2023 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Filipowi Pietluchowi.pdf (57,14KB)
PDFUchwała Nr 200_2023 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji ds. postępowania w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Filipowi Pietluchowi.pdf (54,80KB)

Uchwały z dnia 19 października 2023 r.:

PDFUchwała Nr 201_2023 Rady Dyscypliny w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu o nadane stopnia doktora habilitowanego dr. G_Neubauerowi.pdf (58,39KB)
PDFUchwała Nr 202_2023 Rady Dyscypliny w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Krzysztofowi Kolendzie.pdf (64,55KB)
PDFUchwała Nr 203_2023 Rady Dyscypliny w sprawie nadania stopnia doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne Natalii Lazarewicz.pdf (63,93KB)
PDFUchwała Nr 204_2023 Rady Dyscypliny w sprawie powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Domaradzkiej.pdf (53,33KB)
PDFUchwała Nr 205_2023 Rady Dyscypliny w sprawie powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr Julii Gabrysiak.pdf (54,19KB)
PDFUchwała Nr 206_2023 Rady Dyscypliny w sprawie powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr Moniki Gronowskiej.pdf (53,09KB)
PDFUchwała Nr 207_2023 Rady Dyscypliny w sprawie powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr Sary Jabłońskiej.pdf (54,31KB)
PDFUchwała Nr 208_2023 Rady Dyscypliny w sprawie powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr. Karolowi Karbowskiemu.pdf (54,21KB)
PDFUchwała Nr 209_2023 Rady Dyscypliny w sprawie powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr Urszuli Kurysz.pdf (53,09KB)
PDFUchwała Nr 210_2023 Rady Dyscypliny w sprawie powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr Mai Pietras.pdf (52,68KB)
PDFUchwała Nr 211_2023 Rady Dyscypliny w sprawie powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr Justyny Płóciennik.pdf (52,61KB)
PDFUchwała Nr 212_2023 Rady Dyscypliny w sprawie powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr Marii Pozniak.pdf (53,80KB)
PDFUchwała Nr 213_2023 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia ekspertów do zaopiniowania IPB doktorantów Szkoły Doktorskiej I roku w 2022_2023.pdf (103,30KB)
PDFUchwała Nr 214_2023 Rady Dyscypliny w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dra Mariusza Dyląga.pdf (56,09KB)
PDFUchwała Nr 215_2023 Rady Dyscypliny w sprawie szczegółowych zasad rekrutacji SD-2024-2025.pdf (110,57KB)
PDFUchwała Nr 216_2023 Rady Dyscypliny w sprawie zmian w programie SD-2024-2025.pdf (168,09KB)

Uchwały z dnia 23 listopada 2023 r.:

PDFUchwała Nr 217_2023 Rady Dyscypliny w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora UWr dr hab. Małgorzaty Redy.pdf (47,92KB)
PDFUchwała Nr 218_2023 Rady Dyscypliny w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego mgr Marii Kolon-Jaremczak.pdf (48,85KB)
PDFUchwała Nr 219_2023 Rady Dyscypliny w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu o nadane stopnia doktora habilitowanego dr B. Futomie_Koloch.pdf (59,84KB)
PDFUchwała Nr 220_2023 Rady Dyscypliny w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu o nadane stopnia doktora habilitowanego dr Beacie Greb_Markiewicz.pdf (58,81KB)
PDFUchwała Nr 221_2023 Rady Dyscypliny w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu o nadane stopnia doktora habilitowanego dr. Oleksandrowi Kovalchukowi.pdf (58,71KB)
PDFUchwała Nr 222_2023 Rady Dyscypliny w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu o nadane stopnia doktora habilitowanego dr Elzbiecie Wieczorek.pdf (57,94KB)
PDFUchwała Nr 223_2023 Rady Dyscypliny w sprawie nadania stopnia doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Dagmarze Dyczko.pdf (53,47KB)
PDFUchwała Nr 224_2023 Rady Dyscypliny w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr Dagmary Dyczko.pdf (60,59KB)
PDFUchwała Nr 225_2023 Rady Dyscypliny w sprawie nadania stopnia doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr. Irwinowi Matyjaszczykowi.pdf (63,76KB)
PDFUchwała Nr 226_2023 Rady Dyscypliny w sprawie nadania stopnia doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Justynie Roszkowiak.pdf (63,29KB)
PDFUchwała Nr 227_2023 Rady Dyscypliny w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr Justyny Roszkowiak.pdf (63,21KB)
PDFUchwała Nr 228_2023 Rady Dyscypliny w sprawie nadania stopnia doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Ewelinie Sosnowskiej.pdf (65,02KB)
PDFUchwała Nr 229_2023 Rady Dyscypliny w sprawie nadania stopnia doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Karolinie Małas.pdf (53,31KB)
PDFUchwała Nr 230_2023 Rady Dyscypliny w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Małas.pdf (60,14KB)
PDFUchwała Nr 231_2023 Rady Dyscypliny w sprawie nadania stopnia doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Martynie Sochackiej.pdf (53,81KB)
PDFUchwała Nr 232_2023 Rady Dyscypliny w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr Martyny Sochackiej.pdf (60,41KB)
PDFUchwała Nr 233_2023 Rady Dyscypliny w sprawie nadania stopnia doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Magdalenie Trybus.pdf (54,05KB)
PDFUchwała Nr 234_2023 Rady Dyscypliny w sprawie nadania stopnia doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Agacie Kiałce.pdf (54,00KB)
PDFUchwała Nr 235_2023 Rady Dyscypliny w sprawie nadania stopnia doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr. Adamowi Kotowskiemu.pdf (69,37KB)
PDFUchwała Nr 236_2023 Rady Dyscypliny w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgra Adama Kotowskiego.pdf (69,43KB)
PDFUchwała Nr 237_2023 Rady Dyscypliny w sprawie nadania stopnia doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr. Jackowi Stefaniakowi.pdf (55,24KB)
PDFUchwała Nr 238_2023 Rady Dyscypliny w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgra Jacka Stefaniaka.pdf (62,79KB)
PDFUchwała Nr 239_2023 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany składu Komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Eweliny Klimczuk-Bereziuk.pdf (61,63KB)
PDFUchwała Nr 240_2023 Rady Dyscypliny w sprawie powołania promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Domaradzkiej.pdf (53,77KB)
PDFUchwała Nr 241_2023 Rady Dyscypliny w sprawie powołania promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Julii Gabrysiak.pdf (52,75KB)
PDFUchwała Nr 242_2023 Rady Dyscypliny w sprawie powołania promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgra Karola Karbowskiego.pdf (52,63KB)
PDFUchwała Nr 243_2023 Rady Dyscypliny w sprawie powołania promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Justynie Płóciennik.pdf (52,61KB)
 

