Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Senatu - 2023

Uchwały Senatu UWr z 25 stycznia 2023 r.

PDF   Uchwała Nr 1_2023 Senatu UWr z 2023-01-25 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Aleksandra Czogalli.pdf (71,29KB)
PDF   Uchwała Nr 2_2023 Senatu UWr z 2023-01-25 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Łukasza Opalińskiego.pdf (71,57KB)
PDF   Uchwała Nr 3_2023 Senatu UWr z 2023-01-25 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Anny Piechy-Bisiorek.pdf (71,42KB)
PDF   Uchwała Nr 4_2023 Senatu UWr z 2023-01-25 w sprawie programu studiów dla kierunku medyczna biotechnologia molekularna.pdf (636,58KB)
PDF   Uchwała Nr 5_2023 Senatu UWr z 2023-01-25 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji obywateli polskich na studia w roku akademickim 2023-2024.pdf (113,09KB)
PDF   Uchwała Nr 6_2023 Senatu UWr z 2023-01-25 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji cudzoziemców na studia w roku akademickim 2023-2024.pdf (85,75KB)
PDF   Uchwała Nr 7_2023 Senatu UWr z 2023-01-25 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad i konkursów na studia w roku akad 2023-2024.pdf (96,65KB)
PDF   Uchwała Nr 8_2023 Senatu UWr z 2023-01-25 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad i konkursów na studia w roku akad 2024-2025.pdf (97,83KB)
PDF   Uchwała Nr 9_2023 Senatu UWr z 2023-01-25 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad i konkursów na studia w roku akad 2025-2026.pdf (97,00KB)
PDF   Uchwała Nr 10_2023 Senatu UWr z 2023-01-25 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad i konkursów na studia w roku akad 2026-2027.pdf (96,07KB)
 

Uchwały Senatu UWr z 22 lutego 2023 r.

PDF   Uchwała Nr 11_2023 Senatu UWr z 2023-02-22 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Jerzego Gubernatora.pdf (71,23KB)
PDF   Uchwała Nr 12_2023 Senatu UWr z 2023-02-22 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Piotra Borodulina Nadziei.pdf (71,42KB)
PDF   Uchwała Nr 13_2023 Senatu UWr z 2023-02-22 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Pawła Lorka.pdf (70,78KB)
PDF   Uchwała Nr 14_2023 Senatu UWr z 2023-02-22 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Joanny Hildebrand.pdf (71,75KB)
PDF   Uchwała Nr 15_2023 Senatu UWr z 2023-02-22 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Agaty Kubali.pdf (71,88KB)
PDF   Uchwała Nr 16_2023 Senatu UWr z 2023-02-22 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Lecha Marka.pdf (71,46KB)
PDF   Uchwała Nr 17_2023 Senatu UWr z 2023-02-22 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Cezarego Wąsa.pdf (71,54KB)
PDF   Uchwała Nr 18_2023 Senatu UWr z 2023-02-22 w sprawie zmiany w Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej.pdf (80,45KB)
PDF   Uchwała Nr 19_2023 Senatu UWr z 2023-02-22 w sprawie zmiany w senackiej Komisji Finansów na kadencję 2020-2024.pdf (81,02KB)
PDF   Uchwała Nr 20_2023 Senatu UWr z 2023-02-22 w sprawie kandydata do II edycji Nagrody Heisiga.pdf (80,23KB)
PDF   Uchwała Nr 21_2023 Senatu UWr z 2023-02-22 w sprawie regulaminu kursów prowadzonych na zasadach odpłatności w Uniwersytecie Wrocławskim.pdf (408,79KB)
PDF   Uchwała Nr 22_2023 Senatu UWr z 2023-02-22 w sprawie programu studiów dla kierunku biologia na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia.pdf (1,32MB)
PDF   Uchwała Nr 23_2023 Senatu UWr z 2023-02-22 w sprawie wzoru dyplomu ukończenia studiów wspólnych drugiego stopnia.pdf (1,41MB)
PDF   Uchwała Nr 24_2023 Senatu UWr z 2023-02-22 w sprawie utworzenia Uniwersyteckiego Centrum Humanistyki Cyfrowej.pdf (81,28KB)

 

Uchwały Senatu UWr z 22 marca 2023 r.

