Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Komunikacji Wizerunkowej Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Wrocław, 31.05.2022 r.

 

Informacja o wyniku konkursu
w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

Konkurs na stanowisko:       adiunkta w Zakładzie Komunikacji Wizerunkowej Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Wydziale Filologicznym

Jednostka organizacyjna:    Zakład Komunikacji Wizerunkowej, Wydział Filologiczny

Numer konkursu:                    31.2022.ZKW.IDKS.WF

Data ogłoszenia:                     13 kwietnia 2022 r.

Termin składania ofert:        13 maja 2022 r.

Termin rozstrzygnięcia:        23.05.2022 r.

Ilość zgłoszeń:                          3 aplikacje

Kandydat, który wygrał konkurs: Waldemar Bojakowski

Uzasadnienie: 

Ze względu na tematykę prowadzonych w zakładzie badań, które mógłby ubogacić, oraz zajęć dydaktycznych, które prowadził do tej pory kandydat wpasowuje się w profil adiunkta w ZKW. Równie ważna wydaje się skuteczność grantowa tego kandydata. Stałby się inicjatorem kolejnych starań, które umocniłyby pozycję zakładu w IDiKS oraz jego wartość ewaluacyjną. Dr Bojakowski uczestniczył w konferencjach naukowych oraz prowadził zajęcia dydaktyczne, zatem to dobra kandydatura do Zakładu Komunikacji Wizerunkowej.

 

dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr
podpis Przewodniczącego Komisji Konkursowej