Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Bibliografii i Analizy Danych

Informacja o wyniku konkursu

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: asystenta w Zakładzie Bibliografii i Analizy Danych w Instytucie Nauk o Informacji i Mediach na Wydziale Filologicznym
Jednostka organizacyjna: Wydział Filologiczny
Numer konkursu: 93.2022.ZBiAD.WF
Data ogłoszenia: 10.08.2022r.
Termin składania ofert: 16.09.2022 r.
Termin rozstrzygnięcia: 27.09.2022r.
Liczba zgłoszeń: 3 aplikacje
Kandydatka, który wygrała konkurs: Natalia Szczygielska


Uzasadnienie: Pani mgr Natalia Szczygielska spełniła w największym stopniu wymogi formalne konkursu na stanowisko asystenta, rodzaj stanowiska naukowo-badawcze. Kandydatka przedstawiła dorobek naukowy oraz sprecyzowany plan badawczy. Wykazała również wysokie kompetencje w zakresie przetwarzania danych w Referacie Komunikacji Izby Administracji Skarbowej (IAS) we Wrocławiu, koordynowania działalności informacyjnej, umiejętności wykorzystania narzędzi typu BI do opracowania raportów i analiz na potrzeby IAS. Pani Szczygielska w ramach praktyki dydaktycznej prowadziła zajęcia dydaktyczne w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa (obecny Instytut Nauk o Informacji i Mediach). Uzyskała najwyższe oceny w ankietach ewaluacyjnych oraz hospitacjach zajęć. Umiejętności badawcze i zdolności dydaktyczne Kandydatki w pełni odpowiadają potrzebom Zakładu Bibliografii i Analizy Danych.