Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2023 roku

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 1/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Zespołu do utrzymania i rozwoju systemu Omega-PSIR w Uniwersytecie Wrocławskim (72,54KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 2/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 stycznia 2023 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 203/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 września 2022 r. w sprawie powołania zespołów do zadań realizowanych przez Uniwersytet Wrocławski w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) (117,21KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 3/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 stycznia 2023 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 57/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie powołania Rad Naukowych Priorytetowych Obszarów Badawczych w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) (99,63KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 4/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej Uniwersytetu Wrocławskiego (101,08KB)  tekst ujednolicony: PDFTekst ujednolicony zarz. Nr 4-2023 - gospodarka finansowa stan na dzień 17.03.2023.pdf (109,02KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 5/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 stycznia 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 149/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Wrocławskiego (56,68KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 6/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany składu Komitetu Sterującego powołanego do realizacji zadania „Zakup i wdrożenie systemu informatycznego do zarządzania bezpieczeństwem chemicznym i ochroną środowiska” w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” (57,28KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 7/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 stycznia 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 67/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Wrocławskim procedur uznania dyplomu ukończenia studiów za granicą za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie (59,63KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 8/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie składu grup ekspertów do oceny wniosków o przyznanie grantów wewnętrznych Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB)” w ramach III edycji Konkursu przyznawania grantów wewnętrznych Uniwersytetu Wrocławskiego (79,40KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 9/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania środków na zakup aparatury naukowo-badawczej w ramach Funduszu Aparatury Badawczej (333,67KB) tekst ujednolicony: PDF   Tekst ujednolicony zarządzenia Nr 9-2023 z dnia 19.01.2023 - Regulamin_FAB_IDUB_IV edycja_9.05.2023.pdf (340,12KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 10/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie aktualnych stawek za 1 km za używanie do celów służbowych pojazdów niebędących własnością pracodawcy (269,42KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 11/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany składu Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia (44,85KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 12/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia stawek stypendium doktoranckiego w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (34,66KB) 
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 13/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej (63,53KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 14/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 stycznia 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 86/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego (371,56KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 15/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 stycznia 2023 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 160/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 października 2021 r. w sprawie obowiązku wykonywania czynności kancelaryjnych w systemie EZD w Uniwersytecie Wrocławskim (185,20KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 16/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia Procedury rejestracji kandydatów będących cudzoziemcami w systemie Internetowej Rejestracji Cudzoziemców (IRC) oraz organizacji procesu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia oraz drugiego stopnia prowadzonych w języku angielskim w Uniwersytecie Wrocławskim, rozpoczynających się w roku akademickim 2023/2024 (211,86KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 17/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu Wspieranie wyjazdów nauczycieli akademickich Uniwersytetu Wrocławskiego do wiodących uczelni światowych w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) (217,34KB) tekst ujednolicony: PDFtekst ujednolicony zarządzenia Nr 17/2023 (586,99KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 18/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie organizacji systemu monitorowania postępów wdrażania programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) w Uniwersytecie Wrocławskim (124,08KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 19/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Wrocławskim dla cykli dydaktycznych rozpoczynających się w roku akademickim 2023/2024 (324,18KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 20/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2023/2024 (345,94KB)
ZARZĄDZENIE Nr 21/2023 z dnia 1 lutego 2023 r. wprowadzające zmianę do zarządzenia Nr 141/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie pieczęci urzędowych i pieczęci tradycyjnych używanych w Uniwersytecie Wrocławskim - dostępne jest w Dziale Organizacyjnym oraz w intranecie po zalogowaniu w zakładce: Akty prawne – pieczęcie

ZARZĄDZENIE Nr 22/2023 z dnia 1 lutego 2023 r. wprowadzające zmianę do zarządzenia Nr 146/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wypełniania dyplomu doktorskiego, dyplomu habilitacyjnego oraz sporządzania duplikatów dyplomu doktorskiego, dyplomu habilitacyjnego - dostępne w Dziale Organizacyjnym oraz Dziale ds. Nauki

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 23/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 lutego 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 142/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w systemach informatycznych oraz zasad korzystania z infrastruktury informatycznej Uniwersytetu Wrocławskiego (110,54KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 24/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 lutego 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 142/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w systemach informatycznych oraz zasad korzystania z infrastruktury informatycznej Uniwersytetu Wrocławskiego (96,14KB)
PDF   Zarządzenie Nr 25/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie trybu udzielania pełnomocnictw i upoważnień Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego (285,96KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 26/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 lutego 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 2/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie zasad przygotowywania i przekazywania danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on (81,81KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 27/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie powołania administratorów uczelnianych Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on w Uniwersytecie Wrocławskim (58,99KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 28/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie utworzenia kierunku medyczna biotechnologia molekularna na poziomie stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich (105,91KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 29/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 lutego 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 49/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Wrocławskim procedury nostryfikacji stopni naukowych nadanych za granicą (58,62KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 30/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (52,34KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 31/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 lutego 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 131/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie procedury potwierdzania efektów uczenia się (48,11KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 32/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 lutego 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 142/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w systemach informatycznych oraz zasad korzystania z infrastruktury informatycznej Uniwersytetu Wrocławskiego (120,05KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 33/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości kosztów pośrednich (narzutów) i odpisów obowiązujących w Uniwersytecie Wrocławskim w 2023 roku (823,25KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 34/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 