PDF   Uchwała Nr 25_2023 Senatu UWr z 2023-03-22 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Dawidziak-Kładocznej Małgorzaty.pdf (72,08KB)
PDF   Uchwała Nr 26_2023 Senatu UWr z 2023-03-22 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Drąga Wojciecha.pdf (71,98KB)
PDF   Uchwała Nr 27_2023 Senatu UWr z 2023-03-22 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Grecha Michała.pdf (71,17KB)
PDF   Uchwała Nr 28_2023 Senatu UWr z 2023-03-22 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Grębowca Jacka.pdf (72,36KB)
PDF   Uchwała Nr 29_2023 Senatu UWr z 2023-03-22 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Kowalskiej-Szubert Agaty.pdf (72,24KB)
PDF   Uchwała Nr 30_2023 Senatu UWr z 2023-03-22 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Majewskiej-Tworek Anny.pdf (70,92KB)
PDF   Uchwała Nr 31_2023 Senatu UWr z 2023-03-22 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Maliszewskiego Karola.pdf (70,93KB)
PDF   Uchwała Nr 32_2023 Senatu UWr z 2023-03-22 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Misiak Małgorzaty.pdf (70,51KB)
PDF   Uchwała Nr 33_2023 Senatu UWr z 2023-03-22 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Nowak-McNeice Katarzyny.pdf (70,71KB)
PDF   Uchwała Nr 34_2023 Senatu UWr z 2023-03-22 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Poprawy Adama.pdf (71,18KB)
PDF   Uchwała Nr 35_2023 Senatu UWr z 2023-03-22 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Tarnogórskiej Marii.pdf (71,62KB)
PDF   Uchwała Nr 36_2023 Senatu UWr z 2023-03-22 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Ucherka Witolda.pdf (71,39KB)
PDF   Uchwała Nr 37_2023 Senatu UWr z 2023-03-22 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Wandel Agnieszki.pdf (71,25KB)
PDF   Uchwała Nr 38_2023 Senatu UWr z 2023-03-22 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Żurek Anny.pdf (71,75KB)
PDF   Uchwała Nr 39_2023 Senatu UWr z 2023-03-22 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Michaliszyna Jakuba.pdf (71,80KB)
PDF   Uchwała Nr 40_2023 Senatu UWr z 2023-03-22 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Gralaka Tomasza.pdf (71,64KB)
PDF   Uchwała Nr 41_2023 Senatu UWr z 2023-03-22 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Poprawy Ryszarda.pdf (70,90KB)
PDF   Uchwała Nr 42_2023 Senatu UWr z 2023-03-22 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Jarząbka Jarosława.pdf (71,38KB)
PDF   Uchwała Nr 43_2023 Senatu UWr z 2023-03-22 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Janca Krzysztofa.pdf (71,48KB)
PDF   Uchwała Nr 44_2023 Senatu UWr z 2023-03-22 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Szmytkie Roberta.pdf (71,17KB)
PDF   Uchwała Nr 45_2023 Senatu UWr z 2023-03-22 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Kosteckiej-Jurczyk Darii.pdf (72,71KB)
PDF   Uchwała Nr 46_2023 Senatu UWr z 2023-03-22 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Strugały Radosława.pdf (72,01KB)
PDF   Uchwała Nr 47_2023 Senatu UWr z 2023-03-22 w sprawie zmiany w senackiej Komisji Inwestycji i Majątku na kadencję 2020-2024.pdf (71,06KB)
PDF   Uchwała Nr 48_2023 Senatu UWr z 2023-03-22 w sprawie nagród Prezesa Rady Ministrów.pdf (209,42KB)
