Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

mgr Bartłomiej Kandor

Z A W I A D O M I E N I E 

 

Rada Dyscypliny Naukowej Historia Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamia, że   22.02.2023 r. o godz. 900   w sali 322,  w Instytucie Historycznym przy ul. Szewskiej 49, w Instytucie Historycznym odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej  

mgr. Bartłomieja Kandory 

Temat pracy doktorskiej: „Jürgen Neven-du Mont i dziennikarstwo zaangażowane oraz jego wpływ na demokratyzację powojennej Republiki Federalnej Niemiec.”.  

  

Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz 

Recenzent: dr hab. Pierre-Frédéric Weber prof. US 

Recenzent: dr hab. Arkadiusz Stempin prof. WSE w Krakowie 

  

Rozprawa wraz z recenzjami wyłożona jest do wglądu w Sekretariacie Dydaktycznym Instytutu Historycznego, ul. Szewska 49, sala 324.  

Posiedzenie odbędzie się hybrydowo.  

  

                                      Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Historia   

                                      prof. dr hab. Jakub Tyszkiewicz