Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Fizykochemii Drobnoustrojów

 

                 Wrocław, dnia 20.12.2022 r.

 

Informacja o wyniku konkursu 

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20  lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

Konkurs na stanowisko: asystenta w Zakładzie Fizykochemii Drobnoustrojów

Jednostka organizacyjna: Wydział Nauk Biologicznych, Zakład Fizykochemii Drobnoustrojów

Numer konkursu: 103.2022.ZFD.WNB

Data ogłoszenia:  03.11.2022

Termin składania ofert: 12.12.2022

Termin rozstrzygnięcia: do 02.01.2023

Ilość zgłoszeń: 1

Kandydat, który wygrał konkurs: dr Wojciech Szlauer

Uzasadnienie:          Po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami Komisja Konkursowa ds. zatrudniania nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk Biologicznych UWr zdecydowała jednogłośnie o rekomendacji mgra Wojciecha Szlauera do zatrudnienia (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) na stanowisko asystenta w w Zakładzie Fizykochemii Drobnoustrojów. Pan Wojciech Szlauer spełnia wszystkie wymagania formalne oraz merytoryczne zawarte w treści ogłoszenia konkursowego i spośród trzech kandydatów najlepiej wpisuje się w oczekiwany profil kandydata.

 

 

                                                                  Jolanta Świętojańska

                                                                  ……………………………………………..

                                                                  podpis Przewodniczącego

                                                                                   Komisji konkursowej