PDF   Uchwała Nr 49_2023 Senatu UWr z 2023-03-22 w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.pdf (118,96KB)
PDF   Uchwała Nr 50_2023 Senatu UWr z 2023-03-22 w sprawie odznaczeń państwowych i resortowych.pdf (125,35KB)
PDF   Uchwała Nr 51_2023 Senatu UWr z 2023-03-22 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu studiów na Uniwersytecie Wrocławskim.pdf (85,75KB)
PDF   Uchwała Nr 52_2023 Senatu UWr z 2023-03-22 w sprawie programu studiów dla kierunku Eastern European Jewish Studies II stopnia.pdf (464,17KB)
PDF   Uchwała Nr 53_2023 Senatu UWr z 2023-03-22 w sprawie programu studiów dla kierunku Astrophysics II stopnia.pdf (524,48KB)
PDF   Uchwała Nr 54_2023 Senatu UWr z 2023-03-22 w sprawie programu studiów dla kierunku geografia I stopnia.pdf (590,39KB)
PDF   Uchwała Nr 55_2023 Senatu UWr z 2023-03-22 w sprawie programu studiów dla kierunku Culture Thought and Humanity I i II stopnia.pdf (625,13KB)
PDF   Uchwała Nr 56_2023 Senatu UWr z 2023-03-22 w sprawie programu studiów dla kierunku etyka I i II stopnia.pdf (890,12KB)
PDF   Uchwała Nr 57_2023 Senatu UWr z 2023-03-22 w sprawie programu studiów dla kierunku prawo e-biznesu I stopnia.pdf (394,22KB)
PDF   Uchwała Nr 58_2023 Senatu UWr z 2023-03-22 w sprawie programu studiów dla kierunku kryminologia I stopnia.pdf (539,53KB)
PDF   Uchwała Nr 59_2023 Senatu UWr z 2023-03-22 w sprawie programu studiów dla kierunku Bachelor of Business and Administration I stopnia.pdf (750,75KB)
PDF   Uchwała Nr 60_2023 Senatu UWr z 2023-03-22 w sprawie programu studiów dla kierunku kryminologia prawnicza II stopnia.pdf (331,10KB)
PDF   Uchwała Nr 61_2023 Senatu UWr z 2023-03-22 w sprawie programu studiów dla kierunku administracja II stopnia.pdf (1,03MB)
PDF   Uchwała Nr 62_2023 Senatu UWr z 2023-03-22 w sprawie programu studiów dla kierunku Administration in International Organizations II stopnia.pdf (362,11KB)
PDF   Uchwała Nr 63_2023 Senatu UWr z 2023-03-22 w sprawie programu studiów dla kierunku LLM International and European Law_program II stopnia.pdf (331,47KB)
PDF   Uchwała Nr 64_2023 Senatu UWr z 2023-03-22 w sprawie programu Studiów Podyplomowych Zarządzanie konfliktem wielokulturowym.pdf (129,55KB)
PDF   Uchwała Nr 65_2023 Senatu UWr z 2023-03-22 w sprawie programu Studiów Podyplomowych Prawa.pdf (142,12KB)
PDF   Uchwała Nr 66_2023 Senatu UWr z 2023-03-22 w sprawie programu Studiów Podyplomowych Transformacja energetyczno-klimatyczna. Prawo odnawialnych źródeł energii.pdf (137,54KB)
PDF   Uchwała Nr 67_2023 Senatu UWr z 2023-03-22 w sprawie programu Studiów Podyplomowych Prawo w turystyce.pdf (144,25KB)
PDF   Uchwała Nr 68_2023 Senatu UWr z 2023-03-22 uchylająca uchwałę w sprawie programu studiów dla kierunku East European Jewish Studies II stopnia.pdf (83,87KB)
PDF   Uchwała Nr 69_2023 Senatu UWr z 2023-03-22 uchylająca uchwałę w sprawie programu studiów dla kierunku pedagogika specjalna I stopnia.pdf (83,05KB)
PDF   Uchwała Nr 70_2023 Senatu UWr z 2023-03-22 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu rekrutacji obywateli polskich na studia w UWr w roku akademickim 2023_2024.pdf (120,78KB)
PDF   Uchwała Nr 71_2023 Senatu UWr z 2023-03-22 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu rekrutacji cudzoziemców na studia w UWr w r.a. 2023_2024.pdf (112,10KB)

