Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku konkursu asystenta w Zakładzie Współczesnego Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej

Informacja o wyniku konkursu

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: asystenta w Zakładzie Współczesnego Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej
Jednostka organizacyjna: Zakład Współczesnego Języka Polskiego, Instytut Filologii Polskiej
Numer konkursu: 29.ZWJP.2022.WF
Data ogłoszenia: 6 kwietnia 2022 r.
Termin składania ofert: 9 maja 2022 r.
Termin rozstrzygnięcia: 23.05.2022r.
Liczba zgłoszeń: 2 aplikacje
Kandydat, który wygrał konkurs: Karolina Bogacz-Kańka

Uzasadnienie:
Gorąco popieram kandydaturę Pani dr Karoliny Bogacz-Kańki na stanowisko asystenta w Zakładzie Współczesnego Języka Polskiego w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego – językoznawczyni zatrudnionej u nas w roku akademickim 2021/2022 na tym samym stanowisku.  
Komisja Konkursowa Wydziału Filologicznego zaakceptowała rok temu jej kandydaturę, ponieważ przedstawiona dokumentacja absolwentki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie dawała ku temu przesłanki: dysertacja doktorska na seminarium prof. dr hab. Haliny Kurek i rekomendacja tej wybitnej językoznawczyni; ugruntowane zainteresowania współczesnym dyskursem religijnym protestantów; udział w redagowaniu Wielkiego Słownika Języka Polskiego w Krakowie; ukończenie studiów filologii polskiej z wynikiem bardzo dobrym i z realizacją dwóch specjalności: nauczycielskiej i w nauczaniu języka polskiego jako obcego.  
Od chwili przejścia na emeryturę prof. dr hab. Ireny Kamińskiej-Szmaj i prof. dr hab. Alicji Nowakowskiej potrzebujemy w naszym Zakładzie bardzo dobrego nauczyciela trzech przedmiotów kursowych gramatyki opisowej języka polskiego. Są to konwersatoria dla I i II roku polonistyki na studiach pierwszego stopnia: Fonetyka z fonologią; Morfologia (słowotwórstwo i fleksja); Składnia z elementami tekstologii. Choć Pani dr Bogacz-Kańka wcześniej prowadziła zajęcia z gramatyki opisowej jedynie w ramach praktyk doktoranckich, mieliśmy nadzieję, że sprosta temu wyzwaniu, głównie dzięki swojemu doświadczeniu glottodydaktycznemu (Kandydatka pracowała jako lektorka w Centrum Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego). 
 Asystentka nie zawiodła naszych oczekiwań i dała się poznać jako bardzo dobra i bardzo lubiana przez studentów nauczycielka akademicka o dużych umiejętnościach dydaktycznych, widocznych także podczas zajęć prowadzonych zdalnie (hospitowałam jej ćwiczenia pt. Fonetyka z fonologią dla I roku filologii polskiej, na studiach pierwszego stopnia; uważam, że potrafi świetnie kształcić studentów na odległość). Pani Doktor tak polubiła dydaktykę uniwersytecką u nas, że z wielkim zaangażowaniem pracowała na studiach dziennych (6 grup po 30 godzin w semestrze zimowym i 4 grupy po 30 godzin w semestrze letnim) i na zaocznych (w obu semestrach po 20 godzin ćwiczeń i po 10 godzin wykładów). Prowadziła zarówno ćwiczenia (Fonetyka z fonologią, Składnia z elementami tekstologii, Morfologia), jak i wykład (Składnia z elementami tekstologii, Morfologia) i poradziła sobie z nadgodzinami – wszystko po to, aby zdobyć cenne doświadczenie. Uwierzytelnieniem tych wysiłków są dobre wyniki jej studentów i z egzaminów z gramatyki opisowej oraz wyniki ankiet studenckich: średnia z ankiet do zajęć Karoliny Bogacz-Kańki to 4,87 (liczona z 343 odpowiedzi). Obfite komentarze studenckie są entuzjastyczne, pełne podziwu dla wiedzy i uzdolnień młodej nauczycielki. W drugim załączniku umieszczam kopię wszystkich komentarzy zawartych w tegorocznej ankiecie po semestrze zimowym. 
