Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2023 roku

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 1/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Zespołu do utrzymania i rozwoju systemu Omega-PSIR w Uniwersytecie Wrocławskim (72,54KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 2/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 stycznia 2023 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 203/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 września 2022 r. w sprawie powołania zespołów do zadań realizowanych przez Uniwersytet Wrocławski w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) (117,21KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 3/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 stycznia 2023 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 57/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie powołania Rad Naukowych Priorytetowych Obszarów Badawczych w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) (99,63KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 4/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej Uniwersytetu Wrocławskiego (101,08KB)  tekst ujednolicony: PDF   tekst ujednolicony zarządzenia Nr 4/2023 w sprawie zasad gospodarki finansowej Uniwersytetu Wrocławskiego (182,39KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 5/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 stycznia 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 149/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Wrocławskiego (56,68KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 6/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany składu Komitetu Sterującego powołanego do realizacji zadania „Zakup i wdrożenie systemu informatycznego do zarządzania bezpieczeństwem chemicznym i ochroną środowiska” w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” (57,28KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 7/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 stycznia 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 67/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Wrocławskim procedur uznania dyplomu ukończenia studiów za granicą za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie (59,63KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 8/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie składu grup ekspertów do oceny wniosków o przyznanie grantów wewnętrznych Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB)” w ramach III edycji Konkursu przyznawania grantów wewnętrznych Uniwersytetu Wrocławskiego (79,40KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 9/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania środków na zakup aparatury naukowo-badawczej w ramach Funduszu Aparatury Badawczej (333,67KB) tekst ujednolicony: PDF   Tekst ujednolicony zarządzenia Nr 9-2023 z dnia 19.01.2023 - Regulamin_FAB_IDUB_IV edycja_9.05.2023.pdf (340,12KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 10/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie aktualnych stawek za 1 km za używanie do celów służbowych pojazdów niebędących własnością pracodawcy (269,42KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 11/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany składu Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia (44,85KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 12/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia stawek stypendium doktoranckiego w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (34,66KB) 
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 13/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej (63,53KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 14/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 stycznia 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 86/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego (371,56KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 15/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 stycznia 2023 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 160/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 października 2021 r. w sprawie obowiązku wykonywania czynności kancelaryjnych w systemie EZD w Uniwersytecie Wrocławskim (185,20KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 16/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia Procedury rejestracji kandydatów będących cudzoziemcami w systemie Internetowej Rejestracji Cudzoziemców (IRC) oraz organizacji procesu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia oraz drugiego stopnia prowadzonych w języku angielskim w Uniwersytecie Wrocławskim, rozpoczynających się w roku akademickim 2023/2024 (211,86KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 17/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu Wspieranie wyjazdów nauczycieli akademickich Uniwersytetu Wrocławskiego do wiodących uczelni światowych w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) (217,34KB) tekst ujednolicony: PDFtekst ujednolicony zarządzenia Nr 17/2023 (463,53KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 18/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie organizacji systemu monitorowania postępów wdrażania programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) w Uniwersytecie Wrocławskim (124,08KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 19/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Wrocławskim dla cykli dydaktycznych rozpoczynających się w roku akademickim 2023/2024 (324,18KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 20/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2023/2024 (345,94KB)
ZARZĄDZENIE Nr 21/2023 z dnia 1 lutego 2023 r. wprowadzające zmianę do zarządzenia Nr 141/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie pieczęci urzędowych i pieczęci tradycyjnych używanych w Uniwersytecie Wrocławskim - dostępne jest w Dziale Organizacyjnym oraz w intranecie po zalogowaniu w zakładce: Akty prawne – pieczęcie

ZARZĄDZENIE Nr 22/2023 z dnia 1 lutego 2023 r. wprowadzające zmianę do zarządzenia Nr 146/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wypełniania dyplomu doktorskiego, dyplomu habilitacyjnego oraz sporządzania duplikatów dyplomu doktorskiego, dyplomu habilitacyjnego - dostępne w Dziale Organizacyjnym oraz Dziale ds. Nauki

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 23/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 lutego 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 142/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w systemach informatycznych oraz zasad korzystania z infrastruktury informatycznej Uniwersytetu Wrocławskiego (110,54KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 24/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 lutego 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 142/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w systemach informatycznych oraz zasad korzystania z infrastruktury informatycznej Uniwersytetu Wrocławskiego (96,14KB)
PDF   Zarządzenie Nr 25/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie trybu udzielania pełnomocnictw i upoważnień Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego (285,96KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 26/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 lutego 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 2/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie zasad przygotowywania i przekazywania danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on (81,81KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 27/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie powołania administratorów uczelnianych Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on w Uniwersytecie Wrocławskim (58,99KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 28/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie utworzenia kierunku medyczna biotechnologia molekularna na poziomie stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich (105,91KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 29/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 lutego 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 49/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Wrocławskim procedury nostryfikacji stopni naukowych nadanych za granicą (58,62KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 30/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (52,34KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 31/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 lutego 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 131/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie procedury potwierdzania efektów uczenia się (48,11KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 32/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 lutego 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 142/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w systemach informatycznych oraz zasad korzystania z infrastruktury informatycznej Uniwersytetu Wrocławskiego (120,05KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 33/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości kosztów pośrednich (narzutów) i odpisów obowiązujących w Uniwersytecie Wrocławskim w 2023 roku (823,25KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 34/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 lutego 2023 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 