Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Dyscyplin Naukowych Nauki Prawne oraz Ekonomia i Finanse 2022

Uchwały z dnia 10 stycznia 2022 r.
PDFUchwała 1_I_2022_RDN ws. nadania mgr Michałowi Piegzikowi stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.pdf (155,03KB)
PDFUchwała 2_I_2022_RDN ws. wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr Michała Piegzika.pdf (154,79KB)
PDFUchwała 3_I_2022_RDN ws. wyznaczenia recenzentów, powołania komisji egzaminu doktorskiego oraz komisji doktorskiej w postępowaniu doktorskim mgr Magdaleny Abu Gholeh.pdf (161,73KB)
PDFUchwała 4_I_2022_RDN ws. wyznaczenia recenzentów, powołania komisji egzaminu doktorskiego oraz komisji doktorskiej w postępowaniu mgr Pauliny Gruszki.pdf (161,96KB)
PDFUchwała 5_I_2022_RDN ws. wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Macieja Wencka.pdf (161,84KB)
PDFUchwała 6_I_2022_RDN ws. przyznania dodatków motywacyjnych dla pracowników WPAE.pdf (334,80KB)
 
Uchwały z dnia 14 lutego 2022 r.
PDFUchwała 10_II_2022_RDN ws. wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania ws. nadania stopnia doktora habilitowanego dr Barbarze Kowalczyk.pdf (150,33KB)
PDFUchwała 11_II_2022_RDN ws. wyznaczenia recenzentów, powołania komisji egzaminu doktorskiego oraz komisji doktorskiej w postępowaniu mgr Rafała Chybińskiego.pdf (161,59KB)
PDFUchwała 12_II_2022_RDN ws. wyznaczenia recenzentów, powołania komisji egzaminu doktorskiego oraz komisji doktorskiej w postępowaniu mgr Gabrieli Farej-Łuciów.pdf (161,94KB)
PDFUchwała 13_II_2022_RDN ws. wyznaczenia recenzentów, powołania komisji egzaminu doktorskiego oraz komisji doktorskiej w postępowaniu mgr Joanny Podolskiej.pdf (162,22KB)
PDFUchwała 14_II_2022_RDN ws. wyznaczenia recenzentów, powołania komisji egzaminu doktorskiego oraz komisji doktorskiej w postępowaniu mgr Katarzyny Tarnowskiej.pdf (161,43KB)
PDFUchwała 15_II_2022_RDN ws. wyznaczenia recenzentów, powołania komisji egzaminu doktorskiego oraz komisji doktorskiej w postępowaniu mgr Bartosza Wyżykowskiego.pdf (161,78KB)
PDFUchwała 16_II_2022_RDN ws. wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Marioli Sroki-Najdy.pdf (162,66KB)
PDFUchwała 17_II_2022_RDN ws. wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Justyny Strzelczyk.pdf (162,59KB)
PDFUchwała 18_II_2022_RDN ws. wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Żanety Skarubowicz.pdf (163,00KB)
PDFUchwała 19_II_2022_RDN ws. powołania promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Hanny Matyji.pdf (329,59KB)
PDFUchwała 20_II_2022_RDN ws. powołania promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Kamili Brylak-Hudymy.pdf (329,16KB)
PDFUchwała 21_II_2022_RDN Opinia ws. utworzenia Centrum Badań nad Handlem Ludźmi.pdf (148,80KB)
 
Uchwały z dnia 14 marca 2022 r.