W bieżącym roku akademickim, mimo obciążenia dydaktyką, Pani Doktor nie zaniedbywała spraw naukowych: opublikowała artykuł i przygotowała kolejny do druku oraz energicznie zaplanowała pracę nad edycją swojej rozprawy doktorskiej pt. Obraz Boga i chrześcijanina utrwalony w dyskursie protestantów pentekostalnych. Z gorliwością dyżurowała w Poradni Językowej Instytutu Filologii Polskiej. Od kilku tygodni zaś Kandydatka przygotowuje się do wystąpienia na Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Język – Media – Religia, która odbędzie się w czerwcu w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (to aktywność Pani Doktor w Kole Współpracowników Zespołu Języka Religijnego Rady Języka Polskiego zaowocowała imiennym zaproszeniem na tę konferencję).  
Kultura osobista Pani dr Bogacz-Kańki, jej skromność, pracowitość i rzetelność dopełniają obrazu idealnej asystentki w Zakładzie. Uważam, że jest znakomitą Kandydatką na to stanowisko – już wiemy, że możemy jej zaufać w sprawach dydaktycznych, jak też powierzać rozmaite zadania, nie tylko dyżury w Poradni Językowej; spodziewamy się również rychłego wydania jej dysertacji doktorskiej. Natomiast powrót naszego środowiska naukowego do normalnej aktywności w przyszłym roku akademickim daje szansę Pani Doktor na intensywny rozwój zainteresowań lingwistycznych w Zakładzie, na odzwierciedlanie ich w publikacjach, na pasjonującą działalność w naszej Pracowni nad Słowotwórstwem Nazw Żeńskich, a także na popularyzowanie swojej wiedzy.  
Z tych powodów nie możemy brać pod uwagę kontrkandydatki, zainteresowanej pracą w naszym Zakładzie. Choć jest autorką nieco większej liczby publikacji niż Pani dr Bogacz-Kańka i choć w głównym nurcie jej zainteresowań naukowych znajduje się frazeologia polska, czyli jeden z obszarów badawczych w tradycji Zakładu Współczesnego Języka Polskiego, to jednak w jej życiorysie brakuje czegoś dla nas istotnego. Kandydatka nie ma dużego doświadczenia w dydaktyce gramatyki opisowej na filologii polskiej - Pani Doktor uczyła co prawda o normie fleksyjnej języka polskiego, lecz na studiach podyplomowych; na filologii polskiej prowadziła kulturę języka, nie gramatykę. Z pewnością okaże się ona wartościową, być może wybitną pracowniczką naukowo-dydaktyczną w innym zakładzie czy w innym ośrodku uniwersyteckim, lecz dzisiaj Pani dr Karolina Bogacz-Kańka góruje nad nią praktyką, której nabywała jako nauczycielka gramatyki opisowej w naszym Instytucie od października 2021 roku. Nadto można się spodziewać, że wykonana przez Panią dr Bogacz-Kańkę w tym roku praca nad przygotowaniem do druku dysertacji doktorskiej prędko zaowocuje wydaniem książki i punktami dla naszego Wydziału. Prowadzone badania zaś otwierają Kandydatkę ku współpracy międzynarodowej, ponieważ interesuje ją uniwersum dyskursu religijnego współczesnych protestantów pentekostalnych, a zatem ich dyskurs nie tylko w Polsce, lecz także w USA, w Niemczech, w Ukrainie, w Estonii i w Rosji.  
Dla mojej opinii ma również znaczenie fakt, że rekomendowana Kandydatka chce zamieszkać już na stałe we Wrocławiu.