Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Senatu - 2023

Uchwały Senatu UWr z 25 stycznia 2023 r.

PDF   Uchwała Nr 1_2023 Senatu UWr z 2023-01-25 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Aleksandra Czogalli.pdf (71,29KB)
PDF   Uchwała Nr 2_2023 Senatu UWr z 2023-01-25 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Łukasza Opalińskiego.pdf (71,57KB)
PDF   Uchwała Nr 3_2023 Senatu UWr z 2023-01-25 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Anny Piechy-Bisiorek.pdf (71,42KB)
PDF   Uchwała Nr 4_2023 Senatu UWr z 2023-01-25 w sprawie programu studiów dla kierunku medyczna biotechnologia molekularna.pdf (636,58KB)
PDF   Uchwała Nr 5_2023 Senatu UWr z 2023-01-25 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji obywateli polskich na studia w roku akademickim 2023-2024.pdf (113,09KB)
PDF   Uchwała Nr 6_2023 Senatu UWr z 2023-01-25 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji cudzoziemców na studia w roku akademickim 2023-2024.pdf (85,75KB)
PDF   Uchwała Nr 7_2023 Senatu UWr z 2023-01-25 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad i konkursów na studia w roku akad 2023-2024.pdf (96,65KB)
PDF   Uchwała Nr 8_2023 Senatu UWr z 2023-01-25 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad i konkursów na studia w roku akad 2024-2025.pdf (97,83KB)
PDF   Uchwała Nr 9_2023 Senatu UWr z 2023-01-25 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad i konkursów na studia w roku akad 2025-2026.pdf (97,00KB)
PDF   Uchwała Nr 10_2023 Senatu UWr z 2023-01-25 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad i konkursów na studia w roku akad 2026-2027.pdf (96,07KB)
 

Uchwały Senatu UWr z 22 lutego 2023 r.

PDF   Uchwała Nr 11_2023 Senatu UWr z 2023-02-22 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Jerzego Gubernatora.pdf (71,23KB)
PDF   Uchwała Nr 12_2023 Senatu UWr z 2023-02-22 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Piotra Borodulina Nadziei.pdf (71,42KB)
PDF   Uchwała Nr 13_2023 Senatu UWr z 2023-02-22 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Pawła Lorka.pdf (70,78KB)
PDF   Uchwała Nr 14_2023 Senatu UWr z 2023-02-22 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Joanny Hildebrand.pdf (71,75KB)
PDF   Uchwała Nr 15_2023 Senatu UWr z 2023-02-22 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Agaty Kubali.pdf (71,88KB)
PDF   Uchwała Nr 16_2023 Senatu UWr z 2023-02-22 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Lecha Marka.pdf (71,46KB)
PDF   Uchwała Nr 17_2023 Senatu UWr z 2023-02-22 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Cezarego Wąsa.pdf (71,54KB)
PDF   Uchwała Nr 18_2023 Senatu UWr z 2023-02-22 w sprawie zmiany w Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej.pdf (80,45KB)
PDF   Uchwała Nr 19_2023 Senatu UWr z 2023-02-22 w sprawie zmiany w senackiej Komisji Finansów na kadencję 2020-2024.pdf (81,02KB)
PDF   Uchwała Nr 20_2023 Senatu UWr z 2023-02-22 w sprawie kandydata do II edycji Nagrody Heisiga.pdf (80,23KB)
PDF   Uchwała Nr 21_2023 Senatu UWr z 2023-02-22 w sprawie regulaminu kursów prowadzonych na zasadach odpłatności w Uniwersytecie Wrocławskim.pdf (408,79KB)
PDF   Uchwała Nr 22_2023 Senatu UWr z 2023-02-22 w sprawie programu studiów dla kierunku biologia na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia.pdf (1,32MB)
PDF   Uchwała Nr 23_2023 Senatu UWr z 2023-02-22 w sprawie wzoru dyplomu ukończenia studiów wspólnych drugiego stopnia.pdf (1,41MB)
PDF   Uchwała Nr 24_2023 Senatu UWr z 2023-02-22 w sprawie utworzenia Uniwersyteckiego Centrum Humanistyki Cyfrowej.pdf (81,28KB)

 

Uchwały Senatu UWr z 22 marca 2023 r.

