Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Komunikaty Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2023 roku

PDF   KOMUNIKAT Nr 1/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia IV Edycji Konkursu na przyznanie środków na zakup aparatury naukowo-badawczej w ramach Funduszu Aparatury Badawczej (79,93KB)
PDF   KOMUNIKAT Nr 2/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie sposobu dystrybucji informacji PIT 11 oraz ZUS IMIR za rok 2022 w Uniwersytecie Wrocławskim (61,60KB) Oświadczenie do edycji: DOC   Załącznik do komunikatu Nr 2/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. (31,50KB)
PDF   KOMUNIKAT Nr 3/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia kalendarza II edycji Konkursu na Wspieranie wyjazdów nauczycieli akademickich Uniwersytetu Wrocławskiego do wiodących uczelni światowych w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) (89,82KB)
PDF   KOMUNIKAT Nr 4/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie automatycznego zapisu pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego do programu Pracowniczych Planów Kapitałowych (188,71KB)
PDF   KOMUNIKAT Nr 5/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia III tury naboru wniosków aplikacyjnych na wizyty długie w konkursie na finansowanie przyjazdów profesorów wizytujących w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) (226,13KB)
PDF   KOMUNIKAT Nr 6/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie wypłat wynagrodzenia dla osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia oraz umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu (55,41KB)
PDF   KOMUNIKAT Nr 7/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie wystawiania skierowań na badania lekarskie okresowe w Uniwersytecie Wrocławskim (32,85KB)
PDF   KOMUNIKAT Nr 8/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia I Edycji Konkursu na granty „Młody Badacz 2023–2025” w ramach programu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza (IDUB) (77,84KB)
PDF   KOMUNIKAT Nr 9/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 kwietnia 2023 r. w sprawie wniosków o odznaczenie odznaką honorową „Wrocławska Wolność” (72,72KB) Wniosek do edycji: DOCzalacznik do KM 9-2023 - wniosek o odznakę Wrocławska Wolność wersja edytowalna.doc (35,50KB)
PDF   KOMUNIKAT Nr 10/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na przyznanie środków na doposażenie aparatury naukowo-badawczej w ramach Funduszu Aparatury Badawczej (79,05KB)
PDF   KOMUNIKAT Nr 11/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków aplikacyjnych w III edycji Konkursu na dodatki motywacyjne czasowe w ramach Projakościowego sposobu wynagradzania nauczycieli akademickich – Zadanie Nr 3 Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) (71,61KB)
PDF   KOMUNIKAT Nr 12/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie zmiany terminu rozstrzygnięcia IV Edycji Konkursu na przyznanie środków na zakup aparatury naukowo-badawczej w ramach Funduszu Aparatury Badawczej – Zadanie Nr 20 Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) (92,56KB)
PDF   KOMUNIKAT Nr 13/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia IV Edycji Konkursu „Niższe pensum jako instrument projakościowy” w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) (129,00KB)
PDF   KOMUNIKAT Nr 14/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenie naboru wniosków aplikacyjnych w IV edycji Konkursu na granty wewnętrzne w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) – zadanie Nr 7 „Konkursowe finansowanie badań wstępnych (granty wewnętrzne UWr)” (83,98KB)
PDF   KOMUNIKAT Nr 15/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia nowego harmonogramu naboru wniosków aplikacyjnych w III edycji Konkursu na dodatki motywacyjne czasowe w ramach Projakościowego sposobu wynagradzania nauczycieli akademickich – Zadanie Nr 3 Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) (73,15KB)
PDF   KOMUNIKAT Nr 16/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia II Edycji Konkursu na Dofinansowanie Pracowni Dydaktycznych (91,31KB)
          DOCXZałącznik Nr 1 do Km 16-2023 - wniosek II Edycja Konkursu na Dofinansowanie Pracowni Dydaktycznych.docx (20,85KB)
          DOCXZałącznik Nr 2 do Km 16-2023 - wniosek II Edycja Konkursu na Dofinansowanie Pracowni Dydaktycznych.docx (19,44KB)
PDF   KOMUNIKAT Nr 17/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków aplikacyjnych w I edycji Konkursu na nagrody dydaktyczne IDUB „Najlepsi wśród najlepszych – w poszukiwaniu doskonałości dydaktycznej” – Zadanie Nr 11 Programu IDUB „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) (58,40KB)
PDF   KOMUNIKAT Nr 18/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego (163,09KB)
          DOCXZałącznik Nr 1 - skierowanie na badania lekarskie.docx (34,66KB)
          DOCXZałącznik Nr 2 - skierowanie na badania do celów sanitarno-epidemiologicznych.docx (31,76KB)
          DOCXZałącznik Nr 3 - skierowanie urlop dla poratowania zdrowia.docx (31,67KB)
PDF   KOMUNIKAT Nr 19/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie terminów posiedzeń Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2023/2024 (51,09KB)
PDF   KOMUNIKAT Nr 20/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 lipca 2023 r. o nadaniu sali w Instytucie Filologii Romańskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego imienia prof. dr. hab. dr. honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego Floriana Śmiei (49,73KB)
PDF   KOMUNIKAT Nr 21/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia trybu oraz terminów IV edycji naboru wniosków o stypendia „Młody Badacz 2020-2025” w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza” (IDUB)– Zadanie Nr 13 Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) (65,64KB)
PDF   KOMUNIKAT Nr 22/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany sposobu składania wniosków aplikacyjnych w I edycji Konkursu na nagrody dydaktyczne IDUB „Najlepsi wśród najlepszych – w poszukiwaniu doskonałości dydaktycznej” – Zadanie 11 Programu IDUB „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) (94,79KB)
PDF   KOMUNIKAT Nr 23/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie przedłużenia naboru oraz zmiany sposobu składania wniosków aplikacyjnych w IV edycji Konkursu na granty wewnętrzne w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) – zadanie Nr 7 „Konkursowe finansowanie badań wstępnych (granty wewnętrzne UWr)” (528,37KB)
PDF   KOMUNIKAT Nr 24/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 września 2023 r. w sprawie osób upoważnionych do podpisywania dyplomów i świadectw w Uniwersytecie Wrocławskim (83,58KB)
PDF   KOMUNIKAT Nr 25/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia II Edycji Konkursu na granty „Młody Badacz 2023–2025” w ramach programu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza (IDUB) (77,46KB)
PDF   KOMUNIKAT Nr 26/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 października 2023 r. w sprawie terminu i sposobu składania wniosków o nagrody Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego dla nauczycieli akademickich za wybitne osiągnięcia naukowe, dydaktyczne lub organizacyjne w 2023 roku (216,73KB)

