Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Biologii Molekularnej Komórki

Wrocław, 27.05.2022 r.

 

Informacja o wyniku konkursu
w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

Konkurs na stanowisko:       adiunkt badawczo-dydaktyczny w Zakładzie Biologii Molekularnej Komórki

Jednostka organizacyjna:    Wydział Biotechnologii

Numer konkursu:                    26.2022.ZBMK.WB

Data ogłoszenia:                     11.04.2022 r.

Termin składania ofert:        11.05.2022 r.

Termin rozstrzygnięcia:        19.05.2022 r.

Ilość zgłoszeń:                          1

Kandydat, który wygrał konkurs: dr Urszula Kaźmierczak

Uzasadnienie:
Po wnikliwej analizie złożonych dokumentów Komisja konkursowa stwierdziła, że dr Urszula Kaźmierczak spełniła zarówno warunki formalne, jak i merytoryczne konkursu i rekomenduje ona zatrudnienie dr Kaźmierczak na stanowisku adiunkta badawczodydaktycznego. Kandydatka posiada wymagane doświadczenie badawcze oraz dydaktyczne.

 

dr hab. Dorota Nowak, prof. UWr
podpis Przewodniczącego Komisji Konkursowej