Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych 2023

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 13 grudnia 2023 r.:

PDFUchwała nr 143 /2023 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Coaching and Life Design” w Instytucie Pedagogiki w semestrze letnim 2023/2024. (155,16KB)

PDFUchwała nr 142 /2023 w sprawie odwołania prof. dr hab. Mirosławy Wawrzak – Chodaczek z dniem 21.02.2024 r. oraz ponownego powołania na okres od 22.02.2024 r. do 31.08.2024 r. na Kierownika Zakładu Pedagogiki Mediów w Instytucie Pedagogiki. (154,79KB)
PDFUchwała nr 141/2023 w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Mirosławy Wawrzak-Chodaczek na stanowisku profesora w Uniwersytecie Wrocławskim na czas określony w Instytucie Pedagogiki. (153,34KB)
PDFUchwała nr 140/2023 w sprawie zatrudnienia dra Bernharda Schneidera na stanowisku adiunkta (stanowisko badawcze) w ramach grantu Polonez-bis NCN. (160,04KB)
PDFUchwała nr 139/2023 w sprawie zatrudnienia dra Daniela Pankowskiego na stanowisku adiunkta (stanowisko badawcze) w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w Inkubatorze Doskonałości Naukowej _Centrum Meta Badań. (160,11KB)
PDFUchwała nr 138/2023 w sprawie Raportu z oceny jakości kształcenia za rok akademicki 2022/2023 na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr (173,46KB)
PDF137_2023-RW.pdf (149,82KB)

PDFUchwała nr 136/2023 w sprawie zatwierdzenia Protokołu z posiedzenia Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 22 listopada 2023 r. (145,69KB)

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 22 listopada 2023 r.:

PDFUchwała nr 135/2023 w sprawie zmiany nazwy Zakładu Historii Sztuki Nowoczesnej na Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej. (149,17KB)
PDFUchwała nr 134/2023 w sprawie powołania prof. dr hab. Anny Kutaj-Markowskiej na Kierownika Zakładu Historii Sztuki Najnowszej w Instytucie Historii Sztuki z dniem 1.12.2023 r. (150,11KB)
PDFUchwała nr 133/2023 w sprawie zatrudnienia w wymiarze pełnego etatu dra Rafała Mudy na stanowisku adiunkta (badawczym) w Zakładzie Psychologii Zarządzania w Instytucie Psychologii na czas określony od 01.12.2023 r. do 31.12.2024 r. (159,51KB)
PDFUchwała nr 132 /2023 w sprawie odwołania dra hab. Ryszarda Poprawy, prof. UWr z dniem 29.11.2023 r. oraz ponownego powołania na okres od 30.11.2023 r. do 31.08.2024 r. na Kierownika Zakładu Psychologii Klinicznej i Zdrowia w Instytucie Psychologii. (152,16KB)
PDFUchwała nr 131/2023 w sprawie zatrudnienia dra hab. Ryszarda Poprawy, prof. UWr na stanowisku profesora na czas określony w Instytucie Psychologii. (150,78KB)
PDFUchwała nr 130/2023 w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w programie studiów na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych. (157,41KB)

PDFUchwała nr 129/2023 w sprawie zatwierdzenia Protokołu z posiedzenia Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 25 października 2023 r. (145,73KB)
 

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 25 października 2023 r.:

PDFUchwała nr 128/2023 w sprawie ustalenia zasad studiowania dla Pani Natalii Łącznej według indywidualnego programu i planu studiów na kierunku: historia sztuki (studia stacjonarne II stopnia) realizowanym na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych (130,74KB)