PDFUchwała 22_III_2022_RDN ws. szczegółowych kryteriów oceny nauczycieli akademickich w dyscyplinach Nauki Prawne oraz Ekonomia i Finanse.pdf (358,16KB)
PDFUchwała 23_III_2022_RDN ws. nadania mgr Maciejowi Nowakowskiemu stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.pdf (156,61KB)
PDFUchwała 24_III_2022_RDN ws. nadania mgr Dariuszowi Sielickiemu stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.pdf (156,24KB)
PDFUchwała 25_III_2022_RDN ws. nadania mgr Annie Adamskiej-Gallant stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.pdf (157,39KB)
PDFUchwała 26_III_2022_RDN ws. wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr Anny Adamskiej-Gallant.pdf (154,55KB)
PDFUchwała 27_III_2022_RDN ws. wyznaczenia recenzentów, powołania komisji egzaminu doktorskiego oraz komisji doktorskiej w postępowaniu mgr Jakuba Łakomego.pdf (161,75KB)
PDFUchwała 28_III_2022_RDN ws. zmiany tematu rozprawy doktorskiej mgr Jerzego Politowicza.pdf (154,19KB)
PDFUchwała 29_III_2022_RDN ws. zmiany promotora rozprawy doktorskiej mgr Karola Wilka.pdf (154,60KB)
PDFUchwała 30_III_2022_RDN ws. wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Bar.pdf (162,52KB)
PDFUchwała 31_III_2022_RDN ws. wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Macieja Bieszczada.pdf (162,08KB)
PDFUchwała 32_III_2022_RDN ws. wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Pawła Burego.pdf (162,57KB)
PDFUchwała 33_III_2022_RDN ws. wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Kamila Kowalczyka.pdf (165,87KB)
PDFUchwała 34_III_2022_RDN ws. wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Martyny Nowak.pdf (162,26KB)
PDFUchwała 35_III_2022_RDN ws. wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Mikołaja Staszewskiego.pdf (163,12KB)
 
Uchwały z dnia 11 kwietnia 2022 r.
PDFUchwała 36_IV_2022_RDN Opinia ws. powołania składów komisji ocen śródokresowych w Kolegium Doktorskim Nauk Prawnych Szkoły Doktorskiej UWr.pdf (162,98KB)
PDFUchwała 37_IV_2022 RDN ws. nadania dr Karolinie Kremens stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.pdf (170,14KB)
PDFUchwała 38_IV_2022 RDN ws. odmowy nadania dr Marii Bosak-Sojce stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.pdf (204,50KB)
PDFUchwała 41_IV_2022 RDN ws. zwolnienia mgr. Dominika Delczyka z egzaminu doktorskiego z języka nowożytnego.pdf (125,21KB)
PDFUchwała 42_IV_2022 RDN ws. zwolnienia mgr Alicji Limburskiej z egzaminu doktorskiego z języka nowożytnego.pdf (125,99KB)
PDFUchwała 43_IV_2022_RDN ws. wyznaczenia recenzentów, powołania komisji egzaminu doktorskiego oraz komisji doktorskiej w postępowaniu mgr. Wojciecha Lamika.pdf (162,19KB)
PDFUchwała 44_IV_2022_RDN ws. wyznaczenia recenzentów, powołania komisji egzaminu doktorskiego oraz komisji doktorskiej w postępowaniu mgr Alicji Limburskiej.pdf (168,55KB)
PDFUchwała 45_IV_2022_RDN ws. wyznaczenia recenzentów, powołania komisji egzaminu doktorskiego oraz komisji doktorskiej w postępowaniu mgr. Grzegorza Stankiewicza.pdf (162,24KB)
PDFUchwała 46_IV_2022_RDN ws. wyznaczenia recenzentów, powołania komisji egzaminu doktorskiego oraz komisji doktorskiej w postępowaniu mgr Joanny Susło.pdf (162,34KB)
PDFUchwała 47_IV_2022_RDN ws. wyznaczenia recenzentów, powołania komisji egzaminu doktorskiego oraz komisji doktorskiej w postępowaniu mgr Marty Wasil.pdf (162,11KB)
PDFUchwała 48_IV_2022_RDN ws. zmiany tematu rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Gałązki.pdf (131,09KB)
PDFUchwała 49_IV_2022_RDN ws. zmiany promotora rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Stebel.pdf (129,15KB)
PDFUchwała 50_IV_2022_RDN ws. wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Roksany Turchan.pdf (162,32KB)
PDFUchwała 51_IV_2022_RDN ws. przyznania dodatków motywacyjnych dla pracowników WPAE UWr.pdf (334,99KB)
PDFUchwała 52_IV_2022_RDN Opinia ws. Opinia w sprawie zmiany procedury awansu na stanowiska adiunkta oraz profesora w Uniwersytecie Wrocławskim.pdf (322,31KB)
 
Uchwały z dnia 16 maja 2022 r.
