Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Wydziału Fizyki i Astronomii 2023

24 stycznia 2023 r.

PDFNr 1-2023 Zaopiniowanie przedłużenia zatrudnienia A.Barasiński.pdf (121,92KB)
PDFNr 2-2023 Zaopiniowanie zatrudnienia C.Werthmann.pdf (134,86KB)
PDFNr 3-2023 Zaopiniowanie zatrudnienia S.Naqvi.pdf (121,99KB)
PDFNr 4-2023 Zaopiniowanie zatrudnienia D.Osten.pdf (122,08KB)
PDFNr 5-2023 Zaopiniowanie zlecenia prowadzenia zajęć osobom spoza UWr - prof. Jernajczykowi i mgr Adel.pdf (129,04KB)
PDFNr 6-2023 Zaopiniowanie wniosku o Nagrodę Ministra dla prof. K.Redlicha.pdf (117,34KB)
PDFNr 7-2023 przyjęcie protokołu 7-2022.pdf (115,00KB)

28 lutego 2023 r.

PDFNr 8-2023 Zaopiniowanie programu Astrophysics.pdf (123,05KB)
PDFZał. do Uchwały Nr 8-2023.pdf (520,79KB)
PDFNr 9-2023 Zaopiniowanie zwiększenia liczby godzin na kierunku Astrophysics.pdf (123,61KB)
PDFNr 10-2023 Zaopiniowanie zatrudnienia A.Ankowski.pdf (122,02KB)
PDFNr 11-2023_Uchwała_olimpijska_na_2027-2028.pdf (144,86KB)
PDFNr 12-2023_warunki rekrutacji obywateli polskich.pdf (169,09KB)
PDFNr 13-2023_warunki rekrutacji obcokrajowców.pdf (140,56KB)
PDFNr 20-2023 Zaopiniowanie wniosku o zmianę nazwy zakładu w IFT.pdf (123,84KB)
PDFNr 27-2023 Zatwierdzenie listy tematów prac dyplomowych.pdf (115,66KB)
PDFNr 28-2023 przyjęcie protokołu 9-2022.pdf (115,32KB)

21 marca 2023 r.

PDFNr 14-2023 Zaopiniowanie wniosku o nagrodę naukową dla dr. T. Kosmali.pdf (125,10KB)
PDFNr 15-2023 Zaopiniowanie wniosku o dofinansowanie FAB IDUB_prof.R.Idczak.pdf (124,70KB)
PDFNr 16-2023 Zaopiniowanie wniosku o dofinansowanie FAB IDUB_prof.G.Antczak.pdf (125,07KB)
PDFNr 17-2023 Zaopiniowanie wniosku o dofinansowanie FAB IDUB_dr K.Radziszewski.pdf (124,59KB)
PDFNr 18-2023 Zaopiniowanie wniosku o dofinansowanie FAB IDUB_prof.A.Pigulski.pdf (125,28KB)
PDFNr 19-2023 Zaopiniowanie zatrudnienia A.Peat.pdf (133,22KB)
PDFNr 21-2023 Zaopiniowanie zatrudnienia O.Ivanytskyi.pdf (134,61KB)
PDFNr 29-2023 Zatwierdzenie listy tematów prac dyplomowych.pdf (116,50KB)
PDFZał. do Uchwały Nr 29-2023.pdf (109,96KB)
PDFNr 30-2023 przyjęcie protokołu 10-2022.pdf (114,25KB)

25 kwietnia 2023 r.

PDFNr 22-2023 Zaopiniowanie wniosku o awansowanie G. Rosatiego.pdf (122,53KB)
PDFNr 23-2023 Zaopiniowanie wniosku o awansowanie A. Barasińskiego.pdf (122,67KB)
PDFNr 24-2023 Zaopiniowanie wniosku o awansowanie R. Falewicza.pdf (122,79KB)
PDFNr 25-2023 Zaopiniowanie zatrudnienia M.Litwicka.pdf (132,26KB)
PDFNr 26-2023 Przyjęcie Regulaminu praktyk zawodowych.pdf (124,11KB)
PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr 26-2023 Rady Wydziału Fizyki i Astronomii_Regulamin_praktyk_WFiA_z_załącznikami.pdf (547,79KB)
PDFNr 31-2023 przyjęcie protokołu 11-2022.pdf (114,92KB)
 

23 maja 2023 r.

PDFNr 32-2023_zmiana programu ISSP.pdf (116,17KB)
PDFZał. do Uchwały Nr 32-2023.pdf (809,65KB)
PDFNr 33-2023_zmiana programu Astronomii I stopnia.pdf (114,39KB)
PDFZał. do Uchwały Nr 33-2023.pdf (779,69KB)
PDFNr 34-2023_zwiększenie wymiaru godzinowego_Astronomia I stopnia.pdf (116,38KB)
PDFNr 35-2023_zmiana programu Astronomii II stopnia.pdf (115,04KB)
PDFZał. do Uchwały Nr 35-2023.pdf (520,54KB)
PDFNr 36-2023_zwiększenie wymiaru godzinowego_Astronomia II stopnia.pdf (116,64KB)
PDFNr 37-2023_zmiana programu Fizyki I stopnia.pdf (114,82KB)
PDFNr 38-2023_zwiększenie wymiaru godzinowego_Fizyka I stopnia.pdf (116,92KB)
PDFNr 39-2023_zmiana programu Fizyka II stopnia.pdf (115,20KB)
PDFZał. do Uchwały Nr 39-2023.pdf (1,45MB)
PDFNr 40-2023_zwiększenie wymiaru godzinowego_Fizyka II stopnia.pdf (116,46KB)
PDFNr 41-2023 Zaopiniowanie kandydatury M. Marczenki do nagrody PAN.pdf (127,92KB)
PDFNr 42-2023 Zaopiniowanie kandydatury T. Kosmali do nagrody PAN.pdf (127,78KB)
PDFNr 43-2023 Zaopiniowanie zatrudnienia P.Kołaczek-Szymański.pdf (120,48KB)
PDFNr 44-2023 Zaopiniowanie utworzenia Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego jako jednostki uczelni.pdf (119,38KB)
PDFNr 45-2023 Zaopiniowanie zatrudnienia_K. Redlich.pdf (122,10KB)
PDFNr 46-2023 Zaopiniowanie zatrudnienia_L. Turko.pdf (122,12KB)
PDFNr 47-2023 Zaopiniowanie zatrudnienia_Z. Haba.pdf (121,92KB)
PDFNr 48-2023 Zaopiniowanie konsolidacji z Uniwersytetem Medycznym.pdf (125,39KB)
PDFNr 56-2023 przyjęcie protokołu 1-2023.pdf (116,07KB)
 

