Przejdź do treści strony
Uniwersytet Wrocławski Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Senatu - 2016

Uchwały z dnia 27 stycznia 2016 r.:

PDF   Uchwała Nr 1_2016 Senatu UWr z dnia 2016-01-27 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora prof. Ryszarda Waksmunda.pdf
PDF   Uchwała Nr 2_2016 Senatu UWr z dnia 2016-01-27 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora prof. Leszka Jurczyszyna.pdf
PDF   Uchwała Nr 3_2016 Senatu UWr z dnia 2016-01-27 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora prof. Krzysztofa Dębickiego.pdf
PDF   Uchwała Nr 4_2016 Senatu UWr z dnia 2016-01-27 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora prof. Jacka Dziubańskiego.pdf
PDF   Uchwała Nr 5_2016 Senatu UWr z dnia 2016-01-27 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora prof. Grzegorza Plebanka.pdf
PDF   Uchwała Nr 6_2016 Senatu UWr z dnia 2016-01-27 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora prof. Lecha T. Januszkiewicza.pdf
PDF   Uchwała Nr 7_2016 Senatu UWr z dnia 2016-01-27 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora dr. hab. Wojciecha Browarnego.pdf
PDF   Uchwała Nr 8_2016 Senatu UWr z dnia 2016-01-27 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora dr hab. Ewy Grzędy.pdf
PDF   Uchwała Nr 9_2016 Senatu UWr z dnia 2016-01-27 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora dr. hab. Ireneusza Guszpita.pdf
PDF   Uchwała Nr 10_2016 Senatu UWr z dnia 2016-01-27 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora dr. hab. Roberta Kucharczyka.pdf
PDF   Uchwała Nr 11_2016 Senatu UWr z dnia 2016-01-27 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora prof. Tadeusza Kopcia.pdf
PDF   Uchwała Nr 12_2016 Senatu UWr z dnia 2016-01-27 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora dr. hab. Krzysztofa Krupińskiego.pdf
PDF   Uchwała Nr 13_2016 Senatu UWr z dnia 2016-01-27 w sprawie zmiany przedstawiciela WNB w Komisji Etyki - kadencja 2012-2016.pdf
PDF   Uchwała Nr 14_2016 Senatu UWr z dnia 2016-01-27 w sprawie zmian w Uczelnianej Komisji Wyborczej.pdf
PDF   Uchwała Nr 15_2016 Senatu UWr z dnia 2016-01-27 w sprawie przedstawiciela UWr w Radzie Kuratorów Fundacji Zakład Narodowy im. Ossolińskich.pdf
PDF   Uchwała Nr 16_2016 Senatu UWr z dnia 2016-01-27 w sprawie nadania tytułu dhc UWr prof. Włodzimierzowi Nykielowi.pdf
PDF   Uchwała Nr 17_2016 Senatu UWr z dnia 2016-01-27 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu dhc UWr prof. Zuzannie Topolińskiej.pdf
PDF   Uchwała Nr 18_2016 Senatu UWr z dnia 2016-01-27 w sprawie przyjęcia opinii o kandydacie do tytułu dhc Uniwersytetu Warszawskiego.pdf
PDF   Uchwała Nr 19_2016 Senatu UWr z dnia 2016-01-27 w sprawie zniesienia studiow na kierunku chemia.pdf
PDF   Uchwała Nr 20_2016 Senatu UWr z dnia 2016-01-27 zmieniająca uchwały w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akademickim 2016-2017.pdf
PDF   Uchwała Nr 21_2016 Senatu UWr z dnia 2016-01-27 zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów umów o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne.pdf
PDF   Uchwała Nr 22_2016 Senatu UWr z dnia 2016-01-27 w sprawie organizacji indywidualnych studiów międzyobszarowych.pdf
 

Uchwały z dnia 24 lutego 2016 r.:

