Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wniosek o udostępnienie informacji

Przed przekazaniem zapytania prosimy o zapoznanie się z całością poniższej informacji.

Każdy ma prawo do uzyskania informacji o działalności i funkcjonowaniu Uniwersytetu Wrocławskiego w zakresie przewidzianym w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

Podstawowe informacje są zamieszczane na stronach internetowych Uniwersytetu Wrocławskiego:

Dodatkowe informacje w zakresie dotyczącym Uniwersytetu Wrocławskiego są udostępniane w odpowiedzi na wniosek.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej:
DOC | DOCX | ODT | PDF

Pouczenie:
Przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej nie przewidują szczególnej formy wniosku, nie wprowadzają formularzy lub ich wzorów. Zamieszczony tutaj wniosek ma charakter nieobowiązkowy dla wnioskodawcy, jego wypełnienie usprawni proces udzielania odpowiedzi. Wymogi wniosku spełnia również pismo wysłane pocztą elektroniczną nawet wówczas, gdy nie jest opatrzone certyfikowanym podpisem elektronicznym. Wniosek taki wszczyna postępowanie w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej, a na tym etapie postępowania, nie mają jeszcze zastosowania przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, te bowiem – zgodnie z art. 16 ust. 2 u.d.i.p. stosuje się wyłącznie do decyzji wymienionych w tym przepisie (o odmowie udostępnienia informacji publicznej i o umorzeniu postępowania). Wniosek można wypełnić komputerowo lub wydrukować i wypełnić ręcznie.


Wypełniony wniosek można przesłać:

  • pocztą elektroniczną na adres: info.publiczna@uwr.edu.pl
  • pocztą na adres:
  • Uniwersytet Wrocławski
    pl. Uniwersytecki 1
    50-137 Wrocław

Informacje o stanie załatwianych spraw dotyczących udostępnienia informacji publicznej można uzyskać pod numerem telefonu 71 375 25 54.

W zakładce Uniwersytet Wrocławski / Struktura uczelni zamieszczone są dane do kontaktu do poszczególnych jednostek organizacyjnych i komórek administracyjnych - numery telefonów i adresy e-mail. We wszystkich sprawach nie będących zapytaniem o informację publiczną należy zwracać się bezpośrednio do jednostki organizacyjnej lub komórek administracyjnej odpowiedzialnej za dane zagadnienie.