20 czerwca 2023 r.

PDFNr 49-2023 Zaopiniowanie zlecenia prowadzenia zajęć osobie spoza UWr_D.Jabłoński.pdf (133,62KB)
PDFNr 50-2023 Zaopiniowanie zlecenia prowadzenia zajęć osobie spoza UWr_J.Stokowski.pdf (132,36KB)
PDFNr 51-2023 Zaopiniowanie zlecenia prowadzenia zajęć osobom spoza UWr_J.Jernajczyk i L.Adel.pdf (134,09KB)
PDFNr 52-2023 Zaopiniowanie zlecenia prowadzenia zajęć osobie spoza UWr_M.Stęślicki.pdf (132,69KB)
PDFNr 53-2023 Zaopiniowanie zlecenia prowadzenia zajęć osobie spoza UWr_M.Siorek.pdf (131,81KB)
PDFNr 54-2023 Zaopiniowanie zlecenia prowadzenia zajęć osobie spoza UWr_P.Figlarek.pdf (133,38KB)
PDFNr 55-2023 Zaopiniowanie zatrudnienia_B.Wehmeyer.pdf (121,03KB)
PDFNr 61-2023 Zaopiniowanie wniosku o udzielenie urlopu naukowego_M.Mozrzymas.pdf (124,10KB)
PDFNr 62-2023 Zatwierdzenie sprawozdania z planu rzeczowo-finansowego za rok 2022.pdf (116,75KB)
PDFNr 63-2023 Zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego na rok 2023.pdf (122,49KB)
PDFNr 64-2023 Aktualizacja listy zagadnień na egz. lic. dla kier. Astronomia.pdf (115,62KB)
PDFNr 65-2023 przyjęcie protokołu 2-2023.pdf (115,69KB)

26 września 2023 r.

PDFNr 66-2023 Odwołanie z funkcji prof. M.Matyki.pdf (125,72KB)
PDFNr 67-2023 Zaopiniowanie utworzenia dwóch nowych wydziałów-1.pdf (122,14KB)
PDFNr 71-2023 Zaopiniowanie zatrudnienia_B.Karmakar.pdf (135,51KB)
PDFNr 72-2023 Zatwierdzenie listy tematów prac dyplomowych.pdf (146,57KB)
PDFNr 73-2023 przyjęcie protokołu 5-2023.pdf (116,29KB)

24 października 2023 r.

PDFNr 68-2023 Powołanie na funkcję z-cy dyr. IFT prof. A. Barasińskiego.pdf (127,48KB)
PDFNr 69-2023 Powołanie Wydziałowej Komisji Wyborczej.pdf (124,96KB)
PDFNr 70-2023 Zaopiniowanie uzupełnienia składu Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia.pdf (123,85KB)

21 listopada 2023 r.

PDFNr 74-2023 Zaopiniowanie zatrudnienia_P.Kopszak.pdf (122,26KB)
PDFNr 75-2023 Zaopiniowanie zatrudnienia_V.Mykhaylova.pdf (124,18KB)
PDFNr 76-2023 Zaopiniowanie zatrudnienia_M.Kaczmarek.pdf (122,52KB)
PDFNr 77-2023 Zaopiniowanie zatrudnienia_J.L.B.Ramirez.pdf (121,91KB)
PDFNr 78-2023 Zaopiniowanie zatrudnienia_S.B.Naqvi.pdf (123,20KB)

12 grudnia 2023 r.

PDFNr 79-2023_limity przyjęć.pdf (146,95KB)
PDFNr 80-2023 Zaopiniowanie wniosku o awansowanie J.Miśkiewicza.pdf (123,83KB)
PDFNr 81-2023 Zaopiniowanie zatrudnienia_P.Mikołajczyk.pdf (123,30KB)
PDFNr 82-2023 Zaopiniowanie zatrudnienia_A.Ayriyan.pdf (123,59KB)
PDFNr 83-2023 Zaopiniowanie zatrudnienia_D.Zhuridov.pdf (124,18KB)
PDFNr 84-2023 Zaopiniowanie zatrudnienia_A.Parvizi.pdf (123,24KB)
PDFNr 85-2023 Zaopiniowanie zatrudnienia_M.Sh.Motlagh.pdf (123,52KB)
PDFNr 86-2023 Zaopiniowanie zlecenia prowadzenia zajęć osobie spoza UWr_W.Hehn.pdf (132,93KB)
PDFNr 87-2023 przyjęcie protokołu 6-2023.pdf (116,84KB)