Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2023 roku

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 1/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Zespołu do utrzymania i rozwoju systemu Omega-PSIR w Uniwersytecie Wrocławskim (72,54KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 2/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 stycznia 2023 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 203/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 września 2022 r. w sprawie powołania zespołów do zadań realizowanych przez Uniwersytet Wrocławski w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) (117,21KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 3/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 stycznia 2023 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 57/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie powołania Rad Naukowych Priorytetowych Obszarów Badawczych w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) (99,63KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 4/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej Uniwersytetu Wrocławskiego (101,08KB)  tekst ujednolicony: PDFTekst ujednolicony zarz. Nr 4-2023 - gospodarka finansowa stan na dzień 17.03.2023.pdf (109,02KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 5/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 stycznia 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 149/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Wrocławskiego (56,68KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 6/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany składu Komitetu Sterującego powołanego do realizacji zadania „Zakup i wdrożenie systemu informatycznego do zarządzania bezpieczeństwem chemicznym i ochroną środowiska” w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” (57,28KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 7/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 stycznia 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 67/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Wrocławskim procedur uznania dyplomu ukończenia studiów za granicą za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie (59,63KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 8/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie składu grup ekspertów do oceny wniosków o przyznanie grantów wewnętrznych Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB)” w ramach III edycji Konkursu przyznawania grantów wewnętrznych Uniwersytetu Wrocławskiego (79,40KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 9/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania środków na zakup aparatury naukowo-badawczej w ramach Funduszu Aparatury Badawczej (333,67KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 10/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie aktualnych stawek za 1 km za używanie do celów służbowych pojazdów niebędących własnością pracodawcy (269,42KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 11/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany składu Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia (44,85KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 12/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia stawek stypendium doktoranckiego w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (34,66KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 13/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej (63,53KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 14/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 stycznia 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 86/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego (371,56KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 15/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 stycznia 2023 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 160/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 października 2021 r. w sprawie obowiązku wykonywania czynności kancelaryjnych w systemie EZD w Uniwersytecie Wrocławskim (185,20KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 16/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia Procedury rejestracji kandydatów będących cudzoziemcami w systemie Internetowej Rejestracji Cudzoziemców (IRC) oraz organizacji procesu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia oraz drugiego stopnia prowadzonych w języku angielskim w Uniwersytecie Wrocławskim, rozpoczynających się w roku akademickim 2023/2024 (211,86KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 17/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu Wspieranie wyjazdów nauczycieli akademickich Uniwersytetu Wrocławskiego do wiodących uczelni światowych w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) (217,34KB) tekst ujednolicony: PDFtekst ujednolicony zarządzenia Nr 17/2023 (586,99KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 18/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie organizacji systemu monitorowania postępów wdrażania programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) w Uniwersytecie Wrocławskim (124,08KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 19/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Wrocławskim dla cykli dydaktycznych rozpoczynających się w roku akademickim 2023/2024 (324,18KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 20/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2023/2024 (345,94KB)
ZARZĄDZENIE Nr 21/2023 z dnia 1 lutego 2023 r. wprowadzające zmianę do zarządzenia Nr 141/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie pieczęci urzędowych i pieczęci tradycyjnych używanych w Uniwersytecie Wrocławskim - dostępne jest w Dziale Organizacyjnym oraz w intranecie po zalogowaniu w zakładce: Akty prawne – pieczęcie

ZARZĄDZENIE Nr 22/2023 z dnia 1 lutego 2023 r. wprowadzające zmianę do zarządzenia Nr 146/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wypełniania dyplomu doktorskiego, dyplomu habilitacyjnego oraz sporządzania duplikatów dyplomu doktorskiego, dyplomu habilitacyjnego - dostępne w Dziale Organizacyjnym oraz Dziale ds. Nauki