PDF   Uchwała Nr 23_2016 Senatu UWr z dnia 2016-02-24 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora prof. Zdzisława Kubota.pdf
PDF   Uchwała Nr 24_2016 Senatu UWr z dnia 2016-02-24 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora prof. Piotra Machnikowskiego.pdf
PDF   Uchwała Nr 25_2016 Senatu UWr z dnia 2016-02-24 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora dr hab. Dominiki Ferens.pdf
PDF   Uchwała Nr 26_2016 Senatu UWr z dnia 2016-02-24 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora dr hab. Magdaleny Ratajczak.pdf
PDF   Uchwała Nr 27_2016 Senatu UWr z dnia 2016-02-24 w sprawie zmiany w komisji oceniającej nauczycieli zatrudnionych w jednostkach pozawydziałowych na kadencję 2012-2016.pdf
PDF   Uchwała Nr 28_2016 Senatu UWr z dnia 2016-02-24 w sprawie utworzenia kierunku turystyka.pdf
PDF   Uchwała Nr 29_2016 Senatu UWr z dnia 2016-02-24 w sprawie utworzenia kierunku socjologia grup dyspozycyjnych.pdf
PDF   Uchwała Nr 30_2016 Senatu UWr z dnia 2016-02-24 w sprawie utworzenia formy stacjonarnej na kierunku socjologia ekonomiczna.pdf
PDF   Uchwała Nr 31_2016 Senatu UWr z dnia 2016-02-24 w sprawie utworzenia kierunku Bachelor of Business and Administratio.pdf
PDF   Uchwała Nr 32_2016 Senatu UWr z dnia 2016-02-24 zmieniająca uchwałę w sprawie efektów kształcenia dla kierunków studiów.pdf
PDF   Uchwała Nr 33_2016 Senatu UWr z dnia 2016-02-24 w sprawie zniesienia studiow na kierunku fizyka.pdf
PDF   Uchwała Nr 34_2016 Senatu UWr z dnia 2016-02-24 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akademickim 2016-2017.pdf
PDF   Uchwała Nr 35_2016 Senatu UWr z dnia 2016-02-24 zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne.pdf
PDF   Uchwała Nr 36_2016 Senatu UWr z dnia 2016-02-24 zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów umów.pdf
PDF   Uchwała Nr 37_2016 Senatu UWr z dnia 2016-02-24 w sprawie zgody na realizację inwestycji.pdf
PDF   Uchwała Nr 38_2016 Senatu UWr z dnia 2016-02-24 w sprawie zgody na realizację inwestycji.pdf
PDF   Uchwała Nr 39_2016 Senatu UWr z dnia 2016-02-24 w sprawie zgody na realizację inwestycji.pdf
PDF   Uchwała Nr 40_2016 Senatu UWr z dnia 2016-02-24 w sprawie zgody na realizację inwestycji.pdf
 

Uchwały z dnia 23 marca 2016 r.:

PDF   Uchwała Nr 41_2016 Senatu UWr z dnia 2016-03-23 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora prof. Edwarda Białka.pdf
PDF   Uchwała Nr 42_2016 Senatu UWr z dnia 2016-03-23 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora prof. Pawła Rudawego.pdf
PDF   Uchwała Nr 43_2016 Senatu UWr z dnia 2016-03-23 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora prof. Wiesławy Miemiec.pdf
PDF   Uchwała Nr 44_2016 Senatu UWr z dnia 2016-03-23 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora prof. Elwiry Marszałkowskiej-Krześ.pdf
PDF   Uchwała Nr 45_2016 Senatu UWr z dnia 2016-03-23 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora dr hab. Izabelli Gil.pdf
PDF   Uchwała Nr 46_2016 Senatu UWr z dnia 2016-03-23 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora dr. hab. Wojciecha Mrozowicza.pdf
PDF   Uchwała Nr 47_2016 Senatu UWr z dnia 2016-03-23 w sprawie odnowienia dyplomu doktora.pdf
PDF   Uchwała Nr 48_2016 Senatu UWr z dnia 2016-03-23 w sprawie przyjęcia opinii o kandydacie do tytułu dhc Politechniki Wrocławskiej.pdf
PDF   Uchwała Nr 49_2016 Senatu UWr z dnia 2016-03-23 w sprawie nagród MNiSW dla nauczycieli akademickich.pdf
PDF   Uchwała Nr 50_2016 Senatu UWr z dnia 2016-03-23 w sprawie odznaczeń państwowych i resortowych.pdf
PDF   Uchwała Nr 51_2016 Senatu UWr z dnia 2016-03-23 w sprawie utworzenia kierunku chemia - studia międzynarodowe.pdf
PDF   Uchwała Nr 52_2016 Senatu UWr z dnia 2016-03-23 w sprawie utworzenia kierunku publikowanie cyfrowe i sieciowe.pdf
PDF   Uchwała Nr 53_2016 Senatu UWr z dnia 2016-03-23 w sprawie utworzenia kierunku studia środkowo-wschodnioeuropejskie.pdf
PDF   Uchwała Nr 54_2016 Senatu UWr z dnia 2016-03-23 w sprawie utworzenia kierunku interdyscyplinarne studia europejskie.pdf
PDF   Uchwała Nr 55_2016 Senatu UWr z dnia 2016-03-23 zmieniająca uchwały w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akademickim 2016-2017.pdf
PDF   Uchwała Nr 56_2016 Senatu UWr z dnia 2016-03-23 w sprawie regulaminu Kolegium MSI.pdf
PDF   Uchwała Nr 57_2016 Senatu UWr z dnia 2016-03-23 zmieniająca uchwałę w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości.pdf
 