PDF   Uchwała Nr 25_2023 Senatu UWr z 2023-03-22 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Dawidziak-Kładocznej Małgorzaty.pdf (72,08KB)
PDF   Uchwała Nr 26_2023 Senatu UWr z 2023-03-22 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Drąga Wojciecha.pdf (71,98KB)
PDF   Uchwała Nr 27_2023 Senatu UWr z 2023-03-22 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Grecha Michała.pdf (71,17KB)
PDF   Uchwała Nr 28_2023 Senatu UWr z 2023-03-22 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Grębowca Jacka.pdf (72,36KB)
PDF   Uchwała Nr 29_2023 Senatu UWr z 2023-03-22 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Kowalskiej-Szubert Agaty.pdf (72,24KB)
PDF   Uchwała Nr 30_2023 Senatu UWr z 2023-03-22 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Majewskiej-Tworek Anny.pdf (70,92KB)
PDF   Uchwała Nr 31_2023 Senatu UWr z 2023-03-22 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Maliszewskiego Karola.pdf (70,93KB)
PDF   Uchwała Nr 32_2023 Senatu UWr z 2023-03-22 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Misiak Małgorzaty.pdf (70,51KB)
PDF   Uchwała Nr 33_2023 Senatu UWr z 2023-03-22 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Nowak-McNeice Katarzyny.pdf (70,71KB)
PDF   Uchwała Nr 34_2023 Senatu UWr z 2023-03-22 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Poprawy Adama.pdf (71,18KB)
PDF   Uchwała Nr 35_2023 Senatu UWr z 2023-03-22 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Tarnogórskiej Marii.pdf (71,62KB)
PDF   Uchwała Nr 36_2023 Senatu UWr z 2023-03-22 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Ucherka Witolda.pdf (71,39KB)
PDF   Uchwała Nr 37_2023 Senatu UWr z 2023-03-22 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Wandel Agnieszki.pdf (71,25KB)
PDF   Uchwała Nr 38_2023 Senatu UWr z 2023-03-22 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Żurek Anny.pdf (71,75KB)
PDF   Uchwała Nr 39_2023 Senatu UWr z 2023-03-22 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Michaliszyna Jakuba.pdf (71,80KB)
PDF   Uchwała Nr 40_2023 Senatu UWr z 2023-03-22 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Gralaka Tomasza.pdf (71,64KB)
PDF   Uchwała Nr 41_2023 Senatu UWr z 2023-03-22 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Poprawy Ryszarda.pdf (70,90KB)
PDF   Uchwała Nr 42_2023 Senatu UWr z 2023-03-22 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Jarząbka Jarosława.pdf (71,38KB)
PDF   Uchwała Nr 43_2023 Senatu UWr z 2023-03-22 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Janca Krzysztofa.pdf (71,48KB)
PDF   Uchwała Nr 44_2023 Senatu UWr z 2023-03-22 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Szmytkie Roberta.pdf (71,17KB)
PDF   Uchwała Nr 45_2023 Senatu UWr z 2023-03-22 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Kosteckiej-Jurczyk Darii.pdf (72,71KB)
PDF   Uchwała Nr 46_2023 Senatu UWr z 2023-03-22 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Strugały Radosława.pdf (72,01KB)
PDF   Uchwała Nr 47_2023 Senatu UWr z 2023-03-22 w sprawie zmiany w senackiej Komisji Inwestycji i Majątku na kadencję 2020-2024.pdf (71,06KB)
PDF   Uchwała Nr 48_2023 Senatu UWr z 2023-03-22 w sprawie nagród Prezesa Rady Ministrów.pdf (209,42KB)
