Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Geografii Regionalnej i Turystyki

Wrocław, 08 września 2022 r.

 

Informacja o wyniku konkursu
w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

Konkurs na stanowisko:       starszy wykładowca

Jednostka organizacyjna:     Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego

Numer konkursu:                  80.ZGRT.IGRR.WNZKŚ

Data ogłoszenia:                    12.07.2022 r. 

Termin składania ofert:        31.08.2022 r.

Termin rozstrzygnięcia:        27.09.2022 r.

Ilość zgłoszeń:                         1

Kandydat, który wygrali konkurs: dr Włodzimierz Ranoszek

Uzasadnienie:            

W wyniku przeprowadzenia konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Geografii Regionalnej i Turystyki, Komisja Konkursowa dokonała oceny kandydatury pana dr. Włodzimierza Ranoszka w oparciu o jego kompetencje oraz osiągnięcia naukowe i dydaktyczne. W wyniku tej oceny stwierdzono zbieżność zainteresowań badawczych i kompetencji Kandydata z potrzebami Zakładu Geografii Regionalnej i Turystyki w kontekście wymagań sformułowanych w ogłoszeniu o konkursie.

Komisja Konkursowa rekomenduje do zatrudnienia na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Geografii Regionalnej i Turystyki pana dr. Włodzimierza Ranoszka, który spełnia wszystkie wymogi konkursu.

 

dr hab. Jakub Kierczak
podpis Przewodniczącego Komisji Konkursowej