PDFUchwała 53_V_2022_RDN ws. nadania dr. Jackowi Borowiczowi stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.pdf (170,28KB)
PDFUchwała 54_V_2022_RDN ws. zmiany uchwały nr 30_III_2021 z dnia 22 marca 2021 r. ws. powołania Komisji habilitacyjnej dr Dominiki Cendrowicz.pdf (167,01KB)
PDFUchwała 55_V_2022_RDN ws. powołania Komisji habilitacyjnej w postępowaniu ws. nadania dr. Janowi Goli stopnia doktora habilitowanego.pdf (134,87KB)
PDFUchwała 56_V_2022_RDN ws. powołania Komisji habilitacyjnej w postępowaniu ws. nadania dr Adrianie Kalickiej-Mikołajczyk stopnia doktora habilitowanego.pdf (134,65KB)
PDFUchwała 57_V_2022_RDN ws. powołania Komisji habilitacyjnej w postępowaniu ws. nadania dr Barbarze Kowalczyk stopnia doktora habilitowanego.pdf (135,44KB)
PDFUchwała 58_V_2022_RDN ws. nadania mgr Patrycji Mencel stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.pdf (157,90KB)
PDFUchwała 59_V_2022_RDN ws. wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr Patrycji Mencel.pdf (154,30KB)
PDFUchwała 60_V_2022_RDN ws. nadania mgr Magdalenie Abu Gholeh stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.pdf (156,42KB)
PDFUchwała 61_V_2022_RDN ws. wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr Magdaleny Abu Gholeh.pdf (153,98KB)
PDFUchwała 62_V_2022_RDN ws. nadania mgr. Krzysztofowi Fili stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.pdf (156,53KB)
PDFUchwała 63_V_2022_RDN ws. nadania mgr. Szymonowi Goździkowi stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.pdf (157,49KB)
PDFUchwała 64_V_2022_RDN ws. nadania mgr. Tomaszowi Radziszewskiemu stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.pdf (155,39KB)
PDFUchwała 65_V_2022_RDN ws. wyznaczenia recenzentów, powołania komisji egzaminu doktorskiego oraz komisji doktorskiej w postępowaniu mgr. Ernesta Bojka-Pohla.pdf (162,07KB)
PDFUchwała 66_V_2022_RDN ws. wyznaczenia recenzentów, powołania komisji egzaminu doktorskiego oraz komisji doktorskiej w postępowaniu mgr Dobrosławy Budzianowskiej.pdf (161,92KB)
PDFUchwała 67_V_2022_RDN ws. wyznaczenia recenzentów, powołania komisji egzaminu doktorskiego oraz komisji doktorskiej w postępowaniu mgr. Dominika Delczyka.pdf (161,57KB)
PDFUchwała 68_V_2022_RDN ws. wyznaczenia recenzentów, powołania komisji egzaminu doktorskiego oraz komisji doktorskiej w postępowaniu mgr. Adama Miki.pdf (162,16KB)
PDFUchwała 69_V_2022_RDN ws. wyznaczenia recenzentów, powołania komisji egzaminu doktorskiego oraz komisji doktorskiej w postępowaniu mgr. Marcina Pleśniaka.pdf (162,48KB)
PDFUchwała 70_V_2022_RDN ws. wyznaczenia recenzentów, powołania komisji egzaminu doktorskiego oraz komisji doktorskiej w postępowaniu mgr. Jerzego Politowicza.pdf (161,56KB)
PDFUchwała 71_V_2022_RDN ws. zmiany tematu rozprawy doktorskiej mgr. Sebastiana Bechcickiego.pdf (128,68KB)
PDFUchwała 72_V_2022_RDN ws. zmiany tematu rozprawy doktorskiej mgr. Pawła Niemczyka.pdf (154,81KB)
PDFUchwała 73_V_2022_RDN ws. zmiany tematu rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Stebel oraz zmiany zakresu egzaminu doktorskiego.pdf (129,03KB)
PDFUchwała 74_V_2022 RDN ws. zmiany rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Mularczyka.pdf (75,63KB)
PDFUchwała 75_V_2022_RDN ws. wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Liwii Palus oraz sposobu weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8 PRK.pdf (162,34KB)
PDFUchwała 76_V_2022_RDN ws. wyznaczenia promotora dodatkowego rozprawy doktorskiej mgr. Marcina Opoki.pdf (158,38KB)
PDFUchwała 77_V_2022_RDN ws. wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr. Bartosza Wiśniewskiego oraz sposobu weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8 PRK.pdf (162,60KB)
PDFUchwała 78_V_2022_RDN ws. wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Aniki Wojtasik oraz sposobu weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8 PRK.pdf (163,32KB)
 
Uchwały z dnia 13 czerwca 2022 r.