PDF   Uchwała Nr 49_2023 Senatu UWr z 2023-03-22 w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.pdf (118,96KB)
PDF   Uchwała Nr 50_2023 Senatu UWr z 2023-03-22 w sprawie odznaczeń państwowych i resortowych.pdf (125,35KB)
PDF   Uchwała Nr 51_2023 Senatu UWr z 2023-03-22 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu studiów na Uniwersytecie Wrocławskim.pdf (85,75KB)
PDF   Uchwała Nr 52_2023 Senatu UWr z 2023-03-22 w sprawie programu studiów dla kierunku Eastern European Jewish Studies II stopnia.pdf (464,17KB)
PDF   Uchwała Nr 53_2023 Senatu UWr z 2023-03-22 w sprawie programu studiów dla kierunku Astrophysics II stopnia.pdf (524,48KB)
PDF   Uchwała Nr 54_2023 Senatu UWr z 2023-03-22 w sprawie programu studiów dla kierunku geografia I stopnia.pdf (590,39KB)
PDF   Uchwała Nr 55_2023 Senatu UWr z 2023-03-22 w sprawie programu studiów dla kierunku Culture Thought and Humanity I i II stopnia.pdf (625,13KB)
PDF   Uchwała Nr 56_2023 Senatu UWr z 2023-03-22 w sprawie programu studiów dla kierunku etyka I i II stopnia.pdf (890,12KB)
PDF   Uchwała Nr 57_2023 Senatu UWr z 2023-03-22 w sprawie programu studiów dla kierunku prawo e-biznesu I stopnia.pdf (394,22KB)
PDF   Uchwała Nr 58_2023 Senatu UWr z 2023-03-22 w sprawie programu studiów dla kierunku kryminologia I stopnia.pdf (539,53KB)
PDF   Uchwała Nr 59_2023 Senatu UWr z 2023-03-22 w sprawie programu studiów dla kierunku Bachelor of Business and Administration I stopnia.pdf (750,75KB)
PDF   Uchwała Nr 60_2023 Senatu UWr z 2023-03-22 w sprawie programu studiów dla kierunku kryminologia prawnicza II stopnia.pdf (331,10KB)
PDF   Uchwała Nr 61_2023 Senatu UWr z 2023-03-22 w sprawie programu studiów dla kierunku administracja II stopnia.pdf (1,03MB)
PDF   Uchwała Nr 62_2023 Senatu UWr z 2023-03-22 w sprawie programu studiów dla kierunku Administration in International Organizations II stopnia.pdf (362,11KB)
PDF   Uchwała Nr 63_2023 Senatu UWr z 2023-03-22 w sprawie programu studiów dla kierunku LLM International and European Law_program II stopnia.pdf (331,47KB)
PDF   Uchwała Nr 64_2023 Senatu UWr z 2023-03-22 w sprawie programu Studiów Podyplomowych Zarządzanie konfliktem wielokulturowym.pdf (129,55KB)
PDF   Uchwała Nr 65_2023 Senatu UWr z 2023-03-22 w sprawie programu Studiów Podyplomowych Prawa.pdf (142,12KB)
PDF   Uchwała Nr 66_2023 Senatu UWr z 2023-03-22 w sprawie programu Studiów Podyplomowych Transformacja energetyczno-klimatyczna. Prawo odnawialnych źródeł energii.pdf (137,54KB)
PDF   Uchwała Nr 67_2023 Senatu UWr z 2023-03-22 w sprawie programu Studiów Podyplomowych Prawo w turystyce.pdf (144,25KB)
PDF   Uchwała Nr 68_2023 Senatu UWr z 2023-03-22 uchylająca uchwałę w sprawie programu studiów dla kierunku East European Jewish Studies II stopnia.pdf (83,87KB)
PDF   Uchwała Nr 69_2023 Senatu UWr z 2023-03-22 uchylająca uchwałę w sprawie programu studiów dla kierunku pedagogika specjalna I stopnia.pdf (83,05KB)
PDF   Uchwała Nr 70_2023 Senatu UWr z 2023-03-22 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu rekrutacji obywateli polskich na studia w UWr w roku akademickim 2023_2024.pdf (120,78KB)
PDF   Uchwała Nr 71_2023 Senatu UWr z 2023-03-22 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu rekrutacji cudzoziemców na studia w UWr w r.a. 2023_2024.pdf (112,10KB)
 

