Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Wydziału Chemii z 2023 roku

Uchwały z dnia 31 stycznia 2023 roku

PDF   Uchwała Nr 1/2023 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie wygaszenia kształcenia na specjalnościach na kierunku chemia pierwszego i drugiego stopnia (141,73KB)
PDF   Uchwała Nr 2/2023 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 stycznia 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr 5/2020 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 października 2020 r. w sprawie ustalenia trybu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (293,19KB)

Uchwały z dnia 14 marca 2023 roku

PDF   Uchwała Nr 3/2023 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji na studia na Wydziale Chemii rozpoczynające się w roku akademickim 2024/2025 (210,49KB)
PDF   Uchwała Nr 4/2023 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego na kierunki studiów prowadzonych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego rozpoczynających się w roku akademickim 2027/2028 (147,06KB)

Uchwały z dnia 6 kwietnia 2023 roku

PDF   Uchwała Nr 5/2023 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 kwietnia 2023 r. - Strategia Rozwoju Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego do roku 2030 (274,54KB)

Uchwały z dnia 25 kwietnia 2023 roku

PDF   Uchwała Nr 6/2023 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Menadżer Bezpieczeństwa Chemicznego, Ekologicznego i Higieny Pracy na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego (251,22KB)
PDF   Uchwała Nr 7/2023 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany programu Studiów Podyplomowych Analityka i Diagnostyka Chemiczna na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego (169,80KB)
PDF   Uchwała Nr 8/2023 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany programu studiów na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku chemia (723,78KB)
PDF   Uchwała Nr 9/2023 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany programu studiów na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku chemia medyczna (699,97KB)
PDF   Uchwała Nr 10/2023 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany programu studiów na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku chemia i toksykologia sądowa (640,66KB)
PDF   Uchwała Nr 11/2023 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany programu studiów na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku zielona chemia (595,81KB)
PDF   Uchwała Nr 12/2023 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany programu studiów na studiach stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku chemia (840,67KB)
PDF   Uchwała Nr 13/2023 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie Regulaminu studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego (559,54KB)

Uchwały z dnia 6 czerwca 2023 roku

PDF   Uchwała Nr 14/2023 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie opinii o utworzeniu Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego, jako jednostki uczelni (222,78KB)

Uchwały z dnia 26 września 2023 roku

PDF   Uchwała Nr 15/2023 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 września 2023 r. w sprawie opinii o utworzeniu dwóch nowych Wydziałów w ramach struktury Uniwersytetu Wrocławskiego (186,20KB)

Uchwały z dnia 12 grudnia 2023 roku

PDF   Uchwała Nr 16/2023 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie limitów przyjęć na studia stacjonarne na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2024/2025 (148,40KB)
PDF   Uchwała Nr 17/2023 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 grudnia 2023 w sprawie wprowadzenia zasad ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia (194,69KB) Tekst ujednolicony: PDF   Uchwała Nr 17/2023 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 grudnia 2023 w sprawie wprowadzenia zasad ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Uchwałą Nr 9/2024) (185,98KB)