 

Uchwały Senatu UWr z 26 kwietnia 2023 r.

PDF   Uchwała Nr 72_2023 Senatu UWr z 2023-04-26 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Kochla Andrzeja.pdf (71,93KB)
PDF   Uchwała Nr 73_2023 Senatu UWr z 2023-04-26 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Łydżby-Kopczyńskiej Barbary.pdf (83,17KB)
PDF   Uchwała Nr 74_2023 Senatu UWr z 2023-04-26 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Banasiak Alicji.pdf (72,44KB)
PDF   Uchwała Nr 75_2023 Senatu UWr z 2023-04-26 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Adamskiej Dagmary.pdf (72,27KB)
PDF   Uchwała Nr 76_2023 Senatu UWr z 2023-04-26 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Dufrat Joanny.pdf (71,79KB)
PDF   Uchwała Nr 77_2023 Senatu UWr z 2023-04-26 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Pałuchowskiego Adama.pdf (71,78KB)
PDF   Uchwała Nr 78_2023 Senatu UWr z 2023-04-26 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Urbanka Arkadiusza.pdf (71,88KB)
PDF   Uchwała Nr 79_2023 Senatu UWr z 2022-04-26 w sprawie nadania Medalu UWr Profesor Marii Eduardzie Duarte.pdf (74,20KB)
PDF   Uchwała Nr 80_2023 Senatu UWr z 2022-04-26 w sprawie kandydata do Rady Doskonałości Naukowej.pdf (70,88KB)
PDF   Uchwała Nr 81_2023 Senatu UWr z 2023-04-26 w sprawie zmiany w Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej.pdf (69,87KB)
PDF   Uchwała Nr 82_2023 Senatu UWr z 2023-04-26 zmieniająca uchwałę w spawie regulaminu Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf (85,64KB)
PDF   Uchwała Nr 83_2023 Senatu UWr z 2023-04-26 w sprawie programu studiów dla kierunku Communication Management II stopnia.pdf (662,87KB)
PDF   Uchwała Nr 84_2023 Senatu UWr z 2023-04-26 w sprawie programu studiów dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna I i II stopnia.pdf (1,46MB)
PDF   Uchwała Nr 85_2023 Senatu UWr z 2023-04-26 w sprawie programu studiów dla kierunku Journalism and Social Communication II stopnia.pdf (693,83KB)
PDF   Uchwała Nr 86_2023 Senatu UWr z 2023-04-26 w sprawie programu studiów dla kierunku komunikacja wizerunkowa I i II stopnia.pdf (1,23MB)
PDF   Uchwała Nr 87_2023 Senatu UWr z 2023-04-26 w sprawie programu studiów dla kierunku publikowanie cyfrowe i sieciowe I stopnia.pdf (507,21KB)
PDF   Uchwała Nr 88_2023 Senatu UWr z 2023-04-26 w sprawie programu Studiów Podyplomowych Asysta międzykulturowa - dzieci ukraińskojęzyczne.pdf (160,34KB)
PDF   Uchwała Nr 89_2023 Senatu UWr z 2023-04-26 w sprawie programu Studiów Podyplomowych Jogi Indyjskiej.pdf (196,88KB)
PDF   Uchwała Nr 90_2023 Senatu UWr z 2023-04-26 w sprawie programu studiów dla kierunku geografia II stopnia.pdf (1,21MB)
PDF   Uchwała Nr 91_2023 Senatu UWr z 2023-04-26 w sprawie programu studiów dla kierunku gospodarka przestrzenna I stopnia.pdf (508,19KB)
PDF   Uchwała Nr 92_2023 Senatu UWr z 2023-04-26 w sprawie programu studiów dla kierunku turystyka I stopnia.pdf (493,63KB)
PDF   Uchwała Nr 93_2023 Senatu UWr z 2023-04-26 w sprawie programu studiów dla kierunku ekonomia II stopnia.pdf (1 022,38KB)
PDF   Uchwała Nr 94_2023 Senatu UWr z 2023-04-26 w sprawie programu Studiów Podyplomowych Dystrybucja ubezpieczeń w praktyce.pdf (147,59KB)
PDF   Uchwała Nr 95_2023 Senatu UWr z 2023-04-26 w sprawie programu Studiów Podyplomowych Handel międzynarodowy - aspekty celne i podatkowe.pdf (144,83KB)
PDF   Uchwała Nr 96_2023 Senatu UWr z 2023-04-26 w sprawie programu Studiów Podyplomowych Prawo w gospodarce przestrzennej.pdf (129,12KB)
PDF   Uchwała Nr 97_2023 Senatu UWr z 2023-04-26 w sprawie programu Studiów Podyplomowych Zarządzanie cyberbezpieczeństwem w praktyce.pdf (158,36KB)
PDF   Uchwała Nr 98_2023 Senatu UWr z 2023-04-26 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu rekrutacji obywateli polskich na studia w UWr w roku akademickim 2023_2024.pdf (132,01KB)
PDF   Uchwała Nr 99_2023 Senatu UWr z 2023-04-26 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu rekrutacji cudzoziemców na studia w UWr w roku akademickim 2023_2024.pdf (130,29KB)