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 23/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 lutego 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 142/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w systemach informatycznych oraz zasad korzystania z infrastruktury informatycznej Uniwersytetu Wrocławskiego (110,54KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 24/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 lutego 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 142/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w systemach informatycznych oraz zasad korzystania z infrastruktury informatycznej Uniwersytetu Wrocławskiego (96,14KB)
PDF   Zarządzenie Nr 25/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie trybu udzielania pełnomocnictw i upoważnień Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego (285,96KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 26/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 lutego 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 2/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie zasad przygotowywania i przekazywania danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on (81,81KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 27/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie powołania administratorów uczelnianych Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on w Uniwersytecie Wrocławskim (58,99KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 28/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie utworzenia kierunku medyczna biotechnologia molekularna na poziomie stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich (105,91KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 29/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 lutego 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 49/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Wrocławskim procedury nostryfikacji stopni naukowych nadanych za granicą (58,62KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 30/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (52,34KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 31/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 lutego 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 131/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie procedury potwierdzania efektów uczenia się (48,11KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 32/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 lutego 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 142/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w systemach informatycznych oraz zasad korzystania z infrastruktury informatycznej Uniwersytetu Wrocławskiego (120,05KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 33/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości kosztów pośrednich (narzutów) i odpisów obowiązujących w Uniwersytecie Wrocławskim w 2023 roku (823,25KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 34/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 lutego 2023 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 203/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 września 2022 r. w sprawie powołania zespołów do zadań realizowanych przez Uniwersytet Wrocławski w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) (118,98KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 35/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zmiany składu zespołu do realizacji zadań w obszarze informatyzacji zarządzania uczelnią projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” (89,93KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 36/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 lutego 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 79/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego i Zespołów projektowych do realizacji zadań związanych z wdrożeniem modułów programu informatycznego klasy ERP (83,95KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 37/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie zmiany składu Komitetu Sterującego powołanego do realizacji zadania „Zakup i wdrożenie systemu informatycznego do zarządzania bezpieczeństwem chemicznym i ochroną środowiska” w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” (100,38KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 38/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie zmiany składu zespołu do realizacji zadań w obszarze informatyzacji zarządzania uczelnią projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” (99,11KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 39/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego BRAVO (98,58KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 40/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CHARLIE-CRP (97,59KB)
PDF   Zarządzenie Nr 41/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie zasad i trybu składania zgód i oświadczeń związanych z kandydowaniem oraz członkostwem w organach kolegialnych Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersyteckim Kolegium Elektorów, kandydowaniem na Rektora oraz pełnieniem funkcji kierowniczych i zajmowaniem niektórych stanowisk w Uniwersytecie Wrocławskim (1,05MB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 42/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie utworzenia specjalności Integrative Biodiversity na stacjonarnych studiach drugiego stopnia na kierunku biologia na Wydziale Nauk Biologicznych Wrocławskiego (124,83KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 43/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 marca 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 154/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu Wspieranie wyjazdów nauczycieli akademickich Uniwersytetu Wrocławskiego na staże naukowe do wiodących uczelni światowych w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” (77,52KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 44/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 marca 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 17/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu Wspieranie wyjazdów nauczycieli akademickich Uniwersytetu Wrocławskiego do wiodących uczelni światowych w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) (231,71KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 45/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie dni wolnych od pracy w grudniu 2023 roku w Uniwersytecie Wrocławskim (108,16KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 46/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 marca 2023 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 47/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji do opracowania wzorów dyplomów ukończenia studiów, dyplomu doktora, dyplomu doktora habilitowanego, świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz świadectw ukończenia kursów dokształcających wydawanych przez Uniwersytet Wrocławski (81,01KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 47/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 marca 2023 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 58/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 maja 2020 r. ustalającego wysokość opłat za postępowanie w sprawie nadania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego oraz określającego wysokość stawek wynagrodzeń członków komisji habilitacyjnych, promotorów i recenzentów w postępowaniach dotyczących nadania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego (68,38KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 48/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie utworzenia Uniwersyteckiego Centrum Humanistyki Cyfrowej w Uniwersytecie Wrocławskim (335,15KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 49/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Wrocławskim (1,17MB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 50/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 marca 2023 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 36/2010 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie Instytutu Konfucjusza w Uniwersytecie Wrocławskim (75,75KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 51/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowych do oceny wniosków w ramach II edycji Konkursu na Wspieranie wyjazdów nauczycieli akademickich Uniwersytetu Wrocławskiego do wiodących uczelni światowych w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) (103,04KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 52/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 marca 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 236/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 października 2022 r. w sprawie powołania Zespołu ds. monitorowania jakości strony www Uniwersytetu Wrocławskiego (49,12KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 53/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 66/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie wewnętrznych aktów normatywnych i informacyjnych w Uniwersytecie Wrocławskim oraz procedury wydawania wewnętrznych aktów normatywnych i informacyjnych Rektora (41,30KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 54/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 marca 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 118/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Zasad używania samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy w celach służbowych do jazd lokalnych (309,88KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 55/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 215/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 września 2022 r. wprowadzającego Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Wrocławskiego (152,90KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 56/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 215/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 września 2022 r. wprowadzającego Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Wrocławskiego (71,19KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 57/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 marca 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 4/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej Uniwersytetu Wrocławskiego (33,10KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 58/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 marca 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 78/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 lipca 2016 r. wprowadzające Regulamin organizowania imprez dla studentów i doktorantów w Uniwersytecie Wrocławskim (97,14KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 59/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie zasad postępowania w przypadku konieczności wezwania i wkroczenia służb państwowych odpowiedzialnych za utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego na terenie Uniwersytetu Wrocławskiego oraz zasad postępowania w sytuacjach niebezpiecznych (404,21KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 60/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie Regulaminu udostępniania zbiorów Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego (927,43KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 61/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 215/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 września 2022 r. wprowadzającego Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Wrocławskiego (137,63KB)