Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej 2023

PDFUCHWAŁA Nr 1/2023 UKW z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów uzupełniających przedstawiciela nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego lub niezatrudnionych na stanowisku profesora Uniwersytetu do Rady Wydziału Chemii w kadencji 2020-2024 (340,24KB)
PDFUCHWAŁA Nr 2/2023 UKW z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających 2 przedstawicieli nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego lub niezatrudnionych na stanowisku profesora Uniwersytetu do Rady Wydziału Nauk Biologicznych w kadencji 2020-2024 (402,28KB)
PDFUCHWAŁA Nr 3/2023 UKW UKW z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających przedstawicieli studentów z: Wydziału Chemii, Wydziału Nauk Biologicznych, Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska i Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii - do Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego w kadencji 2020-2024 (338,24KB)
PDFUCHWAŁA Nr 4/2023 UKW z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających przedstawicieli studentów do Rad Wydziałów Uniwersytetu Wrocławskiego w kadencji 2020-2024 (230,12KB)
PDFUCHWAŁA Nr 5/2023 UKW z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia wyniku wyborów przedstawicieli studentów Uniwersytetu Wrocławskiego do Rady Wydziału Biotechnologii w kadencji 2020-2024 (265,56KB)
PDFUCHWAŁA Nr 6/2023 UKW z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia wyniku wyborów przedstawicieli studentów Uniwersytetu Wrocławskiego do Rady Wydziału Chemii w kadencji 2020-2024 (265,58KB) UWAGA: utraciła moc obowiązującą na skutek wejścia w życie uchwały UKW Nr  21/2023 z 16 maja 2023 r.
PDFUCHWAŁA Nr 7/2023 UKW z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia wyniku wyborów przedstawicieli studentów Uniwersytetu Wrocławskiego do Rady Wydziału Filologicznego w kadencji 2020-2024 (269,03KB) UWAGA: utraciła moc obowiązującą na skutek wejścia w życie uchwały UKW Nr  20/2023 z 16 maja 2023 r.
PDFUCHWAŁA Nr 8/2023 UKW z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia wyniku wyborów przedstawicieli studentów Uniwersytetu Wrocławskiego do Rady Wydziału Fizyki i Astronomii w kadencji 2020-2024 (265,93KB)
PDFUCHWAŁA Nr 9/2023 UKW z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia wyniku wyborów przedstawicieli studentów Uniwersytetu Wrocławskiego do Rady Wydziału Nauk Biologicznych w kadencji 2020-2024 (267,00KB) UWAGA: utraciła moc obowiązującą na skutek wejścia w życie uchwały UKW Nr  19/2023 z 16 maja 2023 r.
PDFUCHWAŁA Nr 10/2023 UKW z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia wyniku wyborów przedstawicieli studentów Uniwersytetu Wrocławskiego do Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych w kadencji 2020-2024 (269,46KB)
PDFUCHWAŁA Nr 11/2023 UKW z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia wyniku wyborów przedstawicieli studentów Uniwersytetu Wrocławskiego do Rady Wydziału Nauk Społecznych w kadencji 2020-2024 (276,65KB)
PDFUCHWAŁA Nr 12/2023 UKW z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia wyniku wyborów przedstawicieli studentów Uniwersytetu Wrocławskiego do Rady Wydziału Matematyki i Informatyki w kadencji 2020-2024 (268,50KB)
PDFUCHWAŁA Nr 13/2023 UKW z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia wyniku wyborów przedstawicieli studentów Uniwersytetu Wrocławskiego do Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska w kadencji 2020-2024 (265,62KB) UWAGA: utraciła moc obowiązującą na skutek wejścia w życie uchwały UKW Nr  22/2023 z 16 maja 2023 r.
PDFUCHWAŁA Nr 14/2023 UKW z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów uzupełniających 2 przedstawicieli nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego lub niezatrudnionych na stanowisku profesora Uniwersytetu do Rady Wydziału Nauk Biologicznych w kadencji 2020-2024 (83,61KB)
PDFUCHWAŁA Nr 15/2023 UKW z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wyniku wyborów uzupełniających 4 przedstawicieli studentów Uniwersytetu Wrocławskiego do Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego w kadencji 2020-2024 (79,90KB) UWAGA: utraciła moc obowiązującą na skutek wejścia w życie uchwały UKW Nr  32/2023 z 17 listopada 2023 r.