203/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 września 2022 r. w sprawie powołania zespołów do zadań realizowanych przez Uniwersytet Wrocławski w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) (118,98KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 35/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zmiany składu zespołu do realizacji zadań w obszarze informatyzacji zarządzania uczelnią projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” (89,93KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 36/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 lutego 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 79/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego i Zespołów projektowych do realizacji zadań związanych z wdrożeniem modułów programu informatycznego klasy ERP (83,95KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 37/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie zmiany składu Komitetu Sterującego powołanego do realizacji zadania „Zakup i wdrożenie systemu informatycznego do zarządzania bezpieczeństwem chemicznym i ochroną środowiska” w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” (100,38KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 38/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie zmiany składu zespołu do realizacji zadań w obszarze informatyzacji zarządzania uczelnią projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” (99,11KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 39/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego BRAVO (98,58KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 40/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CHARLIE-CRP (97,59KB)
PDF   Zarządzenie Nr 41/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie zasad i trybu składania zgód i oświadczeń związanych z kandydowaniem oraz członkostwem w organach kolegialnych Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersyteckim Kolegium Elektorów, kandydowaniem na Rektora oraz pełnieniem funkcji kierowniczych i zajmowaniem niektórych stanowisk w Uniwersytecie Wrocławskim (1,05MB) tekst ujednolicony: PDFtekst ujednolicony zarządzenia Nr 41 z 2023 (408,64KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 42/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie utworzenia specjalności Integrative Biodiversity na stacjonarnych studiach drugiego stopnia na kierunku biologia na Wydziale Nauk Biologicznych Wrocławskiego (124,83KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 43/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 marca 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 154/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu Wspieranie wyjazdów nauczycieli akademickich Uniwersytetu Wrocławskiego na staże naukowe do wiodących uczelni światowych w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” (77,52KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 44/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 marca 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 17/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu Wspieranie wyjazdów nauczycieli akademickich Uniwersytetu Wrocławskiego do wiodących uczelni światowych w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) (231,71KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 45/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie dni wolnych od pracy w grudniu 2023 roku w Uniwersytecie Wrocławskim (108,16KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 46/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 marca 2023 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 47/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji do opracowania wzorów dyplomów ukończenia studiów, dyplomu doktora, dyplomu doktora habilitowanego, świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz świadectw ukończenia kursów dokształcających wydawanych przez Uniwersytet Wrocławski (81,01KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 47/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 marca 2023 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 58/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 maja 2020 r. ustalającego wysokość opłat za postępowanie w sprawie nadania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego oraz określającego wysokość stawek wynagrodzeń członków komisji habilitacyjnych, promotorów i recenzentów w postępowaniach dotyczących nadania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego (68,38KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 48/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie utworzenia Uniwersyteckiego Centrum Humanistyki Cyfrowej w Uniwersytecie Wrocławskim (335,15KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 49/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Wrocławskim (1,17MB) tekst ujednolicony: PDF   Tekst ujednolicony zarządzenia Nr 49-2023 - Regulamin udzielania zamówień publicznych w UWr.pdf (588,40KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 50/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 marca 2023 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 36/2010 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie Instytutu Konfucjusza w Uniwersytecie Wrocławskim (75,75KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 51/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowych do oceny wniosków w ramach II edycji Konkursu na Wspieranie wyjazdów nauczycieli akademickich Uniwersytetu Wrocławskiego do wiodących uczelni światowych w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) (103,04KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 52/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 marca 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 236/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 października 2022 r. w sprawie powołania Zespołu ds. monitorowania jakości strony www Uniwersytetu Wrocławskiego (49,12KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 53/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 66/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie wewnętrznych aktów normatywnych i informacyjnych w Uniwersytecie Wrocławskim oraz procedury wydawania wewnętrznych aktów normatywnych i informacyjnych Rektora (41,30KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 54/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 marca 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 118/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Zasad używania samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy w celach służbowych do jazd lokalnych (309,88KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 55/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 215/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 września 2022 r. wprowadzającego Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Wrocławskiego (152,90KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 56/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 215/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 września 2022 r. wprowadzającego Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Wrocławskiego (71,19KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 57/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 marca 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 4/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej Uniwersytetu Wrocławskiego (33,10KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 58/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 marca 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 78/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 lipca 2016 r. wprowadzające Regulamin organizowania imprez dla studentów i doktorantów w Uniwersytecie Wrocławskim (97,14KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 59/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie zasad postępowania w przypadku konieczności wezwania i wkroczenia służb państwowych odpowiedzialnych za utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego na terenie Uniwersytetu Wrocławskiego oraz zasad postępowania w sytuacjach niebezpiecznych (404,21KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 60/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie Regulaminu udostępniania zbiorów Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego (927,43KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 61/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 215/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 września 2022 r. wprowadzającego Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Wrocławskiego (137,63KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 62/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia Procedury rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, oraz organizacji procesu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Wrocławskim, rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024 (368,14KB) tekst ujednoliconyPDFtekst ujednolicony zarządzenia Nr 62-2023 - IRK 2023-2024.pdf (374,03KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 63/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 marca 2023 r. wprowadzające zmianę do zarządzenia Nr 25/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu przeprowadzenia oceny śródokresowej doktorantów kształcących się w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz wprowadzenia wzorów dokumentów