Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w Zespole Koreańskim w Instytucie Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych na Wydziale Filologicznym

Wrocław, 31.05.2022 r.

 

Informacja o wyniku konkursu
w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

Konkurs na stanowisko:       starszy wykładowca w Zespole Koreańskim w Instytucie Studiów Klasycznych,

                                            Śródziemnomorskich i Orientalnych

Jednostka organizacyjna:    Wydział Filologiczny

Numer konkursu:                 22.2022.ISKŚO.WF

Data ogłoszenia:                  31.03.2022 r.

Termin składania ofert:        05.05.2022 r.

Termin rozstrzygnięcia:       23.05.2022 r.

Ilość zgłoszeń:                          1

Kandydat, który wygrał konkurs: Marzena Zgierska-Lee

Uzasadnienie:

Pani dr Marzena Zgirska-Lee ukończyła w roku 1997 5-letnie studia magisterskie w Instytucie Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku kulturoznawstwo w zakresie koreanistyki. Pracę magisterską napisała pod kierunkiem wybitnej polskiej koreanistki dr Haliny Ogarek-Czoj. Już rok później rozpoczęła studia doktoranckie w Seulu na Korea University, w roku 2009 uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa na podstawie dysertacji Motyw włóczęgi we współczesnej powieści koreańskiej w oparciu o „dzień z życia pisarza Kubo” i „Seul jesienią 1964 roku”.  

W latach 1998 – 2009 Kandydatka przebywała w Republice Korei, gdzie pracowała jako lektor języka polskiego m.in. na uniwersytetach Yonsei i Hankuk. Po przyjeździe do Polski, w roku 2010, podjęła współpracę z Uniwersytetem Wrocławskim jako lektor języka koreańskiego i wykładowca wiedzy o kulturze i literaturze koreańskiej w Instytucie Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych. Owocna współpraca z ISKŚiO trwała nieprzerwanie do roku 2013. 

W latach 2015-2018 Kandydatka ponownie mieszkała i pracowała w Republice Korei, kontynuowała pracę jako nauczyciel języka koreańskiego w szkole międzynarodowej Cheongna Dalton School w Incheon. Nabyte wówczas doświadczenia w zakresie nauczania języka koreańskiego w środowisku międzynarodowym, jak również praca z dziećmi i młodzieżą wymagały od niej dużego zaangażowania i opracowywania niekonwencjonalnych metod nauczania języka koreańskiego.  

Od roku 2018 Kandydatka stale współpracuje z ISKŚiO prowadząc zajęcia z Praktycznej Nauki Języka Koreańskiego (PNJK) i kursy z literatury koreańskiej dla studentów kierunku koreanistyka. Współpracuje także jako lektor ze Szkołą Języków Antycznych i Orientalnych UWr.  

Jej wieloletnie doświadczenie dydaktyczne, które nabyła w Republice Korei i w Polsce powoduje, że jej zajęcia w ISKŚiO były i są wysoko oceniane przez studentów Instytutu. Z jej życiorysu i autoreferatu wynika, że cechuje się potrzebą samodoskonalenia i nabywania nowych kompetencji. Kandydatka zwraca uwagę w autoreferacie na swoje zainteresowania, które obejmują poza dydaktyką języka koreańskiego, także antropologię kultury i etnografię.  

Kandydatka – absolwentka polskiej koreanistyki, doktor literaturoznawstwa, osoba mająca kilkunastoletnie doświadczenie w nauczaniu języka, literatury i kultury Korei w środowisku polskim i międzynarodowym dała się poznać w Instytucie Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych jako osoba niezwykle kompetentna, życzliwa i sumienna w wypełnianiu obowiązków dydaktycznych. 

dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr
podpis Przewodniczącego Komisji Konkursowej