PDFUchwała nr 127/2023 Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 października 2023 roku w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w programie studiów na kierunku historia sztuki na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych (158,61KB)
PDFUchwała nr 126/2023 Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 października 2023 roku w sprawie zatrudnienia dr Sary Diaz Perez na stanowisko asystenta (badawcze) w projekcie NCN OPUS-20 nr UMO-2020/39/B/HS3/02277 w Instytucie Archeologii (Zakład Archeologii Epoki Kamienia) (163,60KB)
PDFUchwała nr 125/2023 Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 października 2023 roku w sprawie powołania dra Bartosza Helfera na stanowisko kierownika w Inkubatorze Doskonałości Naukowej – Centrum Meta Badań na okres od 1.10.2024 r. do 30.09.2025 r. w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości Naukowej – Uczelnia Badawcza” (178,25KB)
PDFUchwała nr 124/2023 Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 października 2023 roku w sprawie zatrudnienia dra Bartosza Helfera w Inkubatorze Doskonałości Naukowej – Centrum Meta Badań na stanowisku adiunkta (badawczym) na czas określony od 1.10.2023 r. do 30.09.2025 r. w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości Naukowej – Uczelnia Badawcza” (160,67KB)
PDFUchwała nr 123/2023 Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 października 2023 roku w sprawie przedłużenia zatrudnienia dra Bartosza Helfera w Instytucie Psychologii (Zakład Psychologii Rozwoju) na stanowisku adiunkta (badawczo-dydaktycznym) na czas nieokreślony (159,64KB)
PDFUchwała nr 122/2023 Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 października 2023 roku w sprawie zatrudnienia mgr Moniki Kozłowskiej w Instytucie Psychologii (Zakład Psychologii Różnic Indywidualnych) na stanowisku asystenta na czas określony (zastępstwo) (159,27KB)
PDFUchwała nr 121/2023 Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 października 2023 r. w sprawie awansu dr hab. Joanny Miklaszewskiej na stanowisko profesora UWr (Instytut Muzykologii) (151,62KB)
PDFUchwała nr 120/2023 Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 października 2023 roku w sprawie udzielenia płatnego urlopu naukowego dr. Grzegorzowi Joachimiakowi od dnia 01.11.2023 r. do dnia 30.06.2024 r. (Instytut Muzykologii) (162,21KB)
PDFUchwała nr 119/2023 Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 października 2023 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję 2024-2028 na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr (171,50KB)
PDFUchwała nr 118/2023 Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 października 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Protokołu z posiedzenia Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 20 września 2023 r. (145,75KB)

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 20 września 2023 r.:

PDFUchwała nr 117/2023 Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 września 2023 roku w sprawie korekty omyłki pisarskiej w programie studiów I stopnia na kierunku kulturoznawstwo o specjalności “Studia miejskie i globalne” dla przedmiotu Kultury miejskie - warsztat realizowanego w 3 semestrze (177,10KB)
PDFUchwała nr 116/2023 Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 września 2023 roku w sprawie jednorazowej zmiany w programie stacjonarnych studiów I stopnia na kierunku muzykologii dla III roku studiów w roku akademickim 2023/2024 (179,60KB)
PDFUchwała nr 115/2023 Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 września 2023 roku w sprawie zatrudnienia osób spoza UWr na umowę zlecenie do prowadzenia zajęć dydaktycznych w Instytucie Muzykologii na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2023/2024 (177,74KB)
PDFUchwała nr 114/2023 Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 września 2023 roku w sprawie jednorazowych zmian w programie studiów na kierunku psychologii (specjalność: Psychologia Kliniczna i Zdrowia) w roku akademickim 2023/2024 (Instytut Psychologii) (209,63KB)
PDFUchwała nr 113/2023 Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 września 2023 roku w sprawie zatrudnienia osób spoza UWr na umowę zlecenie do prowadzenia zajęć dydaktycznych w Instytucie Psychologii w semestrze zimowym na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2023/2024 (176,82KB)
PDFUchwała nr 112/2023 Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 września 2023 roku w sprawie zatrudnienia osób spoza UWr na umowę zlecenie do prowadzenia zajęć dydaktycznych w Instytucie Psychologii w semestrze zimowym na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2023/2024 (176,81KB)
PDFUchwała nr 111/2023 Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 września 2023 roku w sprawie zatrudnienia mgr Ewy Koseckiej na stanowisku starszego wykładowcy w Instytucie Psychologii (157,53KB)
PDFUchwała nr 110/2023 Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 września 2023 roku w sprawie zatrudnienia mgr Karoliny Dunaj na stanowisku wykładowcy w Instytucie Psychologii (158,06KB)
PDFUchwała nr 109/2023 Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 września 2023 roku w sprawie zatrudnienia mgr Sabiny Barszcz w Instytucie Pedagogiki na stanowisku asystenta (157,90KB)
PDFUchwała nr 108/2023 Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 września 2023 roku w sprawie jednorazowej zmiany w programie studiów I stopnia na kierunku : historia (specjalność amerykanistyka) w roku akademickim 2023/2024 (Instytut Historyczny) (157,69KB)
PDFUchwała nr 107/2023 Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 września 2023 roku w sprawie jednorazowej zmiany w programie stacjonarnych studiów I stopnia na kierunku militarioznawstwa dla I roku studiów w roku akademickim 2023/2024 (Instytut Historyczny) (178,35KB)
PDFUchwała nr 106/2023 Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 września 2023 roku w sprawie zatrudnienia osób spoza UWr na umowę zlecenie do prowadzenia zajęć dydaktycznych w Instytucie Historycznym w semestrze zimowym na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2023/2024 (157,82KB)
PDFUchwała nr 105/2023 Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 września 2023 roku w sprawie zatrudnienia osób spoza UWr na umowę zlecenie do prowadzenia zajęć dydaktycznych w Instytucie Pedagogiki w semestrze zimowym na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2023/2024 (157,80KB)
PDFUchwała nr 104/2023 Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 września 2023 roku w sprawie zatrudnienia mgr Danieli Winnickiej w Instytucie Pedagogiki na stanowisku wykładowcy (157,07KB)
PDFUchwała nr 103/2023 Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 września 2023 roku w sprawie zatrudnienia dr Magdaleny Giercarz-Borkowskiej w Instytucie Pedagogiki na stanowisku adiunkta (158,44KB)
PDFUchwała nr 102/2023 Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 września 2023 roku w sprawie przedłużenia zatrudnienia mgr Katarzyny Henke-Ciążyńskiej na stanowisku asystenta badawczego w ramach programu IDUB w Inkubatorze Doskonałości Naukowej - Centrum Meta-Badań (159,50KB)
PDFUchwała nr 101/2023 Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 września 2023 roku w sprawie przedłużenia zatrudnienia mgra Iwo Fobera na stanowisku asystenta badawczego w ramach programu IDUB w Inkubatorze Doskonałości Naukowej - Centrum Meta-Badań (159,36KB)
PDFUchwała nr 100/2023 Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 września 2023 r. w sprawie liczby stypendiów doktoranckich dla doktorantów o przedłużonym okresie studiowania na stacjonarnych studiach doktoranckich (III stopnia) Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych. (201,92KB)
PDFUchwała nr 99/2023 Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 września 2023 r. w sprawie likwidacji Katedry im. Jeana Monneta w Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta (148,14KB)
PDFUchwała nr 98/2023 Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 września 2023 r. w sprawie utworzenia dwóch nowych wydziałów na Uniwersytecie Wrocławskim z dniem 1 września 2024 r.: Wydziału Neofilologii i Wydziału Komunikacji Społecznej i Mediów (148,30KB)
PDFUchwała nr 97/2023 Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Protokołu z posiedzenia Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 28 czerwca 2023 r. (145,45KB)

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 28 czerwca 2023 r.:

PDFUchwała nr 96/2023 Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie powołania prof. dr hab. Joanny Wojdon na Kierownika Pracowni Historii w Przestrzeni Publicznej w Instytucie Historycznym. (176,22KB)
PDFUchwała nr 95/2023 Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia płatnego urlopu naukowego prof. dr. hab. Andrzejowi Wypustkowi od dnia 01.10.2023 r. do dnia 19.02.2024 r. (Instytut Historyczny) (156,92KB)
PDFUchwała nr 94/2023 Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie zatrudnienia dr Magdaleny Gibiec w Instytucie Historycznym (Zakład Historii Europy Wschodniej) na stanowisku adiunkta (159,79KB)
PDFUchwała nr 93/2023 Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie zatrudnienia dra Mateusza Nowikiewicza w Instytucie Historycznym (Zakład Historii Polski i Powszechnej XIX i XX w.) na stanowisku adiunkta (159,32KB)
PDFUchwała nr 92/2023 Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie zatrudnienia dra Szymona Beniuka w Instytucie Historycznym na stanowisku adiunkta (159,08KB)
PDFUchwała nr 91/2023 Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie zatrudnienia dra hab. Wiktora Żłobickiego, prof. UWr w Instytucie Pedagogiki na stanowisku dydaktycznym profesora uczelni w wymiarze ½ etatu na czas określony (158,62KB)
PDFUchwała nr 90/2023 Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie zatrudnienia dra Ryszarda Lubienieckiego w Instytucie Muzykologii na stanowisku adiunkta (158,26KB)
PDFUchwała nr 89/2023 Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie zatrudnienia osób spoza UWr na umowę zlecenie do prowadzenia zajęć dydaktycznych na studiach (158,33KB)

PDFUchwała nr 88/2023 Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie zatrudnienia osób spoza UWr na umowę zlecenie do prowadzenia zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych na kierunku psychologii w semestrze zimowym w roku akademickim 2023/2024 (158,77KB)

PDFUchwała nr 87/2023 Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie zatrudnienia osób spoza UWr na umowę zlecenie do prowadzenia zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych na kierunku psychologii w semestrze zimowym w roku akademickim 2023/2024 (166,08KB)
PDFUchwała nr 86/2023 Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie zatrudnienia osób spoza UWr na umowę zlecenie do prowadzenia zajęć dydaktycznych w Instytucie Etnologii i Antropologii (180,77KB)
PDFUchwała nr 85/2023 w sprawie wyrażenia opinii o Regulaminie Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej (157,97KB)
PDFUchwała nr 84/2023 w sprawie zatrudnienia osób spoza UWr na umowę zlecenie do prowadzenia zajęć dydaktycznych w Instytucie Historii Sztuki na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2023/2024 (178,76KB)
PDFUchwała nr 83/2023 w sprawie zatrudnienia dr Karoliny Zychowicz w Instytucie Historii Sztuki (Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej) na stanowisku adiunkta na czas określony (158,80KB)
PDFUchwała nr 82/2023 w sprawie powołania dra hab. Mirosława Masojcia, prof. UWr na Zastępcę Dyrektora ds. badań naukowych w Instytucie Archeologii. (177,69KB)
PDFUchwała nr 81/2023 w sprawie powołania dra Marcina Bohra na Zastępcę Dyrektora ds. dydaktyki w Instytucie Archeologii. (177,88KB)
PDFUchwała nr 80/2023 w sprawie odwołania dr hab. Justyny Baron, prof. UWr z funkcji Zastępcy Dyrektora ds. dydaktyki w Instytucie Archeologii. (177,97KB)
PDFUchwała nr 79/2023 w sprawie udzielenia płatnego urlopu naukowego dr hab. Justynie Baron, prof. UWr od dnia 01.09.2023 r. do dnia 30.06.2024 r. (Instytut Archeologii) (159,04KB)
PDFUchwała nr 78/2023 w sprawie liczby stypendiów doktoranckich w r.ak. 2023/2024 dla doktorantów o przedłużonym okresie studiowania na stacjonarnych studiach doktoranckich (III stopnia) Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych (197,53KB)
PDFUchwała nr 77/2023 w sprawie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego za rok 2022 (158,53KB)
PDFUchwała nr 76/2023 w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego na rok 2023 (158,94KB)
PDFUchwała nr 75/2023 w sprawie zatwierdzenia Protokołu z posiedzenia Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 24 maja 2023 r (146,36KB)

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 24 maja 2023 r.:

