Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Wrocław, 08 września 2022 r.

 

Informacja o wyniku konkursu
w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

Konkurs na stanowisko:       asystent

Jednostka organizacyjna:     Zakład Geografii Społeczno - Ekonomicznej w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego

Numer konkursu:                  79.ZGSE.IGRR.WNZKŚ

Data ogłoszenia:                    14.07.2022 r. 

Termin składania ofert:        31.08.2022 r.

Termin rozstrzygnięcia:        27.09.2022 r.

Ilość zgłoszeń:                         2

Kandydat, który wygrali konkurs: mgr Mateusz Długosz

Uzasadnienie:            

W wyniku przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Geografii Społeczno-Ekonomicznej, Komisja Konkursowa dokonała oceny kandydatury pana mgr. Mateusza Długosza w oparciu o jego kompetencje oraz osiągnięcia naukowe i dydaktyczne. W wyniku tej oceny stwierdzono zbieżność zainteresowań badawczych i kompetencji Kandydata z potrzebami Zakładu Geografii Społeczna - Ekonomicznej w kontekście wymagań sformułowanych w ogłoszeniu o konkursie.

Komisja Konkursowa rekomenduje do zatrudnienia na stanowisko asystenta w Zakładzie Geografii Społeczno-Ekonomicznej pana mgr. Mateusza Długosza, który spełnia wszystkie wymogi konkursu.

 

dr hab. Jakub Kierczak
podpis Przewodniczącego Komisji Konkursowej