Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Projektowania Komunikacji


Informacja o wyniku konkursu

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: wykładowca
Jednostka organizacyjna: Zakład Projektowania Komunikacji 
Numer konkursu: 39.2022.ZPK.WF
Data ogłoszenia: 28.04.2022r.
Termin składania ofert: 28.05.2022 r.
Termin rozstrzygnięcia: 23.06.2022r.
Liczba zgłoszeń: 6
Kandydatka, który wygrała konkurs: Klaudia Bracisiewicz


Uzasadnienie: z nadesłanych aplikacji wyłania się wyłącznie jedna kandydatka, spełniająca wszystkie warunki konkursu, a mianowicie Pani Klaudia Bracisiewicz. Jej profil naukowy odpowiada jednoznacznie profilowi naszego Zakładu oraz programowi merytorycznemu Projektowania Komunikacji jako obszaru badawczego, o czym świadczą zarówno jej publikacje, jak i dotychczasowa praca dydaktyczna, wpisująca się w paradygmat realizowanej przez nas dydaktyki (zreformowana dydaktyka bauhausu), która stanowi wyróżniający nas element pracy ze studentami/-kami. W wymiarze naukowym i badawczym publikacje Pani Klaudii Bracisiewicz są nowatorskie i na wysokim poziomie merytorycznym, również jej praca doktorska (po recenzjach) spełnia te warunki. 
Dokonania i profil pozostałych kandydatów nie przystają do ukierunkowania Zakładu Projektowania Komunikacji.
Komisja Konkursowa po zapoznaniu się z dokumentami przedstawionymi przez kandydatkę oraz odbytej rozmowie kwalifikacyjnej rekomenduje ją do zatrudnienia na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Projektowania Komunikacji Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Wydziale Filologicznym.