Uchwały z dnia 27 kwietnia 2016 r.:

PDF   Uchwała Nr 58_2016 Senatu UWr z dnia 2016-04-27 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora dr hab. Teresy Bruś.pdf
PDF   Uchwała Nr 59_2016 Senatu UWr z dnia 2016-04-27 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora dr. hab. Michała Garcarza.pdf
PDF   Uchwała Nr 60_2016 Senatu UWr z dnia 2016-04-27 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora dr. hab. Krzysztofa Kociubińskiego.pdf
PDF   Uchwała Nr 61_2016 Senatu UWr z dnia 2016-04-27 w sprawie zmiany przedstawiciela WNS w Komisji Etyki na kadencję 2012-2016.pdf
PDF   Uchwała Nr 62_2016 Senatu UWr z dnia 2016-04-27 w sprawie nadania tytułu dhc UWr prof. Moshe Rosmanowi.pdf
PDF   Uchwała Nr 63_2016 Senatu UWr z dnia 2016-04-27 w sprawie nadania tytułu dhc UWr prof. Zuzannie Topolińskiej.pdf
PDF   Uchwała Nr 64_2016 Senatu UWr z dnia 2016-04-27 w sprawie nadania tytułu dhc UWr prof. Algirdasowi Gaizutisowi.pdf
PDF   Uchwała Nr 65_2016 Senatu UWr z dnia 2016-04-27 w sprawie nadania tytułu dhc UWr prof. Adriano Giovanneliemu.pdf
PDF   Uchwała Nr 66_2016 Senatu UWr z dnia 2016-04-27 w sprawie przyznania Złotych Medali UWr.pdf
PDF   Uchwała Nr 67_2016 Senatu UWr z dnia 2016-04-27 w sprawie przyjęcia opinii o kandydacie do tytułu dhc Uniwersytetu Jagiellońskiego.pdf
PDF   Uchwała Nr 68_2016 Senatu UWr z dnia 2016-04-27 w sprawie zlecenia MNiSW.pdf
PDF   Uchwała Nr 69_2016 Senatu UWr z dnia 2016-04-27 w sprawie utworzenia kierunku konsulting prawny i gospodarczy.pdf
PDF   Uchwała Nr 70_2016 Senatu UWr z dnia 2016-04-27 w sprawie zniesienia jednolitych studiow magisterskich na kierunkach astronomia i fizyka.pdf
PDF   Uchwała Nr 71_2016 Senatu UWr z dnia 2016-04-27 zmieniająca uchwały w sprawie zasad rekrutacji na studia 2016-2017.pdf
PDF   Uchwała Nr 72_2016 Senatu UWr z dnia 2016-04-27 w sprawie limitów przyjęć na studia 2016-2017.pdf
PDF   Uchwała Nr 73_2016 Senatu UWr z dnia 2016-04-27 w sprawie zasad rekrutacji na studia doktoranckie 2016-2017.pdf
PDF   Uchwała Nr 74_2016 Senatu UWr z dnia 2016-04-27 w sprawie zasad rekrutacji na studia 2017-2018.pdf
PDF   Uchwała Nr 75_2016 Senatu UWr z dnia 2016-04-27 zmieniająca regulamin studiów w UWr.pdf
 

Uchwały z dnia 1 czerwca 2016 r.:

PDF   Uchwała Nr 76_2016 Senatu UWr z dnia 2016-06-01 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora prof. Mariusza Olczaka.pdf
PDF   Uchwała Nr 77_2016 Senatu UWr z dnia 2016-06-01 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora prof. Teresy Olczak.pdf
PDF   Uchwała Nr 78_2016 Senatu UWr z dnia 2016-06-01 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora prof. Elżbiety Kościk.pdf
PDF   Uchwała Nr 79_2016 Senatu UWr z dnia 2016-06-01 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora prof. Tadeusza Piotrowskiego.pdf
PDF   Uchwała Nr 80_2016 Senatu UWr z dnia 2016-06-01 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora dr hab. Małgorzaty Derkacz.pdf
PDF   Uchwała Nr 81_2016 Senatu UWr z dnia 2016-06-01 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora dr. hab. Mariusza Szymanowskiego.pdf
PDF   Uchwała Nr 82_2016 Senatu UWr z dnia 2016-06-01 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora dr. hab. Bartłomieja Krzana.pdf
PDF   Uchwała Nr 83_2016 Senatu UWr z dnia 2016-06-01 w sprawie zmiany w Uczelnianej Komisji Wyborczej.pdf
PDF   Uchwała Nr 84_2016 Senatu UWr z dnia 2016-06-01 w sprawie odwołania od uchwały UKW.pdf
PDF   Uchwała Nr 85_2016 Senatu UWr z dnia 2016-06-01 w sprawie przyjęcia opinii o kandydacie do tytułu dhc UMK w Toruniu.pdf
PDF   Uchwała Nr 86_2016 Senatu UWr z dnia 2016-06-01 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne.pdf
PDF   Uchwała Nr 87_2016 Senatu UWr z dnia 2016-06-01 zmieniająca regulamin studiów doktoranckich w UWr.pdf
PDF   Uchwała Nr 88_2016 Senatu UWr z dnia 2016-06-01 w sprawie poparcia apelu przeciw rasizmowi.pdf
 

Uchwały z dnia 22 czerwca 2016 r.:

PDF   Uchwała Nr 89_2016 Senatu UWr z dnia 2016-06-22 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora prof. Ewy Marcinkowskiej.pdf
PDF   Uchwała Nr 90_2016 Senatu UWr z dnia 2016-06-22 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora prof. Bogusława Bakuły.pdf
PDF   Uchwała Nr 91_2016 Senatu UWr z dnia 2016-06-22 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora dr hab. Zofii Kolbuszewskiej.pdf
PDF   Uchwała Nr 92_2016 Senatu UWr z dnia 2016-06-22 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora dr. hab. Krzysztofa Jaskułowskiego.pdf
PDF   Uchwała Nr 93_2016 Senatu UWr z dnia 2016-06-22 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora dr. hab. Piotra Sorokowskiego.pdf
PDF   Uchwała Nr 94_2016 Senatu UWr z dnia 2016-06-22 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora dr hab. Katarzyny Gelles.pdf
PDF   Uchwała Nr 95_2016 Senatu UWr z dnia 2016-06-22 w sprawie przyznania Złotych Medali UWr.pdf
PDF   Uchwała Nr 96_2016 Senatu UWr z dnia 2016-06-22 w sprawie zmiany w Uczelnianej Komisji Wyborczej.pdf
PDF   Uchwała Nr 97_2016 Senatu UWr z dnia 2016-06-22 zmieniająca uchwałę w sprawie olimpiad i konkursów ogólnopolskich.pdf
PDF   Uchwała Nr 98_2016 Senatu UWr z dnia 2016-06-22 zmieniająca regulamin studiów doktoranckich w UWr.pdf
PDF   Uchwała Nr 99_2016 Senatu UWr z dnia 2016-06-22 w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia na Odległość.pdf
PDF   Uchwała Nr 100_2016 Senatu UWr z dnia 2016-06-22 w sprawie sprawozdania finansowego za rok 2015 oraz przeznaczenia zysku netto.pdf
PDF   Uchwała Nr 101_2016 Senatu UWr z dnia 2016-06-22 w sprawie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2015.pdf
PDF   Uchwała Nr 102_2016 Senatu UWr z dnia 2016-06-22 w sprawie planu rzeczowo-finansowego na rok 2016.pdf
PDF   Uchwała Nr 103_2016 Senatu UWr z dnia 2016-06-22 w sprawie środków na wynagrodzenia w roku 2016.pdf
PDF   Uchwała Nr 104_2016 Senatu UWr z dnia 2016-06-22 w sprawie opinii o zasadach podziału dotacji budżetowej w roku 2016.pdf
PDF   Uchwała Nr 105_2016 Senatu UWr z dnia 2016-06-22 w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości.pdf
PDF   Uchwała Nr 106_2016 Senatu UWr z dnia 2016-06-22 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na rzecz Gminy Wrocław.pdf
PDF   Uchwała Nr 107_2016 Senatu UWr z dnia 2016-06-22 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na rzecz MPWiK S.A..pdf
 

