Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych 2023

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 22 lutego 2023 r.:

PDFUchwała nr 27 /2023 w sprawie korekty wniosku o wyrażenie opinii w sprawie zatrudnienia osób spoza UWr na umowę zlecenie do prowadzenia zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych w semestrze letnim w roku akademickim 2022/2023 w Instytucie Psychologii (111,17KB)

PDFUchwała nr 26 /2023 w sprawie korekty wniosku o wyrażenie opinii w sprawie zatrudnienia osób spoza UWr na umowę zlecenie do prowadzenia zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych w semestrze letnim w roku akademickim 2022/2023 w Instytucie Psychologii (103,39KB)

PDFUchwała nr 25/2023 w sprawie zatrudnienia osób spoza UWr na umowę zlecenie do prowadzenia zajęć dydaktycznych na studiach w semestrze letnim w roku akademickim 2022/2023 w Instytucie Pedagogiki (102,66KB)

PDFUchwała nr 24 /2023 w sprawie korekty do Uchwały nr 94/2022 Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z 21 września 2022 r. dotyczącej zatrudnienia mgr Joanny Malinowskiej (osoby spoza UWr) na umowę zlecenie do prowadzenia zajęć dydaktycznych na studiach w roku akademickim 2022/2023 w Instytucie Pedagogiki (103,96KB)

PDFUchwała nr 23 /2023 w sprawie zatrudnienia osób spoza UWr na umowę zlecenie do prowadzenia zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych w semestrze letnim roku akademickim 2022/2023 w Instytucie Muzykologii (109,16KB)

PDFUchwała nr 22 /2023 w sprawie awansu dra hab. Ryszarda Poprawy na stanowisko profesora UWr (103,11KB)
PDFUchwała nr 21 /2023 w sprawie awansu dr hab. Tomasza Gralaka na stanowisko profesora UWr (103,76KB)
PDFUchwała nr 20/2023 w sprawie przedłużenia zatrudnienia dra Piotra Głogowskiego na czas określony na stanowisku post-doc w grancie NAWA (104,72KB)
PDFUchwała nr 19/2023 w sprawie zatrudnienia mgr Katarzyny Henke-Ciążyńskiej na stanowisku asystenta badawczego w ramach Inkubatora Doskonałości Naukowej - Centrum Meta Badań (103,97KB)
PDFUchwała nr 18/2023 w sprawie wprowadzeniu zmian do wykazu zajęć dla studentów programu Erasmus i na kierunku studiów European Cultures w r. ak. 2022/2023 (123,23KB)
PDFUchwała nr 17/2023 w sprawie zatwierdzenia Protokołu z posiedzenia Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 25 stycznia 2023 r. (117,26KB)
 

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 25 stycznia 2023 r.:

PDFUchwała nr 16 /2023 w sprawie zatrudnienia dra Thomasa Dudka na stanowisku adiunkta badawczego w ramach grantu NCN Sonata BIS pt. “Poprawa decyzji przez zmianę trybu przetwarzania informacji. Wgląd z badań nad efektem języka obcego” (nr 2020/38/E/HS6/00282) (107,55KB)
PDFUchwała nr 15 /2023 w sprawie awansu dr hab. Agaty Kubali (zatrudnionej w UWr w Instytucie Historii Sztuki) na stanowisko profesora UWr (105,89KB)
PDFUchwała nr 14/2023 w sprawie awansu dra hab. Cezarego Wąsa (zatrudnionego w UWr w Instytucie Historii Sztuki) na stanowisko profesora UWr (105,08KB)
PDFUchwała nr 13/2023 w sprawie awansu dra hab. Lecha Marka (zatrudnionego w UWr w Instytucie Archeologii) na stanowisko profesora UWr (104,76KB)
PDFUchwała nr 12/2023 w sprawie zatrudnienia mgr Marty Derejczyk na umowę zlecenie do prowadzenia zajęć dydaktycznych “Muzealnictwo etnograficzne” dla I roku I stopnia studiów stacjonarnych na kierunku etnologia i antropologia kulturowa w semestrze letnim w roku akademickiego 2022/23. (105,49KB)
PDFUchwała nr 11/2023 w sprawie zatrudnienia osób spoza UWr na umowę zlecenie do prowadzenia zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych w Instytucie Historycznym na kierunkach: Dziedzictwo Kultury Materialnej – ochrona, promocja, gospodarowanie, Historia w Przestrzeni Publicznej, Militarioznawstwo, Historia - w roku akademickim 2022/2023 (semestr letni). (104,29KB)

PDFUchwała nr 10/2023 w sprawie korekty wniosku o wyrażenie opinii w sprawie zatrudnienia osób spoza UWr na umowę zlecenie do prowadzenia zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych w semestrze letnim w roku akademickim 2022/2023 w Instytucie Psychologii (104,17KB)

PDFUchwała nr 9/2023 w sprawie korekty wniosku o wyrażenie opinii w sprawie zatrudnienia osób spoza UWr na umowę zlecenie do prowadzenia zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych w semestrze letnim w roku akademickim 2022/2023 w Instytucie Psychologii (103,81KB)

PDFUchwała nr 8/2023 w sprawie ustalenia limitu przyjęć na studia niestacjonarne na kierunku psychologia w roku akademickim 2023/2024 (179,25KB)
PDFUchwała nr 7/2023 w sprawie zniesienia studiów pedagogika specjalna I stopnia (licencjackie), prowadzone w formie stacjonarnej i niestacjonarnej z dniem 1 października 2023 r. (105,96KB)
PDFUchwała nr 6/2023 w sprawie Regulaminu praktyk przewidzianych w programach studiów na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (101,74KB)

PDFUchwała nr 5/2023 w sprawie odwołania prof. dra hab. Jerzego Piekalskiego z dniem 20.02.2023 r. oraz ponownego powołania z dniem 21.02.2023 r. na Dyrektora Instytutu Archeologii (106,05KB)
PDFUchwała nr 4/2023 w sprawie zatrudnienia prof. dra hab. Jerzego Piekalskiego w Instytucie Archeologii (105,33KB)
PDFUchwała nr 3/2023 w sprawie zatwierdzenia prowizorium budżetowego Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych na rok 2023 (110,49KB)
PDFUchwała nr 2/2023 w sprawie zaopiniowania kryteriów awansu na stanowiska: profesora Uniwersytetu i adiunkta na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych (131,01KB)

PDFUchwała nr 1/2023 w sprawie zatwierdzenia Protokołu z posiedzenia Rady Wydziału Nauk Historycznych i pedagogicznych z dnia 21 grudnia 2022 r. (117,33KB)