Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Genetyki i Fizjologii Komórki

Informacja o wyniku konkursu
w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

Konkurs na stanowisko:   adiunkt na zastępstwo w Zakładzie Genetyki i Fizjologii Komórki
Jednostka organizacyjna: Wydział Nauk Biologicznych, Zakład Genetyki i Fizjologii Komórki
Numer konkursu:              65.2022.ZGFK.WNB
Data ogłoszenia:                08.06.2022
Termin składania ofert:     08.07.2022
Termin rozstrzygnięcia:    15.09.2022
Ilość zgłoszeń:                  2
Kandydat, który wygrał konkurs: Paulina Tomaszewska
Uzasadnienie:         Po analizie złożonych dokumentów wszystkich kandydatów Komisja Konkursowa ds. zatrudniania nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk Biologicznych stwierdziła, że dr Paulina Tomaszewska jako jedyna spełnia wszystkie wymagania formalne oraz merytoryczne sformułowane w treści ogłoszenia konkursowego. W związku z powyższym rekomenduje dr Paulinę Tomaszewską do zatrudnienia (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) na stanowisko adiunkta w Zakładzie Genetyki i Fizjologii Komórki.