Uchwały Senatu UWr z 24 maja 2023 r.

PDF   Uchwała Nr 100_2023 Senatu UWr z 2023-05-24 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Szyszko Bartosza.pdf (70,64KB)
PDF   Uchwała Nr 101_2023 Senatu UWr z 2023-05-24 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Barasińskiego Artura.pdf (71,38KB)
PDF   Uchwała Nr 102_2023 Senatu UWr z 2023-05-24 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Falewicza Roberta.pdf (70,87KB)
PDF   Uchwała Nr 103_2023 Senatu UWr z 2023-05-24 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Rosatiego Giacomo.pdf (71,12KB)
PDF   Uchwała Nr 104_2023 Senatu UWr z 2023-05-24 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Wnuka-Lipińskiego Piotra.pdf (71,59KB)
PDF   Uchwała Nr 105_2023 Senatu UWr z 2023-05-24 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Kowal Jolanty.pdf (71,60KB)
PDF   Uchwała Nr 106_2023 Senatu UWr z 2023-05-24 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Kowalczyk Małgorzaty.pdf (72,00KB)
PDF   Uchwała Nr 107_2023 Senatu UWr z 2023-05-24 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Techmańskiej Barbary.pdf (72,11KB)
PDF   Uchwała Nr 108_2023 Senatu UWr z 2023-05-24 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Borońskiej-Hryniewieckiej Karoliny.pdf (73,44KB)
PDF   Uchwała Nr 109_2023 Senatu UWr z 2023-05-24 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Dudy Renaty.pdf (70,80KB)
PDF   Uchwała Nr 110_2023 Senatu UWr z 2023-05-24 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Pabjan Barbary.pdf (70,89KB)
PDF   Uchwała Nr 111_2023 Senatu UWr z 2023-05-24 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Turowskiego Mariusza.pdf (70,31KB)
PDF   Uchwała Nr 112_2023 Senatu UWr z 2023-05-24 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Jarosz-Żukowskiej Sylwii.pdf (71,80KB)
PDF   Uchwała Nr 113_2023 Senatu UWr z 2023-05-24 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Pichlaka Macieja.pdf (71,32KB)
PDF   Uchwała Nr 114_2023 Senatu UWr z 2023-05-24 w sprawie programu studiów dla kierunku Ochrona środowiska I i II stopnia.pdf (1,14MB)
PDF   Uchwała Nr 115_2023 Senatu UWr z 2023-05-24 w sprawie programu studiów dla kierunku Anglistyka I stopnia.pdf (1,06MB)
PDF   Uchwała Nr 116_2023 Senatu UWr z 2023-05-24 w sprawie programu studiów dla kierunku Antropologia literatury teatru i filmu II stopnia.pdf (268,62KB)
PDF   Uchwała Nr 117_2023 Senatu UWr z 2023-05-24 w sprawie programu studiów dla kierunku Filologia chorwacka z językiem serbskim I stopnia.pdf (831,84KB)
PDF   Uchwała Nr 118_2023 Senatu UWr z 2023-05-24 w sprawie programu studiów dla kierunku Filologia czeska I stopnia.pdf (826,63KB)
PDF   Uchwała Nr 119_2023 Senatu UWr z 2023-05-24 w sprawie programu studiów dla kierunku Filologia francuska I stopnia.pdf (399,53KB)
PDF   Uchwała Nr 120_2023 Senatu UWr z 2023-05-24 w sprawie programu studiów dla kierunku Filologia hiszpańska I stopnia.pdf (459,52KB)
PDF   Uchwała Nr 121_2023 Senatu UWr z 2023-05-24 w sprawie programu studiów dla kierunku Filologia polska I i II stopnia.pdf (1,15MB)
PDF   Uchwała Nr 122_2023 Senatu UWr z 2023-05-24 w sprawie programu studiów dla kierunku Filologia rosyjska I stopnia.pdf (1,04MB)
PDF   Uchwała Nr 123_2023 Senatu UWr z 2023-05-24 w sprawie programu studiów dla kierunku Italianistyka I stopnia.pdf (333,46KB)
PDF   Uchwała Nr 124_2023 Senatu UWr z 2023-05-24 w sprawie programu studiów dla kierunku Judaistyka II stopnia.pdf (249,46KB)
PDF   Uchwała Nr 125_2023 Senatu UWr z 2023-05-24 w sprawie programu studiów dla kierunku Koreanistyka I stopnia.pdf (304,14KB)
PDF   Uchwała Nr 126_2023 Senatu UWr z 2023-05-24 w sprawie programu studiów dla kierunku Sinologia I stopnia.pdf (325,61KB)
PDF   Uchwała Nr 127_2023 Senatu UWr z 2023-05-24 w sprawie programu studiów dla kierunku Studia śródziemnomorskie i klasyczne II stopnia.pdf (464,65KB)
PDF   Uchwała Nr 128_2023 Senatu UWr z 2023-05-24 w sprawie programu Studiów Podyplomowych Analityka i Diagnostyka Chemiczna.pdf (125,90KB)
PDF   Uchwała Nr 129_2023 Senatu UWr z 2023-05-24 w sprawie programu Studiów Podyplomowych Menadżer Bezpieczeństwa Chemicznego Ekologicznego i Higieny Pracy.pdf (220,61KB)
PDF   Uchwała Nr 130_2023 Senatu UWr z 2023-05-24 w sprawie programu studiów dla kierunku Konsulting prawny i gospodarczy II stopnia.pdf (291,53KB)
PDF   Uchwała Nr 131_2023 Senatu UWr z 2023-05-24 w sprawie programu Studiów Podyplomowych Informatyzacja Administracji Publicznej.pdf (124,97KB)
PDF   Uchwała Nr 132_2023 Senatu UWr z 2023-05-24 w sprawie programu Studiów Podyplomowych Nadzór i Kontrola w Samorządzie Terytorialnym.pdf (142,63KB)
PDF   Uchwała Nr 133_2023 Senatu UWr z 2023-05-24 w sprawie programu Studiów Podyplomowych Organizacja i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia.pdf (147,44KB)
PDF   Uchwała Nr 134_2023 Senatu UWr z 2023-05-24 w sprawie programu Studiów Podyplomowych Prawa Inwestycyjnego.pdf (142,88KB)
PDF   Uchwała Nr 135_2023 Senatu UWr z 2023-05-24 w sprawie programu Studiów Podyplomowych Prawo Gospodarki Nieruchomościami.pdf (144,02KB)
PDF   Uchwała Nr 136_2023 Senatu UWr z 2023-05-24 w sprawie uchylenia niektórych uchwał Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf (71,32KB)
PDF   Uchwała Nr 137_2023 Senatu UWr z 2023-05-24 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wolności badań naukowych i ich publikacji.pdf (72,63KB)

 

Uchwały Senatu UWr z 21 czerwca 2023 r.