wymaganych w procedurze oceny śródokresowej (96,74KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 64/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia założeń w celu opracowania sprawozdania z działalności badawczo-rozwojowej (93,92KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 65/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Antymobbingowej w Uniwersytecie Wrocławskim (81,78KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 66/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania grantów wewnętrznych Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB)” (209,95KB) tekst ujednoliconyPDF   Tekst ujednolicony zarządzenia Nr 66-2023 z dnia 28.03.2023.pdf (576,39KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 67/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 215/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 września 2022 r. wprowadzającego Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Wrocławskiego (141,54KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 68/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Grantów „Młody Badacz 2023–2025” w ramach programu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza (IDUB) (491,65KB) tekst ujednolicony: PDF   Tekst ujednolicony zarządzenia Nr 68/2023 z dnia 31 marca 2023 r. (495,79KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 69/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 215/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 września 2022 r. wprowadzającego Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Wrocławskiego (156,75KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 70/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 269/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Polityki antymobbingowej w Uniwersytecie Wrocławskim (302,58KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 71/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Antymobbingowej w Uniwersytecie Wrocławskim (273,57KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 72/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany składu Kapituły odznaki honorowej „Wrocławska Wolność” (59,90KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 73/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 kwietnia 2023 r. w sprawie utworzenia stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku Eastern European Jewish Studies (51,20KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 74/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 kwietnia 2023 r. w sprawie utworzenia stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku Astrophysics (50,08KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 75/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 kwietnia 2023 r. w sprawie utworzenia stacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunku Culture, Thought and Humanity (51,80KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 76/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 kwietnia 2023 r. w sprawie utworzenia stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku Culture, Thought and Humanity (51,84KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 77/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 kwietnia 2023 r. w sprawie utworzenia niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunku prawo e-biznesu (50,85KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 78/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 kwietnia 2023 r. w sprawie utworzenia stacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunku Etyka (48,97KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 79/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 kwietnia 2023 r. w sprawie utworzenia niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunku Etyka (48,93KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 80/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 kwietnia 2023 r. w sprawie utworzenia stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku Etyka (49,10KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 81/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 kwietnia 2023 r. w sprawie utworzenia niestacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku Etyka (49,14KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 82/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 215/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 września 2022 r. wprowadzającego Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Wrocławskiego (81,59KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 83/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 kwietnia 2023 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2023/2024 w Uniwersytecie Wrocławskim (63,96KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 84/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 kwietnia 2023 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Prawo w Turystyce na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (61,89KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 85/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 kwietnia 2023 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Transformacja Energetyczno-Klimatyczna. Prawo Odnawialnych Źródeł Energii na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (63,43KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 86/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany składu Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej (38,58KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 87/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 kwietnia 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 20/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2023/2024 (84,09KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 88/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 kwietnia 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 19/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Wrocławskim dla cykli dydaktycznych rozpoczynających się w roku akademickim 2023/2024 (71,07KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 89/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania środków na doposażenie aparatury naukowo-badawczej w ramach Funduszu Aparatury Badawczej (303,49KB) tekst ujednolicony:PDF   tekst ujednolicony zarządzenia Nr 89-2023 z dnia 12 kwietnia 2023 r. -Regulamin przyznawania środków na doposażenie aparatury naukowo-badawczej w ramach FAB.pdf (310,72KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 90/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (64,12KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 91/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Zarządzanie Konfliktem Wielokulturowym na Wydziale Nauk Społecznych (63,46KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 92/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w składzie Komisji Konkursowej w dziedzinie nauk humanistycznych powołanej do oceny wniosków w ramach II edycji Konkursu na Wspieranie wyjazdów nauczycieli akademickich Uniwersytetu Wrocławskiego do wiodących uczelni światowych w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) (94,24KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 93/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie zajęć dydaktycznych prowadzonych w formie tutoringu na studiach stacjonarnych Uniwersytetu Wrocławskiego (289,79KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 94/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie dni wolnych od pracy w maju i czerwcu 2023 roku w Uniwersytecie Wrocławskim (51,77KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 95/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Grantów „Młody Badacz 2023-2025” (61,46KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 96/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2023/2024 w Uniwersytecie Wrocławskim (103,53KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 97/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie dobrowolnego przenoszenia nauczycieli akademickich pomiędzy grupami pracowników w Uniwersytecie Wrocławskim (348,56KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 98/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 215/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 września 2022 r. wprowadzającego Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Wrocławskiego (114,01KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 99/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 kwietnia 2023 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 203/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 września 2022 r. w sprawie powołania zespołów do zadań realizowanych przez Uniwersytet Wrocławski w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) (122,39KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 100/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 kwietnia 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 68/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Grantów „Młody Badacz 2023–2025” w ramach programu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza (IDUB) (174,71KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 101/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie organizacji pracy zdalnej okazjonalnej w Uniwersytecie Wrocławskim (178,75KB) tekst ujednolicony: PDFtekst ujednolicony 101-2023 - Praca zdalna okazjonalna.pdf (359,87KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 102/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie likwidacji stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku East European Jewish Studies (37,77KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 103/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie likwidacji stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunku pedagogika specjalna (37,63KB) 