lutego 2023 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 203/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 września 2022 r. w sprawie powołania zespołów do zadań realizowanych przez Uniwersytet Wrocławski w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) (118,98KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 35/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zmiany składu zespołu do realizacji zadań w obszarze informatyzacji zarządzania uczelnią projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” (89,93KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 36/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 lutego 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 79/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego i Zespołów projektowych do realizacji zadań związanych z wdrożeniem modułów programu informatycznego klasy ERP (83,95KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 37/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie zmiany składu Komitetu Sterującego powołanego do realizacji zadania „Zakup i wdrożenie systemu informatycznego do zarządzania bezpieczeństwem chemicznym i ochroną środowiska” w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” (100,38KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 38/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie zmiany składu zespołu do realizacji zadań w obszarze informatyzacji zarządzania uczelnią projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” (99,11KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 39/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego BRAVO (98,58KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 40/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CHARLIE-CRP (97,59KB)
PDF   Zarządzenie Nr 41/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie zasad i trybu składania zgód i oświadczeń związanych z kandydowaniem oraz członkostwem w organach kolegialnych Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersyteckim Kolegium Elektorów, kandydowaniem na Rektora oraz pełnieniem funkcji kierowniczych i zajmowaniem niektórych stanowisk w Uniwersytecie Wrocławskim (1,05MB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 42/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie utworzenia specjalności Integrative Biodiversity na stacjonarnych studiach drugiego stopnia na kierunku biologia na Wydziale Nauk Biologicznych Wrocławskiego (124,83KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 43/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 marca 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 154/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu Wspieranie wyjazdów nauczycieli akademickich Uniwersytetu Wrocławskiego na staże naukowe do wiodących uczelni światowych w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” (77,52KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 44/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 marca 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 17/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu Wspieranie wyjazdów nauczycieli akademickich Uniwersytetu Wrocławskiego do wiodących uczelni światowych w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) (231,71KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 45/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie dni wolnych od pracy w grudniu 2023 roku w Uniwersytecie Wrocławskim (108,16KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 46/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 marca 2023 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 47/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji do opracowania wzorów dyplomów ukończenia studiów, dyplomu doktora, dyplomu doktora habilitowanego, świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz świadectw ukończenia kursów dokształcających wydawanych przez Uniwersytet Wrocławski (81,01KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 47/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 marca 2023 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 58/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 maja 2020 r. ustalającego wysokość opłat za postępowanie w sprawie nadania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego oraz określającego wysokość stawek wynagrodzeń członków komisji habilitacyjnych, promotorów i recenzentów w postępowaniach dotyczących nadania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego (68,38KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 48/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie utworzenia Uniwersyteckiego Centrum Humanistyki Cyfrowej w Uniwersytecie Wrocławskim (335,15KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 49/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Wrocławskim (1,17MB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 50/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 marca 2023 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 36/2010 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie Instytutu Konfucjusza w Uniwersytecie Wrocławskim (75,75KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 51/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowych do oceny wniosków w ramach II edycji Konkursu na Wspieranie wyjazdów nauczycieli akademickich Uniwersytetu Wrocławskiego do wiodących uczelni światowych w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) (103,04KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 52/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 marca 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 236/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 października 2022 r. w sprawie powołania Zespołu ds. monitorowania jakości strony www Uniwersytetu Wrocławskiego (49,12KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 53/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 66/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie wewnętrznych aktów normatywnych i informacyjnych w Uniwersytecie Wrocławskim oraz procedury wydawania wewnętrznych aktów normatywnych i informacyjnych Rektora (41,30KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 54/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 marca 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 118/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Zasad używania samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy w celach służbowych do jazd lokalnych (309,88KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 55/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 215/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 września 2022 r. wprowadzającego Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Wrocławskiego (152,90KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 56/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 215/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 września 2022 r. wprowadzającego Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Wrocławskiego (71,19KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 57/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 marca 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 4/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej Uniwersytetu Wrocławskiego (33,10KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 58/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 marca 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 78/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 lipca 2016 r. wprowadzające Regulamin organizowania imprez dla studentów i doktorantów w Uniwersytecie Wrocławskim (97,14KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 59/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie zasad postępowania w przypadku konieczności wezwania i wkroczenia służb państwowych odpowiedzialnych za utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego na terenie Uniwersytetu Wrocławskiego oraz zasad postępowania w sytuacjach niebezpiecznych (404,21KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 60/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie Regulaminu udostępniania zbiorów Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego (927,43KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 61/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 215/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 września 2022 r. wprowadzającego Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Wrocławskiego (137,63KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 62/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia Procedury rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, oraz organizacji procesu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Wrocławskim, rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024 (368,14KB) tekst ujednoliconyPDFtekst ujednolicony zarządzenia Nr 62-2023 - IRK 2023-2024.pdf (374,03KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 63/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 marca 2023 r. wprowadzające zmianę do zarządzenia Nr 25/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu przeprowadzenia oceny śródokresowej doktorantów kształcących się w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz wprowadzenia wzorów dokumentów wymaganych w procedurze oceny śródokresowej (96,74KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 