Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Pracowni Białek Jądrowych

Wrocław, 10.06.2022 r.

 

Informacja o wyniku konkursu
w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

Konkurs na stanowisko:       asystent badawczo-dydaktyczny w Pracowni Białek Jądrowych

                                           

Jednostka organizacyjna:    Wydział Biotechnologii

Numer konkursu:                 47.2022.PBJ.WB

Data ogłoszenia:                  06.05.2022 r.

Termin składania ofert:        05.06.2022 r.

Termin rozstrzygnięcia:       10.06.2022 r.

Ilość zgłoszeń:                          2

Kandydat, który wygrał konkurs: Volha Dzianisava

Uzasadnienie:

Po wnikliwej analizie złożonych dokumentów Komisja konkursowa stwierdziła, że pani Volha Dzianisava spełniła zarówno warunki formalne, jak i merytoryczne konkursu i rekomenduje ona zatrudnienie pani Dzianisavy na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego. Kandydatka posiada wymagane doświadczenie badawcze oraz dydaktyczne.

Drugi z kandydatów nie spełnił warunków formalnych, w związku z tym nie został dopuszczony do dalszych etapów rekrutacji.

 

dr hab. Dorota Nowak, prof. UWr
podpis Przewodniczącego Komisji Konkursowej