PDFUCHWAŁA Nr 16/2023 UKW z dnia 6 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wyniku wyborów przedstawicieli studentów Uniwersytetu Wrocławskiego do Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w kadencji 2020-2024 (297,66KB)
PDFUCHWAŁA Nr 17/2023 UKW z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających 1 przedstawiciela pracowników niebędących nauczycielami akademickimi do Rady Wydziału Nauk Społecznych w kadencji 2020-2024 (88,32KB)
PDFUCHWAŁA Nr 18/2023 UKW z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających 1 przedstawiciela pracowników niebędących nauczycielami akademickimi do Rady Wydziału Chemii w kadencji 2020-2024 (89,15KB)
PDFUCHWAŁA Nr 19/2023 UKW z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia wyniku wyborów przedstawicieli studentów Uniwersytetu Wrocławskiego do Rady Wydziału Nauk Biologicznych w kadencji 2020-2024 (100,27KB)
PDFUCHWAŁA Nr 20/2023 UKW z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia wyniku wyborów przedstawicieli studentów Uniwersytetu Wrocławskiego do Rady Wydziału Filologicznego w kadencji 2020-2024 (108,39KB)
PDFUCHWAŁA Nr 21/2023 UKW z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia wyniku wyborów przedstawicieli studentów Uniwersytetu Wrocławskiego do Rady Wydziału Chemii w kadencji 2020-2024 (103,03KB)
PDFUCHWAŁA Nr 22/2023 UKW z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia wyniku wyborów przedstawicieli studentów Uniwersytetu Wrocławskiego do Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska w kadencji 2020-2024 (103,31KB)
PDFUCHWAŁA Nr 23/2023 UKW z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających przedstawiciela nauczycieli akademickich niebędących profesorami i profesorami Uniwersytetu do Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego w kadencji 2020-2024 (90,87KB)

PDFUCHWAŁA Nr 24/2023 UKW z dnia 7 września 2023 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów uzupełniających 1 przedstawiciela pracowników niebędących nauczycielami akademickimi do Rady Wydziału Nauk Społecznych w kadencji 2020-2024 (74,49KB)
PDFUCHWAŁA NR 25/2023 UKW z dnia 7 września 2023 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów uzupełniających 1 przedstawiciela pracowników niebędących nauczycielami akademickimi do Rady Wydziału Chemii w kadencji 2020-2024 (76,13KB)
PDFUCHWAŁA NR 26/2023 UKW z dnia 7 września 2023 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów uzupełniających 1 przedstawiciela nauczycieli akademickich niebędących profesorami i profesorami UWr z Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska do Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego w kadencji 2020-2024 (78,94KB)
PDFUCHWAŁA Nr 27/2023 UKW z dnia 18 października 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających 1 przedstawiciela studentów z Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych do Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego w kadencji 2020-2024 (76,42KB)
PDFUCHWAŁA Nr 28/2023 UKW z dnia 18 października 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających przedstawicieli studentów do Rad Wydziałów Uniwersytetu Wrocławskiego w kadencji 2020-2024 (82,59KB)
PDFUCHWAŁA Nr 29/2023 UKW z dnia 18 października 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających przedstawicieli studentów do Uniwersyteckiej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich w kadencji 2020-2024 (72,57KB)
PDFUCHWAŁA Nr 30/2023 UKW z dnia 18 października 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających przedstawiciela doktorantów do Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego w kadencji 2020-2024 (70,21KB)
PDFUCHWAŁA Nr 31/2023 UKW z dnia 18 października 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających przedstawiciela doktorantów do Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego w kadencji 2020-2024 (76,10KB)
PDFUCHWAŁA Nr 32/2023 UKW z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia wyniku wyborów uzupełniających 1 przedstawiciela studentów Uniwersytetu Wrocławskiego do Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego w kadencji 2020-2024 (65,71KB)
PDFUCHWAŁA Nr 33/2023 UKW z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia wyniku wyborów przedstawiciela doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego do Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego w kadencji 2020-2024 (64,23KB)
PDFUCHWAŁA Nr 34/2023 UKW z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia wyniku wyborów przedstawicieli studentów Uniwersytetu Wrocławskiego do Uniwersyteckiej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich w kadencji 2020-2024 (65,12KB)
PDFUchwała Nr 35/2023 UKW z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów i ustalenia kalendarza wyborczego wyborów Rektora oraz wyborów do Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów w Uniwersytecie Wrocławskim na kadencję 2024-2028 (89,02KB)
PDFUchwała Nr 36/2023 UKW z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie utworzenia okręgów wyborczych dla wyborów do Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję 2024-2028 (104,57KB)
PDFUchwała Nr 37/2023 UKW z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie podziału mandatów, w tym ustalenia ich liczby w Uniwersyteckim Kolegium Elektorów w Uniwersytecie Wrocławskim na kadencję 2024-2028 (107,04KB)
PDFUchwała Nr 38/2023 UKW z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie wzorów dokumentów i formularzy związanych z organizacją wyborów w Uniwersytecie Wrocławskim (234,33KB)