64/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia założeń w celu opracowania sprawozdania z działalności badawczo-rozwojowej (93,92KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 65/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Antymobbingowej w Uniwersytecie Wrocławskim (81,78KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 66/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania grantów wewnętrznych Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB)” (209,95KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 67/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 215/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 września 2022 r. wprowadzającego Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Wrocławskiego (141,54KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 68/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Grantów „Młody Badacz 2023–2025” w ramach programu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza (IDUB) (491,65KB) tekst ujednolicony: PDF   Tekst ujednolicony zarządzenia Nr 68/2023 z dnia 31 marca 2023 r. (495,79KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 69/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 215/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 września 2022 r. wprowadzającego Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Wrocławskiego (156,75KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 70/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 269/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Polityki antymobbingowej w Uniwersytecie Wrocławskim (302,58KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 71/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Antymobbingowej w Uniwersytecie Wrocławskim (273,57KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 72/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany składu Kapituły odznaki honorowej „Wrocławska Wolność” (59,90KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 73/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 kwietnia 2023 r. w sprawie utworzenia stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku Eastern European Jewish Studies (51,20KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 74/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 kwietnia 2023 r. w sprawie utworzenia stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku Astrophysics (50,08KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 75/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 kwietnia 2023 r. w sprawie utworzenia stacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunku Culture, Thought and Humanity (51,80KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 76/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 kwietnia 2023 r. w sprawie utworzenia stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku Culture, Thought and Humanity (51,84KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 77/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 kwietnia 2023 r. w sprawie utworzenia niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunku prawo e-biznesu (50,85KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 78/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 kwietnia 2023 r. w sprawie utworzenia stacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunku Etyka (48,97KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 79/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 kwietnia 2023 r. w sprawie utworzenia niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunku Etyka (48,93KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 80/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 kwietnia 2023 r. w sprawie utworzenia stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku Etyka (49,10KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 81/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 kwietnia 2023 r. w sprawie utworzenia niestacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku Etyka (49,14KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 82/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 215/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 września 2022 r. wprowadzającego Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Wrocławskiego (81,59KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 83/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 kwietnia 2023 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2023/2024 w Uniwersytecie Wrocławskim (63,96KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 84/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 kwietnia 2023 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Prawo w Turystyce na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (61,89KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 85/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 kwietnia 2023 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Transformacja Energetyczno-Klimatyczna. Prawo Odnawialnych Źródeł Energii na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (63,43KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 86/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany składu Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej (38,58KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 87/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 kwietnia 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 20/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2023/2024 (84,09KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 88/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 kwietnia 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 19/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Wrocławskim dla cykli dydaktycznych rozpoczynających się w roku akademickim 2023/2024 (71,07KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 89/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania środków na doposażenie aparatury naukowo-badawczej w ramach Funduszu Aparatury Badawczej (303,49KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 90/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (64,12KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 91/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Zarządzanie Konfliktem Wielokulturowym na Wydziale Nauk Społecznych (63,46KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 92/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w składzie Komisji Konkursowej w dziedzinie nauk humanistycznych powołanej do oceny wniosków w ramach II edycji Konkursu na Wspieranie wyjazdów nauczycieli akademickich Uniwersytetu Wrocławskiego do wiodących uczelni światowych w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) (94,24KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 93/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie zajęć dydaktycznych prowadzonych w formie tutoringu na studiach stacjonarnych Uniwersytetu Wrocławskiego (289,79KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 94/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie dni wolnych od pracy w maju i czerwcu 2023 roku w Uniwersytecie Wrocławskim (51,77KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 95/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Grantów „Młody Badacz 2023-2025” (61,46KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 96/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2023/2024 w Uniwersytecie Wrocławskim (103,53KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 97/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie dobrowolnego przenoszenia nauczycieli akademickich pomiędzy grupami pracowników w Uniwersytecie Wrocławskim (348,56KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 98/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 215/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 września 2022 r. wprowadzającego Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Wrocławskiego (114,01KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 99/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 kwietnia 2023 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 203/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 września 2022 r. w sprawie powołania zespołów do zadań realizowanych przez Uniwersytet Wrocławski w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) (122,39KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 100/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 kwietnia 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 68/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Grantów „Młody Badacz 2023–2025” w ramach programu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza (IDUB) (174,71KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 101/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie organizacji pracy zdalnej okazjonalnej w Uniwersytecie Wrocławskim (178,75KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 102/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie likwidacji stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku East European Jewish Studies (37,77KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 103/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie likwidacji stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunku pedagogika specjalna (37,63KB) 