PDFUchwała nr 74/2023 w sprawie awansu dra hab. Piotra Badyny na stanowisko profesora UWr (Instytut Historyczny) (104,06KB)
PDFUchwała nr 73/2023 w sprawie zatrudnienia mgra Przemysława Nowickiego na stanowisku starszego wykładowcy w Zakładzie Psychologii Ogólnej (Instytut Psychologii) z dniem 01.10.2023 r. na czas nieokreślony (103,18KB)
PDFUchwała nr 72/2023 w sprawie awansu dra hab. Jerzego Lutego na stanowisko profesora UWr (Instytut Psychologii) (103,93KB)
PDFUchwała nr 71 /2023 w sprawie udzielenia płatnego urlopu naukowego dr. Arturowi Boguszewiczowi od dnia 01.10.2023 r. do dnia 30.09.2024 r. (Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej) (106,02KB)
PDFUchwała nr 70/2023 w sprawie zatrudnienia dr hab. Magdaleny Krysińskiej- Kałużnej na stanowisku adiunkta (pracownik badawczo-dydaktyczny w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej) na czas określony od 01.10.2023 r. do 30.09.2025 r. (105,29KB)
PDFUchwała nr 69 /2023 w sprawie udzielenia płatnego urlopu naukowego dr Kamili Kamińskiej od dnia 01.10.2023 r. do dnia 30.09.2024 r. (Instytut Pedagogiki) (104,93KB)
PDFUchwała nr 68 /2023 w sprawie udzielenia płatnego urlopu naukowego dr. hab. Rafałowi Eysymonttowi, prof. UWr od dnia 01.10.2023 r. do dnia 30.09.2024 r. (Instytut Historii Sztuki) (106,01KB)
PDFUchwała nr 67 /2023 w sprawie zatrudnienia osób spoza UWr na umowę zlecenie do prowadzenia zajęć dydaktycznych na studiach w roku akademickim 2023/2024 w Instytucie Kulturoznawstwa (113,91KB)
PDFUchwała nr 66 /2023 w sprawie awansu dr hab. Magdaleny Barbaruk na stanowisko profesora UWr (Instytut Kulturoznawstwa) (104,45KB)
PDFUchwała nr 65/2023 w sprawie federacji Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (110,51KB)
PDFUchwała nr 64/2023 w sprawie utworzenia Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego jako jednostki Uniwersytetu (109,46KB)
PDFUchwała nr 63/2023 w sprawie zatwierdzenia Protokołu z posiedzenia Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 26 kwietnia 2023 r. (109,71KB)
 

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 26 kwietnia 2023 r.:

PDFUchwała nr 62/2023 w sprawie korekty wniosku o wyrażenie opinii w sprawie zatrudnienia osób spoza UWr na umowę zlecenie do prowadzenia zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych w semestrze letnim w roku akademickim 2022/2023 w Instytucie Psychologii (111,62KB)

PDFUchwała nr 61/2023 w sprawie korekty wniosku o wyrażenie opinii w sprawie zatrudnienia osób spoza UWr na umowę zlecenie do prowadzenia zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych w semestrze letnim w roku akademickim 2022/2023 w Instytucie Psychologii (103,15KB)