PDF   Uchwała Nr 138_2023 Senatu UWr z 2023-06-21 w sprawie utworzenia federacji pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim a Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu.pdf (82,86KB)
PDF   Uchwała Nr 139_2023 Senatu UWr z 2023-06-21 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Burego Wojciecha.pdf (72,11KB)
PDF   Uchwała Nr 140_2023 Senatu UWr z 2023-06-21 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Morawieckiego Jędrzeja.pdf (71,95KB)
PDF   Uchwała Nr 141_2023 Senatu UWr z 2023-06-21 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Ogórka Rafała.pdf (71,60KB)
PDF   Uchwała Nr 142_2023 Senatu UWr z 2023-06-21 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Barbaruk Magdaleny.pdf (71,69KB)
PDF   Uchwała Nr 143_2023 Senatu UWr z 2023-06-21 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Kulki Grzegorza.pdf (71,68KB)
PDF   Uchwała Nr 144_2023 Senatu UWr z 2023-06-21 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Wójcika Marka.pdf (71,51KB)
PDF   Uchwała Nr 145_2023 Senatu UWr z 2023-06-21 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Banaszak Ewy.pdf (71,68KB)
PDF   Uchwała Nr 146_2023 Senatu UWr z 2023-06-21 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Dolińskiej Kamilli.pdf (72,68KB)
PDF   Uchwała Nr 147_2023 Senatu UWr z 2023-06-21 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Potysz Anny.pdf (71,62KB)
PDF   Uchwała Nr 148_2023 Senatu UWr z 2023-06-21 w sprawie kandydatów do Rady Doskonałości Naukowej.pdf (76,40KB)
PDF   Uchwała Nr 149_2023 Senatu UWr z 2023-06-21 w sprawie programu studiów dla kierunku Biotechnologia I i II stopnia.pdf (1,36MB)
PDF   Uchwała Nr 150_2023 Senatu UWr z 2023-06-21 w sprawie programu studiów dla kierunku Biotechnology I stopnia.pdf (1,11MB)
PDF   Uchwała Nr 151_2023 Senatu UWr z 2023-06-21 w sprawie programu studiów dla kierunku Medical Biotechnology II stopnia.pdf (533,99KB)
PDF   Uchwała Nr 152_2023 Senatu UWr z 2023-06-21 w sprawie programu studiów dla kierunku Chemia I i II stopnia.pdf (816,57KB)
PDF   Uchwała Nr 153_2023 Senatu UWr z 2023-06-21 w sprawie programu studiów dla kierunku Chemia i toksykologia sądowa I stopnia.pdf (420,02KB)
PDF   Uchwała Nr 154_2023 Senatu UWr z 2023-06-21 w sprawie programu studiów dla kierunku Chemia medyczna I stopnia.pdf (378,74KB)
PDF   Uchwała Nr 155_2023 Senatu UWr z 2023-06-21 w sprawie programu studiów dla kierunku Zielona chemia I stopnia.pdf (362,37KB)
PDF   Uchwała Nr 156_2023 Senatu UWr z 2023-06-21 w sprawie programu studiów dla kierunku Filologia ukraińska I stopnia.pdf (1,43MB)
PDF   Uchwała Nr 157_2023 Senatu UWr z 2023-06-21 w sprawie programu studiów dla kierunku Judaistyka I stopnia.pdf (287,23KB)
PDF   Uchwała Nr 158_2023 Senatu UWr z 2023-06-21 w sprawie uchylenia uchwały Senatu UWr w sprawie programu studiów dla kierunku Publikowanie cyfrowe i sieciowe I stopnia.pdf (82,48KB)
PDF   Uchwała Nr 159_2023 Senatu UWr z 2023-06-21 w sprawie programu studiów dla kierunku Publikowanie cyfrowe i sieciowe I stopnia.pdf (494,20KB)
PDF   Uchwała Nr 160_2023 Senatu UWr z 2023-06-21 w sprawie programu studiów dla kierunku Astronomia I i II stopnia.pdf (1,12MB)
PDF   Uchwała Nr 161_2023 Senatu UWr z 2023-06-21 w sprawie programu studiów dla kierunku Fizyka I i II stopnia.pdf (2,55MB)
PDF   Uchwała Nr 162_2023 Senatu UWr z 2023-06-21 w sprawie programu studiów dla kierunku Informatyka stosowana i systemy pomiarowe I stopnia.pdf (777,78KB)
PDF   Uchwała Nr 163_2023 Senatu UWr z 2023-06-21 w sprawie programu studiów dla kierunku Informatyka I i II stopnia.pdf (532,37KB)
PDF   Uchwała Nr 164_2023 Senatu UWr z 2023-06-21 w sprawie programu studiów dla kierunku Biologia człowieka I stopnia.pdf (412,36KB)
PDF   Uchwała Nr 165_2023 Senatu UWr z 2023-06-21 w sprawie programu studiów dla kierunku Mikrobiologia I i II stopnia.pdf (710,83KB)
PDF   Uchwała Nr 166_2023 Senatu UWr z 2023-06-21 w sprawie programu studiów dla kierunku Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym I i II stopnia.pdf (910,49KB)
PDF   Uchwała Nr 167_2023 Senatu UWr z 2023-06-21 w sprawie programu studiów dla kierunku Etnologia i antropologia kulturowa I i II stopnia.pdf (652,92KB)
PDF   Uchwała Nr 168_2023 Senatu UWr z 2023-06-21 w sprawie programu studiów dla kierunku European Cultures I stopnia.pdf (1,30MB)
PDF   Uchwała Nr 169_2023 Senatu UWr z 2023-06-21 w sprawie programu Studiów Podyplomowych Międzyuczelniana Akademia Klimatu.pdf (135,53KB)
PDF   Uchwała Nr 170_2023 Senatu UWr z 2023-06-21 w sprawie programu Studiów Podyplomowych Prawo i Systemy Teleinformatyczne.pdf (122,23KB)
PDF   Uchwała Nr 171_2023 Senatu UWr z 2022-06-21 w sprawie zasad rekrutacji obywateli polskich na studia rozpoczynające się w r.a 2024_2025.pdf (1,04MB)
PDF   Uchwała Nr 172_2023 Senatu UWr z 2023-06-21 w sprawie zasad rekrutacji cudzoziemców na studia rozpoczynające się w r.a. 2024_2025.pdf (505,46KB)
PDF   Uchwała Nr 173_2023 Senatu UWr z 2023-06-21 w sprawie zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad oraz konkursów ogólnopolskich na studia w r.a. 2027_2028.pdf (235,79KB)
PDF   Uchwała Nr 174_2023 Senatu UWr z 2023-06-21 w sprawie regulaminu studiów podyplomowych w Uniwersytecie Wrocławskim.pdf (143,52KB)
PDF   Uchwała Nr 175_2023 Senatu UWr z 2023-06-21 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu postępowania w sprawach o nadanie stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w.pdf (104,30KB)
PDF   Uchwała Nr 176_2023 Senatu UWr z 2023-06-21 w sprawie utworzenia Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf (80,17KB)
PDF   Uchwała Nr 177_2023 Senatu UWr z 2023-06-21 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf (147,98KB)

