Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne z 2022 roku

Uchwały z dnia 25 stycznia 2022 roku

PDF   Uchwała Nr 1/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne Uniwersytetu Wrocławskigo z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (137,00KB)
PDF   Uchwała Nr 2/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne Uniwersytetu Wrocławskigo z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie uściślenia tematu rozprawy doktorskiej (131,31KB)
PDF   Uchwała Nr 3/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne Uniwersytetu Wrocławskigo z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Komisji habilitacyjnej (92,99KB)

Uchwały z dnia 22 lutego 2022 roku

PDF   Uchwała Nr 4/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego (123,73KB)
PDF   Uchwała Nr 5/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie zmiany przedmiotu egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej oraz w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej (93,84KB)

Uchwały z dnia 22 marca 2022 roku

PDF   Uchwała Nr 6/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne Uniwersytetu Wrocławskigo z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (135,80KB)
PDF   Uchwała Nr 7/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne Uniwersytetu Wrocławskigo z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej (136,07KB)
PDF   Uchwała Nr 8/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne Uniwersytetu Wrocławskigo z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w postępowaniu doktorskim (169,13KB)
PDF   Uchwała Nr 9/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne Uniwersytetu Wrocławskigo z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim (105,70KB)
PDF   Uchwała Nr 10/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne Uniwersytetu Wrocławskigo z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w postępowaniu doktorskim (167,75KB)
PDF   Uchwała Nr 11/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne Uniwersytetu Wrocławskigo z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim oraz uściślenia tematu rozprawy doktorskiej (140,18KB)
PDF   Uchwała Nr 12/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne Uniwersytetu Wrocławskigo z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w postępowaniu doktorskim (168,27KB)
PDF   Uchwała Nr 13/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne Uniwersytetu Wrocławskigo z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie zmiany składu Komisji doktorskiej (95,34KB)
PDF   Uchwała Nr 14/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne Uniwersytetu Wrocławskigo z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów oceny okresowej pracowników badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych w obszarze działalności i osiągnięć naukowych na Wydziale Chemii (117,11KB)

Uchwały z dnia 17 maja 2022 roku

PDF   Uchwała Nr 15/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 maja 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr 8/2019 w sprawie zasad wyróżniania prac doktorskich w Kolegium Doktorskim Chemii (102,01KB)
PDF   Uchwała Nr 16/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego (124,93KB)
PDF   Uchwała Nr 17/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej oraz sposobu weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8 PRK (197,23KB)
PDF   Uchwała Nr 18/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. postępowania w sprawie nadania stopnia doktora (121,39KB)
PDF   Uchwała Nr 19/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie zaopiniowania Komisji do przeprowadzenia oceny śródokresowej doktorantów w Kolegium Doktorskim Chemii w roku akademickim 2021/2022 (110,37KB)

Uchwały z dnia 28 czerwca 2022

PDF   Uchwała Nr 20/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie kandydata do Nagrody Naukowej im. Marii Skłodowskiej-Curie (84,38KB)
PDF   Uchwała Nr 21/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie kandydata do Nagrody Naukowej im. Włodzimierza Kołosa (85,03KB)
PDF   Uchwała Nr 22/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (135,95KB)
PDF   Uchwała Nr 23/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (135,32KB)
PDF   Uchwała Nr 24/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim (105,92KB)
PDF   Uchwała Nr 25/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w postępowaniu doktorskim i uściślenia tytułu rozprawy doktorskiej (169,89KB)
PDF   Uchwała Nr 26/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany promotora rozprawy doktorskiej (93,26KB)
PDF   Uchwała Nr 27/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na przygotowanie rozprawy doktorskiej w języku angielskim (89,97KB)

Uchwały z dnia 12 lipca 2022 roku

PDF   Uchwała Nr 28/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (136,69KB)
PDF   Uchwała Nr 29/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej (134,85KB)
PDF   Uchwała Nr 30/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (134,83KB)
PDF   Uchwała Nr 31/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej (136,18KB)
PDF   Uchwała Nr 32/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (137,71KB)
PDF   Uchwała Nr 33/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej (136,17KB)
PDF   Uchwała Nr 34/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w postępowaniu doktorskim i uściślenia tytułu rozprawy doktorskiej (170,87KB)

Uchwały z dnia 5 września 2022 roku

PDF   Uchwała Nr 35/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 września 2022 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (138,70KB)
PDF   Uchwała Nr 36/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 września 2022 r. w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej (135,92KB)
PDF   Uchwała Nr 37/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 września 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej oraz sposobu weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8 PRK (146,29KB)
PDF   Uchwała Nr 38/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 września 2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. postępowania w sprawie nadania stopnia doktora (122,00KB)

