Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Hydrogeologii Stosowanej w Instytucie Nauk Geologicznych

 

 

Informacja o wyniku konkursu
w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

Konkurs na stanowisko:       asystenta

Jednostka organizacyjna:     Zakład Hydrogeologii Stosowanej w Instytucie Nauk Geologicznych

Numer konkursu:                  97.2022.ZHS.WNZKŚ

Data ogłoszenia:                    22.08.2022 r. 

Termin składania ofert:        21.09.2022 r.

Termin rozstrzygnięcia:        30.09.2022 r.

Ilość zgłoszeń:                         3

Kandydat, który wygrali konkurs: mgr. inż. Mateusz Machnik

Uzasadnienie:            

W wyniku przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Hydrogeologii Stosowanej, Komisja Konkursowa dokonała oceny kandydatury pana mgr. inż. Mateusza Machnika w oparciu o jego kompetencje oraz osiągnięcia naukowe i dydaktyczne. W wyniku tej oceny stwierdzono zbieżność zainteresowań badawczych i kompetencji Kandydata z potrzebami Zakładu Hydrogeologii Stosowanej w kontekście wymagań sformułowanych w ogłoszeniu o konkursie.

Komisja Konkursowa rekomenduje do zatrudnienia na stanowisko asystenta w Zakładzie Hydrogeologii Stosowanej pana mgr. inż. Mateusza Machnika, który spełnia wszystkie wymogi konkursu.

 

dr hab. Jakub Kierczak
podpis Przewodniczącego Komisji Konkursowej