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 104/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Oceny Okresowej pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Uniwersytecie Wrocławskim (368,28KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 105/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulamin wdrożenia projakościowego sposobu wynagradzania nauczycieli akademickich w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) – dodatek motywacyjny czasowy (1,01MB) tekst ujednolicony: PDF   Tekst ujednolicony zarządzenia Nr 105/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wdrożenia projakościowego sposobu wynagradzania nauczycieli akademickich w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) – dodatek motywacyjny czasowy - stan na dzień 7.06.2023 (1,01MB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 106/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie utworzenia stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku Journalism and Social Communication (95,89KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 107/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie utworzenia niestacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku Journalism and Social Communication (95,56KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 108/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie utworzenia stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku Communication Management (94,86KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 109/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie utworzenia niestacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku Communication Management (95,61KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 110/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia godzin rektorskich w Uniwersytecie Wrocławskim (90,03KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 111/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia Zasad przygotowania i realizacji projektów z udziałem środków celowych zewnętrznych prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim (635,56KB)
PDF   Zarządzenie Nr 112/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 kwietnia 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 113/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Uniwersytetu Wrocławskiego (94,23KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 113/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 maja 2023 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zbadania ewentualnego użycia sztucznej inteligencji przy pisaniu fragmentów analizy due diligence potencjału konsolidacyjnego Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (33,05KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 114/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dzierżawy i najmu nieruchomości i ich części znajdujących się w zasobie Uniwersytetu Wrocławskiego (148,02KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 115/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie limitów przyjęć do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na kształcenie w roku akademickim 2023/2024 (47,03KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 116/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 maja 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 9/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania środków na zakup aparatury naukowo-badawczej w ramach Funduszu Aparatury Badawczej (55,90KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 117/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 maja 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 79/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Wrocławskim (74,36KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 118/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 maja 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 62/2023 z dnia 24 maca 2023 r. w sprawie wprowadzenia Procedury rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, oraz organizacji procesu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Wrocławskim, rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024 (129,80KB)
PDF   Zarządzenie Nr 119/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie prowadzenia i raportowania wybranych działań projakościowych w Uniwersytecie Wrocławskim (403,99KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 120/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 215/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 września 2022 r. wprowadzającego Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Wrocławskiego (382,42KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 121/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 215/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 września 2022 r. wprowadzającego Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Wrocławskiego (169,44KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 122/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 maja 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 252/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie zatrudniania nauczycieli akademickich (98,08KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 123/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Prawo w Gospodarce Przestrzennej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (64,36KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 124/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Handel Międzynarodowy - Aspekty Celne i Podatkowe na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (64,78KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 125/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowego harmonogramu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego rozpoczynającej kształcenie w roku akademickim 2023/2024 (461,50KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 126/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie powołania Rady Naukowej Uniwersyteckiego Centrum Humanistyki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego (57,77KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 127/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie utworzenia specjalności Media Content Creation na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach pierwszego stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego (41,44KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 128/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie utworzenia specjalności geografia fizyczna na stacjonarnych studiach drugiego stopnia na kierunku geografia na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego (38,53KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 129/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie utworzenia specjalności na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach pierwszego stopnia na kierunku publikowanie cyfrowe i sieciowe na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego (48,34KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 130/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 80/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 lipca 2020 r. wprowadzającego Regulamin Konkursu „Niższe pensum jako instrument projakościowy” w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza” (IDUB) (162,63KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 131/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie powołania Zespołu Opiniującego konkurs „Niższe pensum jako instrument projakościowy” w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) (132,44KB)
PDF   ZARZĄDZENIE 132/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie procedur obowiązujących w Dziale Ochrony Mienia Uniwersytetu Wrocławskiego (265,79KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 133/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Jogi Indyjskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego (103,13KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 134/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Asysta Międzykulturowa – Dzieci Ukraińskojęzyczne na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego (103,60KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 135/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem w Praktyce na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (103,01KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 136/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Dystrybucja Ubezpieczeń w Praktyce na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (103,29KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 137/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia Procedury rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRKa), Internetowej Rejestracji Cudzoziemców (IRC) oraz organizacji procesu rekrutacji na I rok kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, w roku akademickim 2023/2024 (217,16KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 138/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (311,40KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 