Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Filologii Greckiej na Wydziale Filologicznym

Informacja o wyniku konkursu

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: asystent
Jednostka organizacyjna: Zakład Filologii Greckiej 
Numer konkursu: 49.2022.ZFG.WF
Data ogłoszenia: 10.05.2022r.
Termin składania ofert: 09.06.2022 r.
Termin rozstrzygnięcia: 15.06.2022r.
Liczba zgłoszeń: 3 aplikacje
Kandydatka, który wygrała konkurs: Olga Kubica

Uzasadnienie:

Spośród trzech zgłoszonych kandydatur dwie nie spełniają warunków formalnych konkursu. Doktor Olga Kubica spełnia zawarty w pkt. 1 konkursu warunek posiadania tytułu magistra filologii klasycznej oraz sformułowany w pkt. 5. warunek – „Znajomość języka greckiego udokumentowana studiami magisterskimi w zakresie filologii klasycznej”.

W przypadku warunku nr 3: „Udokumentowany dorobek w zakresie badań nad językoznawstwem historyczno-porównawczym i/lub historią literatury antycznej i/lub archeologią klasyczną i/lub historią świata starożytnego ze szczególnym uwzględnieniem relacji świata greckiego z kulturami starożytnej Azji” – dr Kubica (Publish or Perish uwzględnia 7 prac i 27 cytowań co daje indeks Hirscha - 2, a indeks G – 5), której wszystkie 7 prac poświęconych jest relacjom Greków z Indiami lub Baktrią. Ponadto wszystkie uwzględnione prace dr Kubicy są publikowane w języku angielskim, przy czym jedna z nich: Reading the Milindapañha: Indian historical sources and the Greeks in Bactria, została opublikowana jako rozdział w The Graeco-Bactrian and Indo-Greek World w prestiżowej serii Routledge Worlds.

Warunek nr 2 „Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami szkoły wyższej: udokumentowany co najmniej 2-letni staż pracy dydaktycznej” z trojga kandydatów spełnia wyłącznie dr Kubica, która miała okazję prowadzić zajęciach w ramach etatu asystenta w Zakładzie Filologii Greckiej ISKŚiO UWr. w latach 2020-2022.

Warto również dodać, że dr Kubica przygotowuje obecnie publikację swego doktoratu Greek Literature and Cultural Life East of the Euphrates. The Greeks and Buddhism w wydawnictwie Routledge; książka przeszła pozytywnie proces recenzyjny i planowo ma być wydana w styczniu 2023r.

W związku z powyższym dr Olga Kubica jako jedyna wypełnia wszelkie warunki formalne konkursu, a jej dotychczasowa praca badawcza zdecydowanie najpełniej odpowiada oczekiwaniom naukowym Zakładu Filologii Greckiej.

Komisja Konkursowa po zapoznaniu się z dokumentami przedstawionymi przez kandydata rekomenduje go do zatrudnienia na stanowisko asystenta w Zakładzie Filologii Greckiej w Instytucie Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych na Wydziale Filologicznym.