Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Komunikaty Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2016 roku

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego do przygotowania wniosku Prezentacja i promocja dorobku naukowego, dydaktycznego, muzealiów i kolekcji Uniwersytetu Wrocławskiego – digitalizacja i udostępnienie danych w trybie on-line (63,23KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 stycznia 2016 r. o powołaniu Komisji do przeglądu dokumentów niejawnych oraz kontroli ewidencji i ich obiegu w Uniwersytecie Wrocławskim (32,97KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie elektronicznych zwolnień lekarskich e-ZLA (34,54KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie harmonogramu oceny okresowej nauczycieli akademickich Uniwersytetu Wrocławskiego w 2016 roku (59,21KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 lutego 2016 r. o publicznej prezentacji założeń projektu pn. „Leopoldina online – platforma integracji i udostępniania elektronicznych zasobów Uniwersytetu Wrocławskiego dla nauki, edukacji i popularyzacji wiedzy” (31,81KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lutego 2016 r. (29,57KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia dnia rektorskiego wolnego od zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Wrocławskim (26,43KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2016/2017 w Uniwersytecie Wrocławskim (84,23KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia godzin rektorskich w Uniwersytecie Wrocławskim.pdf (72,57KB)

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany terminu Dnia Rektorskiego (Juwenalia) w 2016 roku (115,54KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. (115,32KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie wydziałowych koordynatorów Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on (125,29KB)

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17.05.2016 r. o powołaniu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w UWr do przeprowadzenia rekrutacji na rok akademicki 2016_2017.pdf (167,44KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komisji ds. zagospodarowania składników majątkowych po zlikwidowanej Pracowni Atlasu Dolnego Śląska (32,28KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie skrócenia godzin pracy w dniach 23, 24 czerwca 2016 r. (111,75KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw integracji wdrożonych w Uniwersytecie Wrocławskim systemów informatycznych (40,48KB)

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19.07.2016 r. w sprawie minimalnej temperatury umożliwiającej skrócenie czasu pracy podczas upałów w miesiącu lipcu i sierpniu 2016 roku.pdf (153,34KB)

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego do przygotowania wniosku Leopoldina online-platforma integracji i udostępniania elektronicznych zasobów Uniwersytetu Wrocławskiego dla nauki, edukacji i popularyzacji wiedzy (207,45KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 września 2016 r. w sprawie terminów posiedzeń Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2016/2017 (29,57KB)

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1.09.2016 r. w sprawie osób upoważnionych do podpisywania dyplomów i świadectw w UWr.pdf (100,66KB)

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 września 2016 r. w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich do spraw opiniowania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego (50,06KB)

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia godzin rektorskich w UWr.pdf (66,05KB)

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 września 2016 r. w sprawie powołania komisji ds. koordynacji procesu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym Uniwersytetu Wrocławskiego w 2017 roku (89,50KB)

PDFz dnia 03.10.2016 r. - w spr. powołania Komisji ds. kontroli zarządczej Wydawnictwa Uniwersyteckiego Sp. z o.o..pdf (34,26KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 października 2016 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wyłonienia grupy 5% najlepszych absolwentów studiów doktoranckich Uniwersytetu Wrocławskiego (37,43KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 października 2016 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej ds. sprzedaży prawa własności nieruchomości zabudowanej, położonej we Wrocławiu przy ul. Szajnochy 7/9 (41,16KB)

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 października 2016 r. w sprawie zmiany składu wydziałowej komisji doktoranckiej do spraw opiniowania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego (34,22KB)

PDF   K O M U N I K A T Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 października 2016 r. (27,69KB)

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 października 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania reguł dekretacji w ramach integracji systemów Egeria i ERP w Uniwersytecie Wrocławskim (39,91KB)

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 października 2016 r. w sprawie powołania Rady Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (85,45KB)

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31.10.2016 r. w sprawie uczelnianego koordynatora, wydziałowych koordynatorów oraz uczelnianego administratora Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on (90,38KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31.10.2016 r. w sprawie zmiany składu komisji ds. koordynacji procesu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym Uniwersytetu Wrocławskiego w 2017 roku (171,16KB)

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 października 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego do przygotowania wniosku Leopoldina online-platforma integracji i udostępniania elektronicznych zasobów Uniwersytetu Wrocławskiego dla nauki, edukacji i popularyzacji wiedzy (65,84KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3.11.2016 r. w sprawie zmiany składu Zespołu do spraw opracowania dekretacji w ramach integracji systemów Egeria i ERP w Uniwersytecie Wrocławskim (80,12KB)

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia kontroli w jednostkach organizacyjnych i komórkach administracyjnych przestrzegania regulacji prawnych zawartych w zarządzeniu Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie pieczęci urzędowych i pieczęci tradycyjnych używanych w Uniwersytecie Wrocławskim (41,92KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia wzorów umowy zlecenia w Uniwersytecie Wrocławskim (158,74KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 listopada 2016 r. (35,50KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 listopada 2016 r. o publicznej prezentacji założeń projektu pn. „Leopoldina online – platforma integracji i udostępniania elektronicznych zasobów Uniwersytetu Wrocławskiego dla nauki, edukacji i popularyzacji wiedzy” (31,73KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie powołania w Uniwersytecie Wrocławskim Społecznej Rady Sportu (34,15KB)
PDF   K O M U N I K A T Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia dnia rektorskiego wolnego od zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Wrocławskim (27,70KB)
PDF   K O M U N I K A T Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania zasad egzekwowania wymagalnych należności Uniwersytetu Wrocławskiego (30,55KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzania danych do Biuletynu Informacji Publicznej (39,59KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie powołaniu Zespołu do spraw opracowania projektu zarządzenia dotyczącego postępowania z chemicznymi substancjami niebezpiecznymi i mieszaninami niebezpiecznymi (w tym prekursorami) w Uniwersytecie Wrocławskim (32,33KB)