139/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 maja 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 212/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wsparcia publikacji z funduszu na rzecz badań naukowych i komercjalizacji ich wyników będącego w dyspozycji Prorektora ds. badań naukowych (75,69KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 140/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 215/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 września 2022 r. wprowadzającego Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Wrocławskiego (148,18KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 141/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany składu Komitetu Sterującego powołanego do realizacji zadania „Zakup i wdrożenie nowoczesnej Platformy Multiportalowej umożliwiającej tworzenie nieograniczonej ilości portali internetowych oraz Intranetu: moduł ABK Akademickiego Biura Karier, moduł Strona i Intranet, moduł e-Teczka, moduł Zarządzanie Aktami Prawnymi i Pełnomocnictwami, moduł Wnioski i Zamówienia Publiczne, moduł Sprawy Pracownicze” w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022”. (98,88KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 142/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 czerwca 2023 r. wprowadzające zmianę do zarządzenia Nr 159/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 października 2021 r. w sprawie zakazu wskazywania adresów Uniwersytetu Wrocławskiego jako adresów spółek lub organizacji pozauczelnianych, w których Uniwersytet nie uczestniczy, bądź którym nie udzielił na to zgody oraz wykazu podmiotów, które uzyskały taką zgodę (117,30KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 143/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 czerwca 2023 r. zmieniające zarządzenia Nr 105/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wdrożenia projakościowego sposobu wynagradzania nauczycieli akademickich w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) – dodatek motywacyjny czasowy (90,53KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 144/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 czerwca 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 163/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Zasad obsługi procesu przyznawania i wypłaty stypendiów w Uniwersytecie Wrocławskim (63,47KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 145/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia przedmiotów ponadprogramowych: „Przedsiębiorczość – historie sukcesów’’, „Zaprojektuj swoją karierę” „University Dragons’ Den’’ oraz ,,Trening skutecznej pracy zespołowej’’ (379,13KB) tekst ujednolicony: PDF   tekst ujednolicony zarządzenia Nr 145/2023 (149,20KB)


PDF   ZARZĄDZENIE Nr 146/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CHARLIE-CRP (59,47KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 147/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego BRAVO (60,05KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 148/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 czerwca 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 35/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Ogólnych zasad zawierania i realizacji umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Wrocławskim (102,01KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 149/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Menadżer Bezpieczeństwa Chemicznego, Ekologicznego i Higieny Pracy na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego (38,97KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 150/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Kolegium Doradczego Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego (58,04KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 151/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej Kolegium Międzydziedzinowych Studiów Indywidualnych do przeprowadzenia rekrutacji na rok akademicki 2023/2024 (78,81KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 152/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 215/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 września 2022 r. wprowadzającego Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Wrocławskiego oraz zmiany zarządzenia Nr 133/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Wrocławskiego (97,59KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 153/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Zespołu ds. analizy potencjału badawczego, projektowego oraz dydaktycznego pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego w zakresie realizacji zadania „Analiza potencjału badawczego, projektowego oraz dydaktycznego pracowników uczelni w Uniwersytecie Wrocławskim” w ramach Projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” w Uniwersytecie Wrocławskim (63,68KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 154/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany składu Rady Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (71,24KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 155/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 czerwca 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 273/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie oficjalnych kont w mediach społecznościowych, których rejestr prowadzi Uniwersytet Wrocławski (119,29KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 156/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany składu Zespołu do utrzymania i rozwoju systemu Omega-PSIR w Uniwersytecie Wrocławskim (61,67KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 157/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie minimalnej temperatury umożliwiającej skrócenie czasu pracy w Uniwersytecie Wrocławskim podczas upałów (79,11KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 158/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Uniwersyteckiej Komisji Rekrutacyjnej w Uniwersytecie Wrocławskim do przeprowadzenia rekrutacji na rok akademicki 2023/2024 (66,82KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 159/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie utworzenia specjalności edytorstwo naukowe i kulturowe na stacjonarnych studiach drugiego stopnia na kierunku filologia polska na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego (39,01KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 160/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie Regulaminu Rektorskiego Funduszu Dofinansowania Pracowni Dydaktycznych w Uniwersytecie Wrocławskim (50,69KB)tekst ujednolicony:PDF   Tekst ujednolicony zarządzenia Nr 160-2023-Regulamin Rektorskiego Funduszu Dofinansowania Pracowni Dydaktycznych.pdf (85,00KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 161/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie sprawdzania rozpraw doktorskich w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA) i dokumentowania przebiegu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) (130,65KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 162/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania nagród dydaktycznych IDUB „Najlepsi wśród najlepszych – w poszukiwaniu doskonałości dydaktycznej” w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) (187,83KB) tekst ujednolicony: PDF   Tekst ujednolicony zarządzenia Nr 162-2023 z dnia 28.06.2023.pdf (600,67KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 163/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie uchylenia niektórych aktów normatywnych i informacyjnych Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego (97,94KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 164/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Zespołu ds. podziału subwencji na 2024 rok w Uniwersytecie Wrocławskim (68,71KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 165/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia wyjątków od podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw w Uniwersytecie Wrocławskim (602,72KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 166/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 215/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 września 2022 r. wprowadzającego Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Wrocławskiego (304,63KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 167/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 215/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 września 2022 r. wprowadzającego Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Wrocławskiego (178,98KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 168/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie utworzenia Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego (161,82KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 169/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 lipca 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 49/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Wrocławskim (49,38KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 170/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie likwidacji specjalności na stacjonarnych studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku chemia (49,99KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 171/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Międzyuczelniana Akademia Klimatu na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego (519,66KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 172/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 lipca 2023 r. wprowadzające zmianę do zarządzenia Nr 25/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu przeprowadzenia oceny śródokresowej doktorantów kształcących się w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz wprowadzenia wzorów dokumentów wymaganych w procedurze oceny śródokresowej (105,71KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 173/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie wprowadzenia Zasad organizacji procesu dydaktycznego w Uniwersytecie Wrocławskim (465,23KB) tekst ujednolicony: PDF   tekst ujednolicony zarządzenie Nr 173/2023 w sprawie wprowadzenia Zasad organizacji procesu dydaktycznego (500,43KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 174/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 lipca 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 229/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 października 2022 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Otwartego Dostępu w Uniwersytecie Wrocławskim (61,17KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 175/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie zmiany składu Rady Wydawniczej w konkursie na wydawanie książek w Złotej Serii Uniwersytetu Wrocławskiego (57,73KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 176/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 lipca 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 10/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie aktualnych stawek za 1 km za używanie do celów służbowych pojazdów niebędących własnością pracodawcy (79,98KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 177/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie wprowadzenia Zasad używania pojazdów niebędących własnością pracodawcy w celach służbowych do jazd lokalnych (133,84KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 178/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji ustalającej warunki i tryb delegowania oraz rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego oraz refundowania kosztów wyjazdów osobom niebędącym pracownikami Uniwersytetu Wrocławskiego (459,23KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 179/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie zmiany składu Komitetu Sterującego projektu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w Uniwersytecie Wrocławskim na kadencję 2020-2024 (90,07KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 180/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wprowadzenia Zasad organizacji studiów podyplomowych (1,56MB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 181/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla osób spoza Uniwersytetu Wrocławskiego dokonujących oceny śródokresowej doktorantów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (74,73KB)
PDF   Zarządzenie Nr 182/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie dokumentacji przebiegu kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz zawartości teczki akt doktorskich (787,81KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 183/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji ds. dodatków motywacyjnych na rok 2023 do przeprowadzenia drugiego etapu III Edycji Konkursu „Projakościowy sposób wynagradzania nauczycieli akademickich” w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) (67,40KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 184/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 215/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 września 2022 r. wprowadzającego Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Wrocławskiego (128,01KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 185/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lipca 2023 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Stypendiów „Młody Badacz 2020-2025” w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza” (IDUB) (164,78KB) tekst ujednolicony:PDF   Tekst ujednolicony -185-2023 z dnia 25.07.2023 - Regulamin stypendia Młody Badacz 2020-2025_6.06.2024.pdf (168,64KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 186/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 lipca 2023 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 203/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 września 2022 r. w sprawie powołania zespołów do zadań realizowanych przez Uniwersytet Wrocławski w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) (129,10KB)
PDF   Zarządzenie Nr 187/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji na I rok kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2023/2024 w Kolegium Doktorskim Informatyki w dyscyplinie naukowej informatyka (86,97KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 188/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie dnia wolnego od pracy w sierpniu 2023 roku w Uniwersytecie Wrocławskim (261,80KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 189/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 215/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 września 2022 r. wprowadzającego Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Wrocławskiego (134,78KB) Zarządzenie po sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej: PDF   ZARZĄDZENIE Nr 189/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 215/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 września 2022 r. wprowadzającego Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Wrocławskiego - po sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej (135,33KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 190/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji zajęć i zaliczeń wychowania fizycznego w Uniwersytecie Wrocławskim (165,13KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 191/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4 sierpnia 2023 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 43/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zgłaszania do Ubezpieczenia Zdrowotnego Studentów i Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego (133,39KB)
PDF   Zarządzenie Nr 192/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji ds. nagrody dydaktycznej IDUB w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) (89,52KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 193/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 sierpnia 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 84/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwrotu i zwalniania z tych opłat studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego (74,28KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 194/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 sierpnia 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 85/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów umów o warunkach pobierania opłat związanych ze świadczeniem usług edukacyjnych w Uniwersytecie Wrocławskim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020 (249,50KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 195/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 sierpnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wdrożenia projakościowego sposobu wynagradzania nauczycieli akademickich w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) – dodatek motywacyjny jednorazowy (711,88KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 196/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego (239,96KB) tekst ujednolicony: PDF   tekst ujednolicony zarządzenie Nr 196-2023 (251,38KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 197/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 162/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania nagród dydaktycznych IDUB „Najlepsi wśród najlepszych – w poszukiwaniu doskonałości dydaktycznej” w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) (545,92KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 198/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 sierpnia 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 66/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania grantów wewnętrznych Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB)” (95,52KB)

PDF   ZARZĄDZENIE Nr 199/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 sierpnia 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 17/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu Wspieranie wyjazdów nauczycieli akademickich Uniwersytetu Wrocławskiego do wiodących uczelni światowych w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) (387,05KB)