PDFUchwała nr 60/2023 w sprawie powołania prof. dra hab. Grzegorza Straucholda na Kierownika Pracowni Atlasu Historycznego w Instytucie Historycznym (104,75KB)
PDFUchwała nr 59/2023 w sprawie powołania prof. dra hab. Grzegorza Straucholda na Kierownika Zakładu Historii XX wieku w Instytucie Historycznym (113,65KB)
PDFUchwała nr 58/2023 w sprawie zatrudnienia prof. dra hab. Grzegorza Straucholda na stanowisku profesora na czas określony w Instytucie Historycznym (105,14KB)
PDFUchwała nr 57/2023 w sprawie powołania dr hab. Pawła Klinta, prof. UWr na funkcję Kierownika Zakładu Historii Gospodarczej, Demografii i Statystyki w Instytucie Historycznym (105,54KB)
PDFUchwała nr 56/2023 w sprawie powołania dr hab. Filipa Wolańskiego, prof. UWr na funkcję Kierownika Zakładu Historii Polskiej i Powszechnej od XVI do XVIII wieku w Instytucie Historycznym (106,48KB)
PDFUchwała nr 55/2023 w sprawie udzielenia płatnego urlopu naukowego dr. hab. Tomaszowi Głowińskiemu w celu przeprowadzenia badań naukowych (Instytut Historyczny) (105,13KB)
PDFUchwała nr 54/2023 w sprawie udzielenia płatnego urlopu naukowego prof. dr. hab. Leszkowi Ziątkowskiemu w celu przeprowadzenia badań naukowych (Instytut Historyczny) (104,89KB)
PDFUchwała nr 53/2023 w sprawie udzielenia płatnego urlopu naukowego dr. hab. Grzegorzowi Kulce w celu przeprowadzenia badań naukowych (Instytut Historyczny) (105,40KB)
PDFUchwała nr 52/2023 w sprawie awansu dra hab. Grzegorza Kulki na stanowisko profesora UWr (Instytut Historyczny) (103,40KB)
PDFUchwała nr 51/2023 w sprawie awansu dra hab. Marka Wójcika na stanowisko profesora UWr (Instytut Historyczny) (103,24KB)
PDFUchwała nr 50/2023 w sprawie awansu dr hab. Barbary Techmańskiej na stanowisko profesora UWr (Instytut Historyczny) (103,58KB)
PDFUchwała nr 49/2023 w sprawie awansu dr hab. Małgorzaty Kowalczyk na stanowisko profesora UWr (Instytut Historyczny) (103,50KB)
PDFUchwała nr 48/2023 w sprawie awansu dr hab. Jolanty Kowal na stanowisko profesora UWr (Instytut Psychologii) (104,59KB)
PDFUchwała nr 47/2023 w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr Elżbiety Jezierskiej-Wiejak, starszego wykładowcy w Zakładzie Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej (Instytut Pedagogiki) na okres od 1.10.2023 r. do 30.09.2024 r. (103,68KB)
PDFUchwała nr 46/2023 w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr Agnieszki Janik na stanowisku adiunkta w Zakładzie Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej (Instytut Pedagogiki) (102,90KB)
PDFUchwała nr 45 /2023 w sprawie awansu dr Honoraty Czajkowskiej na stanowisko adiunkta UWr (Instytut Pedagogiki) (101,63KB)
PDFUchwała nr 44/2023 w sprawie wprowadzenia zmian do programu studiów stacjonarnych I stopnia i II stopnia na kierunku Etnologia i Antropologia Kulturowa od roku akademickiego 2023/2024 (111,78KB)

PDFUchwała nr 43/2023 w sprawie zasad i trybu przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich na studia realizowane na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych i rozpoczynające się w roku akademickim 2027/2028 (112,06KB)

PDFUchwała nr 42/2023 w sprawie określenia zasad uzyskania przez studenta warunkowego wpisu lub powtórnego wpisu na semestr oraz sumarycznego deficytu punktów ECTS dla każdego z wpisów na studiach prowadzonych na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych (107,64KB)
PDFUchwała nr 41/2023 w sprawie wprowadzenia nowego programu studiów I stopnia w języku angielskim na kierunku European Cultures od roku akademickiego 2023/2024 (110,58KB)

PDFUchwała nr 40/2023 w sprawie powołania dr Janiny Radziszewskiej na Zastępcę Dyrektora nowo utworzonego Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej w kadencji 2020-2024 (102,79KB)

PDFUchwała nr 39/2023 w sprawie powołania dr hab. Moniki Baer, prof. UWr na Dyrektora nowo utworzonego Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej w kadencji 2020-2024 (104,82KB)
PDFUchwała nr 38/2023 w sprawie przekształcenia Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej w Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych (110,29KB)
PDFUchwała nr 37/2023 w sprawie zatrudnienia dr Lidii Baran na stanowisku adiunkta w ramach projektu NCN OPUS 21 w Inkubatorze Doskonałości Naukowej – Centrum Meta Badań na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych („WNHP”) (105,85KB)
PDFUchwała nr 36/2023 w sprawie zatwierdzenia Protokołu z posiedzenia Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 22 marca 2023 r. (116,21KB)
 

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 22 marca 2023 r.:

PDFUchwała nr 35/2023 w sprawie zasad rekrutacji dla kandydatów uczestniczących w procesie rekrutacyjnym na studia na rok akademicki 2024/2025 na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych (112,24KB)

PDFUchwała nr 34 /2023 w sprawie korekty do Uchwały nr 25/2022 Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 22 lutego 2023 r. dotyczącej zatrudnienia osoby spoza UWr - mgr Teresy Malik na umowę zlecenie do prowadzenia zajęć dydaktycznych w Instytucie Pedagogiki. (104,84KB)
PDFUchwała nr 33 /2023 w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zatrudnienia mgra Marka Szajdy (osoby spoza UWr) na umowę zlecenie do prowadzenia zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych w semestrze letnim w roku akademickim 2022/2023 w Instytucie Historycznym (104,56KB)
PDFUchwała nr 32 /2023 w sprawie awansu dr hab. Joanny Dufrat na stanowisko profesora UWr (103,33KB)
PDFUchwała nr 31 /2023 w sprawie awansu dr hab. Dagmary Adamskiej na stanowisko profesora UWr (103,35KB)
PDFUchwała nr 30/2023 w sprawie awansu dra hab. Adama Pałuchowskiego na stanowisko profesora UWr (102,30KB)
PDFUchwała nr 29 /2023 w sprawie awansu dra hab. Arkadiusza Urbanka na stanowisko profesora UWr (101,91KB)
PDFUchwała nr 28/2023 w sprawie zatwierdzenia Protokołu z posiedzenia Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 22 lutego 2023 r. (117,25KB)

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 22 lutego 2023 r.:

PDFUchwała nr 27 /2023 w sprawie korekty wniosku o wyrażenie opinii w sprawie zatrudnienia osób spoza UWr na umowę zlecenie do prowadzenia zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych w semestrze letnim w roku akademickim 2022/2023 w Instytucie Psychologii (111,17KB)

PDFUchwała nr 26 /2023 w sprawie korekty wniosku o wyrażenie opinii w sprawie zatrudnienia osób spoza UWr na umowę zlecenie do prowadzenia zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych w semestrze letnim w roku akademickim 2022/2023 w Instytucie Psychologii (103,39KB)

PDFUchwała nr 25/2023 w sprawie zatrudnienia osób spoza UWr na umowę zlecenie do prowadzenia zajęć dydaktycznych na studiach w semestrze letnim w roku akademickim 2022/2023 w Instytucie Pedagogiki (102,66KB)

PDFUchwała nr 24 /2023 w sprawie korekty do Uchwały nr 94/2022 Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z 21 września 2022 r. dotyczącej zatrudnienia mgr Joanny Malinowskiej (osoby spoza UWr) na umowę zlecenie do prowadzenia zajęć dydaktycznych na studiach w roku akademickim 2022/2023 w Instytucie Pedagogiki (103,96KB)

PDFUchwała nr 23 /2023 w sprawie zatrudnienia osób spoza UWr na umowę zlecenie do prowadzenia zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych w semestrze letnim roku akademickim 2022/2023 w Instytucie Muzykologii (109,16KB)

PDFUchwała nr 22 /2023 w sprawie awansu dra hab. Ryszarda Poprawy na stanowisko profesora UWr (103,11KB)
PDFUchwała nr 21 /2023 w sprawie awansu dr hab. Tomasza Gralaka na stanowisko profesora UWr (103,76KB)
PDFUchwała nr 20/2023 w sprawie przedłużenia zatrudnienia dra Piotra Głogowskiego na czas określony na stanowisku post-doc w grancie NAWA (104,72KB)
PDFUchwała nr 19/2023 w sprawie zatrudnienia mgr Katarzyny Henke-Ciążyńskiej na stanowisku asystenta badawczego w ramach Inkubatora Doskonałości Naukowej - Centrum Meta Badań (103,97KB)
PDFUchwała nr 18/2023 w sprawie wprowadzeniu zmian do wykazu zajęć dla studentów programu Erasmus i na kierunku studiów European Cultures w r. ak. 2022/2023 (123,23KB)
PDFUchwała nr 17/2023 w sprawie zatwierdzenia Protokołu z posiedzenia Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 25 stycznia 2023 r. (117,26KB)
 

