Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych 2023

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 26 kwietnia 2023 r.:

PDFUchwała nr 62/2023 w sprawie korekty wniosku o wyrażenie opinii w sprawie zatrudnienia osób spoza UWr na umowę zlecenie do prowadzenia zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych w semestrze letnim w roku akademickim 2022/2023 w Instytucie Psychologii (111,62KB)

PDFUchwała nr 61/2023 w sprawie korekty wniosku o wyrażenie opinii w sprawie zatrudnienia osób spoza UWr na umowę zlecenie do prowadzenia zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych w semestrze letnim w roku akademickim 2022/2023 w Instytucie Psychologii (103,15KB)

PDFUchwała nr 60/2023 w sprawie powołania prof. dra hab. Grzegorza Straucholda na Kierownika Pracowni Atlasu Historycznego w Instytucie Historycznym (104,75KB)
PDFUchwała nr 59/2023 w sprawie powołania prof. dra hab. Grzegorza Straucholda na Kierownika Zakładu Historii XX wieku w Instytucie Historycznym (113,65KB)
PDFUchwała nr 58/2023 w sprawie zatrudnienia prof. dra hab. Grzegorza Straucholda na stanowisku profesora na czas określony w Instytucie Historycznym (105,14KB)
PDFUchwała nr 57/2023 w sprawie powołania dr hab. Pawła Klinta, prof. UWr na funkcję Kierownika Zakładu Historii Gospodarczej, Demografii i Statystyki w Instytucie Historycznym (105,54KB)
PDFUchwała nr 56/2023 w sprawie powołania dr hab. Filipa Wolańskiego, prof. UWr na funkcję Kierownika Zakładu Historii Polskiej i Powszechnej od XVI do XVIII wieku w Instytucie Historycznym (106,48KB)
PDFUchwała nr 55/2023 w sprawie udzielenia płatnego urlopu naukowego dr. hab. Tomaszowi Głowińskiemu w celu przeprowadzenia badań naukowych (Instytut Historyczny) (105,13KB)
PDFUchwała nr 54/2023 w sprawie udzielenia płatnego urlopu naukowego prof. dr. hab. Leszkowi Ziątkowskiemu w celu przeprowadzenia badań naukowych (Instytut Historyczny) (104,89KB)
PDFUchwała nr 53/2023 w sprawie udzielenia płatnego urlopu naukowego dr. hab. Grzegorzowi Kulce w celu przeprowadzenia badań naukowych (Instytut Historyczny) (105,40KB)
PDFUchwała nr 52/2023 w sprawie awansu dra hab. Grzegorza Kulki na stanowisko profesora UWr (Instytut Historyczny) (103,40KB)
PDFUchwała nr 51/2023 w sprawie awansu dra hab. Marka Wójcika na stanowisko profesora UWr (Instytut Historyczny) (103,24KB)
PDFUchwała nr 50/2023 w sprawie awansu dr hab. Barbary Techmańskiej na stanowisko profesora UWr (Instytut Historyczny) (103,58KB)
PDFUchwała nr 49/2023 w sprawie awansu dr hab. Małgorzaty Kowalczyk na stanowisko profesora UWr (Instytut Historyczny) (103,50KB)
PDFUchwała nr 48/2023 w sprawie awansu dr hab. Jolanty Kowal na stanowisko profesora UWr (Instytut Psychologii) (104,59KB)
PDFUchwała nr 47/2023 w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr Elżbiety Jezierskiej-Wiejak, starszego wykładowcy w Zakładzie Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej (Instytut Pedagogiki) na okres od 1.10.2023 r. do 30.09.2024 r. (103,68KB)
PDFUchwała nr 46/2023 w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr Agnieszki Janik na stanowisku adiunkta w Zakładzie Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej (Instytut Pedagogiki) (102,90KB)
PDFUchwała nr 45 /2023 w sprawie awansu dr Honoraty Czajkowskiej na stanowisko adiunkta UWr (Instytut Pedagogiki) (101,63KB)
PDFUchwała nr 44/2023 w sprawie wprowadzenia zmian do programu studiów stacjonarnych I stopnia i II stopnia na kierunku Etnologia i Antropologia Kulturowa od roku akademickiego 2023/2024 (111,78KB)

PDFUchwała nr 43/2023 w sprawie zasad i trybu przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich na studia realizowane na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych i rozpoczynające się w roku akademickim 2027/2028 (112,06KB)

PDFUchwała nr 42/2023 w sprawie określenia zasad uzyskania przez studenta warunkowego wpisu lub powtórnego wpisu na semestr oraz sumarycznego deficytu punktów ECTS dla każdego z wpisów na studiach prowadzonych na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych (107,64KB)
PDFUchwała nr 41/2023 w sprawie wprowadzenia nowego programu studiów I stopnia w języku angielskim na kierunku European Cultures od roku akademickiego 2023/2024 (110,58KB)