PDFUchwała 79_VI_2022 ws. wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Monice Tenenbaum-Kulig.pdf (152,77KB)
PDFUchwała 80_VI_2022 ws. nadania mgr Paulinie Gruszce stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.pdf (157,58KB)
PDFUchwała 81_VI_2022 ws. nadania mgr. Jakubowi Łakomemu stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.pdf (158,07KB)
PDFUchwała 82_VI_2022 ws. nadania mgr Joannie Podolskiej stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.pdf (157,75KB)
PDFUchwała 83_VI_2022 ws. składu komisji egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej Filozofia.pdf (131,78KB)
PDFUchwała 84_VI_2022 ws. zmiany tematu rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Baszaka.pdf (157,24KB)
PDFUchwała 85_VI_2022 ws. zmiany tematu rozprawy doktorskiej mgr. Tymoteusza Siwiaka.pdf (131,77KB)
PDFUchwała 86_VI_2022 ws. zmiany zakresu egzaminów doktorskich mgr. Jakuba Witta.pdf (128,93KB)
PDFUchwała 87_VI_2022 ws. wyznaczenia recenzentów, powołania komisji egzaminu doktorskiego oraz komisji doktorskiej w postępowaniu doktorskim mgr. Daniela Dyjaka.pdf (163,42KB)
PDFUchwała 88_VI_2022 ws. wyznaczenia recenzentów, powołania komisji egzaminu doktorskiego oraz komisji doktorskiej w postępowaniu doktorskim mgr Agnieszki Koniecznej.pdf (163,20KB)
PDFUchwała 89_VI_2022 ws. wyznaczenia recenzentów, powołania komisji egzaminu doktorskiego oraz komisji doktorskiej w postępowaniu doktorskim mgr Ireny Krauze-Lisowiec.pdf (163,47KB)
PDFUchwała 90_VI_2022 ws. wyznaczenia recenzentów, powołania komisji egzaminu doktorskiego oraz komisji doktorskiej w postępowaniu doktorskim mgr. Mateusza Lewandowskiego.pdf (162,67KB)
PDFUchwała 91_VI_2022 ws. wyznaczenia recenzentów, powołania komisji egzaminu doktorskiego oraz komisji doktorskiej w postępowaniu doktorskim mgr. Pawła Majczaka.pdf (162,79KB)
PDFUchwała 92_VI_2022 ws. wyznaczenia recenzentów, powołania komisji egzaminu doktorskiego oraz komisji doktorskiej w postępowaniu doktorskim mgr. Przemysława Mazurka.pdf (162,42KB)
PDFUchwała 93_VI_2022 ws. wyznaczenia recenzentów, powołania komisji egzaminu doktorskiego oraz komisji doktorskiej w postępowaniu doktorskim mgr. Krzysztofa Mularczyka.pdf (162,09KB)
PDFUchwała 94_VI_2022 ws. wyznaczenia recenzentów, powołania komisji egzaminu doktorskiego oraz komisji doktorskiej w postępowaniu doktorskim mgr. Pawła Niemczyka.pdf (162,90KB)
PDFUchwała 95_VI_2022 ws. wyznaczenia recenzentów, powołania komisji egzaminu doktorskiego oraz komisji doktorskiej w postępowaniu doktorskim mgr. Szymona Rudzkiego.pdf (163,78KB)
PDFUchwała 96_VI_2022 ws. wyznaczenia recenzentów, powołania komisji egzaminu doktorskiego oraz komisji doktorskiej w postępowaniu doktorskim mgr. Adama Soboty.pdf (163,03KB)
PDFUchwała 97_VI_2022 ws. wyznaczenia recenzentów, powołania komisji egzaminu doktorskiego oraz komisji doktorskiej w postępowaniu doktorskim mgr Aleksandry Stebel.pdf (163,58KB)
PDFUchwała 98_VI_2022 ws. wyznaczenia recenzentów, powołania komisji egzaminu doktorskiego oraz komisji doktorskiej w postępowaniu doktorskim mgr. Jakuba Witta.pdf (163,17KB)
PDFUchwała 99_VI_2022 ws. wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr. Remigiusza Dudy oraz sposobu weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8 PRK.pdf (162,58KB)
PDFUchwała 100_VI_2022 ws. przyznania dodatków motywacyjnych dla pracowników WPAE UWr.pdf (335,23KB)
 
Uchwały z dnia 12 września 2022 r.
