Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne 2023

Uchwały z dnia 26 stycznia 2023 r.:

PDFUchwała Nr 1_2023 Rady Dyscypliny w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne dr Annie Szlachcic.pdf (93,44KB)
PDFUchwała Nr 2_2023 Rady Dyscypliny w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Grażyny Majkowskiej-Skrobek.pdf (62,72KB)
PDFUchwała Nr 3_2023 Kryteria awansowe nauczycieli akademickich na WNB.pdf (97,46KB)
PDFUchwała Nr 4_2023 Rady Dyscypliny w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora uczelni dr hab. Joanny Hildebrand.pdf (48,32KB)
PDFUchwała Nr 5_2023 Rady Dyscypliny w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta dra Mateusza Meserszmita.pdf (47,96KB)
PDFUchwała Nr 6_2023 Rady Dyscypliny w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta dr Aleksandry Słupianek.pdf (48,64KB)
PDFUchwała Nr 7_2023 Rady Dyscypliny w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta dr Natalii Kuśmierek.pdf (48,14KB)
PDFUchwała Nr 8_2022 Rady Dyscypliny w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne dr. Sebastianowi Salacie.pdf (64,53KB)
PDFUchwała Nr 9_2023 Rady Dyscypliny w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne dr Magdalenie Zagalskiej-Neubauer.pdf (56,71KB)
PDFUchwała Nr 10_2023 Rady Dyscypliny w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu o nadane dr Malgorzacie Heidorn-Czarnej stopnia doktora habilitowanego.pdf (57,54KB)
PDFUchwała Nr 11_2023 Rady Dyscypliny w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego dr Pauliny Tomaszewskiej.pdf (48,14KB)
PDFUchwała Nr 12_2023 Rady Dyscypliny w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego mgra Wojciecha Szlauera.pdf (48,23KB)
PDFUchwała Nr 13_2023 Rady Dyscypliny w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego dra Piotra Jawienia.pdf (48,03KB)
PDFUchwała Nr 14_2023 Rady Dyscypliny w sprawie nadania stopnia doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr. Sewerynowi Mucha.pdf (63,31KB)
PDFUchwała Nr 15_2023 Rady Dyscypliny w sprawie nadania stopnia doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Małgorzacie Płachetce.pdf (53,18KB)
PDFUchwała Nr 16_2023 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgra Irwina Matyjaszczyka.pdf (55,75KB)
PDFUchwała Nr 17_2023 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgra Irwina Matyjaszczyka.pdf (55,52KB)
PDFUchwała Nr 18_2023 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Marty Domżał-Kędzi.pdf (56,32KB)
PDFUchwała Nr 19_2023 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Marty Domżał-Kędzi.pdf (55,56KB)
PDFUchwała Nr 20_2023 Rady Dyscypliny w sprawie uznania spełnienia wymagań art. 186 ust. 1 pkt. 3 Ustawy PSWiN w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr Ewie Mazurkiewicz.pdf (56,87KB)
PDFUchwała Nr 21_2022 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Ewie Mazurkiewicz.pdf (55,45KB)
PDFUchwała Nr 22_2023 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji ds. postępowania w sprawie nadania stopnia doktora mgr Ewie Mazurkiewicz.pdf (53,98KB)
PDFUchwała Nr 23_2023 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej mgr Martyny Sochackiej.pdf (52,62KB)