PDFUchwała nr 40/2023 w sprawie powołania dr Janiny Radziszewskiej na Zastępcę Dyrektora nowo utworzonego Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej w kadencji 2020-2024 (102,79KB)

PDFUchwała nr 39/2023 w sprawie powołania dr hab. Moniki Baer, prof. UWr na Dyrektora nowo utworzonego Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej w kadencji 2020-2024 (104,82KB)
PDFUchwała nr 38/2023 w sprawie przekształcenia Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej w Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych (110,29KB)
PDFUchwała nr 37/2023 w sprawie zatrudnienia dr Lidii Baran na stanowisku adiunkta w ramach projektu NCN OPUS 21 w Inkubatorze Doskonałości Naukowej – Centrum Meta Badań na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych („WNHP”) (105,85KB)
PDFUchwała nr 36/2023 w sprawie zatwierdzenia Protokołu z posiedzenia Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 22 marca 2023 r. (116,21KB)
 

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 22 marca 2023 r.:

PDFUchwała nr 35/2023 w sprawie zasad rekrutacji dla kandydatów uczestniczących w procesie rekrutacyjnym na studia na rok akademicki 2024/2025 na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych (112,24KB)

PDFUchwała nr 34 /2023 w sprawie korekty do Uchwały nr 25/2022 Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 22 lutego 2023 r. dotyczącej zatrudnienia osoby spoza UWr - mgr Teresy Malik na umowę zlecenie do prowadzenia zajęć dydaktycznych w Instytucie Pedagogiki. (104,84KB)
PDFUchwała nr 33 /2023 w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zatrudnienia mgra Marka Szajdy (osoby spoza UWr) na umowę zlecenie do prowadzenia zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych w semestrze letnim w roku akademickim 2022/2023 w Instytucie Historycznym (104,56KB)
PDFUchwała nr 32 /2023 w sprawie awansu dr hab. Joanny Dufrat na stanowisko profesora UWr (103,33KB)
PDFUchwała nr 31 /2023 w sprawie awansu dr hab. Dagmary Adamskiej na stanowisko profesora UWr (103,35KB)
PDFUchwała nr 31 /2023 w sprawie awansu dr hab. Dagmary Adamskiej na stanowisko profesora UWr (102,30KB)
PDFUchwała nr 29 /2023 w sprawie awansu dra hab. Arkadiusza Urbanka na stanowisko profesora UWr (101,91KB)
PDFUchwała nr 28/2023 w sprawie zatwierdzenia Protokołu z posiedzenia Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 22 lutego 2023 r. (117,25KB)

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 22 lutego 2023 r.:

PDFUchwała nr 27 /2023 w sprawie korekty wniosku o wyrażenie opinii w sprawie zatrudnienia osób spoza UWr na umowę zlecenie do prowadzenia zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych w semestrze letnim w roku akademickim 2022/2023 w Instytucie Psychologii (111,17KB)

PDFUchwała nr 26 /2023 w sprawie korekty wniosku o wyrażenie opinii w sprawie zatrudnienia osób spoza UWr na umowę zlecenie do prowadzenia zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych w semestrze letnim w roku akademickim 2022/2023 w Instytucie Psychologii (103,39KB)

PDFUchwała nr 25/2023 w sprawie zatrudnienia osób spoza UWr na umowę zlecenie do prowadzenia zajęć dydaktycznych na studiach w semestrze letnim w roku akademickim 2022/2023 w Instytucie Pedagogiki (102,66KB)

PDFUchwała nr 24 /2023 w sprawie korekty do Uchwały nr 94/2022 Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z 21 września 2022 r. dotyczącej zatrudnienia mgr Joanny Malinowskiej (osoby spoza UWr) na umowę zlecenie do prowadzenia zajęć dydaktycznych na studiach w roku akademickim 2022/2023 w Instytucie Pedagogiki (103,96KB)

PDFUchwała nr 23 /2023 w sprawie zatrudnienia osób spoza UWr na umowę zlecenie do prowadzenia zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych w semestrze letnim roku akademickim 2022/2023 w Instytucie Muzykologii (109,16KB)

