Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Fizykochemii Drobnoustrojów

Informacja o wyniku konkursu
w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

Konkurs na stanowisko:      asystent w Zakładzie Fizykochemii Drobnoustrojów
Jednostka organizacyjna:   Wydział Nauk Biologicznych, Zakład Fizykochemii Drobnoustrojów
Numer konkursu:                67.2022.ZDF.WNB
Data ogłoszenia:                  24.06.2022
Termin składania ofert:      24.07.2022
Termin rozstrzygnięcia:     15.09.2022
Ilość zgłoszeń:                      2
Kandydat, który wygrał konkurs: Marcjanna Wimonć
Uzasadnienie:         Po analizie złożonych dokumentów wszystkich kandydatów Komisja Konkursowa ds. zatrudniania nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk Biologicznych stwierdziła, że mgr Marcjanna Wimonć jako jedyna spełnia wszystkie wymagania formalne oraz merytoryczne sformułowane w treści ogłoszenia konkursowego. W związku z powyższym rekomenduje mgr Marcjanny Wimonć do zatrudnienia (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) na stanowisko asystenta w Zakładzie Fizykochemii Drobnoustrojów.