Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

mgr Kamil Stiel

Z A W I A D O M I E N I E 

 

Rada Dyscypliny Naukowej Historia Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamia, że  30.11.2022 r. o godz. 1000   w sali 322,  w Instytucie Historycznym przy ul. Szewskiej 49, w Instytucie Historycznym odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 

mgr. Kamila Stiela 

Temat pracy doktorskiej: “ Działalność Duszpasterstwa  Środowisk Twórczych we Wrocławiu w latach 1983 - 2008.” 

 

Promotor: dr  hab. Robert Klementowski prof. UWr
Recenzent: dr hab. Konrad Białecki prof. UAM
Recenzent: prof. dr hab. Włodzimierz Suleja 

Rozprawa wraz z recenzjami wyłożona jest do wglądu w Sekretariacie Dydaktycznym Instytutu Historycznego, ul. Szewska 49, sala 324. 

Posiedzenie odbędzie się hybrydowo. 

                                      Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Historia  

                                      prof. dr hab. Jakub Tyszkiewicz 

 

PDFprof. K.Białecki recenzja dr K.Stiela.pdf (828,75KB)
PDFprof.W.Suleja recenzja dr K.Stiela.pdf (585,93KB)
PDFStreszczenie dr Stiel.pdf (738,47KB)