    Załącznik Nr 1 DOCXZałącznik Nr 1 do komunikatu 26/2023 (16,43KB)
    Załącznik Nr 2 DOCXzałącznik Nr 2 do komunikatu Nr 26/2023 (17,17KB)
PDF   KOMUNIKAT Nr 27/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 października 2023 r. w sprawie terminu i sposobu składania wniosków o nagrody Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w 2023 roku (92,47KB)

    Załącznik Nr 1 DOCXzałącznik Nr 1 do komunikatu Nr 27/2023 (16,48KB)
    Załącznik Nr 2 DOCXzałącznik Nr 2 do komunikatu Nr 27/2023 (17,60KB)

PDF   KOMUNIKAT Nr 28/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 października 2023 r. o nadaniu imienia prof. Jacka Kolbuszewskiego sali nr 103 w Instytucie Filologii Polskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego (70,37KB)
PDF   KOMUNIKAT Nr 29/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 października 2023 r. o nadaniu imienia prof. Jerzego Woronczaka sali nr 143 w Instytucie Filologii Polskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego (71,32KB)
PDF   KOMUNIKAT Nr 30/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie zmiany sposobu składania wniosków aplikacyjnych oraz ogłoszenia IV tury naboru wniosków aplikacyjnych na wizyty długie w konkursie na finansowanie przyjazdów profesorów wizytujących w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) (78,97KB)
PDF   KOMUNIKAT Nr 31/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków aplikacyjnych na dodatki motywacyjne jednorazowe w III edycji Konkursu Projakościowego sposobu wynagradzania nauczycieli akademickich – Zadanie Nr 3 Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) (82,02KB)
PDF   KOMUNIKAT Nr 32/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie koordynatorów czynności kancelaryjnych w Uniwersytecie Wrocławskim (89,92KB)
PDF   KOMUNIKAT Nr 33/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany terminu rozstrzygnięcia IV edycji Konkursu na granty wewnętrzne w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) – zadanie Nr 7 „Konkursowe finansowanie badań wstępnych (granty wewnętrzne UWr)” (78,00KB)