Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Wydziału Matematyki i Informatyki - 2023

Uchwały Rady Wydziału Matematyki i Informatyki z dnia 17 stycznia 2023 r.

PDFUchwała Nr 1 - w sprawie zaopiniowania utworzenia jednostki ogólnouniwersyteckiej o nazwie Uniwersyteckie Centrum Humanistyki Cyfrowej .pdf (90,44KB)
PDFUchwała Nr 2 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Piotra Borodulina-Nadziei na stanowisku profesora Uniwersytetu.pdf (121,15KB)
PDFUchwała Nr 3 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Pawła Lorka na stanowisku profesora Uniwersytetu.pdf (120,71KB)
PDFUchwała Nr 4 - Regulamin praktyk na kierunku informatyka.pdf (339,90KB)
Uchwały Rady Wydziału Matematyki i Informatyki z dnia 14 lutego 2023 r.

PDFUchwała NR 5 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Jakuba Michaliszyna na stanowisku profesora Uniwersytetu.pdf (121,34KB)
PDFUchwała NR 6 zawierająca propozycje warunków rekrutacji nw roku ak. 2024-2025.pdf.pdf (939,75KB)
PDFUchwała NR 7 w sprawie zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad w roku ak. 2027-2028.pdf (282,54KB)

Uchwała Rady Wydziału Matematyki i Informatyki z dnia 18 kwietnia 2023 r.

PDFUchwała NR 8 w sprawie awansu dr. hab. Piotra Wnuk-Lipińskiego na stanowisko profesora Uniwersytetu.pdf (121,55KB)
Uchwały Rady Wydziału Matematyki i Informatyki z dnia 16 maja 2023 r.

PDFUchwała NR 9 w sprawie opinii dot. połaczenia Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Medycznego.pdf (84,45KB)
PDFUchwała NR 10 w sprawie określenia minimalnych warunków zaliczenia semestru na kierunku matematyka.pdf (316,26KB)
PDFUchwała NR 11 w sprawie określenia warunków wymaganych na powtórny wpis na semestr na kierunku matematyka.pdf (317,14KB)
PDFUchwała NR 12 w sprawie zmian w programach studiów na kierunku informatyka I i II stopnia.pdf (305,84KB)
PDFUchwała NR 13- stanowisko Rady WMI w sprawie petycji studentów Wydziału dotyczącej zasad organizacji roku ak. na UWr.pdf (91,73KB)