Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały 2023

10 stycznia 2023 r.

PDFNr 1-2023 Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Amadeusza Miszudy.pdf (125,89KB)
PDFNr 1a-2023 Ustalenie zakresu tematycznego egzaminu z tematyki pracy doktorskiej dla A. Miszudy.pdf (125,14KB)
PDFNr 2-2023 Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. P. Kołaczka-Szymańskiego.pdf (126,88KB)
PDFNr 2a-2023 Ustalenie zakresu tematycznego egzaminu z tematyki pracy doktorskiej dla P. Kołaczka-Szymańskiego.pdf (126,14KB)
PDFNr 2b-2023 Uzupełnienie składu komisji doktorskiej dla P. Kołaczka-Szymańskiego.pdf (122,58KB)
PDFNr 3-2023 Zaopiniowanie zatrudnienia C.Werthmanna.pdf (133,97KB)
PDFNr 4-2023 Zaopiniowanie zatrudnienia S.Naqvi.pdf (121,76KB)
PDFNr 5-2023 Zaopiniowanie przedłużenia zatrudnienia A.Barasińskiego.pdf (120,06KB)
PDFNr 6-2023 Zaopiniowanie nagrody dla prof. Redlicha.pdf (117,52KB)
PDFNr 19-2023 Powołanie promotora dla E.Zherebstovej.pdf (116,99KB)
PDFNr 20-2023 Zmiana składu komisji doktorskiej dla A. Miszczuka.pdf (121,91KB)
PDFNr 21-2023 Uzupełnienie składu komisji doktorskiej dla P. Mikołajczyka.pdf (121,12KB)
PDFNr 28-2023 Uzupełnienie składu komisji doktorskiej dla K. Kotysza.pdf (123,18KB)
PDFNr 29-2023 Anulowanie uchwały Nr 55-2022.pdf (126,84KB)
PDFNr 30-2023 Anulowanie Uchwały Nr 62-2022.pdf (127,44KB)
PDFNr 31-2023 Ustalenie efektów uczenia się na poziomie 8 PRK.pdf (128,71KB)
PDFNr 32-2023 przyjęcie protokołu 10-2022.pdf (116,47KB)
 

14 lutego 2023 r.

PDFNr 7-2023 Zaopiniowanie przedłużenia zatrudnienia O.Ivanitskyiego.pdf (123,22KB)
PDFNr 8-2023 Nadanie stopnia_M.Litwicka.pdf (168,77KB)
PDFNr 9-2023 Zaopiniowanie zatrudnienia_D.Osten.pdf (121,10KB)
PDFNr 10-2023 Zaopiniowanie zatrudnienia_A.Ankowski.pdf (119,40KB)
PDFNr 12-2023 Zaopiniowanie zmiany nazwy zakładu w IFT-1.pdf (117,56KB)
PDFNr 34-2023 Powołanie promotora pomocniczego dla B. Gołysznego.pdf (116,37KB)
PDFNr 35-2023 przyjęcie protokołu 11-2022.pdf (117,57KB)

14 marca 2023 r.

PDFNr 11-2023 Zaopiniowanie zatrudnienia_A.Peat.pdf (131,00KB)
PDFNr 13-2023 ustalenie kryteriów uznania rozprawy doktorskiej za wyróżniającą się.pdf (122,38KB)
PDFNr 14-2023 Zmiana składu komisji doktorskiej dla mgr Rafała Lewandkowa.pdf (122,84KB)
PDFNr 38a-2023 Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej V.Mykhaylovej.pdf (127,72KB)
PDFNr 41-2023 Zmiana promotora dla J.Sity.pdf (120,58KB)
PDFNr 42-2023 Zmiana składu komisji doktorskiej dla J.Sity.pdf (123,42KB)
PDFNr 43-2023 Zmiana tytułu rozprawy doktorskiej P.Brzeskiego.pdf (142,62KB)
PDFNr 44-2023 Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej P.Kopszaka.pdf (127,25KB)

18 kwietnia 2023 r.