 

Uchwały Senatu UWr z 20 września 2023 r.

PDF   Uchwała Nr 178_2023 Senatu UWr z 2023-09-20 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Mazur Antoniny.pdf (72,07KB)
PDF   Uchwała Nr 179_2023 Senatu UWr z 2023-09-20 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Dybka Dariusza.pdf (71,56KB)
PDF   Uchwała Nr 180_2023 Senatu UWr z 2023-09-20 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Kochan Anny.pdf (71,93KB)
PDF   Uchwała Nr 181_2023 Senatu UWr z 2023-09-20 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Oszczędy Aleksandry.pdf (72,75KB)
PDF   Uchwała Nr 182_2023 Senatu UWr z 2023-09-20 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Hechta Michaela.pdf (71,53KB)
PDF   Uchwała Nr 183_2023 Senatu UWr z 2023-09-20 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Badyny Piotra.pdf (72,03KB)
PDF   Uchwała Nr 184_2023 Senatu UWr z 2023-09-20 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Lutego Jerzego.pdf (72,63KB)
PDF   Uchwała Nr 185_2023 Senatu UWr z 2023-09-20 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Cichosz Marzeny.pdf (72,28KB)
PDF   Uchwała Nr 186_2023 Senatu UWr z 2023-09-20 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Pacewicza Artura.pdf (72,52KB)
PDF   Uchwała Nr 187_2023 Senatu UWr z 2023-09-20 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Suli Piotra.pdf (72,08KB)
PDF   Uchwała Nr 188_2023 Senatu UWr z 2023-09-20 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Wolskiej-Zogaty Ireny.pdf (72,63KB)
PDF   Uchwała Nr 189_2023 Senatu UWr z 2023-09-20 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Dolaty Tomasza.pdf (73,03KB)
PDF   Uchwała Nr 190_2023 Senatu UWr z 2023-09-20 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Górnicz-Mulcahy Agnieszki.pdf (72,75KB)
PDF   Uchwała Nr 191_2023 Senatu UWr z 2023-09-20 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Kowalczyka Rafała.pdf (72,23KB)
PDF   Uchwała Nr 192_2023 Senatu UWr z 2023-09-20 w sprawie opinii o kandydacie do tytułu doktora honoris causa Politechniki Wrocławskiej.pdf (81,51KB)
PDF   Uchwała Nr 193_2023 Senatu UWr z 2023-09-20 w sprawie powołania Rady Dyscyplin Naukowych Biotechnologii Nauk Medycznych oraz Inżynierii Biomedycznej.pdf (98,36KB)

 

Uchwały Senatu UWr z 25 października 2023 r.

PDF   Uchwała Nr 194_2023 Senatu UWr z 2023-10-25 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Arkadiusza Nowaka.pdf (72,43KB)
PDF   Uchwała Nr 195_2023 Senatu UWr z 2023-10-25 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Karoliny Stopki.pdf (72,24KB)
PDF   Uchwała Nr 196_2023 Senatu UWr z 2023-10-25 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Adriana Szumskiego.pdf (71,96KB)
PDF   Uchwała Nr 197_2023 Senatu UWr z 2023-10-25 w sprawie powołania Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej.pdf (76,12KB)
PDF   Uchwała Nr 198_2023 Senatu Uwr z 2023-10-25 w sprawie zmian w senackiej Komisji Finansów.pdf (72,25KB)
PDF   Uchwała Nr 199_2023 Senatu Uwr z 2023-10-25 w sprawie zmian w senackiej Komisji Rozwoju.pdf (70,81KB)
PDF   Uchwała Nr 200_2023 Senatu Uwr z 2023-10-25 w sprawie zmian w senackiej Komisji Nauczania.pdf (72,04KB)
PDF   Uchwała Nr 201_2023 Senatu UWr z 2023-10-25 w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich.pdf (76,67KB)
PDF   Uchwała Nr 202_2023 Senatu UWr z 2023-10-25 w sprawie likwidacji Instytutu Konfucjuszu w Uniwersytecie Wrocławskim.pdf (73,81KB)
PDF   Uchwała Nr 203_2023 Senatu UWr z 2023-10-25 w sprawie przekształcenia Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im.Willy Brandta.pdf (70,95KB)
PDF   Uchwała Nr 204_2023 Senatu UWr z 2023-10-25 w sprawie powołania Rady Dyscypliny Naukowej Stosunki Międzynarodowe.pdf (83,91KB)
PDF   Uchwała Nr 205_2023 Senatu UWr z 2023-10-25 w sprawie powołania Rady Dyscypliny Naukowej Polonistyka.pdf (80,15KB)

 

Uchwały Senatu UWr z 22 listopada 2023 r.  