Uchwały Senatu UWr z 26 kwietnia 2023 r.

PDF   Uchwała Nr 72_2023 Senatu UWr z 2023-04-26 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Kochla Andrzeja.pdf (71,93KB)
PDF   Uchwała Nr 73_2023 Senatu UWr z 2023-04-26 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Łydżby-Kopczyńskiej Barbary.pdf (83,17KB)
PDF   Uchwała Nr 74_2023 Senatu UWr z 2023-04-26 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Banasiak Alicji.pdf (72,44KB)
PDF   Uchwała Nr 75_2023 Senatu UWr z 2023-04-26 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Adamskiej Dagmary.pdf (72,27KB)
PDF   Uchwała Nr 76_2023 Senatu UWr z 2023-04-26 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Dufrat Joanny.pdf (71,79KB)
PDF   Uchwała Nr 77_2023 Senatu UWr z 2023-04-26 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Pałuchowskiego Adama.pdf (71,78KB)
PDF   Uchwała Nr 78_2023 Senatu UWr z 2023-04-26 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Urbanka Arkadiusza.pdf (71,88KB)
PDF   Uchwała Nr 79_2023 Senatu UWr z 2022-04-26 w sprawie nadania Medalu UWr Profesor Marii Eduardzie Duarte.pdf (74,20KB)
PDF   Uchwała Nr 80_2023 Senatu UWr z 2022-04-26 w sprawie kandydata do Rady Doskonałości Naukowej.pdf (70,88KB)
PDF   Uchwała Nr 81_2023 Senatu UWr z 2023-04-26 w sprawie zmiany w Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej.pdf (69,87KB)
PDF   Uchwała Nr 82_2023 Senatu UWr z 2023-04-26 zmieniająca uchwałę w spawie regulaminu Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf (85,64KB)
PDF   Uchwała Nr 83_2023 Senatu UWr z 2023-04-26 w sprawie programu studiów dla kierunku Communication Management II stopnia.pdf (662,87KB)
PDF   Uchwała Nr 84_2023 Senatu UWr z 2023-04-26 w sprawie programu studiów dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna I i II stopnia.pdf (1,46MB)
PDF   Uchwała Nr 85_2023 Senatu UWr z 2023-04-26 w sprawie programu studiów dla kierunku Journalism and Social Communication II stopnia.pdf (693,83KB)
PDF   Uchwała Nr 86_2023 Senatu UWr z 2023-04-26 w sprawie programu studiów dla kierunku komunikacja wizerunkowa I i II stopnia.pdf (1,23MB)
PDF   Uchwała Nr 87_2023 Senatu UWr z 2023-04-26 w sprawie programu studiów dla kierunku publikowanie cyfrowe i sieciowe I stopnia.pdf (507,21KB)
PDF   Uchwała Nr 88_2023 Senatu UWr z 2023-04-26 w sprawie programu Studiów Podyplomowych Asysta międzykulturowa - dzieci ukraińskojęzyczne.pdf (160,34KB)
PDF   Uchwała Nr 89_2023 Senatu UWr z 2023-04-26 w sprawie programu Studiów Podyplomowych Jogi Indyjskiej.pdf (196,88KB)
PDF   Uchwała Nr 90_2023 Senatu UWr z 2023-04-26 w sprawie programu studiów dla kierunku geografia II stopnia.pdf (1,21MB)
PDF   Uchwała Nr 91_2023 Senatu UWr z 2023-04-26 w sprawie programu studiów dla kierunku gospodarka przestrzenna I stopnia.pdf (508,19KB)
PDF   Uchwała Nr 92_2023 Senatu UWr z 2023-04-26 w sprawie programu studiów dla kierunku turystyka I stopnia.pdf (493,63KB)
PDF   Uchwała Nr 93_2023 Senatu UWr z 2023-04-26 w sprawie programu studiów dla kierunku ekonomia II stopnia.pdf (1 022,38KB)
PDF   Uchwała Nr 94_2023 Senatu UWr z 2023-04-26 w sprawie programu Studiów Podyplomowych Dystrybucja ubezpieczeń w praktyce.pdf (147,59KB)
PDF   Uchwała Nr 95_2023 Senatu UWr z 2023-04-26 w sprawie programu Studiów Podyplomowych Handel międzynarodowy - aspekty celne i podatkowe.pdf (144,83KB)
PDF   Uchwała Nr 96_2023 Senatu UWr z 2023-04-26 w sprawie programu Studiów Podyplomowych Prawo w gospodarce przestrzennej.pdf (129,12KB)
PDF   Uchwała Nr 97_2023 Senatu UWr z 2023-04-26 w sprawie programu Studiów Podyplomowych Zarządzanie cyberbezpieczeństwem w praktyce.pdf (158,36KB)
PDF   Uchwała Nr 98_2023 Senatu UWr z 2023-04-26 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu rekrutacji obywateli polskich na studia w UWr w roku akademickim 2023_2024.pdf (132,01KB)
PDF   Uchwała Nr 99_2023 Senatu UWr z 2023-04-26 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu rekrutacji cudzoziemców na studia w UWr w roku akademickim 2023_2024.pdf (130,29KB)
 

