Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Mykologii i Genetyki

Informacja o wyniku konkursu
w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

Konkurs na stanowisko:     adiunkt w Zakładzie Mykologii i Genetyki
Jednostka organizacyjna:   Wydział Nauk Biologicznych, Zakład Mykologii i Genetyki
Numer konkursu:                66.2022.ZMG.WNB
Data ogłoszenia:                  10.06.2022
Termin składania ofert:       10.07.2022
Termin rozstrzygnięcia:       30.09.2022
Ilość zgłoszeń:                    2
Kandydat, który wygrał konkurs: Jakub Suchodolski
Uzasadnienie:         Po analizie złożonych dokumentów wszystkich kandydatów Komisja Konkursowa ds. zatrudniania nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk Biologicznych stwierdziła, że dr Jakub Suchodolski jako jedyny spełnia wszystkie wymagania formalne oraz merytoryczne sformułowane w treści ogłoszenia konkursowego. W związku z powyższym rekomenduje dr Jakuba Suchodolskiego do zatrudnienia (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) na stanowisko adiunkta w Zakładzie Mykologii i Genetyki.