PDFUchwała 101_IX_2022 ws. zmiany składu Komisji ds. sposobów weryfikacji efektów uczenia się na 8 poziomie PRK.pdf (159,14KB)
PDFUchwała 102_IX_2022 ws. zmiany składu komisji egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej Ekonomia i finanse.pdf (156,58KB)
PDFUchwała 103_IX_2022 Opinia w sprawie odwołania od uchwały nr 38_IV_2022 RDNNPoEiF na WPAE UWr z dnia 11.04.2022 r..pdf (389,54KB)
PDFUchwała 104_IX_2022 ws. wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania ws. nadania dr Ewie Wójtowicz stopnia doktora habilitowanego.pdf (152,14KB)
PDFUchwała 105_IX_2022 ws. nadania mgr. Rafałowi Chybińskiemu stopnia doktora nauk społecznych, w dyscyplinie nauki prawne.pdf (159,01KB)
PDFUchwała 106_IX_2022 ws. nadania mgr. Jarosławowi Redo stopnia doktora nauk społecznych, w dyscyplinie nauki prawne.pdf (157,11KB)
PDFUchwała 107_IX_2022 ws. nadania mgr. Bartoszowi Wyżykowskiemu stopnia doktora nauk społecznych, w dyscyplinie nauki prawne.pdf (157,36KB)
PDFUchwała 108_IX_2022 ws. zmiany zakresu egzaminu doktorskiego w przewodzie doktorskim mgr. Tomasza Brudera.pdf (125,68KB)
PDFUchwała 109_IX_2022 ws. wyznaczenia recenzentów, powołania komisji w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora mgr. Łukaszowi Baszakowi.pdf (162,45KB)
PDFUchwała 110_IX_2022 ws. wyznaczenia recenzentów, powołania komisji w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora mgr. Tomaszowi Bruderowi.pdf (161,53KB)
PDFUchwała 111_IX_2022 ws. wyznaczenia recenzentów, powołania komisji w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora mgr Magdalenie Całus.pdf (162,14KB)
PDFUchwała 112_IX_2022 ws. wyznaczenia recenzentów, powołania komisji w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora mgr Annie Jaskóle.pdf (161,77KB)
PDFUchwała 113_IX_2022 ws. wyznaczenia recenzentów, powołania komisji w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora mgr Małgorzacie Kani.pdf (161,63KB)
PDFUchwała 114_IX_2022 ws. wyznaczenia recenzentów, powołania komisji w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora mgr. Tymoteuszowi Siwiakowi.pdf (161,61KB)
PDFUchwała 115_IX_2022 ws. wyznaczenia recenzentów powołania komisji w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora mgr Edycie Włodarczyk-Czech.pdf (162,40KB)
PDFUchwała 116_IX_2022 ws. wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr. Pawła Czyszkowskiego oraz sposobu weryfikacji efektów uczenia sie na poziomie 8 PRK.pdf (163,16KB)
PDFUchwała 117_IX_2022 ws. wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr. Wojciecha Haligowskiego oraz sposobu weryfikacji efektów uczenia sie na poziomie 8 PRK.pdf (162,63KB)
PDFUchwała 118_IX_2022 ws. wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr. Artura Rogackiego oraz sposobu weryfikacji efektów uczenia sie na poziomie 8 PRK.pdf (162,73KB)
PDFUchwała 119_IX_2022 ws. wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Anity Rozik oraz sposobu weryfikacji efektów uczenia sie na poziomie 8 PRK.pdf (162,23KB)
PDFUchwała 120_IX_2022 ws. wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Włodarczyk oraz sposobu weryfikacji efektów uczenia sie na poziomie 8 PRK.pdf (161,90KB)
PDFUchwała 121_IX_2022 ws. zmiany promotora rozprawy doktorskiej mgr. Norberta Czechowskiego.pdf (159,76KB)