Uchwały Senatu UWr z 24 maja 2023 r.

PDF   Uchwała Nr 100_2023 Senatu UWr z 2023-05-24 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Szyszko Bartosza.pdf (70,64KB)
PDF   Uchwała Nr 101_2023 Senatu UWr z 2023-05-24 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Barasińskiego Artura.pdf (71,38KB)
PDF   Uchwała Nr 102_2023 Senatu UWr z 2023-05-24 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Falewicza Roberta.pdf (70,87KB)
PDF   Uchwała Nr 103_2023 Senatu UWr z 2023-05-24 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Rosatiego Giacomo.pdf (71,12KB)
PDF   Uchwała Nr 104_2023 Senatu UWr z 2023-05-24 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Wnuka-Lipińskiego Piotra.pdf (71,59KB)
PDF   Uchwała Nr 105_2023 Senatu UWr z 2023-05-24 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Kowal Jolanty.pdf (71,60KB)
PDF   Uchwała Nr 106_2023 Senatu UWr z 2023-05-24 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Kowalczyk Małgorzaty.pdf (72,00KB)
PDF   Uchwała Nr 107_2023 Senatu UWr z 2023-05-24 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Techmańskiej Barbary.pdf (72,11KB)
PDF   Uchwała Nr 108_2023 Senatu UWr z 2023-05-24 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Borońskiej-Hryniewieckiej Karoliny.pdf (73,44KB)
PDF   Uchwała Nr 109_2023 Senatu UWr z 2023-05-24 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Dudy Renaty.pdf (70,80KB)
PDF   Uchwała Nr 110_2023 Senatu UWr z 2023-05-24 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Pabjan Barbary.pdf (70,89KB)
PDF   Uchwała Nr 111_2023 Senatu UWr z 2023-05-24 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Turowskiego Mariusza.pdf (70,31KB)
PDF   Uchwała Nr 112_2023 Senatu UWr z 2023-05-24 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Jarosz-Żukowskiej Sylwii.pdf (71,80KB)
PDF   Uchwała Nr 113_2023 Senatu UWr z 2023-05-24 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Pichlaka Macieja.pdf (71,32KB)
PDF   Uchwała Nr 114_2023 Senatu UWr z 2023-05-24 w sprawie programu studiów dla kierunku Ochrona środowiska I i II stopnia.pdf (1,14MB)
PDF   Uchwała Nr 115_2023 Senatu UWr z 2023-05-24 w sprawie programu studiów dla kierunku Anglistyka I stopnia.pdf (1,06MB)
PDF   Uchwała Nr 116_2023 Senatu UWr z 2023-05-24 w sprawie programu studiów dla kierunku Antropologia literatury teatru i filmu II stopnia.pdf (268,62KB)
PDF   Uchwała Nr 117_2023 Senatu UWr z 2023-05-24 w sprawie programu studiów dla kierunku Filologia chorwacka z językiem serbskim I stopnia.pdf (831,84KB)
PDF   Uchwała Nr 118_2023 Senatu UWr z 2023-05-24 w sprawie programu studiów dla kierunku Filologia czeska I stopnia.pdf (826,63KB)