PDF   Uchwała Nr 206_2023 Senatu UWr z 2023-11-22 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora UWr Joanny Miklaszewskiej.pdf (71,85KB)
PDF   Uchwała Nr 207_2023 Senatu UWr z 2023-11-22 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora UWr Radosława Starosty.pdf (70,82KB)
PDF   Uchwała Nr 208_2023 Senatu UWr z 2023-11-22 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora UWr Jacka Zielińskiego.pdf (72,68KB)
PDF   Uchwała Nr 209_2023 Senatu UWr z 2023-11-22 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora UWr Marka Kasprzaka.pdf (71,23KB)
PDF   Uchwała Nr 210_2023 Senatu UWr z 2023-11-22 w sprawie powołania członka Rady UWr na kadencję 2021-2024.pdf (68,83KB)
PDF   Uchwała Nr 211_2023 Senatu Uwr z 2023-11-22 w sprawie zmian w senackich komisjach.pdf (74,01KB)
PDF   Uchwała Nr 212_2023 Senatu UWr z 2023-11-22 w sprawie programu studiów dla kierunku Master of Economics and Finance na studiach stacjonarnych na poziomie studiów drugiego stopnia prowadzonych w języku angielskim.pdf (435,68KB)
PDF   Uchwała Nr 213_2023 Senatu UWr z 2023-11-22 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej.pdf (69,68KB)
PDF   Uchwała Nr 214_2023 Senatu UWr z 2023-11-22 w sprawie uchylenia niektórych uchwał Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf (76,63KB)

 

Uchwały Senatu UWr z 20 grudnia 2023 r.

PDF   Uchwała Nr 215_2023 Senatu UWr z 2023-12-20 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Agnieszki Jagodzińskiej.pdf (71,95KB)
PDF   Uchwała Nr 216_2023 Senatu UWr z 2023-12-20 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Małgorzaty Redy.pdf (71,34KB)
PDF   Uchwała Nr 217_2023 Senatu UWr z 2023-12-20 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Marcina Szydzisza.pdf (70,56KB)
PDF   Uchwała Nr 218_2023 Senatu UWr z 2023-12-20 w sprawie programu studiów dla kierunku Stosunki międzynarodowe na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia.pdf (3,47MB)

PDF   Uchwała Nr 219_2023 Senatu UWr z 2023-12-20 w sprawie programu studiów dla kierunku Bezpieczeństwo narodowe na poziomie studiów pierwszego stopnia.pdf (1,18MB)
PDF   Uchwała Nr 220_2023 Senatu UWr z 2023-12-20 w sprawie programu studiów dla kierunku Bezpieczeństwo międzynarodowe na poziomie studiów drugiego stopnia.pdf (733,61KB)
PDF   Uchwała Nr 221_2023 Senatu UWr z 2023-12-20 w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w uchwale nr 84_2020.pdf (69,53KB)
PDF   Uchwała Nr 222_2023 Senatu UWr z 2023-12-20 w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w uchwale nr 95_2023.pdf (92,94KB)
PDF   Uchwała Nr 223_2023 Senatu UWr z 2023-12-20 w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej UWr na programy kształcenia rozpoczynające się w r.a. 2024_2025.pdf (800,12KB)
PDF   Uchwała Nr 224_2023 Senatu UWr z 2023-12-20 w sprawie programów kształcenia w Szkole Doktorskiej dla cykli kształcenia rozp.się w r.a.20212022 i nast.-po zmianach.pdf (2,62MB)
PDF   Uchwała Nr 225_2023 Senatu UWr z 2023-12-20 w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauki mgr Krystyny Grzesiak.pdf (70,11KB)
PDF   Uchwała Nr 226_2023 Senatu UWr z 2023-12-20 w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauki mgr Krystyny Grzesiak.pdf (69,22KB)
PDF   Uchwała Nr 227_2023 Senatu UWr z 2023-12-20 w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauki mgr. Matusza Staniaka_1.pdf (69,41KB)
PDF   Uchwała Nr 228_2023 Senatu UWr z 2023-12-20 w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauki mgr. Matusza Staniaka_2.pdf (70,06KB)
PDF   Uchwała Nr 229_2023 Senatu UWr z 2023-12-20 w sprawie utworzenia Wydziału Neofilologii oraz Wydziału Komunikacji Społecznej i Mediów.pdf (71,95KB)
PDF   Uchwała Nr 230_2023 Senatu UWr z 2023-12-20 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf (83,29KB)