PDFUchwała 122_IX_2022 ws. zmiany promotora rozprawy doktorskiej mgr. Rafała Rogińskiego.pdf (129,88KB)
PDFUchwała 123_IX_2022 ws. zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Katarzyny Waligóry.pdf (157,47KB)
PDFUchwała 124_IX_2022 Opinia ws. zatrudnienia dr. Zbigniewa Mogiły na Wydziale Nauk Społecznych.pdf (152,40KB)
PDFUchwała 125_IX_2022 ws. przyznania dodatków motywacyjnych dla pracowników WPAE UWr.pdf (335,81KB)
PDFUchwała 126_IX_2022 ws. wyboru Przewodniczącego Rady.pdf (156,43KB)
 
Uchwały z dnia 17 października 2022 r.
PDFUchwała 127_X_2022 ws. nadania dr Barbarze Kowalczyk stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.pdf (170,55KB)
PDFUchwała 128_X_2022 ws. powołania Komisji habilitacyjnej w sprawie nadania dr Monice Tenenbaum-Kulig stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych.pdf (135,25KB)
PDFUchwała 129_X_2022 ws. wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania dr Marlenie Sakowskiej-Baryle stopnia doktora habilitowanego.pdf (153,57KB)
PDFUchwała 130_X_2022 ws. nadania mgr Karinie Pilarz stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.pdf (157,67KB)
PDFUchwała 131_X_2022 ws. wyznaczenia recenzentów powołania komisji w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora mgr. Piotrowi Kozdrowickiemu.pdf (161,70KB)
PDFUchwała 132_X_2022 ws. wyznaczenia recenzentów powołania komisji w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora mgr. Łukaszowi Piątkowskiemu.pdf (162,14KB)
PDFUchwała 133_X_2022 ws. wyznaczenia recenzentów powołania komisji egzaminu doktorskiego oraz komisji doktorskiej w postępowaniu doktorskim mgr Renaty Zyskowskiej.pdf (168,18KB)
 
Uchwały z dnia 21 listopada 2022 r.
PDFUchwała 137_XI_2022 ws. zaopiniowania kryteriów awansu na stanowisko adiunkta i profesora Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf (125,60KB)
PDFUchwała 137_XI_2022_załącznik.pdf (557,46KB)
PDFUchwała 138_XI_2022 ws. określenia zasad przyjęć na I rok kształcenia w Kolegium Nauk Prawnych Szkoły Doktorskiej UWr w roku akademickim 2023_2024.pdf (161,27KB)
PDFUchwała 138_XI_2022_załącznik.pdf (456,32KB)
PDFUchwała 139_XI_2022 ws. określenia powołania promotorów oraz określenia dyscypliny nauki rozpraw doktorskich dla doktorantów KNP SD UWr _rok akad.pdf (399,70KB)
PDFUchwała 140_XI_2022 ws. nadania dr Dominice Cendrowicz stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.pdf (168,88KB)
PDFUchwała 141_XI_2022 ws. nadania dr. Janowi Goli stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.pdf (171,26KB)
PDFUchwała 142_XI_2022 ws. powołania Komisji habilitacyjnej w sprawie nadania dr Ewie Wójtowicz doktora habilitowanego nauk społecznych.pdf (133,85KB)
PDFUchwała 143_XI_2022 ws. nadania mgr Alicji Limburskiej stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.pdf (156,31KB)
PDFUchwała 144_XI_2022 ws. wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr Alicji Limburskiej.pdf (154,11KB)
PDFUchwała 145_XI_2022 ws. nadania mgr. Grzegorzowi Stankiewiczowi stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.pdf (158,16KB)
PDFUchwała 146_XI_2022 ws. nadania mgr. Adamowi Mice stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.pdf (157,34KB)