Uchwały z dnia 28 września 2016 r.:

PDF   Uchwała Nr 108_2016 Senatu UWr z dnia 2016-09-28 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora prof. Jacka Piotrowskiego.pdf
PDF   Uchwała Nr 109_2016 Senatu UWr z dnia 2016-09-28 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora prof. Grzegorza Straucholda.pdf
PDF   Uchwała Nr 110_2016 Senatu UWr z dnia 2016-09-28 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora prof. Marka Łagosza.pdf
PDF   Uchwała Nr 111_2016 Senatu UWr z dnia 2016-09-28 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora prof. Zdzisława Winnickiego.pdf
PDF   Uchwała Nr 112_2016 Senatu UWr z dnia 2016-09-28 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora prof. Mariusza Jabłońskiego.pdf
PDF   Uchwała Nr 113_2016 Senatu UWr z dnia 2016-09-28 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora dr hab. Grażyny Antczak.pdf
PDF   Uchwała Nr 114_2016 Senatu UWr z dnia 2016-09-28 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora dr. hab. Roberta Klementowskiego.pdf
PDF   Uchwała Nr 115_2016 Senatu UWr z dnia 2016-09-28 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora dr. hab. Piotra Oszczanowskiego.pdf
PDF   Uchwała Nr 116_2016 Senatu UWr z dnia 2016-09-28 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora dr. hab. Grzegorza Pełczyńskiego.pdf
PDF   Uchwała Nr 117_2016 Senatu UWr z dnia 2016-09-28 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora dr hab. Małgorzaty Ruchniewicz.pdf
PDF   Uchwała Nr 118_2016 Senatu UWr z dnia 2016-09-28 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora dr. hab. Jarosława Syrnyka.pdf
PDF   Uchwała Nr 119_2016 Senatu UWr z dnia 2016-09-28 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora dr hab. Doroty Rybczyńskiej-Abdel Kawy.pdf
PDF   Uchwała Nr 120_2016 Senatu UWr z dnia 2016-09-28 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora dr hab. Katarzyny Zamorskiej.pdf
PDF   Uchwała Nr 121_2016 Senatu UWr z dnia 2016-09-28 w sprawie powołania Komisji Etyki na kadencję 2016-2020.pdf
PDF   Uchwała Nr 122_2016 Senatu UWr z dnia 2016-09-28 w sprawie przewodniczącego i zastępców Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich na kadencję 2016-2020.pdf
PDF   Uchwała Nr 123_2016 Senatu UWr z dnia 2016-09-28 w sprawie zniesienia kierunku polski system prawny na poziomie studiów drugiego stopnia.pdf
PDF   Uchwała Nr 124_2016 Senatu UWr z dnia 2016-09-28 w sprawie upoważnienia Rady WPAE.pdf
PDF   Uchwała Nr 125_2016 Senatu UWr z dnia 2016-09-28 w sprawie portretu Rektora poprzedniej kadencji.pdf
PDF   Uchwała Nr 126_2016 Senatu UWr z dnia 2016-09-28 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej.pdf
 

Uchwały z dnia 26 października 2016 r.:

PDF   Uchwała Nr 127_2016 Senatu UWr z dnia 2016-10-26 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora prof. Mirosława Kocura.pdf
PDF   Uchwała Nr 128_2016 Senatu UWr z dnia 2016-10-26 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora dr hab. Doroty Wolskiej.pdf
PDF   Uchwała Nr 129_2016 Senatu UWr z dnia 2016-10-26 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora dr hab. Dagmary Jakimowicz.pdf
PDF   Uchwała Nr 130_2016 Senatu UWr z dnia 2016-10-26 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora prof. Pawła Aleksandrowskiego.pdf
PDF   Uchwała Nr 131_2016 Senatu UWr z dnia 2016-10-26 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora dr. hab. Piotra Gurwina.pdf
PDF   Uchwała Nr 132_2016 Senatu UWr z dnia 2016-10-26 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora dr hab. Katarzyny Kajdanek.pdf
PDF   Uchwała Nr 133_2016 Senatu UWr z dnia 2016-10-26 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora dr. hab. Leszka Kwiecińskiego.pdf
PDF   Uchwała Nr 134_2016 Senatu UWr z dnia 2016-10-26 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora dr. hab. Pawła Turczyńskiego.pdf
PDF   Uchwała Nr 135_2016 Senatu UWr z dnia 2016-10-26 w sprawie przyznania Złotych Medali UWr.pdf
PDF   Uchwała Nr 136_2016 Senatu UWr z dnia 2016-10-26 w sprawie powołania komisji senackich na kadencję 2016-2020.pdf
 