PDF   Zarządzenie Nr 200/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 sierpnia 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 41/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie zasad i trybu składania zgód i oświadczeń związanych z kandydowaniem oraz członkostwem w organach kolegialnych Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersyteckim Kolegium Elektorów, kandydowaniem na Rektora oraz pełnieniem funkcji kierowniczych i zajmowaniem niektórych stanowisk w Uniwersytecie Wrocławskim (77,68KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 201/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek za usługi transportowe realizowane przez samochody będące własnością Uniwersytetu Wrocławskiego na rzecz jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego (66,18KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 202/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 sierpnia 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 49/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Wrocławskim procedury nostryfikacji stopni naukowych nadanych za granicą (75,98KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 203/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 269/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Polityki antymobbingowej w Uniwersytecie Wrocławskim (94,15KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 204/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 września 2023 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej (84,45KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 205/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 września 2023 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CHARLIE CRP (59,87KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 206/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 września 2023 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego BRAVO (62,22KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 207/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 września 2023 r. w sprawie powołania grup ekspertów do oceny wniosków o przyznanie grantów wewnętrznych Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB)” w ramach IV edycji Konkursu przyznawania grantów wewnętrznych Uniwersytetu Wrocławskiego (81,76KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 208/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 września 2023 r. w sprawie zmiany składu Uniwersyteckiej Komisji Rekrutacyjnej w Uniwersytecie Wrocławskim powołanej do przeprowadzenia rekrutacji na rok akademicki 2023/2024 (66,18KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 209/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 września 2023 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej zasady przydzielania, wydawania oraz rozliczania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników, studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego (526,54KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 210/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 września 2023 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 160/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 października 2021 r. w sprawie obowiązku wykonywania czynności kancelaryjnych w systemie EZD w Uniwersytecie Wrocławskim (55,29KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 211/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 września 2023 r. w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich do spraw opiniowania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego (67,96KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 212/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 września 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 215/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 września 2022 r. wprowadzającego Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Wrocławskiego (138,58KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 213/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 września 2023 r. w sprawie utworzenia Zespołu ds. wyborczych w Dziale Organizacyjnym w Uniwersytecie Wrocławskim (152,95KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 214/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 września 2023 r. w sprawie wprowadzenia Zasad projektowania i dokumentowania programów studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich uruchamianych i modyfikowanych od roku akademickiego 2023/2024 (220,86KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 215/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 września 2023 r. w sprawie dostosowania procesu rekrutacji, kształcenia studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami oraz ze szczególnymi potrzebami (235,38KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 216/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmiany składu Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia (85,64KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 217/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 września 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Grantów „Młody Badacz 2023–2025” w ramach programu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza (IDUB) (537,65KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 218/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 września 2023 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 101/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie organizacji pracy zdalnej okazjonalnej w Uniwersytecie Wrocławskim (83,06KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 219/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 września 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rejestracji, działania, finansowania, rozwiązywania uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich oraz stowarzyszeń w Uniwersytecie Wrocławskim (213,00KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 220/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 215/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 września 2022 r. wprowadzającego Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Wrocławskiego (125,40KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 221/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 października 2023 r. w sprawie powołania Zespołu ds. mapowania metod nauczania wykorzystywanych przez pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach Projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” w Uniwersytecie Wrocławskim (67,01KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 222/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 października 2023 r. w sprawie zmiany składu zespołu do realizacji zadań w obszarze informatyzacji zarządzania uczelnią projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” (87,51KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 223/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 października 2023 r. w sprawie zmiany składu Zespołu do spraw Grantów i Stypendiów „Młody Badacz 2020-2025” (82,99KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 224/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 października 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 215/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Wrocławskiego (76,20KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 225/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 października 2023 r. w sprawie zakończenia pracy Zespołu do opracowania zmian do Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego powołanego zarządzeniem 175/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 lipca 2022 r. (54,07KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 226/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 października 2023 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania projektu zmian do Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego (55,73KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 227/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 października 2023 r. w sprawie powołania Rady Naukowej Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego (55,92KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 228/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 października 2023 r. w sprawie zmiany składu wydziałowych komisji doktoranckich do spraw opiniowania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego (110,90KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 229/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 października 2023 r. w sprawie wygaszenia studiów pierwszego stopnia na kierunku chemia i toksykologia sądowa prowadzonych wspólnie przez Uniwersytet Wrocławski oraz Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (97,50KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 230/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 października 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 173/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie wprowadzenia Zasad organizacji procesu dydaktycznego w Uniwersytecie Wrocławskim (86,83KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 231/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 października 2023 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie nagrody I stopnia dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Uniwersytecie Wrocławskim (58,00KB)