PDFUchwała 147_XI_2022 ws. nadania mgr. Marcinowi Pleśniakowi stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.pdf (157,21KB)
PDFUchwała 148_XI_2022 ws. nadania mgr. Jerzemu Politowiczowi stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.pdf (157,61KB)
PDFUchwała 149_XI_2022 ws. nadania mgr Gabrieli Farej-Łuciów stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.pdf (159,18KB)
PDFUchwała 150_XI_2022 ws. nadania mgr Joannie Susło stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.pdf (157,24KB)
PDFUchwała 151_XI_2022 ws. nadania mgr. Dominikowi Delczykowi stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.pdf (156,78KB)
PDFUchwała 152_XI_2022 ws. wyznaczenia recenzentów i komisji dotorskich w postępowaniu w sprawie o nadanie stopnia naukowego doktora mgr Dorocie Czerwińskiej.pdf (161,90KB)
PDFUchwała 153_XI_2022 ws.zmiany promotora rozprawy doktorskiej mgr Klaudii Gaczoł.pdf (161,55KB)
PDFUchwała 154_XI_2022 ws. przyznania dodatków motywacyjnych dla pracowników WPAE UWr z przychodów własnych wewnętrznych.pdf (335,94KB)
PDFUchwała 155_XI_2022 ws. zmiany składu Komisji ds. nagród naukowych Rektora UWr dla nauczycieli akademickich do końca kadencji 2020-2024.pdf (157,82KB)
 
Uchwały z dnia 12 grudnia 2022 r.
PDFUchwała 145_XI_2022 ws. nadania mgr. Grzegorzowi Stankiewiczowi stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.pdf (158,16KB)
PDFUchwała 156_XII_2022 ws. nadania dr. Joannie Brzezińskiej stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.pdf (171,46KB)
PDFUchwała 157_XII_2022 ws. powołania Komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania dr Marlenie Sakowskiej-Baryle stopnia doktora habilitownego nauk społecznych.pdf (135,15KB)
PDFUchwała 158_XII_2022 ws. powołania Zespołu do rozpatrzenia postanowienia Rady Doskonałości Naukowej sygn. DRKN.Z5.440.1.2022.pdf (137,55KB)
PDFUchwała 159_XII_2022 ws. nadania mgr. Ernestowi Bojkowi-Pohl stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.pdf (158,32KB)
PDFUchwała 160_XII_2022 ws. nadania mgr Dobrosławie Budzianowskiej stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.pdf (157,82KB)
PDFUchwała 161_XII_2022 ws. nadania mgr. Mateuszowi Lewandowskiemu stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.pdf (156,81KB)
PDFUchwała 162_XII_2022 ws. nadania mgr Marcie Wasil stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.pdf (156,65KB)
PDFUchwała 163_XII_2022 ws. wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr. Mateusza Lewandowskiego.pdf (155,06KB)
PDFUchwała 164_XII_2022 ws. zaopiniowania kryteriów awansu na stanowisko adiunkta i profesora Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf (156,54KB)
PDFUchwała XII_165_2022_RDN ws. wyznaczenia recenzentów powołania komisji egzaminu doktorskiego i komisji doktorskiej w postępowaniu doktorskim mgr. Karola Wilka.pdf (163,02KB)
PDFUchwała XII_166_2022_RDN w sprawie zmiany tematu rozprawy doktorskiej mgr Marty Jankowskiej oraz zmiany zakresu egxaminu doktorskiego.pdf (165,42KB)
PDFUchwała XII_166_2022_RDN w sprawie zmiany tematu rozprawy doktorskiej mgr Marty Jankowskiej oraz zmiany zakresu egzaminu doktorskiego.pdf (167,38KB)
PDFZałącznik do Uchwały nr 164_XII_2022 RDN z 12 grudnia 2022.pdf (525,02KB)