PDFUchwała nr 22 /2023 w sprawie awansu dra hab. Ryszarda Poprawy na stanowisko profesora UWr (103,11KB)
PDFUchwała nr 21 /2023 w sprawie awansu dr hab. Tomasza Gralaka na stanowisko profesora UWr (103,76KB)
PDFUchwała nr 20/2023 w sprawie przedłużenia zatrudnienia dra Piotra Głogowskiego na czas określony na stanowisku post-doc w grancie NAWA (104,72KB)
PDFUchwała nr 19/2023 w sprawie zatrudnienia mgr Katarzyny Henke-Ciążyńskiej na stanowisku asystenta badawczego w ramach Inkubatora Doskonałości Naukowej - Centrum Meta Badań (103,97KB)
PDFUchwała nr 18/2023 w sprawie wprowadzeniu zmian do wykazu zajęć dla studentów programu Erasmus i na kierunku studiów European Cultures w r. ak. 2022/2023 (123,23KB)
PDFUchwała nr 17/2023 w sprawie zatwierdzenia Protokołu z posiedzenia Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 25 stycznia 2023 r. (117,26KB)
 

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 25 stycznia 2023 r.:

PDFUchwała nr 16 /2023 w sprawie zatrudnienia dra Thomasa Dudka na stanowisku adiunkta badawczego w ramach grantu NCN Sonata BIS pt. “Poprawa decyzji przez zmianę trybu przetwarzania informacji. Wgląd z badań nad efektem języka obcego” (nr 2020/38/E/HS6/00282) (107,55KB)
PDFUchwała nr 15 /2023 w sprawie awansu dr hab. Agaty Kubali (zatrudnionej w UWr w Instytucie Historii Sztuki) na stanowisko profesora UWr (105,89KB)
PDFUchwała nr 14/2023 w sprawie awansu dra hab. Cezarego Wąsa (zatrudnionego w UWr w Instytucie Historii Sztuki) na stanowisko profesora UWr (105,08KB)
PDFUchwała nr 13/2023 w sprawie awansu dra hab. Lecha Marka (zatrudnionego w UWr w Instytucie Archeologii) na stanowisko profesora UWr (104,76KB)
PDFUchwała nr 12/2023 w sprawie zatrudnienia mgr Marty Derejczyk na umowę zlecenie do prowadzenia zajęć dydaktycznych “Muzealnictwo etnograficzne” dla I roku I stopnia studiów stacjonarnych na kierunku etnologia i antropologia kulturowa w semestrze letnim w roku akademickiego 2022/23. (105,49KB)
PDFUchwała nr 11/2023 w sprawie zatrudnienia osób spoza UWr na umowę zlecenie do prowadzenia zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych w Instytucie Historycznym na kierunkach: Dziedzictwo Kultury Materialnej – ochrona, promocja, gospodarowanie, Historia w Przestrzeni Publicznej, Militarioznawstwo, Historia - w roku akademickim 2022/2023 (semestr letni). (104,29KB)

PDFUchwała nr 10/2023 w sprawie korekty wniosku o wyrażenie opinii w sprawie zatrudnienia osób spoza UWr na umowę zlecenie do prowadzenia zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych w semestrze letnim w roku akademickim 2022/2023 w Instytucie Psychologii (104,17KB)

PDFUchwała nr 9/2023 w sprawie korekty wniosku o wyrażenie opinii w sprawie zatrudnienia osób spoza UWr na umowę zlecenie do prowadzenia zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych w semestrze letnim w roku akademickim 2022/2023 w Instytucie Psychologii (103,81KB)

PDFUchwała nr 8/2023 w sprawie ustalenia limitu przyjęć na studia niestacjonarne na kierunku psychologia w roku akademickim 2023/2024 (179,25KB)
PDFUchwała nr 7/2023 w sprawie zniesienia studiów pedagogika specjalna I stopnia (licencjackie), prowadzone w formie stacjonarnej i niestacjonarnej z dniem 1 października 2023 r. (105,96KB)
PDFUchwała nr 6/2023 w sprawie Regulaminu praktyk przewidzianych w programach studiów na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (101,74KB)

PDFUchwała nr 5/2023 w sprawie odwołania prof. dra hab. Jerzego Piekalskiego z dniem 20.02.2023 r. oraz ponownego powołania z dniem 21.02.2023 r. na Dyrektora Instytutu Archeologii (106,05KB)
PDFUchwała nr 4/2023 w sprawie zatrudnienia prof. dra hab. Jerzego Piekalskiego w Instytucie Archeologii (105,33KB)
PDFUchwała nr 3/2023 w sprawie zatwierdzenia prowizorium budżetowego Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych na rok 2023 (110,49KB)
PDFUchwała nr 2/2023 w sprawie zaopiniowania kryteriów awansu na stanowiska: profesora Uniwersytetu i adiunkta na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych (131,01KB)

PDFUchwała nr 1/2023 w sprawie zatwierdzenia Protokołu z posiedzenia Rady Wydziału Nauk Historycznych i pedagogicznych z dnia 21 grudnia 2022 r. (117,33KB)