PDFNr 15-2023 Zaopiniowanie zatrudnienia_O.Ivanytskyi.pdf (134,18KB)
PDFNr 16-2023 Zaopiniowanie zatrudnienia_M.Litwicka.pdf (131,55KB)
PDFNr 17-2023 Nadanie stopnia_P. Kołaczek-Szymański.pdf (160,47KB)
PDFNr 18-2023 Uznanie rozprawy P. Kołaczka-Szymańskiego za wyróżniającą się.pdf (160,32KB)
PDFNr 22-2023 Zaopiniowanie awansowania G. Rosatiego.pdf (121,10KB)
PDFNr 23-2023 Zaopiniowanie awansowania A. Barasińskiego.pdf (121,27KB)
PDFNr 24-2023 Zaopiniowanie awansowania R. Falewicza.pdf (121,29KB)
PDFNr 25-2023 Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. R. Lewandkowa.pdf (128,31KB)
PDFNr 53-2023 Zmiana składu komisji doktorskiej dla P.Kopszaka.pdf (123,99KB)

16 maja 2023 r.

PDFNr 26-2023 Nadanie stopnia_A. Miszuda.pdf (161,88KB)
PDFNr 27-2023 Nadanie stopnia_D.Zhuridov.pdf (65,62KB)
PDFNr 33-2023 Zaopiniowanie zatrudnienia_P.Kołaczek-Szymański.pdf (119,19KB)
PDFNr 36-2023 Zaopiniowanie zatrudnienia_K. Redlich.pdf (120,35KB)
PDFNr 37-2023 Zaopiniowanie zatrudnienia_Z. Haba.pdf (120,78KB)
PDFNr 38-2023 Zaopiniowanie zatrudnienia_L. Turki.pdf (121,25KB)
PDFNr 54-2023 Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej K.Niewczasa.pdf (127,98KB)
PDFNr 55-2023 Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej A.Miszczuka.pdf (127,39KB)
PDFNr 56-2023 Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej P.Brzeskiego.pdf (127,77KB)
PDFNr 57-2023 Zmiana tematyki rozprawy doktorskiej J.Sity.pdf (144,25KB)
PDFNr 58-2023 Zgoda na przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego st. dr. E.Lescano.pdf (128,97KB)
PDFNr 59-2023 przyjęcie protokołu 1-2023.pdf (119,35KB)
PDFNr 60-2023 Powołanie promotora dla U.Shukli.pdf (119,92KB)
PDFNr 61-2023 Powołanie komisji doktorskiej dla U.Shukli.pdf (122,86KB)

13 czerwca 2023 r.

PDFNr 39-2023 Nadanie stopnia_V. Mykhaylova.pdf (154,96KB)
PDFNr 40-2023 Nadanie stopnia_P. Bruś.pdf (161,64KB)
PDFNr 52-2023 Zaopiniowanie zatrudnienia_B.Wehmeyera.pdf (120,42KB)
PDFNr 62-2023 Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej J.Sity.pdf (127,11KB)
PDFNr 63-2023 Zmiana składu komisji doktorskiej dla Ż.Szaforz.pdf (124,04KB)
PDFNr 64-2023 Zmiana tematu rozprawy doktorskiej Ż.Szaforz.pdf (141,35KB)
PDFNr 65-2023 Wszczęcie postępowania o nadanie stopnia_A.Kozak.pdf (126,53KB)
PDFNr 66-2023 Zgoda na przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego st. dr. A.Ayriyana.pdf (127,58KB)
PDFNr 67-2023 przyjęcie protokołu 7-2022.pdf (117,55KB)
PDFNr 68-2023 Zgoda na przedstawienie pracy dr. w jęz.ang_A.Kozak.pdf (126,30KB)
PDFNr 69-2023 Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej A.Kozaka.pdf (126,87KB)
PDFNr 70-2023 Powołanie komisji doktorskiej dla A.Kozaka.pdf (127,53KB)

27 czerwca 2023 r.

PDFNr 45-2023 Komisja do oceny śródokresowej M.Bobuli.pdf (130,80KB)
PDFNr 46-2023 Komisja do oceny śródokresowej M.Kowalczyka.pdf (130,50KB)
PDFNr 47-2023 Komisja do oceny śródokresowej B.Mahato.pdf (130,08KB)
PDFNr 48-2023 Komisja do oceny śródokresowej M.Postolaka.pdf (130,70KB)
PDFNr 49-2023 Komisja do oceny śródokresowej S.Tsiopelasa.pdf (130,95KB)
PDFNr 50-2023 Komisja do oceny śródokresowej O.Vitiuka.pdf (130,36KB)
PDFNr 51-2023 Komisja do oceny śródokresowej N.Sudaka.pdf (129,73KB)
PDFNr 71-2023 Zamknięcie przewodu doktorskiego A.Kozaka.pdf (125,20KB)

19 września 2023 r.

