Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Edytorstwa i Projektowania Publikacji

Informacja o wyniku konkursu


w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce


Konkurs na stanowisko: adiunkta w Zakładzie Edytorstwa i Projektowania Publikacji w Instytucie Nauk o Informacji i Mediach na Wydziale Filologicznym
Jednostka organizacyjna: Wydział Filologiczny
Numer konkursu: 92.2022.ZEiPP.WF
Data ogłoszenia: 07.08.2022r.
Termin składania ofert: 16.09.2022r.
Termin rozstrzygnięcia: 27.09.2022r.
Liczba zgłoszeń: 2 aplikacje
Kandydat, który wygrał konkurs: Jan Kaczorowski


Uzasadnienie: dr Jan Kaczorowski spełnia wszystkie wymagania formalne oraz merytoryczne sformułowane w treści ogłoszenia konkursowego na stanowisko adiunkta. Kandydat przedstawił dorobek naukowy oraz sprecyzowany plan badawczy. Osiągnięcia naukowe i dydaktyczne Jana Kaczorowskiego w pełni odpowiadają potrzebom Zakładu Edytorstwa i Projektowania Publikacji.