Uchwały z dnia 14 grudnia 2023 r.:

PDFUchwała Nr 244_2023 Rady Dyscypliny w sprawie awansu na stanowisko profesora UWr dr hab. Agnieszki Perec-Matysiak.pdf (84,25KB)
PDFUchwała Nr 245_2023 Rady Dyscypliny w sprawie awansu na stanowisko adiunkta dr Dagmary Dyczko.pdf (85,07KB)
PDFUchwała Nr 246_2023 Rady Dyscypliny w sprawie awansu na stanowisko adiunkta dr Karoliny Małas.pdf (86,70KB)
PDFSkład Komisji habilitacyjnej dra Mariusza Dyląga.pdf (98,15KB)
PDFUchwała Nr 248_2023 Rady Dyscypliny w sprawie nadania stopnia doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Aleksandrze Czułowskiej.pdf (55,60KB)
PDFUchwała Nr 249_2023 Rady Dyscypliny w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Czułowskiej.pdf (61,76KB)
PDFUchwała Nr 250_2023 Rady Dyscypliny w sprawie nadania stopnia doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Monice Pietraszko-Warchałowskiej.pdf (65,92KB)
PDFUchwała Nr 251_2023 Rady Dyscypliny w sprawie nadania stopnia doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Monice Jaworskiej.pdf (53,86KB)
PDFUchwała Nr 252_2023 Rady Dyscypliny w sprawie nadania stopnia doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Ewelinie Klimczuk-Bereziuk.pdf (63,91KB)
PDFUchwała Nr 253_2023 Rady Dyscypliny w sprawie nadania stopnia doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Wiktorii Gornig.pdf (62,83KB)
PDFUchwała Nr 254_2023 Rady Dyscypliny w sprawie nadania stopnia doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr inż. Darii Nawrockiej.pdf (55,72KB)
PDFUchwała Nr 255_2023 Rady Dyscypliny w sprawie nadania stopnia doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr inż. Paulinie Ślęzak.pdf (54,39KB)
PDFUchwała Nr 256_2023 Rady Dyscypliny w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr inż. Paulinie Ślęzak.pdf (52,76KB)
PDFUchwała Nr 257_2023 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Agacie Maziak.pdf (58,50KB)
PDFUchwała Nr 258_2023 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji ds. postępowania w sprawie nadania stopnia doktora mgr Agacie Maziak.pdf (57,75KB)
PDFUchwała Nr 259_2023 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Wojciechowi Wiertelakowi.pdf (57,63KB)
PDFUchwała Nr 260_2023 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji ds. postępowania w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Wojciechowi Wiertelakowi.pdf (55,95KB)
PDFUchwała Nr 261_2023 Rady Dyscypliny w sprawie umorzenia przewodu doktorskiego mgra Michała Skulskiego.pdf (54,06KB)
PDFUchwała Nr 262_2023 Rady Dyscypliny w sprawie powołania promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Anny Brzostowskiej.pdf (52,70KB)