Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Językoznawstwa Niderlandzkiego

Wrocław, 31.05.2022 r.

 

Informacja o wyniku konkursu
w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

Konkurs na stanowisko:       asystenta w Zakładzie Językoznawstwa Niderlandzkiego w Katedrze Filologii Niderlandzkiej im. Erazma z Rotterdamu na Wydziale Filologicznym

Jednostka organizacyjna:    Zakład Językoznawstwa Niderlandzkiego w Katedrze Filologii Niderlandzkiej, Wydział Filologiczny

Numer konkursu:                    21.2022.KFN.WF

Data ogłoszenia:                     30 marca 2022 r.

Termin składania ofert:        5 maja 2022 r.

Termin rozstrzygnięcia:        23.05.2022r.

Ilość zgłoszeń:                          3 aplikacje

Kandydat, który wygrał konkurs: Anna Witczak

Uzasadnienie: 

Pani Anna Witczak ukończyła studia magisterskie na dwóch kierunkach – w zakresie psychologii oraz filologii niderlandzkiej. Ponadto ukończyła studia licencjackie w zakresie filologii germańskiej. Jest na początku swej kariery naukowej, aż jej życiorysu i autoreferatu wynika, że cechuje się potrzebą samodoskonalenia i nabywania nowych kompetencji. Swoją wiedzą także dzieli się z innymi: jest współautorką  programu  studiów  podyplomowych Psychologia  śledcza w   Collegium  Balticum –Akademii  Nauk  Stosowanych  w Szczecinie, jest także wskazana na stronie tych studiów jako jedna z wykładowczyń. Zajmuje się tam profilowaniem psychologicznym autorów listów anonimowych na podstawie cech języka, którym ci się posługują. Praktycznie łączy zatem wiedzę psychologiczną i lingwistyczną  w  procesie  dydaktycznym  na  uczelni  wyższej. Kandydatka  zwraca  uwagę w autoreferacie  na  wzajemną  służebność  obu  dyscyplin,  którymi  się  zajmuje:  analiza metalingwistyczna  jest  jednym  z  narzędzi  w  psychoterapii,  psychologia  zaś  stanowi  podstawę kognitywizmu, rozumianego także jako wiodący nurt we współczesnym językoznawstwie. Daje  to nadzieję na interdyscyplinarny rozwój naukowy, zwłaszcza przy uwzględnieniu jej dotychczasowej działalności badawczej(jej badania  w  zakresie  psycholingwistyki i wielojęzyczności, wystąpienia nakonferencjach, rozpoczęta działalność publikacyjna).Jako absolwentka niderlandystyki i psychologii, Kandydatka jest w stanie prowadzić kognitywistyczne badania  porównawcze  w  zakresie  co  najmniej  dwóch  języków:  polskiego  i  niderlandzkiego, a psycholingwistyka w kontekście wielojęzyczności byłaby cennym uzupełnieniem profilu naukowego Zakładu Językoznawstwa Niderlandzkiego, do którego pani Witczak aplikuje.  Kandydatka  deklaruje w autoreferacie chęć prowadzenia badań i otwarcie na współpracę międzynarodową i wykazuje się inicjatywą w nawiązywaniu kontaktów z naukowcami w kraju i za granicą(Uniwersytet Lejdejski, UMCS i inne).To daje nadzieję na międzynarodowe i interdyscyplinarne projekty badawcze. Osoba Kandydatki jest znana w Katedrze Filologii Niderlandzkiej. Przez pewien czas była ona już zatrudniona w Zakładzie Językoznawstwa Niderlandzkiego, potem ze względów życiowych nie zgłosiła się do kolejnego konkursu na to stanowisko, jednakże prowadziła zajęcia specjalizacyjne (jak choćby Lingwistyka  kryminalistyczna, czyli w poszukiwaniu językowego odcisku palca w języku polskim iniderlandzkimczy też Etnopsycholingwistyka).Zajęcia te są wysoko oceniane przez studentów. Dała się zatem poznać jako bardzo dobry dydaktyk, a jednocześnie posiada niekwestionowane kompetencje w zakresie dwóch dyscyplin naukowych.

 

dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr
podpis Przewodniczącego Komisji Konkursowej