Uchwały z dnia 30 listopada 2016 r.:

PDF   Uchwała Nr 137_2016 Senatu UWr z dnia 2016-11-30 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora dr. hab. Andrzeja Łosia.pdf
PDF   Uchwała Nr 138_2016 Senatu UWr z dnia 2016-11-30 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Odwoławczej ds. Ocen na kadencję 2016-2020.pdf
PDF   Uchwała Nr 139_2016 Senatu UWr z dnia 2016-11-30 w sprawie powołania członków do Rady Fundacji dla UWr na kadencję 2016-2020.pdf
PDF   Uchwała Nr 140_2016 Senatu UWr z dnia 2016-11-30 w sprawie odnowienia dyplomu doktora.pdf
PDF   Uchwała Nr 141_2016 Senatu UWr z dnia 2016-11-30 w sprawie zniesienia kierunku polski system prawny.pdf
PDF   Uchwała Nr 142_2016 Senatu UWr z dnia 2016-11-30 w sprawie regulaminu studiów podyplomowych.pdf
PDF   Uchwała Nr 143_2016 Senatu UWr z dnia 2016-11-30 w sprawie zgodności ordynacji wyborczej Samorządu Doktorantów na kadencję 2016-2018.pdf
PDF   Uchwała Nr 144_2016 Senatu UWr z dnia 2016-11-30 w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za 2016 rok.pdf

 

Uchwały z dnia 21 grudnia 2016 r.:

PDF   Uchwała Nr 145_2016 Senatu UWr z dnia 2016-12-21 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora prof. Witolda Charatonika.pdf
PDF   Uchwała Nr 146_2016 Senatu UWr z dnia 2016-12-21 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora dr. Adama Czarnoty.pdf
PDF   Uchwała Nr 147_2016 Senatu UWr z dnia 2016-12-21 w sprawie powołania komisji oceniającej nauczycieli zatrudnionych w jednostkach pozawydziałowych 2016-2020.pdf
PDF   Uchwała Nr 148_2016 Senatu UWr z dnia 2016-12-21 zmieniająca Statut UWr.pdf
PDF   Uchwała Nr 149_2016 Senatu UWr z dnia 2016-12-21 w sprawie wytycznych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach.pdf
PDF   Uchwała Nr 150_2016 Senatu UWr z dnia 2016-12-21 w sprawie zniesienia kierunku chemia na poziomie studiów jednolitych magisterskich.pdf
PDF   Uchwała Nr 151_2016 Senatu UWr z dnia 2016-12-21 w sprawie zniesienia kierunku polityka publiczna.pdf
PDF   Uchwała Nr 152_2016 Senatu UWr z dnia 2016-12-21 w sprawie upoważnienia Rady Wydziału Matematyki i Informatyki.pdf
PDF   Uchwała Nr 153_2016 Senatu UWr z dnia 2016-12-21 w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie Komisji Statutowej.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  28-01-2016
  przez: Agata Walczak-Kaszuba
 • opublikowano:
  28-01-2016 09:00
  przez: Agata Walczak-Kaszuba
 • zmodyfikowano:
  22-12-2016 09:27
  przez: Agata Walczak-Kaszuba
 • podmiot udostępniający:
  Uniwersytet Wrocławski
  odwiedzin: 8201
Dane jednostki:

Uniwersytet Wrocławski
50-137 Wrocław
Plac Uniwersytecki 1
NIP: 8960005408 REGON: 000001301
Numer konta: 71 1090 2503 0000 0006 3000 0004

Dane kontaktowe:

tel.: +48 71 343 68 47
fax:
e-mail: rektor@uwr.edu.pl

Logo Uniwersytetu Wrocławskiego