Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Informacja o wyniku konkursu

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkta w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
na Wydziale Filologicznym
Jednostka organizacyjna: Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
Numer konkursu: 27.2022.IDKS.WF
Data ogłoszenia: 7 kwietnia 2022 r.
Termin składania ofert: 10 maja 2022 r.
Termin rozstrzygnięcia: 23.05.2022r.
Liczba zgłoszeń: 5 aplikacji
Kandydat, który wygrał konkurs: Adrian Wesołowski


Uzasadnienie:


Pan doktor Adrian Wesołowski spełnia wymogi formalne, ma wyróżniające osiągnięcia naukowe, dydaktyczne oraz organizacyjne na swoim koncie. Komisja Konkursowa po zapoznaniu się z dokumentami przedstawionymi przez kandydata rekomenduje go do zatrudnienia na stanowisko adiunkta w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Wydziale Filologicznym.