Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta typu post-doc w Zakładzie Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Wrocław, 1 sierpnia 2022 r.

 

Informacja o wyniku konkursu
w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

Konkurs na stanowisko:       Adiunkt typu post-doc w Zakładzie Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Jednostka organizacyjna:     Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Numer konkursu:                  Konkurs nr 55.2022.ZGSE.WNZKS

Data ogłoszenia:                    15.06.2022 r. 

Termin składania ofert:        15.07.2022 r.

Termin rozstrzygnięcia:        01.08.2022 r.

Ilość zgłoszeń:                        5

Kandydat, który wygrał konkurs: Piotr Kryczka

Uzasadnienie: 

W dniu 1 sierpnia 2022 r. komisja konkursowa w składzie dr hab. Robert Szmytkie (przewodniczący), dr hab. prof. UWr Mariusz Szymanowski i dr Agnieszka Lisowska-Kierepka rozpatrzyła aplikacje w konkursie na stanowisko adiunkt typu post-doc w Zakładzie Geografii Społeczno-Ekonomicznej. Spośród 5 nadesłanych aplikacji, dwie nie spełniały wymogów formalnych. Rozpatrując pozostałe wnioski, komisja brała pod uwagę wykształcenie kandydatów, dorobek publikacyjny, doświadczenie w analizie dokumentów planistycznych, umiejętność stosowania technik GIS oraz zgodność prowadzonych badań z tematyką projektu. Najwyżej została oceniona kandydatura Piotra Kryczki, która spełniała wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu konkursowym.

 

dr hab. Robert Szmytkie 
podpis Przewodniczącego Komisji Konkursowej