Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Sztuk Audiowizualnych Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Wrocław, 31.05.2022 r.

 

Informacja o wyniku konkursu
w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

Konkurs na stanowisko:       wykładowcy w Zakładzie Sztuk Audiowizualnych Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Wydziale Filologicznym

Jednostka organizacyjna:    Zakład Sztuk Audiowizualnych, Wydział Filologiczny

Numer konkursu:                    30.2022.ZSA.WF

Data ogłoszenia:                     7 kwietnia 2022 r.

Termin składania ofert:        10 maja 2022 r.

Termin rozstrzygnięcia:        30.05.2022 r.

Ilość zgłoszeń:                          5 aplikacji

Kandydat, który wygrał konkurs: Zofia Nauka

Uzasadnienie: 

Konkurs dotyczy stanowiska dydaktycznego, więc podstawowym kryterium, które powinno zostać wzięte pod uwagę, jest doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej o charakterze uniwersyteckim, w tym, co pojawia się w warunkach ogłoszonego konkursu, „zajęć z zarządzania zespołem, planowania i zarządzania kampaniami”.  Pani Zofia Nauka prowadziła na uczelni wyższej takie zajęcia jak: „Planowanie mediów”, „Planowanie usług”, „Teamwork i teammenagement” czy „Trening interpersonalny”, by wymienić tylko kilka z długiej listy prowadzonych przez nią przedmiotów, które w pełni pokrywają się z zapotrzebowaniem dydaktycznym IDiKS. 

Wygrana kandydatka prezentuje wysoki poziom merytoryczny, a przedstawione dokumenty potwierdzają, że mogłaby być wartościowym wykładowcą Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej.


dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr
podpis Przewodniczącego Komisji Konkursowej