Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Języka Niemieckiego


Informacja o wyniku konkursu

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: asystent 
Jednostka organizacyjna: Zakład Języka Polskiego 
Numer konkursu: 36.2022.ZJN.WF
Data ogłoszenia: 29.04.2022r.
Termin składania ofert: 29.05.2022 r.
Termin rozstrzygnięcia: 15.06.2022r.
Liczba zgłoszeń: 1

Kandydatka, który wygrała konkurs: Aleksandra Molenda 


Uzasadnienie: Pani mgr Aleksandra Molenda dostarczyła wszystkie niezbędne dokumenty i spełnia wszystkie wymagane kryteria dot. Pracy na stanowisku asystenta w Zakładzie Języka Niemieckiego IFG. Przez ostatni rok Pani mgr Aleksandra Molenda pracowała w Instytucie i sprawdziła się bardzo dobrze, zarówno pod względem naukowym, jak i dydaktycznym oraz organizacyjnym. Prowadziła zajęcia z gramatyki i innych zajęć praktycznych, uzyskując pozytywne oceny w ankietach studenckich. Jest mobilna – w 2021 roku brała aktywny udział (dwa razy z referatem) w międzynarodowych konferencjach „Linguistische Treffen in Wrocław”, 57. Und 58. Jahrestagung des Leibniz-Instituts fur Deutsche Sprache, w seminarium doktoranckim (z referatem) “Fernsehnachrichten”. Dodatkową wartość miała działalność Pani Aleksandry Molendy w komitecie organizacyjnym „Linguistische Juniorentreffen”, asystowanie w redakcji czasopisma naukowego „Linguistische Treffen i Wrocław”, koordynacja egzaminów TELC z języka niemieckiego w IFG. Na uwagę zasługuje także uczestnictwo Pani Aleksandry Molendy w dobrowolnym tutoriacie studenckim. Pani Aleksandra Molenda ma sprecyzowane plany badawcze związane z wariancjami segmentalnej cechy długości na wyższych poziomach manifestacji fonetycznej na podstawie wybranych gatunków tekstowych w językach niemieckim, włoskim i polskim, który bardzo dobrze wpisuje się w całokształt badań językoznawczych w IFG. Komisja Konkursowa po zapoznaniu się z dokumentami przedstawionymi przez kandydata rekomenduje go do zatrudnienia na stanowisko asystenta w Zakładzie Języka Niemieckiego w Instytucie Filologii Germańskiej na Wydziale Filologicznym.