PDF   Uchwała Nr 119_2023 Senatu UWr z 2023-05-24 w sprawie programu studiów dla kierunku Filologia francuska I stopnia.pdf (399,53KB)
PDF   Uchwała Nr 120_2023 Senatu UWr z 2023-05-24 w sprawie programu studiów dla kierunku Filologia hiszpańska I stopnia.pdf (459,52KB)
PDF   Uchwała Nr 121_2023 Senatu UWr z 2023-05-24 w sprawie programu studiów dla kierunku Filologia polska I i II stopnia.pdf (1,15MB)
PDF   Uchwała Nr 122_2023 Senatu UWr z 2023-05-24 w sprawie programu studiów dla kierunku Filologia rosyjska I stopnia.pdf (1,04MB)
PDF   Uchwała Nr 123_2023 Senatu UWr z 2023-05-24 w sprawie programu studiów dla kierunku Italianistyka I stopnia.pdf (333,46KB)
PDF   Uchwała Nr 124_2023 Senatu UWr z 2023-05-24 w sprawie programu studiów dla kierunku Judaistyka II stopnia.pdf (249,46KB)
PDF   Uchwała Nr 125_2023 Senatu UWr z 2023-05-24 w sprawie programu studiów dla kierunku Koreanistyka I stopnia.pdf (304,14KB)
PDF   Uchwała Nr 126_2023 Senatu UWr z 2023-05-24 w sprawie programu studiów dla kierunku Sinologia I stopnia.pdf (325,61KB)
PDF   Uchwała Nr 127_2023 Senatu UWr z 2023-05-24 w sprawie programu studiów dla kierunku Studia śródziemnomorskie i klasyczne II stopnia.pdf (464,65KB)
PDF   Uchwała Nr 128_2023 Senatu UWr z 2023-05-24 w sprawie programu Studiów Podyplomowych Analityka i Diagnostyka Chemiczna.pdf (125,90KB)
PDF   Uchwała Nr 129_2023 Senatu UWr z 2023-05-24 w sprawie programu Studiów Podyplomowych Menadżer Bezpieczeństwa Chemicznego Ekologicznego i Higieny Pracy.pdf (220,61KB)
PDF   Uchwała Nr 130_2023 Senatu UWr z 2023-05-24 w sprawie programu studiów dla kierunku Konsulting prawny i gospodarczy II stopnia.pdf (291,53KB)
PDF   Uchwała Nr 131_2023 Senatu UWr z 2023-05-24 w sprawie programu Studiów Podyplomowych Informatyzacja Administracji Publicznej.pdf (124,97KB)
PDF   Uchwała Nr 132_2023 Senatu UWr z 2023-05-24 w sprawie programu Studiów Podyplomowych Nadzór i Kontrola w Samorządzie Terytorialnym.pdf (142,63KB)
PDF   Uchwała Nr 133_2023 Senatu UWr z 2023-05-24 w sprawie programu Studiów Podyplomowych Organizacja i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia.pdf (147,44KB)
PDF   Uchwała Nr 134_2023 Senatu UWr z 2023-05-24 w sprawie programu Studiów Podyplomowych Prawa Inwestycyjnego.pdf (142,88KB)
PDF   Uchwała Nr 135_2023 Senatu UWr z 2023-05-24 w sprawie programu Studiów Podyplomowych Prawo Gospodarki Nieruchomościami.pdf (144,02KB)
PDF   Uchwała Nr 136_2023 Senatu UWr z 2023-05-24 w sprawie uchylenia niektórych uchwał Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf (71,32KB)
PDF   Uchwała Nr 137_2023 Senatu UWr z 2023-05-24 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wolności badań naukowych i ich publikacji.pdf (72,63KB)