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 104/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Oceny Okresowej pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Uniwersytecie Wrocławskim (364,42KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 105/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulamin wdrożenia projakościowego sposobu wynagradzania nauczycieli akademickich w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) – dodatek motywacyjny czasowy (1,01MB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 106/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie utworzenia stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku Journalism and Social Communication (95,89KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 107/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie utworzenia niestacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku Journalism and Social Communication (95,56KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 108/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie utworzenia stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku Communication Management (94,86KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 109/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie utworzenia niestacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku Communication Management (95,61KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 110/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia godzin rektorskich w Uniwersytecie Wrocławskim (90,03KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 111/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia Zasad przygotowania i realizacji projektów z udziałem środków celowych zewnętrznych prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim (635,56KB)
PDF   Zarządzenie Nr 112/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 kwietnia 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 113/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Uniwersytetu Wrocławskiego (94,23KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 113/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 maja 2023 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zbadania ewentualnego użycia sztucznej inteligencji przy pisaniu fragmentów analizy due diligence potencjału konsolidacyjnego Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (33,05KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 114/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dzierżawy i najmu nieruchomości i ich części znajdujących się w zasobie Uniwersytetu Wrocławskiego (148,02KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 115/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie limitów przyjęć do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na kształcenie w roku akademickim 2023/2024 (47,03KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 116/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 maja 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 9/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania środków na zakup aparatury naukowo-badawczej w ramach Funduszu Aparatury Badawczej (55,90KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 117/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 maja 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 79/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Wrocławskim (74,36KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 118/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 maja 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 62/2023 z dnia 24 maca 2023 r. w sprawie wprowadzenia Procedury rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, oraz organizacji procesu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Wrocławskim, rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024 (129,80KB)
PDF   Zarządzenie Nr 119/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie prowadzenia i raportowania wybranych działań projakościowych w Uniwersytecie Wrocławskim (403,99KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 120/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 215/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 września 2022 r. wprowadzającego Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Wrocławskiego (382,42KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 121/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 215/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 września 2022 r. wprowadzającego Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Wrocławskiego (169,44KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 122/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 maja 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 252/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie zatrudniania nauczycieli akademickich (98,08KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 123/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Prawo w Gospodarce Przestrzennej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (64,36KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 124/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Handel Międzynarodowy - Aspekty Celne i Podatkowe na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (64,78KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 125/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowego harmonogramu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego rozpoczynającej kształcenie w roku akademickim 2023/2024 (461,50KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 126/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie powołania Rady Naukowej Uniwersyteckiego Centrum Humanistyki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego (57,77KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 127/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie utworzenia specjalności Media Content Creation na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach pierwszego stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego (41,44KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 128/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie utworzenia specjalności geografia fizyczna na stacjonarnych studiach drugiego stopnia na kierunku geografia na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego (38,53KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 129/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie utworzenia specjalności na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach pierwszego stopnia na kierunku publikowanie cyfrowe i sieciowe na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego (48,34KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 130/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 80/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 lipca 2020 r. wprowadzającego Regulamin Konkursu „Niższe pensum jako instrument projakościowy” w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza” (IDUB) (162,63KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 131/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie powołania Zespołu Opiniującego konkurs „Niższe pensum jako instrument projakościowy” w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) (132,44KB)
PDF   ZARZĄDZENIE 132/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie procedur obowiązujących w Dziale Ochrony Mienia Uniwersytetu Wrocławskiego (265,79KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 133/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Jogi Indyjskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego (103,13KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 134/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Asysta Międzykulturowa – Dzieci Ukraińskojęzyczne na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego (103,60KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 135/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem w Praktyce na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (103,01KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 136/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Dystrybucja Ubezpieczeń w Praktyce na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (103,29KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 137/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia Procedury rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRKa), Internetowej Rejestracji Cudzoziemców (IRC) oraz organizacji procesu rekrutacji na I rok kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, w roku akademickim 2023/2024 (217,16KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 138/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (311,40KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 139/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 maja 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 212/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wsparcia publikacji z funduszu na rzecz badań naukowych i komercjalizacji ich wyników będącego w dyspozycji Prorektora ds. badań naukowych (75,69KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 140/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 215/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 września 2022 r. wprowadzającego Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Wrocławskiego (148,18KB)