Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Studiów Chińskich w Instytucie Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych na Wydziale Filologicznym

Informacja o wyniku konkursu

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: Wykładowcy w Zakładzie Studiów Chińskich w Instytucie Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych na Wydziale Filologicznym
Jednostka organizacyjna: Zakład Studiów Chińskich, Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych
Numer konkursu: 23.2022.ZSCh.WF
Data ogłoszenia: 31 marca 2022 r.
Termin składania ofert: 5 maja 2022 r.
Termin rozstrzygnięcia: 23.05.2022r.
Liczba zgłoszeń: 4 aplikacje
Kandydat, który wygrał konkurs: Agnieszka Kopka


Uzasadnienie:

Pani Agnieszka Kopka jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie w roku 2021 ukończyła z wyróżnieniem studia magisterskie II stopnia na kierunku filologia orientalna- sinologia. Dwa lata wcześniej ukończyła studia licencjackie na Uniwersytecie Wrocławskim, z uwagi na bardzo dobrą znajomość języka mandaryńskiego i wysokie wyniki w nauce, studia licencjackie ukończyła w ciągu dwóch lat. 
W trakcie studiów I i II stopnia Kandydatka angażowała się w organizację wydarzeń dydaktycznych i kulturowych. W roku 2018 wyjechała do Chin, na Uniwersytecie Pedagogicznym w Szanghaju pogłębiała swoją znajomość języka mandaryńskiego, kultury i zwyczajów mieszkańców Chin. 
Studia w Krakowie pozwoliły Kandydatce na zapoznanie się z literaturą chińską, zarówno starożytną, jak i współczesną. Obecnie Kandydatka pracuje nad przekładem na język polski powieści, która była podstawą jej pracy magisterskiej (mowa o utworze Raj Pierwszej Miłości Fang Ssu-ch’i, tajwajskiej pisarki Lin I-han).  
Tuż po ukończeniu studiów magisterskich Kandydatka podjęła współpracę z Uniwersytetem Wrocławskim jako wykładowca języka chińskiego i literatury chińskiej w Instytucie Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych (ISKŚiO). Jej zajęcia prowadzone w roku akademickim 2021/2022 były i są wysoko oceniane przez studentów Instytutu. Z jej życiorysu i autoreferatu wynika, że cechuje się potrzebą samodoskonalenia i nabywania nowych kompetencji. W niedalekiej przyszłości pragnie podjąć studia doktoranckie w zakresie literaturoznawstwa (ze szczególnym uwzględnieniem literatury chińskiej).  
Kandydatka dała się poznać w ISKŚiO jako osoba kompetentna, życzliwa i sumienna w wypełnianiu obowiązków dydaktycznych i organizacyjnych (jest opiekunem praktyk studenckich na kierunku sinologia). 
Kandydatura Pani Agnieszki Kopki dobrze koresponduje z profilem dydaktycznym, organizacyjnym i naukowym Zakładu Studiów Chińskich. Kandydatka spełnia wszystkie warunki konkursu na stanowisko wykładowcy.