Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Komunikaty Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2023 roku

PDF   KOMUNIKAT Nr 1/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia IV Edycji Konkursu na przyznanie środków na zakup aparatury naukowo-badawczej w ramach Funduszu Aparatury Badawczej (79,93KB)
PDF   KOMUNIKAT Nr 2/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie sposobu dystrybucji informacji PIT 11 oraz ZUS IMIR za rok 2022 w Uniwersytecie Wrocławskim (61,60KB) Oświadczenie do edycji: DOC   Załącznik do komunikatu Nr 2/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. (31,50KB)
PDF   KOMUNIKAT Nr 3/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia kalendarza II edycji Konkursu na Wspieranie wyjazdów nauczycieli akademickich Uniwersytetu Wrocławskiego do wiodących uczelni światowych w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) (89,82KB)
PDF   KOMUNIKAT Nr 4/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie automatycznego zapisu pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego do programu Pracowniczych Planów Kapitałowych (188,71KB)
PDF   KOMUNIKAT Nr 5/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia III tury naboru wniosków aplikacyjnych na wizyty długie w konkursie na finansowanie przyjazdów profesorów wizytujących w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) (226,13KB)
PDF   KOMUNIKAT Nr 6/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie wypłat wynagrodzenia dla osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia oraz umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu (55,41KB)
PDF   KOMUNIKAT Nr 7/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie wystawiania skierowań na badania lekarskie okresowe w Uniwersytecie Wrocławskim (32,85KB)
PDF   KOMUNIKAT Nr 8/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia I Edycji Konkursu na granty „Młody Badacz 2023–2025” w ramach programu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza (IDUB) (77,84KB)
PDF   KOMUNIKAT Nr 9/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 kwietnia 2023 r. w sprawie wniosków o odznaczenie odznaką honorową „Wrocławska Wolność” (72,72KB) Wniosek do edycji: DOCzalacznik do KM 9-2023 - wniosek o odznakę Wrocławska Wolność wersja edytowalna.doc (35,50KB)
PDF   KOMUNIKAT Nr 10/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na przyznanie środków na doposażenie aparatury naukowo-badawczej w ramach Funduszu Aparatury Badawczej (79,05KB)
PDF   KOMUNIKAT Nr 11/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków aplikacyjnych w III edycji Konkursu na dodatki motywacyjne czasowe w ramach Projakościowego sposobu wynagradzania nauczycieli akademickich – Zadanie Nr 3 Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) (71,61KB)
PDF   KOMUNIKAT Nr 12/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie zmiany terminu rozstrzygnięcia IV Edycji Konkursu na przyznanie środków na zakup aparatury naukowo-badawczej w ramach Funduszu Aparatury Badawczej – Zadanie Nr 20 Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) (92,56KB)
PDF   KOMUNIKAT Nr 13/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia IV Edycji Konkursu „Niższe pensum jako instrument projakościowy” w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) (129,00KB)