Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w Muzeum Przyrodniczym

Informacja o wyniku konkursu
w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

Konkurs na stanowisko:     adiunkt w Muzeum Przyrodniczym
Jednostka organizacyjna:   Wydział Nauk Biologicznych, Muzeum Przyrodnicze
Numer konkursu:                89.2022.MP.WNB
Data ogłoszenia:                  05.08.2022
Termin składania ofert:      04.09.2022
Termin rozstrzygnięcia:      30.09.2022
Ilość zgłoszeń:                   2
Kandydat, który wygrał konkurs: dr Tomasz Skawiński
Uzasadnienie:         Po analizie złożonych dokumentów wszystkich kandydatów Komisja Konkursowa ds. zatrudniania nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk Biologicznych stwierdziła, że dr Tomasz Skawiński zyskuje wyraźną przewagę w jakości opublikowanych dotąd prac, spełnia wszystkie wymagania formalne oraz merytoryczne sformułowane w treści ogłoszenia konkursowego. W związku z powyższym rekomenduje dra Tomasza Skawińskiego do zatrudnienia (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) na stanowisko adiunkta w Muzeum Przyrodniczym.