Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Językoznawstwa Francuskiego Instytutu Filologii Romańskiej

Wrocław, 31.05.2022 r.

 

Informacja o wyniku konkursu
w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

Konkurs na stanowisko:       asystenta w Zakładzie Językoznawstwa Francuskiego Instytutu Filologii Romańskiej na Wydziale Filologicznym

Jednostka organizacyjna:    Zakład Językoznawstwa Francuskiego, Instytutu Filologii Romańskiej

Numer konkursu:                    20.2022.ZJF.WF

Data ogłoszenia:                     8 kwietnia 2022 r.

Termin składania ofert:        9 maja 2022 r.

Termin rozstrzygnięcia:        23.05.2022 r.

Ilość zgłoszeń:                          2 aplikacje

Kandydat, który wygrał konkurs: Patrycja Paskart

Uzasadnienie: 

Pani Patrycja Paskart posiada tytuł magistra filologii francuskiej (Wrocław 2016), a obecnie kończy rozprawę doktorską z zakresu językoznawstwa. Kandydatka spełnia wymogi związane ze znajomością języków obcych oraz posiada uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela, jak również kilkuletnie doświadczenie w dydaktyce przedmiotów językoznawczych i języka francuskiego na wyższej uczelni. Jej dodatkowym atutem jest ukończenie specjalizacji translatorskiej. Dotychczasowe zaangażowanie w pracę dydaktyczną i organizacyjną Pani Paskart zasługuje na wysoką ocenę. Badania naukowe Kandydatki wpisują się we francuską lingwistykę dyskursywną : jest ona autorką bądź współautorką 10 publikacji z tego zakresu, w tym kilku o zasięgu międzynarodowym. Uczestniczyła także w międzynarodowym projekcie badawczym. Ponadto regularnie ogłasza wyniki swoich badań językoznawczych na międzynarodowych konferencjach naukowych. Całokształt dorobku naukowego Patrycji Paskart dobrze koresponduje z profilem naukowym Zakładu Językoznawstwa Francuskiego, którego potencjał zyskałby w osobie Kandydatki cenne wzmocnienie. 


dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr
podpis Przewodniczącego Komisji Konkursowej