PDFNr 72-2023 Nostryfikacja dyplomu doktora_E.Lescano.pdf (128,86KB)
PDFNr 73-2023 Nadanie stopnia_K.Niewczas.pdf (150,76KB)
PDFNr 74-2023 Uznanie rozprawy K.Niewczasa za wyróżniającą się.pdf (156,87KB)
PDFNr 75-2023 Zaopiniowanie zatrudnienia_M.Pietras.pdf (123,12KB)
PDFNr 76-2023 Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej Ż.Szaforz.pdf (127,28KB)
PDFNr 77-2023 Zaopiniowanie zatrudnienia_B.Karmakar.pdf (134,36KB)
PDFNr 78-2023 przyjęcie protokołów 1-2023 2-2023 3-2023.pdf (119,74KB)
 

17 października 2023 r.

PDFNr 79-2023 Zgoda na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Bartosza Dąbrowskiego.pdf (66,95KB)
PDFNr 80-2023 Zaopiniowanie zatrudnienia_E.Lescano.pdf (120,93KB)
PDFNr 81-2023 Zaopiniowanie zatrudnienia_T.Trześniewski.pdf (120,64KB)
PDFNr 82-2023 Nadanie stopnia_P.Kopszak.pdf (149,91KB)
PDFNr 83-2023 Nadanie stopnia_A.Kozak.pdf (159,70KB)
PDFNr 83a-2023 Uznanie rozprawy A.Kozaka za wyróżniającą się.pdf (165,31KB)

14 listopada 2023 r.

PDFNr 84-2023 Nostryfikacja dyplomu doktora_A.Ayriyan.pdf (129,82KB)
PDFNr 85-2023 Nostryfikacja dyplomu doktora_A.Parvizi.pdf (129,66KB)
PDFNr 86-2023 Zatwierdzenie zmian w programie kształcenia w KDFiA-1.pdf (125,63KB)
PDFZał. Nr 1 do uchwały Nr 86-2023-1.pdf (204,45KB)
PDFZał. Nr 2 do uchwały Nr 86-2023-1.pdf (200,62KB)
PDFNr 87-2023 Zatwierdzenie warunków rekrutacji do KDFiA-1.pdf (124,05KB)
PDFZał. Nr 1 do uchwały Nr 87-2023.pdf (109,77KB)
PDFNr 88-2023 Zaopiniowanie zatrudnienia_P. Kopszak.pdf (121,79KB)
PDFNr 89-2023 Zaopiniowanie zatrudnienia_V. Mykhaylova.pdf (124,20KB)
PDFNr 90-2023 Zaopiniowanie zatrudnienia_M. Kaczmarek.pdf (121,37KB)
PDFNr 91-2023 Zaopiniowanie zatrudnienia_J.L.B. Ramirez.pdf (121,65KB)
PDFNr 92-2023 Zaopiniowanie przedłużenia zatrudnienia_S.B.Naqvi.pdf (121,92KB)

19 grudnia 2023 r.

PDFNr 93-2023 Nadanie stopnia_J.Sito.pdf (162,81KB)
PDFNr 94-2023 Nadanie stopnia_R.Lewandków.pdf (164,96KB)
PDFNr 95-2023 Nadanie stopnia_Ż.Szaforz.pdf (157,00KB)
PDFNr 96-2023 Nadanie stopnia_P.Brzeski.pdf (163,61KB)
PDFNr 100-2023 Zaopiniowanie zatrudnienia_M.Sh.Motlagh.pdf (121,57KB)
PDFNr 101-2023 Zaopiniowanie zatrudnienia_A.Parvizi.pdf (122,38KB)
PDFNr 102-2023 Zaopiniowanie zatrudnienia_P.Mikołajczyk.pdf (121,98KB)
PDFNr 97-2023 Powołanie komisji habilitacyjnej dla dr. Dąbrowskiego.pdf (55,49KB)
PDFNr 98-2023 Nostryfikacja dyplomu doktora_B.Karmakar.pdf (129,82KB)
PDFNr 99-2023 Zaopiniowanie awansu_J.Miśkiewicz.pdf (121,91KB)