Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta badawczego w Zakładzie Cytobiochemii

Wrocław, 09.06.2022 r.

 

Informacja o wyniku konkursu
w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

Konkurs na stanowisko:     adiunkt badawczy w Zakładzie Cytobiochemii

                                           

Jednostka organizacyjna:    Wydział Biotechnologii

Numer konkursu:                 37.2022.ZC.WB

Data ogłoszenia:                  27.04.2022 r.

Termin składania ofert:        27.05.2022 r.

Termin rozstrzygnięcia:       09.06.2022 r.

Ilość zgłoszeń:                          3

Kandydat, który wygrał konkurs: Olga Michel

Uzasadnienie:

Po wnikliwej analizie złożonych dokumentów Komisja konkursowa stwierdziła, że dr Olga Michel spełniła zarówno warunki formalne, jak i merytoryczne konkursu i rekomenduje ona zatrudnienie dr Michel na stanowisku adiunkta badawczego. Kandydatka posiada wymagane doświadczenie badawcze, a jej kandydatura wyróżnia się (w odniesieniu do pozostałych nadesłanych na konkurs) dynamicznym rozwojem umiejętności eksperymentatorskich. Ma to odzwierciedlenie w stosunkowo bogatym dorobku naukowym obejmującym 29 publikacji (o sumarycznym współczynniku oddziaływania przekraczającym 63) i 68 doniesień konferencyjnych, ukoronowanym zdobyciem kilku nagród. Kandydatka wyróżnia się też bogatą aktywnością naukową i popularyzatorską.

Pani dr inż. Joanna Kułdo ma duże doświadczenie w budowaniu i zarządzaniu zespołami i projektami, jednak ma to mniejsze znaczenie w odniesieniu do stanowiska wyspecyfikowanego w konkursie.

Pan dr Rafał Kampa nie spełnił wymogu formalnego, jakim było nadesłanie listów rekomendujących kandydata.

 

dr hab. Aleksander Czogalla
podpis Przewodniczącego Komisji Konkursowej