PDF   Zarządzenie Nr 232/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 października 2023 r. w sprawie przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji na I rok kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2023/2024 w Kolegium Doktorskim Geografii i Geologii w dyscyplinach naukowych nauki o Ziemi i środowisku, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (85,43KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 233/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 października 2023 r. w sprawie zmiany składu Komisji do rozstrzygania konkursów o dofinansowanie Pracowni Dydaktycznych w Uniwersytecie Wrocławskim w latach 2022–2024 (73,35KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 234/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 października 2023 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 20/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie Procedury realizacji zewnętrznych zleceń badawczych (210,59KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 235/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 października 2023 r. w sprawie obowiązku prowadzenia książek obiektów budowlanych Uniwersytetu Wrocławskiego (61,49KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 236/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 października 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 215/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 września 2022 r. wprowadzającego Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Wrocławskiego (67,70KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 237/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 października 2023 r. w sprawie zmiany składu Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów (77,11KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 238/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 października 2023 r. w sprawie zmiany składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów (77,77KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 239/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 listopada 2023 r. w sprawie zmian w zespołach oraz w składach zespołów powołanych do realizacji zadań w obszarze informatyzacji zarządzania uczelnią projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” (132,13KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 240/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie zmiany składu Komitetu Sterującego projektu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w Uniwersytecie Wrocławskim na kadencję 2020-2024 (89,44KB)
PDF   Zarządzenie Nr 241/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie zmiany składu Rady Bibliotecznej Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję 2020-2024 (63,14KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 242/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie wprowadzenia zasad wyłaniania 10% najlepszych absolwentów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy mogą ubiegać się o umorzenie kredytu lub pożyczki (173,78KB)
PDFZARZĄDZENIE Nr 243/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 listopada 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 124/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania środków finansowych na realizację Programu przyjazdów profesorów wizytujących w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB)” (142,93KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 244/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie zmiany składu Komisji ds. Zagospodarowania Składników Majątkowych Uniwersytetu Wrocławskiego (63,72KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 245 /2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 26/2002 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Wrocławskim Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta (71,05KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 246/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 215/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 września 2022 r. wprowadzającego Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Wrocławskiego (121,99KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 247/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 215/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 września 2022 r. wprowadzającego Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Wrocławskiego (167,20KB)
PDF   Zarządzenie Nr 248/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 listopada 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 138/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie trybu uzyskiwania zgody na prowadzenie zbiórek publicznych na terenie Uczelni przez studentów i doktorantów UWr (90,69KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 249/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie zmiany składu Rady Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (63,50KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 250/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie likwidacji Instytutu Konfucjusza w Uniwersytecie Wrocławskim (153,79KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 251/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 listopada 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 156/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego (82,99KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 252/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 listopada 2023 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 35/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Ogólnych zasad zawierania i realizacji umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Wrocławskim (107,17KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 253/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 listopada 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 173/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie wprowadzenia Zasad organizacji procesu dydaktycznego w Uniwersytecie Wrocławskim (69,32KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 254/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie zmiany składu Komitetu Sterującego projektu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w Uniwersytecie Wrocławskim na kadencję 2020-2024 (89,67KB)
PDF   Zarządzenie Nr 255/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie zmiany składu Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia (64,77KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 256/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie utworzenia stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku Master of Economics and Finance (93,19KB)
PDF   Zarządzenie Nr 257/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Uniwersytecie Wrocławskim (74,43KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 258/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 grudnia 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 79/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego i Zespołów projektowych do realizacji zadań związanych z wdrożeniem modułów programu informatycznego klasy ERP (102,91KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 259/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego BRAVO (63,38KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 260/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CHARLIE CRP (60,06KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 261/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 15/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 września 2022 r. wprowadzającego Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Wrocławskiego (105,40KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 262/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 215/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 września 2022 r. wprowadzającego Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Wrocławskiego (124,44KB)
PDF   Zarządzenie Nr 263/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia Programu budowania relacji z absolwentami Uniwersytetu Wrocławskiego na lata 2023-2030 (224,49KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 264/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 grudnia 2023 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 203/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 września 2022 r. w sprawie powołania zespołów do zadań realizowanych przez Uniwersytet Wrocławski w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) (129,83KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 265/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia Zasad bezpieczeństwa informatycznego i warunki przeprowadzania zdalnych posiedzeń organów kolegialnych, rad, komisji i zespołów w Uniwersytecie Wrocławskim (119,01KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 266/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 280/2022 w sprawie wprowadzenia wyjątków od podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw w Uniwersytecie Wrocławskim (243,73KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 267/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie utworzenia Kolegium Doktorskiego Stosunków Międzynarodowych Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (68,16KB)
PDF   Zarządzenie Nr 268/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie zasad i trybu składania zgód i oświadczeń związanych z kandydowaniem oraz członkostwem w organach kolegialnych Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersyteckim Kolegium Elektorów, kandydowaniem na Rektora oraz pełnieniem funkcji kierowniczych i zajmowaniem niektórych stanowisk w Uniwersytecie Wrocławskim (433,17KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 269/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany składu Komisji ds. dodatków motywacyjnych na rok 2023 do przeprowadzenia drugiego etapu III Edycji Konkursu „Projakościowy sposób wynagradzania nauczycieli akademickich” w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) powołanej zarządzeniem Nr 183/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 lipca 2023 r. (87,92KB)
PDF   ZARZĄDZENIE Nr 270/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 grudnia 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 49/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Wrocławskim (58,71KB)