Uchwały z dnia 27 września 2022 roku

PDF   Uchwała Nr 39/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 września 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr 59/2021 w sprawie zasad powoływania komisji ds. postępowania w sprawie nadania stopnia doktora na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego (540,03KB)
PDF   Uchwała Nr 40/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 września 2022 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (136,46KB)
PDF   Uchwała Nr 41/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 września 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej (101,69KB)
PDF   Uchwała Nr 42/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 września 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej oraz sposobu weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8 PRK (146,29KB)
PDF   Uchwała Nr 43/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 września 2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. postępowania w sprawie nadania stopnia doktora (121,53KB)
PDF   Uchwała Nr 44/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 września 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim (105,32KB)
PDF   Uchwała Nr 45/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 września 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w postępowaniu doktorskim (168,57KB)

Uchwały z dnia 8 listopada 2022 roku

PDF   Uchwała Nr 46/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. postępowania w sprawie nadania stopnia doktora (121,43KB)
PDF   Uchwała Nr 47/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. postępowania w sprawie nadania stopnia doktora (121,38KB)
PDF   Uchwała Nr 48/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. postępowania w sprawie nadania stopnia doktora (122,04KB)
PDF   Uchwała Nr 49/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. postępowania w sprawie nadania stopnia doktora (120,80KB)
PDF   Uchwała Nr 50/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. postępowania w sprawie nadania stopnia doktora (120,13KB)
PDF   Uchwała Nr 51/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. postępowania w sprawie nadania stopnia doktora (121,45KB)
PDF   Uchwała Nr 52/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. postępowania w sprawie nadania stopnia doktora (120,06KB)
PDF   Uchwała Nr 53/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. postępowania w sprawie nadania stopnia doktora (121,08KB)
PDF   Uchwała Nr 54/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej (103,01KB)
PDF   Uchwała Nr 55/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej (100,90KB)
PDF   Uchwała Nr 56/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej (101,23KB)
PDF   Uchwała Nr 57/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej (102,12KB)
PDF   Uchwała Nr 58/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej (102,77KB)
PDF   Uchwała Nr 59/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej (101,74KB)
PDF   Uchwała Nr 60/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej (100,46KB)
PDF   Uchwała Nr 61/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej (103,61KB)
PDF   Uchwała Nr 62/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej (101,64KB)
PDF   Uchwała Nr 63/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej (101,99KB)
PDF   Uchwała Nr 64/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej (101,14KB)
PDF   Uchwała Nr 65/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej (102,30KB)
PDF   Uchwała Nr 66/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej (101,05KB)
PDF   Uchwała Nr 67/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej (103,67KB)
PDF   Uchwała Nr 68/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej (103,04KB)
PDF   Uchwała Nr 69/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej (104,71KB)
PDF   Uchwała Nr 70/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej (103,05KB)
PDF   Uchwała Nr 71/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej (101,12KB)
PDF   Uchwała Nr 72/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej (101,55KB)
PDF   Uchwała Nr 73/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie zmiany promotora rozprawy doktorskiej (93,78KB)
PDF   Uchwała Nr 74/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego (125,84KB)
PDF   Uchwała Nr 75/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia programu kształcenia w Kolegium Doktorskim Chemii Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na rok akademicki 2023/2024 (148,21KB)
PDF   Uchwała Nr 76/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia projektu zasad rekrutacji do Kolegium Doktorskiego Chemii Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na rok akademicki 2023/2024 (198,55KB)

Uchwały z dnia 22 listopada 2022 roku

PDF   Uchwała Nr 77/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. postępowania w sprawie nadania stopnia doktora (120,18KB)
PDF   Uchwała Nr 78/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. postępowania w sprawie nadania stopnia doktora (120,84KB)
PDF   Uchwała Nr 79/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. postępowania w sprawie nadania stopnia doktora (121,28KB)
PDF   Uchwała Nr 80/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. postępowania w sprawie nadania stopnia doktora (120,44KB)
PDF   Uchwała Nr 81/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. postępowania w sprawie nadania stopnia doktora (121,79KB)
PDF   Uchwała Nr 82/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. postępowania w sprawie nadania stopnia doktora (121,40KB)
PDF   Uchwała Nr 83/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. postępowania w sprawie nadania stopnia doktora (122,29KB)
PDF   Uchwała Nr 84/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. postępowania w sprawie nadania stopnia doktora (121,78KB)

Uchwały z dnia 20 grudnia 2022 roku

PDF   Uchwała Nr 85/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (139,25KB)
PDF   Uchwała Nr 86/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej (137,34KB)
PDF   Uchwała Nr 87/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w postępowaniu doktorskim (167,34KB)