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 25 stycznia 2023 r.:

PDFUchwała nr 16 /2023 w sprawie zatrudnienia dra Thomasa Dudka na stanowisku adiunkta badawczego w ramach grantu NCN Sonata BIS pt. “Poprawa decyzji przez zmianę trybu przetwarzania informacji. Wgląd z badań nad efektem języka obcego” (nr 2020/38/E/HS6/00282) (107,55KB)
PDFUchwała nr 15 /2023 w sprawie awansu dr hab. Agaty Kubali (zatrudnionej w UWr w Instytucie Historii Sztuki) na stanowisko profesora UWr (105,89KB)
PDFUchwała nr 14/2023 w sprawie awansu dra hab. Cezarego Wąsa (zatrudnionego w UWr w Instytucie Historii Sztuki) na stanowisko profesora UWr (105,08KB)
PDFUchwała nr 13/2023 w sprawie awansu dra hab. Lecha Marka (zatrudnionego w UWr w Instytucie Archeologii) na stanowisko profesora UWr (104,76KB)
PDFUchwała nr 12/2023 w sprawie zatrudnienia mgr Marty Derejczyk na umowę zlecenie do prowadzenia zajęć dydaktycznych “Muzealnictwo etnograficzne” dla I roku I stopnia studiów stacjonarnych na kierunku etnologia i antropologia kulturowa w semestrze letnim w roku akademickiego 2022/23. (105,49KB)
PDFUchwała nr 11/2023 w sprawie zatrudnienia osób spoza UWr na umowę zlecenie do prowadzenia zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych w Instytucie Historycznym na kierunkach: Dziedzictwo Kultury Materialnej – ochrona, promocja, gospodarowanie, Historia w Przestrzeni Publicznej, Militarioznawstwo, Historia - w roku akademickim 2022/2023 (semestr letni). (104,29KB)

PDFUchwała nr 10/2023 w sprawie korekty wniosku o wyrażenie opinii w sprawie zatrudnienia osób spoza UWr na umowę zlecenie do prowadzenia zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych w semestrze letnim w roku akademickim 2022/2023 w Instytucie Psychologii (104,17KB)

PDFUchwała nr 9/2023 w sprawie korekty wniosku o wyrażenie opinii w sprawie zatrudnienia osób spoza UWr na umowę zlecenie do prowadzenia zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych w semestrze letnim w roku akademickim 2022/2023 w Instytucie Psychologii (103,81KB)

PDFUchwała nr 8/2023 w sprawie ustalenia limitu przyjęć na studia niestacjonarne na kierunku psychologia w roku akademickim 2023/2024 (179,25KB)
PDFUchwała nr 7/2023 w sprawie zniesienia studiów pedagogika specjalna I stopnia (licencjackie), prowadzone w formie stacjonarnej i niestacjonarnej z dniem 1 października 2023 r. (105,96KB)
PDFUchwała nr 6/2023 w sprawie Regulaminu praktyk przewidzianych w programach studiów na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (101,74KB)

PDFUchwała nr 5/2023 w sprawie odwołania prof. dra hab. Jerzego Piekalskiego z dniem 20.02.2023 r. oraz ponownego powołania z dniem 21.02.2023 r. na Dyrektora Instytutu Archeologii (106,05KB)
PDFUchwała nr 4/2023 w sprawie zatrudnienia prof. dra hab. Jerzego Piekalskiego w Instytucie Archeologii (105,33KB)
PDFUchwała nr 3/2023 w sprawie zatwierdzenia prowizorium budżetowego Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych na rok 2023 (110,49KB)
PDFUchwała nr 2/2023 w sprawie zaopiniowania kryteriów awansu na stanowiska: profesora Uniwersytetu i adiunkta na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych (131,01KB)

PDFUchwała nr 1/2023 w sprawie zatwierdzenia Protokołu z posiedzenia Rady Wydziału Nauk Historycznych i pedagogicznych z dnia 21 grudnia 2022 r. (117,33KB)